Mit teszünk?

Az Új Akropolisz Magyarországon 1986 óta működik. Önkénteseink 2023-ban már hét városban, Budapesten, Egerben, Győrött, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron és Veszprémben tevékenykednek az Egyesület három alapelvével összhangban, a filozófia, a kultúra és az önkéntesség területén:

1. Filozófia

A filozófia gyakorlati eszköz önmagunk és világunk nemesítésére.

  • Filozófiai bevezető előadássorozatunkkal alapozzuk meg a további tanfolyamok során is érvényes viszonyulásunkat az emberiség közös szellemi kincséhez, tudásának minden ágához.
  • Előadásokra, beszélgetésekre várunk mindenkit, aki kérdésekkel és kutató szellemmel fordul a világ felé. Előadásaink középpontjában az ember áll, ezért az elhangzottakat mindenki alkalmazhatja saját életére, és így megújult nézőpontból szemlélheti és alakíthatja át mindennapjait.
  • Szemináriumainkon, műhelyfoglalkozásainkon, pár alkalmas kurzusainkon testet és lelket megmozgató gyakorlatok segítik önismeretünket, szokásaink átalakítását, és olyan hasznos készségek elsajátítását, mint az íráskészség, beszéd, összpontosítás stb.
  • További tanfolyamaink: Filozófiai önismeret, Erkölcsfilozófia, Szónoklattan, A filozófia története, Teológiai szimbolizmus, Összehasonlító vallástudomány, Tudományfilozófia, Metafizikai esztétika, Hermetikus tudományok…

Filozófiai kávéház - Veszprén

Előadás_Budapest

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. Kultúra

A kultúra mindent magában foglal, ami csak jellemzi az embert. Összehasonlító tanulmányozással felülemelkedhetünk a felszíni különbségeken. A nemzedékről nemzedékre átadódó hagyomány (művészet, tudomány stb.) megújításával felépíthetjük jövőnket.

Jótékonysági zenei est - GyőrAquincumi séta

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Önkéntesség

Célunk, hogy a társadalom cselekvő részesei legyünk. Lehetőségeinkhez mérten segítsünk az embereknek és a bolygónknak. Ehhez fejlődnünk kell egyénileg, hogy felkészülten fogadjuk a különböző élethelyzeteket.

  Gyerekprogram a Családok Átmeneti Otthonában  Föld Napja - Győr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentések

Nemzetközi tevékenységünkről itt olvashatsz.