Szervezet és működés

A nemzetközi Új Akropolisz felépítése és működése

Az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (International Organization New Acropolis, IONA) Belgiumban, a Nemzetközi Egyesületek Jegyzékébe bejegyzett nemzetközi nonprofit egyesület [1] .

Az Új Akropolisz Nemzetközi Közgyűlése, 2022, Brazília
Az Új Akropolisz Nemzetközi Közgyűlése, 2022. Brazília

Az egyesület szervezeti formája lehetővé teszi, hogy minden politikai, vallási és gazdasági érdektől függetlenül működjön. Nagy szabadságot ad tagszervezeteinek, hogy saját területükön különböző formákban, önállóan és kezdeményező módon tevékenykedjenek. Minden tagszervezet az egyesületekre vonatkozó nemzetközi szabályozások szerint működik, és a saját országának jogszabályai szerint vonható felelősségre.

Alapító okiratának megfelelően az egyes tagszervezetek képviselőiből szerveződik az Új Akropolisz Nemzetközi Közgyűlése. Az Igazgatótanács felelős a szervezet koordinálásáért, valamint az éves Közgyűlés által kiadott nyilatkozatban foglaltak megvalósításáért. Tagjait rendszeres időközönként, választással jelölik ki az egyesület legkiválóbb tagjai közül. A jelenlegi nemzetközi elnök Carlos Adelantado Puchal.

Az Új Akropolisz öt kontinensen, összesen több mint 50 országban van jelen. A filozófia, a kultúra és az önkéntesség terén világszerte folytatott tevékenységeink egymást kiegészítve válnak teljessé, és szolgálnak a résztvevők elméleti és gyakorlati épülésére. A filozófia a kulturális tevékenységek révén válik gyakorlativá, az önkéntesség pedig azáltal kap értelmet és lesz fenntartható, hogy kultúrát teremt és elgondolkodásra ösztönöz.

A nemzetközi Új Akropolisz 2022-es éve számokban

  • 3409 filozófiai program
  • 1828 kulturális esemény
  • 1951 önkéntes megmozdulás
  • 70.944 résztvevő a programjainkon
  • 223.294 megtartott tanóra

Nemzetközi weboldal

Az Új Akropolisz tagszervezetei világszerte

Nemzetközi tevékenységeink

A nemzetközi közgyűlés nyilatkozatai

Finanszírozás

Az Új Akropolisz pénzügyi rendszere rendszeres ellenőrzéssel, decentralizáltan működik. Bevételei és pénzügyi fenntarthatósága négy pilléren alapszik:

  • Tanfolyamok tartása és az egyesület központjaiban létrehozott termékek árusítása.
  • Minden tag havi tagdíjat fizet, ami feljogosítja, hogy részt vegyen az egyesület tevékenységeiben, és hozzáférjen az IONA kulturális központjainak nemzetközi hálózatához.
  • Önkéntesek munkája, kis létszámú, hatékony adminisztrációs háttérrel.
  • Magánemberektől, magáncégektől és egyéb szervezetektől érkező támogatás és szponzoráció.

Ezeket a bevételeket az egyesület teljes egészében közhasznú projektjeinek megvalósítására, valamint az ezekhez szükséges helyiségek, eszközök és reklámfelületek költségeire fordítja. A magyarországi tagszervezet a nemzetközi szervezettől anyagilag teljesen független, nem kap és a múltban sem kapott külföldről pénzügyi támogatást. 

Beszámoló a nemzetközi Új Akropolisz tevékenységeiről

Beszámoló a magyarországi tagszervezet 2015- ös tevékenységeiről

Közhasznúsági jelentések