Impresszum

Adatvédelem

Azzal, hogy belép a www.ujakropolisz.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

I. A www.ujakropolisz.hu honlapon található tartalom olyan szellemi alkotás, amelynek kizárólagos tulajdonosa az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: jogosult). Mindezek alapján:

 1. A jogosult fenntart minden jogot, amely a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 2. A jogosult előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audioanyag, videoanyag, stb.) feldolgozása és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 3. A szerzői jogvédelem alapján tilos a védett oldalakból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni. Tilos továbbá a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 4. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Ennek alapján a jogosult jogsérelme esetén büntető feljelentést kezdeményez, polgári jogi eljárásban követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 5. A honlapról értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő 

  a) nem módosítja az eredeti információt, 
  b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 6. A www.ujakropolisz.hu domainnév felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a jogosult előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 7. A védett honlapon felhasznált írások, képek, video- és hanganyagok szintén szerzői jogvédelem alatt állnak. Személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

II. Az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület a www.ujakropolisz.hu honlapon pontos információk közlésére törekszik, de az esetleges téves tájékoztatásból fakadó károkért felelősséget nem vállal.

III. Az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület a honlap fenntartása és kezelése során betartja A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.