További kurzusaink

Első budapesti FILO-Slam viadalÚj Akropolisz - klasszikus értelemben vett filozófia a 21. századnak

 

Az Új Akropolisz tevékenységeinek fókuszpontjában a klasszikus értelemben vett filozófiai iskola áll, mint a tudáshoz valamint az egyéni és közös fejlődéshez vezető egyik út.

Az olyan filozófiai iskolákat megalapító bölcsek munkájának nyomdokain haladunk, amelyek a történelem során kidolgozták saját koruk megújulásához szükséges megoldásokat és a kihívásaira adott válaszokat.

Mára világszerte több mint 500 filozófiai központunk buzdít elgondolkodásra és cselekvésre, hogy az ember és a világ jobbá válhasson.

Az Új Akropolisz filozófiai iskola olyan tanítási programot nyújt, amely minden tagországára érvényes, és a kurzusai egymásra épülnek. A kurzusok látogatása az Új Akropolisz tagságának feltétele.

A tanítási program a keleti és nyugati bölcselet legfontosabb alkotóelemeit gyűjti egybe, mint az újjászületés és egy leendő átalakulás magjait.

A program három fő témakör mentén halad: önmagunk, a dolgok belső természete, valamint az időben zajló események értelme.

Erdei fényekTanítási programunk

Évezredek filozófiája - gyakorlati filozófiakurzus útkeresőknek

Eklektikus válogatás Kelet és Nyugat bölcseinek gondolataiból az etika, filozófiai politika és történetfilozófia témaköreiből. A további kurzusok erre a tanfolyamra épülnek.

Részletes tematika

Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe

A Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe az életnek az emberre és a világegyetemre egyaránt érvényes törvényszerűségeit járja körül.

Pszichológia

A pszichológia elmélete és gyakorlatai a szunnyadó képességeink megnyilvánításában segítenek, nagyobb önismerethez és önuralomhoz vezetnek.

szívmérlegelésA filozófia a gyakorlatban

A Filozófia a gyakorlatban a hétköznapi élet próbáinak sikeres megoldását és az emberek közötti együttélés és összetartás megerősítését tűzi ki célul.

A szimbólumok nyelve a különböző civilizációkban            

- a szimbolikus gondolkodás megalapozása
- az elemek szimbolikája 

Erkölcsfilozófia

- az élet és a halál kérdései
- a jó és a rossz megkülönböztetése
- az önirányítás
- erkölcsi témájú művek értelmezése

Szónoklattan (2 témakörben)

- BeszédtechnikaAthéni iskola
- Retorika

A filozófia története (5 témakörben)    

- Ókori filozófia
- Középkori filozófia
- Modern filozófia
- Kortárs filozófia
- Keleti filozófiák

Összehasonlító vallástudomány

- a vallási nézetek kialakulása világszerte
- szövegolvasási gyakorlatok

Tudományfilozófia

- a tudomány mint világértelmezés
- a különféle tudományok kifejtési módszerei 

Metafizikus esztétikaspiral

- a Szépségről szóló tanítások az ókortól napjainkig   

Antropogenezis

- az ember eredete

Kozmogenezis 

- a kozmosz eredete

Hermetikus tudományok

- Asztrológia
- Alkímia