További kurzusaink

Első budapesti FILO-Slam viadalÚj Akropolisz - klasszikus értelemben vett filozófia a 21. századnak

 

Az Új Akropolisz tevékenységeinek fókuszpontjában a klasszikus értelemben vett filozófiai iskola áll, mint a tudáshoz valamint az egyéni és közös fejlődéshez vezető egyik út.

Az olyan filozófiai iskolákat megalapító bölcsek munkájának nyomdokain haladunk, amelyek a történelem során kidolgozták saját koruk megújulásához szükséges megoldásokat és a kihívásaira adott válaszokat.

Mára világszerte több mint 500 filozófiai központunk buzdít elgondolkodásra és cselekvésre, hogy az ember és a világ jobbá válhasson.

Az Új Akropolisz filozófiai iskola olyan tanítási programot nyújt, amely minden tagországára érvényes, és a kurzusai egymásra épülnek. A kurzusok látogatása az Új Akropolisz tagságának feltétele.

A tanítási program a keleti és nyugati bölcselet legfontosabb alkotóelemeit gyűjti egybe, mint az újjászületés és egy leendő átalakulás magjait.

A program három fő témakör mentén halad: önmagunk, a dolgok belső természete, valamint az időben zajló események értelme.

Erdei fényekTanítási programunk

Életre szóló filozófia

Életközeli és eklektikus válogatás Kelet és Nyugat bölcseinek gondolataiból az etika, filozófiai politika és történetfilozófia témaköreiből. A további kurzusok erre a tanfolyamra épülnek.

Részletes tematika

Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe

A Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe az életnek az emberre és a világegyetemre egyaránt érvényes törvényszerűségeit járja körül.

Filozófiai önismeret

Elméleti és gyakorlati alapok a jobb önismerethez, belső értékeink megerősítéséhez és a szunnyadó képességeink felébresztéséhez - sok gyakorlattal.

szívmérlegelésA filozófia a gyakorlatban

A Filozófia a gyakorlatban a hétköznapi élet próbáinak sikeres megoldását és az emberek közötti együttélés és összetartás megerősítését tűzi ki célul.

A szimbólumok nyelve a különböző civilizációkban            

- a szimbolikus gondolkodás megalapozása
- az elemek szimbolikája 

Erkölcsfilozófia

- az élet és a halál kérdései
- a jó és a rossz megkülönböztetése
- az önirányítás
- erkölcsi témájú művek értelmezése

Szónoklattan (2 témakörben)

- BeszédtechnikaAthéni iskola
- Retorika

A filozófia története (5 témakörben)    

- Ókori filozófia
- Középkori filozófia
- Modern filozófia
- Kortárs filozófia
- Keleti filozófiák

Összehasonlító vallástudomány

- a vallási nézetek kialakulása világszerte
- szövegolvasási gyakorlatok

Tudományfilozófia

- a tudomány mint világértelmezés
- a különféle tudományok kifejtési módszerei 

Metafizikus esztétikaspiral

- a Szépségről szóló tanítások az ókortól napjainkig   

Antropogenezis

- az ember eredete

Kozmogenezis 

- a kozmosz eredete

Hermetikus tudományok

- Asztrológia
- Alkímia