Alapelveink

Tábori esteTestvériség

Az egyetemes testvériség eszméjét támogatjuk, amely az emberi méltóság tiszteletén alapul, és felülemelkedik a nemi, kulturális, vallási, társadalmi, származásbeli és egyéb különbségeken.

A testvériség eszményét az szilárdítja meg, ami összeköt, szemben azzal, ami szétválaszt. Elvünk szilárdan gyökeredzik az egyetemes értékekben, amelyek tiszteletben tartják a sokféleséget és túlmutatnak a helyi erkölcsökön és szokásokon, és így az egyetemes erkölcsi elvekben kristályosodnak ki, amelyek minden ember méltóságának alappillérei. Ez az eszmény elősegíti, hogy védjük és tiszteletben tartsuk az emberi jogokat, valamint hogy elfogadjuk az egyetemes etikai elveket.

 

 

Tudás

Kézművesműhely találkozóA bölcsesség szeretetét pártfogoljuk a különböző filozófiák, vallások, tudományok és művészetek összehasonlító tanulmányozásának segítségével, hogy eljussunk az ember, a természet és a világegyetem megismeréséhez.

Az igazság és a tudás szeretete abból a jogos igényből fakad, hogy megerősítsük ítélőképességünket, hogy így jobban megérthessük a világot és önmagunkat. A filozófiát összekötő tengelynek tekintjük az emberi tudás különböző területei és szakirányai között. A filozófia képes a múlt és a jelen szellemi kincseit egy mindenre kiterjedő, tág és átfogó látásmóddal szemlélni, így a fejlődés valódi hajtóerejévé válik, amely arra törekszik, hogy mélyebben megértse az életet és összekapcsolja a tudás és a tapasztalat valamennyi szegmensét.

 

 

Fejlődés

Fejlődés az emberi értékek útjánSegítjük a mindenkiben benne rejlő legjobb tulajdonságok kibontakoztatását, mind az egyéni, mind pedig a társadalom aktív tagjaként történő kiteljesedéssel. Cselekedjünk a természettel összhangban, hogy a világunk jobbá váljon.

Törekvéseink lehetővé teszik az egyének jobbá válását, akik így hozzájárulhatnak a fenntartható társadalmi fejlődéshez. Az emberben még rengeteg képesség szunnyad. Ha tudatában vagyunk ennek, és törekszünk a kifejlesztésükre, az élet egyik tartópillérére lelünk, ami egyben a tartós boldogság forrása is. A teljességre irányuló, kiegyensúlyozott fejlődés, valamint a legjobb tulajdonságaink és képességeink kibontakoztatása egy jobb világ szilárd alapját fektetik le.