További kurzusaink

  Első budapesti FILO-Slam viadalÚj Akropolisz - klasszikus értelemben vett filozófia a 21. századnak

   

  Az Új Akropolisz tevékenységeinek fókuszpontjában a klasszikus értelemben vett filozófiai iskola áll, mint a tudáshoz valamint az egyéni és közös fejlődéshez vezető egyik út.

  Az olyan filozófiai iskolákat megalapító bölcsek munkájának nyomdokain haladunk, amelyek a történelem során kidolgozták saját koruk megújulásához szükséges megoldásokat és a kihívásaira adott válaszokat.

  Mára világszerte több mint 500 filozófiai központunk buzdít elgondolkodásra és cselekvésre, hogy az ember és a világ jobbá válhasson.

  Az Új Akropolisz filozófiai iskola olyan tanítási programot nyújt, amely minden tagországára érvényes, és a kurzusai egymásra épülnek. A kurzusok látogatása az Új Akropolisz tagságának feltétele.

  A tanítási program a keleti és nyugati bölcselet legfontosabb alkotóelemeit gyűjti egybe, mint az újjászületés és egy leendő átalakulás magjait.

  A program három fő témakör mentén halad: önmagunk, a dolgok belső természete, valamint az időben zajló események értelme.

  Erdei fényekTanítási programunk

  Évezredek filozófiája - gyakorlati filozófiakurzus útkeresőknek

  Eklektikus válogatás Kelet és Nyugat bölcseinek gondolataiból az etika, filozófiai politika és történetfilozófia témaköreiből. A további kurzusok erre a tanfolyamra épülnek.

  Részletes tematika

  Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe

  A Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe az életnek az emberre és a világegyetemre egyaránt érvényes törvényszerűségeit járja körül.

  Pszichológia

  A pszichológia elmélete és gyakorlatai a szunnyadó képességeink megnyilvánításában segítenek, nagyobb önismerethez és önuralomhoz vezetnek.

  szívmérlegelésA filozófia a gyakorlatban

  A Filozófia a gyakorlatban a hétköznapi élet próbáinak sikeres megoldását és az emberek közötti együttélés és összetartás megerősítését tűzi ki célul.

  A szimbólumok nyelve a különböző civilizációkban            

  - a szimbolikus gondolkodás megalapozása
  - az elemek szimbolikája 

  Erkölcsfilozófia

  - az élet és a halál kérdései
  - a jó és a rossz megkülönböztetése
  - az önirányítás
  - erkölcsi témájú művek értelmezése

  Szónoklattan (2 témakörben)

  - BeszédtechnikaAthéni iskola
  - Retorika

  A filozófia története (5 témakörben)    

  - Ókori filozófia
  - Középkori filozófia
  - Modern filozófia
  - Kortárs filozófia
  - Keleti filozófiák

  Összehasonlító vallástudomány

  - a vallási nézetek kialakulása világszerte
  - szövegolvasási gyakorlatok

  Tudományfilozófia

  - a tudomány mint világértelmezés
  - a különféle tudományok kifejtési módszerei 

  Metafizikus esztétikaspiral

  - a Szépségről szóló tanítások az ókortól napjainkig   

  Antropogenezis

  - az ember eredete

  Kozmogenezis 

  - a kozmosz eredete

  Hermetikus tudományok

  - Asztrológia
  - Alkímia