Legyünk mi a változás, amit látni akarunk a világban!

 

Életre szóló filozófia

Országszerte rendszeresen indított gyakorlati filozófiai sorozatunk egy olyan körutazásra hív, ahol Kelet és Nyugat bölcseinek legfőbb gondolatait ismerheted meg három fő téma köré csoportosítva: 

 • Hogyan válhatunk boldogabbá, jobbá és erősebbé?
 • Mi kell egy jó közösséghez?
 • Hogyan alakíthatjuk a jövőt?

Ezek együttesen segítenek, hogy helytálljunk az életben. Arra inspirálnak, hogy feltegyük az emberi élet nagy kérdéseit, és szembenézzünk az egyéni és közösségi lét kihívásaival.

Ez az előadás sorozat lehetőséget teremt, hogy…

 • szélesítsd az emberről alkotott nézeteidet és tudásodat,
 • jobban megértsd az érzéseidet, ami belső stabilitáshoz vezet,
 • friss szemmel nézz önmagadra és az életcéljaidra,
 • jobban megérts másokat és együttérzőbbé válj,
 • fejleszd a gondolkodási és a döntési képességet,
 • felismerd a közös emberi értékeket, és segíts megerősíteni őket,
 • módszereket találj a hétköznapi problémák megoldására és a félelmek leküzdésére,
 • felülkerekedj néhány kételyen, és jobban eligazodj saját belső világodban,
 • megértsd az emberi együttélés nehézségeit: mi okozza őket, és mi kell a megoldásukhoz,
 • a hétköznapjaidat olyan új eszményekkel, ismeretségekkel és tapasztalatokkal gazdagítsd, amelyek lehetővé teszik, hogy folyamatosan képezd és alakítsd önmagad.

Mennyi időt vesz igénybe? 18x2 órát, jellemzően heti egyszer hétköznap délután.

Kinek ajánljuk? A sorozat témái mélyek, de egyszerűek, előképzettségtől függetlenül bárkinek befogadhatóak.

Az egyes alkalmak során olyan gyakorlatokat sajátítunk el, amelyek kapcsolódnak a megismert témákhoz és hagyományokhoz, és segítenek az olyan természetes képességeink fejlesztésében, mint a figyelem, az összpontosítás, az emlékezet, a képzelet, az érzelmi folyamataink uralása, akarat stb.

 

Induló sorozataink

Pécs
Budapest - Főnix Kultúrműhely
Pécs
Budapest - Főnix Kultúrműhely
Pécs
Eger - FILO-Pont
Győr - FILO-Pont
Eger - FILO-Pont
Budapest - FILO-Pont Buda
Székesfehérvár - Kairosz Kultúrműhely
Budapest - FILO-Pont Buda
Székesfehérvár - Kairosz Kultúrműhely
Budapest - FILO-Pont Buda
Székesfehérvár - Kairosz Kultúrműhely

Korábbi résztvevőink mondták

 • „Szemléletet adott, egy olyan énkulcsot, amit tudok alkalmazni a nehézségekben. Barátokat, énidőt, elvonulást, tudást, ismeretet.”

  Viktória, Pécs

 • „Másféle gondolkodásra tanított... kitágult a világ. Más nézőpontból látni, a jót keresni, meglátni mindenben és mindenkiben.”

  Mária, Eger

 • „Vezérfonalat adott az élethez, barátokat, hosszútávú közös célokat, a világ, a többiek és önmagam jobb megismerését.”

  János, Budapest

A filozófiai sorozat hétről hétre egymásra épülő témáiból

1. Filozófia, ami felemel

 

 • Megtanulni élni – egy új-régi művészet
 • Egyetemes erkölcs egy változó világban?
 • A „nagy kérdések” és a bölcsesség keresése
Az ember és a kozmosz

 

 • Természeti rend kicsiben és nagyban
 • A világegyetem szintjei és az ember finomabb dimenziói
 • Hogyan fejlesszük az önismeretünket?
India és a belső harc

 

 • Az ember és a sors: a Dharma és a Karma tanítása
 • Az ember és a halál: a reinkarnáció gondolata
 • A belső harc és a tudatosság ébredése
Tibet és a belső csend

 

 • A misztikus Tibet világa
 • Egy ősi szent irat: A Csend Hangja
 • A gondolatok átalakító ereje
Buddha és a válság

 

 • Mit tanulhatunk a nehézségekből?
 • Buddha útja a megszabaduláshoz
 • Dhammapada – buddhista aranyszabályok
Konfuciusz és a harmónia

 

 • Mi tart össze egy közösséget?
 • Elvek és politika – milyen a jó vezető?
 • Konfuciusz élete és gondolatai
Az egyén és a közösség

 

 • Az ember mint közösségi lény
 • Hogyan lássunk túl a különbségeken?
 • Embertelenség és céltalanság – mi a megoldás?
Platón és az illúziók

 

 • Platóni eszmények: Jóság, Szépség, Igazság és Igazságosság az emberben és a világban
 • Tudás és szabadság viszonya – a barlanghasonlat
 • Egy filozófus kalandos élete
Arisztotelész és az egyensúly

 

 • A boldogság keresése
 • Az etika mint a társadalmi együttélés alapja
 • A tanulás szeretete és a tudás szintjei
Plótinosz és az egység

 

 • Egy eklektikus iskola Alexandriában
 • A filozófus, a zenekedvelő és a szerelmes útja a bölcsességhez
 • A bebörtönzött lélek elmélete
A nevelés és a teljes élet

 

 • Nevelés az emberi teljesség kibontakoztatásáért
 • A tudatos állampolgár születése
 • Megtanulni élni - a filozófia nevelő szerepe
Egyiptom és az igazságosság

 

 • Az igazságosság mint az emberi együttélés sarokköve
 • Szimbólumokba zárt bölcsesség
 • Évezredeket megélt intelmek a jobb kapcsolatokért
A sztoikusok és a szabadság

 

 • A válság mint a változás forrása
 • A lelkierő felébresztése a nehézségekkel szemben
 • A belső szabadság és a döntéshozatal művészete
Történelem és filozófia

 

 • A történelem logikája és a történetfilozófia
 • A történelem mint az élet tanítómestere
 • A múlt, mint a jövő forrása
A továbbadás fontossága

 

 • A történetírás módszerei
 • Történelmi ismereteink forrásai
 • Mi alakítja a múltról alkotott képünket?
Történelem és mitológia

 

 • A mítoszok értéke és szerepe a tudás átadásában
 • A szimbólumok nyelve
 • A labirintus mítosza
Történelem és ciklusok

 

 • Az örök visszatérés mítosza
 • Ami változik, és ami megmarad
 • Történelmi ciklusok az ókori hagyományban
Sors és szabadság

 

 • Merre halad a történelem?
 • Mi a mi szerepünk a változásokban?
 • Hogyan váljunk a jövő tudatos és aktív alakítóivá?