Nemrég történt

Utcai fesztivál

(Zágráb, Horvátország)
Időpont
2022.11.01. 10:00

Zágrábban az Új Akropolisz immár harmadik alkalommal csatlakozott a városban népszerű utcai fesztiválhoz, ahol számos kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A filozófiai iskola tagjai is elhivatottak a városi kultúra fejlesztésében, ezért számukra is fontos gondolat a program mottója: „a városunk mi magunk vagyunk – a polgárok”. Standjukon az egyesület saját kiadványait, régészeti reprodukciókat és a tagok kézimunkáit árusították, miközben a filozófiáról beszélgettek a járókelőkkel.

Összeomlás helyett...

Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.
Időpont
2022.10.08. 18:00

Október 8-án tartott előadást Ócsai András közgazdász az emberiséget jelenleg fenyegető legnagyobb természeti-társadalmi veszélyekről az Új Akropolisz Filozófiai Iskola Központjában. A Főnix Kultúrműhelyben az előadó nem pusztán az ún. összeomlástan aktuális eredményeit tárta a közönség elé. A hallgatóság kérdéseire válaszolva azzal is foglalkozott, hogy vajon mit tehetünk a veszélyhelyzetekben a belső összeomlás elkerüléséért, és ha ezt megtettük, hathatunk-e bárhogyan arra is, hogy összefogva megelőzzük a globális katasztrófa bekövetkezését.

Ócsai András az „Összeomlás helyett” című októberi előadásán széleskörűen felvázolta, milyen drasztikus léptékű változásokat eredményez az emberiség tevékenysége az ökoszisztémában. Többek között a műtrágya túlzó használata, az esőerdők ipari célú irtása, a CO2-kibocsátás stb. mind olyan tényezők, amelyek miatt pl. a fajok kihalási üteme a százszorosa most, mint az ipari forradalom előtt volt. Az összeomlástan nagy kérdése, hogy vajon ugyanez a sors vár-e az ezeket a változásokat előidéző emberiségre is, vagy a elkerülhető a szuperkatasztrófa.

Békére lelni a költészet segítségével

Lélek-jelenlét – zenés-verses est
Helyszín
FILO-Pont, Győr, Kálóczy tér 15.
Időpont
2022.10.04. 18:00

Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola KKE hallgatói 2022. áprilisában, a Költészet napja alkalmából hívták életre a Lélek-jelenlét című zenés verses estet. A műsor hívószava – a szomszédos országban kialakult helyzet miatt – nem más, mint a béke. A béke, amelynek forrása nem a külvilágban keresendő, hanem az emberen belül – ahogyan ezt Radnóti Miklós vagy Szabó T. Anna is megfogalmazta. Így ez az úgy óhajtott erény a szívünk mélyéről a környezetünkig a „lélek hullámhosszán át” halad, és ehhez kíván kapaszkodókat adni a Lélek-jelenlét.

Az estnek szeptember 24-én a Új Akropolisz budapesti központja, a Főnix Kultúrműhely, majd október 4-én a győri Széchenyi István Egyetem könyvtára is otthont adott. Az egyesület győri tagjaiból álló Vers-zengetők együttes valamint a Léleknyelv művészeti műhely fiataljai Budapesten 25, Győrben 32 hallgató előtt mutatták be a verseket és megzenésített költeményeket. A műsorban Boethius, Dsida Jenő, Reményik Sándor, József Attila, Juhász Gyula, Weöres Sándor, Kányádi Sándor és a már említett Radnóti Miklós és Szabó T. Anna költeményei hangzanak el.

Keleti kincsesláda – filozófusoknak

(Pozsony, Szlovákia)
Időpont
2022.10.01. 10:00

Szlovákiában az Új Akropolisz tagjai online előadást szerveztek, ahol a Kelet bölcseinek évszázadok óta fennmaradt és a mai napig alkalmazható tanácsaival foglalkoztak. Az előadók megismertették a hallgatósággal Buddha és Konfucius gondolatait, betekintést engedtek a tibeti lélekkalauz-könyvecskébe, A csend hangjába és idéztek a Bhagavad-gítából.

A régmúlt tanulmányozása – világszerte

(USA és Belgium)
Időpont
2022.10.01. 10:00

Az Új Akropolisz tagjai világszerte rendszeresen szerveznek olyan kirándulásokat, ahol a résztvevők vagy valamely antik nép gazdag kulturális örökségét, vagy saját hagyományaik gyökereit tanulmányozhatják. Így tettek a közelmúltban a filozófiai iskola chicagói és belga hallgatói is.

Tankönyvadomány a megsemmisült könyvtárnak

(Kijev, Ukrajna)
Időpont
2022.10.01. 10:00

Ukrajnában az Új Akropolisz tagjai gyűjtést szerveztek, miután egy líceum könyvtárát és orvosi irodáját találat érte, és többek között tankönyvek, térképek és mikroszkópok égtek porig. Az önkéntesek a felajánlásoknak köszönhetően 276 könyvet vásárolhattak a hosztomeli intézménynek.

Mesés vándorút és egy különleges hangszer

Jótékony szüreti mulatság nehéz sorsú gyerekeknek
Helyszín
az Új Akropolisz pécsi központja, Pécs, Ferencesek utcája 24.
Időpont
2022.09.25. 10:00

Játékos és kacagtató zenés foglalkozással lepték meg a pécsbányai Családok Átmeneti Otthonának kis lakóit 2022. szeptember 25-én, vasárnap Bogárdi Aliz és Tamás Éva előadóművészek. A két fellépőt az Új Akropolisz pécsi tagjai is elkísérték, akik kézművesprogramot tartottak a fiataloknak.

Hallani a verset, és meglátni egymást

Zenés-verses est a Főnix Kultúrműhelyben
Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.
Időpont
2022.09.24. 18:00

Szeptember 24-én Budapestre látogatott az Új Akropolisz győri művészeti csoportja, a Vers-zengetők Együttes és a Léleknyelv művészeti műhely. A csaknem kétórás előadáson az amatőr művészek közel 30 költeményt szavaltak vagy énekeltek el saját feldolgozásukban. Az est házigazdája, Szabados Éva szerint manapság, mikor a külvilágban kezdenek elveszni a régi, jól megszokott kapaszkodóink, még fontosabb a belső egyensúly meglelése. Ennek eszköze lehet a költészet és a zene is, hiszen segítségükkel a lelkünk mélyéig hatolhatunk. Itt aztán nemcsak valódi önmagunkra lelhetünk rá, de olyan, mindnyájunk lelke mélyén megbújó időtlen értékekre is, amelyeket felszínre hozva egymáshoz is emberhez méltóbb formában kapcsolódhatunk.

Paradigmaváltás az idegtudományban

(Belgrano, Argentína)
Időpont
2022.09.01. 10:00

Argentínában Dr. Gustavo Porras az idegtudomány legfrissebb eredményeiről tartott előadást az Új Akropolisz filozófiai iskolában. A szemináriumon szó esett az emberi agy ismert működéséről éppúgy, mint a tudomány számára ma még megmagyarázhatatlan neurológiai jelenségekről.

Faültetés

(Moszkva, Oroszország)
Időpont
2022.09.01. 10:00

A moszkvai régió különböző területein az Új Akropolisz önkéntesei évek óta segédkeznek az erdészeknek a növényvilág felélesztésében. Az elmúlt időszakban egy egész hektárnyi erdőt kényszerültek kivágni a szakértők, mert a fatörzsek megbetegedtek.

Befolyásolhatjuk a jövőnket?

(Tajpej, Tajvan)
Időpont
2022.09.01. 10:00

Tajvanban az Új Akropolisz tagjai filozófiai műhelyt szerveztek, ahol az idő rejtélyével foglalkoztak. A résztvevők arról beszélgettek, hogy vajon befolyásolhatjuk-e a jövőnket, vagy tudunk-e változtatni „előre elrendeltetett” sorsunkon? Bárhogyan is, mindenképp érdemes kezdeményezően viszonyulnunk az életünkhöz, amihez szükségünk van intelligenciára és képzelőerőre is. Ezért ezen az alkalmon a szervezők ezeket a készségeket fejlesztő gyakorlatokkal is készültek a hallgatóságnak.

Hűha! családi, gyermek- és Thészeusz-tábor

Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.
Időpont
2022.07.22. 08:00

Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola önkéntesei idén is, mint minden nyáron, megtartották családi és gyermektáborukat vidéki szálláshelyükön, Egerbocson. Az ifjúsági és gyerektáborhelyen egy időben, egy héten át zajlottak programok három korosztálynak: a kisebb gyerekeknek, a kiskamaszoknak és a nagyobbaknak, beleértve a szülőket is.

Segítségnyújtás ukrán menekülteknek

(Pozsony és Kassa, Szlovákia)
Időpont
2022.07.13. 13:13

A pozsonyi és kassai Új Akropolisz tagjai ezekben a hónapokban is segédkeznek éjszakánként azokban az intézetekben, ahová az Ukrajnából menekülteket szállásolják el. Az önkéntesek ételt, italt készítenek és osztanak szét, hálóhelyeket takarítanak, vagy segítik cipelni a busszal vagy vonattal Szlovákiába érkezők poggyászát.

Az élet mint sakkjátszma

(Guatemalaváros)
Időpont
2022.07.13. 13:13

Guatemalában az Új Akropolisz két hallgatója arról tartott előadást, miben hasonlít egymáshoz a filozófia és a sakk. A két férfi saját tapasztalatait és tanulmányait felhasználva alkotta meg elméletét, amely hitelességéért az is kezeskedik, hogy egyikük a nemzeti sakkszövetség oktatója.

A szeretet ereje

(Miaoli, Tajvan)
Időpont
2022.07.13. 13:13

A szeretet, szerelem erejéről tartottak előadást Tajvanon az Új Akropolisz Filozófiai Iskola tagjai. A beszélgetésen a résztvevők a szeretet két típusát különböztették meg, és közösen kerestek bárkinek latba vethető stratégiákat arra, hogy a minden emberben ott rejlő nemes érzelmeket hogyan lehet ápolni, tartóssá tenni.

A templomos lovagok nyomában – kirándulás

Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.
Időpont
2022.07.09. 11:00

Nyáron egész napos kirándulást szervezett az Új Akropolisz Filozófiai Iskola az ausztriai Léka szélén álló lovagvárba, ahol a résztvevők nemcsak a grandiózus középkori erődítményt fedezhették fel, de a várfalak mögött egykor zajló lovagi élet mikéntjéről is hallhattak.

Róma a szomszédban… vagy annál is közelebb?

Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.
Időpont
2022.06.26. 09:00

Az ókori Rómába kalauzolták a résztvevőket június utolsó hétvégéjén az Új Akropolisz Filozófiai Iskola előadói. A hatórás sétán történész, régész, építész vezette a kultúrkirándulókat a Flórián tértől Aquincumig, és a romokat szemlélve a hajdanvolt falak virtuálisan is leomlottak: szó esett a rómaiak hétköznapjairól is, virtusáról, vallásáról, mitológiájáról. Azokat a köveket taposva a barangolók megérezhettek valamit a letűnt időből, amikor még az emberek istenek pártfogoltjaiként élték mindennapjaikat, és arra törekedtek, hogy erkölcsileg ehhez méltó életet éljenek.

Játékos adománygyűjtés az ukrajnai konfliktusok áldozatainak támogatására

(Dublin, Írország)
Időpont
2022.06.13. 13:13

Dublinban az Új Akropolisz asztali kvízt szervezett, és az önkéntesek a bevételt az orosz–ukrán háború károsultjainak adományozták. A programon a díjakat helyi vállalkozások és magánemberek ajánlották fel, egy helyi kávézó pedig kávéval, teával és süteménnyel kedveskedett a résztvevőknek.

Brünntől a nagy síkságig – kultúrtörténeti előadás az indiánokról

(Brünn, Csehország)
Időpont
2022.06.13. 13:13

Csehországban az Új Akropolisz brünni tagjai rendhagyó előadást tartottak az észak-amerikai indiántörzsekről. A Föld napja inspirálta kultúrtörténeti beszámolón azért választották ezt a népet, mert szoros harmóniában éltek a természettel, amely kapcsolatot a ma emberének is szükséges felelevenítenie.

Ki vagyok én? – beszélgetés diákokkal

(Chicago, Egyesült Államok)
Időpont
2022.06.13. 13:13

Az Új Akropolisz chicagói központja egy helyi középiskolával együttműködve online workshopot tartott a diákoknak „Ki vagyok én?” címmel. A Global Citizen Experience Highschool célkitűzése, hogy az itt tanulók arról is képzést kapjanak, hogyan tehetünk valamit egyénként és közösségként társadalmunk legégetőbb problémáinak megoldásáért.

Váratlan helyzetben páratlan erővel

Workshop belső erőtartalékaink mozgósításáról
Helyszín
FILO-Pont Buda, Budapest, XI. Bartók Béla út 25., 1. kapucsengő
Időpont
2022.06.09. 18:00

Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola és a KórházSuli Alapítvány júniusban izgalmas belső utazásra invitálta az érdeklődőket. A cél nem kevesebb volt, mint felfedezni azokat az erőinket, amelyek segítenek helytállni akár nehéz, már-már kilátástalannak tűnő élethelyzetekben is. Mindezt olyan fiatalok példájából inspirálódva, akik azért vetik be lelki erőtartalékaikat, hogy felépüljenek egy súlyos betegségből, vagy másoknak segítsenek ezen az úton.

Együtt a természetért – szemétszedési akció Veszprémben

Időpont
2022.05.24. 17:00

Az Új Akropolisz veszprémi önkéntesei 2022. május végén szemétszedési akciót tartottak egy Veszprém közeli erdőben. A résztvevők eleinte csak egy kellemes sétát terveztek a jó levegőn, miközben a szemeteszsákokba összegyűjtik a túraösvények mellett eldobált szemetet, ám a helyszínre kiérve módosítaniuk kellett az elképzelésükön. „Kiderült – kezdte beszámolóját Dr. Nagy Alinda, az iskola helyi központjának vezetője –, hogy a hulladékok nagy része egy mély árokban csobogó patak medrébe gyűlt fel, így kalandosabbá vált az akció.”

Szociális akció

(Rijeka, Horvátország)
Időpont
2022.05.13. 13:13

Horvátországi önkéntesek Rijekában rendszeresen igyekeznek segíteni megszorult, nehéz helyzetben lévő honfitársaikon. Legutóbb egy menedékhelyre látogattak el, ahol az intézmény hétvégente nem tud meleg ételről gondoskodni az itt megszállóknak. Az Új Akropolisz hat önkéntese egy ilyen alkalommal ebédet főzött otthonban a nincsteleneknek.

Filozófia gyerekeknek

(Coimbra, Portugália)
Időpont
2022.05.13. 13:13

Portugáliában az Új Akropolisz programsorozatot indított, ahol a szakember gyermekeknek tart egyórás foglalkozásokat. Ezeken alkalmakon történetmeséléssel, videókkal és játékokkal fejlesztik a 6–10 éves fiatalok figyelmét és beleérző képességét, miközben igyekeznek tudatosítani bennük az etikai értékek fontosságát és megszerettetni velük az olvasást.

Inkák – hogyan légy önmagad és egyben a természet része

(Tajpej, Tajvan)
Időpont
2022.05.13. 13:13

Az Új Akropolisz tajvani központjában az inkákról tartottak előadást. Ez az ősi kultúra számos olyan értéket tudhatott a magáénak, amelyeknek korunk civilizált embere olykor mintha híján volna. Úgy tartották, hogy népük minden lelke összetartozik, ezért megélhették azt a magasztos értést, hogy részei valami nagyobb egésznek, mint csupán a saját entitásuk.