Nemzetközi nyilatkozataink

 

Brazília 2022

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

Az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (OINA) Közgyűlése elfogadja a következő határozatokat:

Elismerésünk az OINA minden helyi szervezetének a világ több mint 50 országában, a COVID-19 járvány alatti rendkívüli válaszkészségért és gondos intézkedéseikért, amelyeket a fertőzések megelőzéséért hoztak, követve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveit.

A Közgyűlés felhívja a figyelmet a folyamatos munkára, amelyet az ENSZ által megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Célok (FFC) eléréséért folytatott a szervezet. A hangsúly az alábbi FFC-ok megvalósítására helyeződött, amelyek összhangban vannak az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezetének jellegével és tevékenységeivel: 4. sz., A minőségi oktatásról; 13. sz., Az éghajlatváltozásról; 16. sz., A békéről, az igazságosságról és az erős intézményekről; és a 17. sz., A partnerséghez a célok eléréséért.

A Közgyűlés kiemeli az OINA különböző központjaiban világszerte végzett önkéntes munkát, ideértve a rászorulók támogatását, a környezetvédelmet, faültetési akciókat, időskorú embereknek és hajléktalanoknak nyújtott segítséget és ingyenkonyhát, megfizethető és környezetbarát energiaforrásokhoz való hozzáférés lehetővé tételét több vidéki helyszínen Európában és Amerikában; és egészségmegőrző és sportot népszerűsítő programokat az életminőség javítására.

A Közgyűlés azt javasolja az Új Akropolisz minden tagszervezetének világszerte, hogy továbbra is ünnepelje meg novemberben a Filozófia Világnapját, összhangban az UNESCO útmutatásaival. Ezt az eseményt az OINA megszakítás nélkül már több mint 12 éve megünnepli központjaiban a világ különböző országaiban, olyan programokkal, mint előadások, összejövetelek, kerekasztal beszélgetések és konferenciák, azzal a céllal, hogy a filozófiát minél több emberhez közelebb hozza.

A Közgyűlés azt ajánlja az Új Akropolisz helyi szervezeteinek, hogy járuljanak hozzá A Föld napjának megünnepléséhez, amelyet mindenhol a világon április 22-én rendeznek meg. Az OINA Közgyűlése azt javasolja, hogy az OINA helyi szervezetei népszerűsítsék és járuljanak hozzá bolygónk védelméhez különböző programokkal és tevékenységekkel. 

Madrid 2021

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

Az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (OINA) Közgyűlése elfogadja a következő határozatokat:

A) A Covid-19 vírus okozta világjárvány miatt és az emberi egészség védelmének szükségességére való tekintettel az Új Akropolisz központjaiban világszerte végzett tevékenységek, amelyek általában személyesek, különféle informatikai platformok használatával igazodtak az online működéshez.

Ennek megfelelően az OINA Közgyűlése ajánlja, hogy valamennyi tagszervezet hozzon megfelelő megelőző intézkedéseket a fertőzés és a vírus terjedésének elkerülése érdekében, mindenkor figyelembe véve a WHO irányelveit.

B) A Közgyűlés emlékeztet arra, hogy az OINA önkéntesek és együttműködők ezrein keresztül az ENSZ több mint 50 tagállamában van jelen. Ezért csatlakozik a 2030-as Agendában meghatározott ENSZ felhíváshoz a 17 Fenntartható Fejlődési Cél (FFC) eléréséért, és kiemeli az egység és a szolidaritás fontosságát, hogy ezek a célok meg is valósulhassanak.

A fentiekre tekintettel hangsúlyozza, hogy amint azt a 2020-as Közgyűlésen leszögezték és a 2021-es Közgyűlésen nyomatékosították, az OINA programjai a következő FFC-okhoz kapcsolódnak: 4. sz., A minőségi oktatásról; 13. sz., Az éghajlatváltozásról; 16. sz., A békéről, az igazságosságról és az erős intézményekről; és a 17. sz., A partnerséghez a célok eléréséért. A tagszervezetek által rendezett sokrétű tevékenységeknek köszönhetően az OINA a már említetteken kívül más FFC-okhoz is hozzájárul. Példaként kiemelhetjük az ingyenkonyhát rászorulóknak (2. FFC); megfizethető és környezetbarát energiaforrásokhoz való hozzáférés több vidéki helyszínen Európában és Amerikában (7. FFC); és egészségmegőrző és sportot népszerűsítő programok az életminőség javítására (3. FFC).

Ennek megfelelően, a Közgyűlés azt javasolja tagszervezeteinek, hogy készítsenek terveket a FFC-ok népszerűsítésére, és a következő évekre tűzzenek ki konkrét célokat a FFC-ok megvalósításának további támogatására.

C) A Közgyűlés megerősíti elkötelezettségét a Filozófia Világnapján szervezett tevékenységek folytatása mellett, amelyet az UNESCO 2002-ben jelölt ki, és amely egyik meghatározó eseményünkké vált. Az OINA több mint 12 éve szervez ehhez kapcsolódó programokat megszakítás nélkül a világ különböző központjaiban. A Közgyűlés ezért javasolja, hogy a következő évben folytassák hasonló előadások, találkozók, kerekasztal beszélgetések és konferenciák szervezését e fontos esemény kapcsán.

D) A Föld napjának megünneplésével kapcsolatban, amelynek támogatására április 22-én világszerte rendeznek eseményeket, az OINA Közgyűlése azt javasolja, hogy az OINÁ-hoz csatlakozó helyi szervezetek mérlegeljék a természettel és annak védelmével kapcsolatos tevékenységek lehetőségét. Arra is ösztönzi őket, hogy az elkövetkező években folytassák az ismeret terjesztését a környezetvédelem, a fenntarthatóság, valamint az emberiségre és a bolygóra jótékony intézkedések fontosságáról. 

E) A Közgyűlés elismerését fejezi ki önkénteseinek és munkatársainak az elmúlt évben a filozófia, a kultúra és az önkéntesség területén végzett számos tevékenység sikeréért, mivel a Covid-19 okozta járvány ellenére világszerte több mint 50 országban – ahol az OINÁ-hoz tartozó Új Akropolisz szervezetek működnek –, csaknem ötszáz központból online rendszereken keresztül folytatta tevékenységeit. Így képesek voltak felülkerekedni a szükségszerűen bevezetett korlátozások jelentette akadályokon, amelyeket a vírus terjedésének megakadályozása érdekében be kellett tartani.

F) A Közgyűlés emlékeztet rá és nyomatékosítja, hogy az OINA alapelveinél fogva elkötelezett amellett, hogy tevékenységeiben tiszteletben tartsa az emberi méltóságot, abban a közös törekvésben, hogy megvalósuljon a testvériség emberek és nemzetek között.
 

Madrid 2020

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) A COVID-19 (új típusú koronavírus) okozta világjárvány idején és a világszintű egészségügyi és társadalmi vészelyzetben, amely hatékony és azonnali fellépést kíván kormányoktól, egyénektől és általában minden szervezettől, ahogy azt az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 16-i nyilatkozatában közzétette, az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (OINA) minden tagjának azt tanácsolja, hogy kövessék a WHO és a nemzeti kormányok iránymutatásait a járvány elleni küzdelemben.

B) A Közgyűlés emlékeztet arra, hogy az OINA-nak több ezer önkéntese és tagja van az ENSZ 50 tagországában. Ezért csatlakozik a 2030-as Agendában meghatározott ENSZ felhíváshoz a 17 Fenntartható Fejlődési Cél (FFC) eléréséért, és kiemeli az egység és a szolidaritás fontosságát, hogy ezek a célok meg is valósulhassanak.
 
Ennek megfelelően hangsúlyozza, hogy az OINA által szervezett programok kapcsolódnak az alábbi Fenntartható Fejlődési Célokhoz: 4. A minőségi oktatáshoz; 13. A fellépéshez az éghajlatváltozás ellen; 16. A béke, az igazság és az erős intézmények eléréséhez; és 17. A partnerséghez a célok eléréséért. A tagszervezetek által rendezett sokszínű programoknak köszönhetően a fent említetteken túl az OINA további FFC-okhoz is hozzájárul. Példaként említhetjük a következőket: ingyenkonyha rászorulóknak (2. FFC); megfizethető és környezetbarát energiaforrásokhoz való hozzáférés vidéki központokban Európában és Amerikában (7. FFC); és egészségmegőrző és sportot népszerűsítő programok az életminőség javítására (3. FFC).

Ennek megfelelően, a Közgyűlés azt javasolja tagszervezeteinek, hogy készítsenek terveket a FFC-ok népszerűsítésére, és a következő évekre tűzzenek ki konkrét célokat a FFC-ok megvalósításának további támogatására.

C) A Közgyűlés támogatja az eddigi tevékenységek folytatását „A filozófia világnapjához” kapcsolódóan, amelyet az UNESCO 2002-ben jelölt ki, és amelyhez az OINA évek óta csatlakozik különböző központjaiban megrendezett programjaival világszerte. A Közgyűlés ezért javasolja ezeknek az előadásoknak, találkozóknak, szemináriumoknak és konferenciáknak a folytatását e nagy jelentőségű esemény kapcsán 2020-ban is.

D) A Közgyűlés egyhangúlag megerősíti határozatát, hogy szponzorálni kívánja a Delia Steinberg Guzmán Nemzetközi Zongoraversenyt alapítója, Delia Steinberg Guzmán tiszteletére, aki már sok éve a szervezőbizottság elnöke. Ez az évenkénti verseny, amelyet Madridban szerveznek, 1982-ben indult útjára azzal a céllal, hogy hangsúlyozza a zenében rejlő örök értékeket, és támogassa fiatal zongoraművészek karrierjét. Ennek megfelelően évenkénti támogatásról határoz az említett verseny javára, amelynek összegét minden évben a szervezőbizottság állapítja meg az elnök javaslatára, a nemzetközi verseny anyagi szükségletei alapján.

E) Az OINA Közgyűlése elismerését fejezi ki önkénteseinek és egyesületi tagjainak a sikeres programokért a filozófia, kultúra és önkéntesség terén, amelyeket 2019-ben több mint 50 országban, az OINA részeként tevékenykedő Új Akropolisz több mint ötszáz központjában szerveztek.

F) A Közgyűlés emlékeztet arra, hogy az OINA alapelveinél fogva, sokszínű tevékenységein keresztül kötelezi el magát az emberi méltóság tiszteletének erősítése mellett, abban a közös törekvésben, hogy megvalósuljon a testvériség emberek és nemzetek között.

Budapest 2019

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) Az OINA Közgyűlése – ahogy évtizedek óta – ismét kijelenti, hogy szükség van gyakorlatias filozófiai oktatásra, amelyben a polgári és emberi értékeken van a hangsúly.

B) Az OINA Közgyűlése megerősíti elkötelezettségét az új generációk kulturális fejlődése iránt a tudás minden formájának előmozdításával.

C) Az OINA Közgyűlése folytatja önkéntes tevékenységeit, amelyekkel a társadalom leginkább rászoruló tagjait kívánja támogatni és segíteni beilleszkedésüket.

D) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki az Új Akropolisz Kulturális Egyesület indiai tagszervezete a „Valódi változásért” című konferencia megszervezéséért. Az első ilyen rendezvény a tudás különböző területeinek vezetőit hozta össze, Mahátma Gandhi születésének 150. évfordulója alkalmából.

Annak reményében, hogy egy jobb jövő felé építünk hidat, az OINA arra bátorítja tagszervezeteit, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget, és fedezzék fel újra India gazdag filozófiai és emberi örökségét, amivel hozzájárulhatnak az emberiség közös fejlődéséhez.

E) A fentiek értelmében, Mohandász Karamcsand (Mahátma) Gandhi születésének 150. évfordulóján a Közgyűlés elismeri Gandhi kimagasló vezető szerepét, és ihletet merít példaértékű életéből és örökségéből, amelyet az igazság és béke fáradhatatlan keresése jellemzett, hiszen ez jelen világunk valódi, átfogó és fenntartható változásának a kulcsa.

Az OINA megerősíti egy igazságosabb, őszintébb és szabadabb társadalom alkotása iránti elkötelezettségét, és arra szólítja fel országos tagszervezeteit, hogy Gandhi örökségének kutatásával, kulturális események, előadások és kiállítások szervezésével emlékezzenek meg az évfordulóról, hogy ismertebbé tegyék Gandhi kiemelkedő eredményeit, gyakorlati megoldásokat merítve belőle, amelyek segíthetnek szembenézni jelen korunk kihívásaival.

Párizs 2018

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) Az OINA közgyűlése ismét kijelenti, hogy szükség van arra, hogy mindenki hozzáférhessen a tudáshoz, és három cselekvési irányvonalat javasol: a Filozófiát, Kultúrát és Önkéntességet, észben tartva, hogy milyen fontos erősíteni a civil értékrendet a 21. században.

B) A Közgyűlés emlékeztet, hogy a klasszikus értelemben vett filozófiai iskolák célja, hogy minden embert tanítsanak hátrányos megkülönböztetés nélkül, hogy mindenki méltósággal élhessen, és megérthesse, milyen hasznos tagja a társadalomnak és a világnak.

Az OINA emlékeztet, hogy ahhoz, hogy az emberek hatékonyan cselekedhessenek napjainkban, olyan jól felépített rendszereknek kell őket támogatniuk, amelyek megfelelő eszközöket biztosítanak ahhoz, hogy megoldhassák a társadalmunk előtt álló új politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokat. Így elérhetik, hogy javuljanak az emberek közötti kapcsolatok, ahogy az OINA Alapszabályában foglalt elvei is célul tűzik ki.

C) A Közgyűlés megerősíti szándékát, hogy az OINA folytassa tevékenységeit és ösztönzi az aktív társadalmi részvételt összefogva más magán- és közintézményekkel és szervezetekkel.

D) A Közgyűlés emlékeztet, hogy az emberiség egésze elkötelezte magát, hogy megvédje az emberi méltóságot mindenhol és minden körülmények között, és az ENSZ ennek szellemében fogadta el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mint „azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és nemzetnek törekednie kell”. A Nyilatkozatot 1948. december 10-én hirdették ki, így 2018-ban ünnepeljük a 70. évfordulóját.

A Közgyűlés arra buzdítja tagszervezeteit, hogy tevékenységeikben emlékezzenek meg erről az eseményről.

A Közgyűlés hangsúlyozza, hogy továbbra is támogatni szándékozik az elveket, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapelveit inspirálták, és amelyek az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet alapelveiben is tükröződnek.

Valójában az Alapító Okiratának első alapelve pontosan arról szól, hogy „az egyetemes testvériség eszméjét támogatjuk, amely az emberi méltóság tiszteletén alapul, és felülemelkedik a nemi, kulturális, vallási, társadalmi, származásbeli és egyéb különbségeken.”

E) Az OINA Közgyűlése javasolja tagszervezeteinek, hogy továbbra is létesítsenek intézményi kapcsolatokat olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek hasonlóak a céljai és amelyekkel van közös alap az együttműködésre.

A fentiek értelmében bátorítja a tagszervezeteket, hogy kapcsolódjanak be regionális vagy globális szervezeti hálózatokba.

F) A Közgyűlés támogatja az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres 2018-as újévi üzenetében tett felhívását, amelyben vörös riasztást adott ki válaszul az egyre mélyülő nemzetközi konfliktusokra, a nukleáris fegyverek elterjedésére, a klímaváltozásra, az egyenlőtlenségekre, az emberi jogok megsértésére és az erősödő nacionalizmusra és idegengyűlöletre. Az OINA Közgyűlése egyetért Antonio Guterres javaslatával, miszerint támogatni kell az egységet azzal, hogy csökkentjük a különbségeket és összehozzuk az embereket, felülmúljuk, ami elválaszt és a közös célokra és értékekre tesszük a hangsúlyt, hogy biztonságosabb világot hozzunk létre.

Az OINA ugyanezért dolgozott az elmúlt hatvan évben, több mint 430 központjában törekedve a békére, egységre és minden ember méltóságára öt kontinens hatvannál is több országában.

G) A kezdetektől fogva az OINA egy emberi jogokra alapuló oktatást támogat filozófiai iskoláiban, hogy az emberek a világ minden táján ismerjék saját és mások jogait, és kialakuljon bennük a közösség szolgálatának gyakorlati erkölcse.

H) Javasolja, hogy folytassák és fejlesszék tovább az ökológiai akciócsoportok tevékenységét, amely a környezet megóvására neveli az embereket, és támogatja a segítségnyújtó és túlélést lehetővé tévő rendszereket a környezeti katasztrófák esetén.

Buenos Aires 2017

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) Az OINA Közgyűlése megerősíti elkötelezettségét a három tevékenységi körének folytatása mellett – filozófia, kultúra és filozófiai önkéntesség –, hogy mindenkinek hozzáférhetővé tegye a tudást. Célja segíteni az etikai értékek megszilárdítását mint az emberek erkölcsi átalakulásának zálogát.
A Közgyűlés felszólítja az OINA országos tagszervezeteit, hogy változatos tevékenységeikben valósítsák meg ezeket az irányelveket.

B) A Közgyűlés felidézi, hogy az OINA „klasszikus értelemben vett” Filozófiai Iskola célja, hogy minden embert oktasson hátrányos megkülönböztetés nélkül, és segítse őket, hogy ébresszék magukban a méltóságot és kibontakoztassák a társadalom javára is fordítható képességeiket.
Az OINA emlékeztet, hogy a filozófiai képzés, amely nemcsak intellektuális, hanem mindenekelőtt gyakorlati, képessé teszi az embereket, hogy szembenézzenek a korunkat sújtó válsággal, és hogy olyan csoportokat alkossanak, amelyek megoldásokat kínálhatnak a világ jobbá tételére, ahogy az az OINA Alapító Okiratának elveiben szerepel.

C) A Közgyűlés megerősíti szándékát, hogy az OINA fejlessze tevékenységeit és aktívan vállaljon szerepet napjaink társadalmában, összefogva más magán- és közintézményekkel és szervezetekkel.

D) A Közgyűlés ismét kifejezi, hogy továbbra is támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét éltető elveket, amelyek összhangban állnak az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet nézeteivel. Ezekből következik az Alapító Okirat első elve, mely szerint „az egyetemes testvériség eszméjét támogatjuk, amely az emberi méltóság tiszteletén alapul, és felülemelkedik a nemi, kulturális, vallási, társadalmi, származásbeli és egyéb különbségeken.”

E) Az OINA filozófiai iskoláiban a kezdetektől fogva olyan oktatást támogat, amely a megismerés képességének, az életre való képességnek, a cselekvés képességének és az együttélés képességének elsajátítására épül. A tanulás e négy pillérét az UNESCO 2012-ben fogadta el (UNEP, 2012), amivel elismerte, hogy a tanulás nem korlátozódik az alapszintű ismeretek megszerzésére, hanem magában kell foglalnia az élet különböző területeire való felkészülést, hogy így tudatosítsa a világpolgárság eszményét, amitől mindenki a bolygó és népei szerves részének tudhatja magát.

F) A Közgyűlés ezért azt javasolja, hogy alakuljanak továbbra is munkacsoportok és kezdeményezzenek olyan tevékenységeket, amelyek bolygónk és a közösség megóvására oktatják az embereket, ahogyan azt a 195 ország által 2016. december 12-én, Párizsban (Franciaország), a COP 21 keretében a környezet védelméért elfogadott Egyezmény is ajánlja.

 

Madrid 2016

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) Az OINA (Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet) közgyűlése megerősíti, hogy eltökélt szándéka, hogy továbbfejlődjön három fő irányvonala, nevezetesen a filozófia, a kultúra és az önkéntesség terén. Így kívánja hozzáférhetővé tenni mindenkinek a valódi tudást, amely lehetővé teszi az embereket egyesítő, a szellemi értékeken alapuló erkölcs megerősítését, és amellyel elkerülhető az erőszak, a félelem, és az, hogy alapvető értékek híján maradjanak a modern társadalmak. 

A közgyűlés arra ösztönzi az OINA tagszervezeteit, hogy juttassák érvényre tevékenységeikben ezeket az irányvonalakat.

Az OINA egyforma hangsúlyt helyez a társadalmi és környezeti megelőzés fontosságára és az előrevivő cselekvésre azzal, hogy szorgalmazza a más hasznos, az OINA-éhoz hasonló kezdeményezésekkel való aktív együttműködést, valamint az ezekben való részvételt.

B) A közgyűlés emlékezteti a tagszervezeteket a klasszikus értelemben vett filozófiai iskola továbbfejlesztésének jelentőségére, amely a nevelés és oktatás egyik legmegfelelőbb eszköze, hiszen a filozófia gyakorlati alkalmazása jobbít az életen, értelmet ad neki és boldogabbá teszi az embereket.

Az OINA hangsúlyozza, hogy a gyakorlati filozófia oktatása, amellyel alapelvei mentén a céljai megvalósulnak, az embermivolt lényegére hat azzal, hogy fejleszti a megértést, az intuíciót és az akaraterőt, amelyek segítenek kigyógyulni az egyéni és közös kórságokból, mint amilyen az önzés, a fanatizmus, az erőszak és az anyagelvűség.

C) A közgyűlés nagyra becsüli azokat a tevékenységeket, amelyek révén az OINA együttműködik más intézményekkel, állami és magán szervezetekkel.

Arra biztatja tagszervezeteit, hogy továbbra is támogassák a különböző származású, kultúrájú és életstílusú emberek közötti filozófiai tapasztalat-megosztását, amely során kiegészítik egymást.

D) Ezért olyan munka- és szociális akciócsoportok megerősítését javasolja, amelyek arra oktatnak és nevelnek, hogy hogyan őrizzük meg a Földet, és hogyan jobbítsunk rajta és az emberi közösségek jelenlegi állapotán, ahogy azt a 2015. december 12-i, párizsi klímacsúcstalálkozón (COP 21) példa nélkül elfogadott egyezmény javasolja, amelyet 195 ország írt alá.

E) A közgyűlés elismeréssel adózik az OINA-val együttműködő szervezetek és egyesületek a környezetvédelem, valamint a filozófiai és társadalmi nevelés-oktatás terén végzett tevékenységének, ami a közgyűlésen bemutatott évkönyv hasábjain is megjelenik.

Antigua Guatemala 2015

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) Az OINA (Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet) közgyűlése megerősíti, hogy eltökélt szándéka terjeszteni a filozófiai ismereteket és hatékony mellvéddé alakítani a filozófiai életmódot az erőszak és a korunkat sújtó erkölcsi bajok elleni küzdelemben. Továbbra is elő kívánja segíteni az etikai megújulást azzal, hogy lehetővé teszi az ember mélyreható megújulását eredményező transzcendens értékek megtapasztalását.

A közgyűlés szerepe ezért nem csupán az, hogy erkölcsi támaszt nyújtson, hanem az is, hogy bátorítsa az OINA tagszervezeteit egyes alapvető intézkedések gyakorlati megvalósítására.

A közgyűlés ezért azt javasolja az OINA tagszervezeteinek, hogy indítsanak oktatóprogramokat a filozófia, a kultúra és az önkéntesség terén, valamint végezzenek minél többféle tevékenységet a filozófia szellemében, amivel a természet és a társadalom javára folytatnak előrevivő, építő tanulmányokat és cselekedeteket, valamint hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire fontos tudatosan megelőzni azokat a folyamatokat, amelyek károsak a természetre vagy a társadalomra.

B) A közgyűlés emlékeztet rá, hogy az OINA tanítási programja – összhangban a klasszikus értelemben vett filozófiai iskola mivoltával – hangsúlyozza, hogy az embereknek állandóan fejlődniük kell a természeti és társadalmi környezetünk jobbításának jegyében, amit a közös jóhoz adott nagylelkű hozzájárulások tesznek lehetővé.

C) A közgyűlés elismeri az OINA jótékony hatását, és azt javasolja, hogy folytassa az elmúlt évben végzett értékes társadalmi és kulturális munkáját. Javasolja továbbá, hogy a jövőben is aktívan működjön együtt más köz- és magánintézményekkel, hogy megerősítse a hatékony együttműködést a filozófia, a kultúra és az önkéntesség terén tevékenykedő szervezetek között.

A közgyűlés ezért a jövőben is indítványozza az olyan munka- és társadalmi akciócsoportok támogatását, amelyek képesek hozzájárulni az emberek képességeinek fejlesztéséhez és neveléséhez, valamint a Föld és a társadalom gondozásához.

D) A közgyűlés elismeréssel adózik az OINA-val együttműködő szervezetek és egyesületek tevékenységének a környezetvédelem, valamint a filozófiai és társadalmi nevelés és oktatás terén, amely a közgyűlésnek bemutatott Évkönyv hasábjaiból is kitűnik.

A közgyűlés felidézi, hogy a tudás különböző területein végzett kutatómunka elősegíti az ember lényegi mivoltának megerősödését azzal, hogy fejleszti a megértést, az intuíciót és az akaratot, amelyek segítségével az emberiség kikerülhet az önzés, az anyagelvűség, a fanatizmus, az erőszak és az erkölcsi hanyatlás csapdájából. Meggyőződése szerint ezáltal támogatja a testvéri együttélés eszményének egyéni és közösségi megerősödését, ami nélkülözhetetlen az emberiség jövője szempontjából, ahogy azt az OINA első alapelve is rögzíti.

Zágráb 2014

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) Az OINA (Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet) közgyűlése megerősíti, hogy a továbbiakban is elkötelezi magát a filozófiai tudás terjesztése és amellett, hogy a filozófia gyakorlását a mindennapi élet részévé tegye. Az etikai és állampolgári értékek forrásaként ugyanis ez a gyakorlati filozófia közelebb viheti az embereket a harmonikus együttéléshez és a szolidaritáshoz, valamint segíthet hatékonyabban megküzdeni az emberiséget fenyegető globális válsággal.

Ezért a közgyűlés azt javasolja az OINA tagszervezeteinek, hogy kezdeményezzenek közös programokat a filozófia, kultúra és önkéntesség terén, amelyek megerősítik az emberi méltóságot.

B) Az OINA klasszikus értelemben vett filozófiai iskola tanulmányi programja is jó példája annak a jelentős pedagógiai munkának, amelyet az OINA világszerte végez.

Mivel az ember legfontosabb feladata, hogy a tisztelet és testvériség keretein belül jobbítson önmagán, és így hozzájáruljon egy jobb társadalom létrejöttéhez, a közgyűlés azt javasolja a tagszervezeteinek, hogy segítsék a tanulmányi program különböző szintjeinek továbbfejlesztését a szakértő, a specialista és a mesteri fokon egyaránt.

C) A közgyűlés nagyra becsüli azt a jelentős humanitárius és filozófiai munkát, amelyet az Új Akropolisz több mint kétszáz központjában végeznek szerte a világon, és amelynek a hatékonyságáról számos nagyobb köz- és magánintézmény is elismerően nyilatkozott.

Ezért az OINA bátorítja tagszervezeteit, hogy ezután is hozzanak létre társadalmi akciócsoportokat a bajba jutott, nehézségekkel küzdő emberek támogatására. Ehhez előnyben kell részesíteniük azt a nevelési és oktatási rendszert, amelyet az Új Akropolisz dolgozott ki, hogy a jövőben is kézzelfogható és hathatós segítséget tudjanak nyújtani a világ legkülönbözőbb részein, ahol tevékenységüket kifejtik.

D) A közgyűlésen bemutatott Évkönyvből is kiderül, hogy az OINA-hoz kötődő szervezetek és egyesületek igazán elismerésre méltó munkát végeztek az elmúlt évben a környezetvédelem terén.

A közgyűlés emlékezteti az OINA összes tagszervezetét, mennyire fontos megóvni bolygónkat, a Földet, és hogy folytassák oktató és gyakorlati tevékenységüket az ökológia és környezetvédelem terén. Javasolja, hogy fordítsanak figyelmet az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) felhívására: a Föld Bajnokai-díj 2014-es elnyerésére, amely a környezetre pozitív hatás gyakorló tevékenységeket és kezdeményezéseket kívánja jutalmazni és támogatni.

Tel-Aviv 2013

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) Felismertük, hogy a világ számos pontján hanyatlásnak indult a társadalom és mindenki mindenkivel harcban áll, ami az emberi kapcsolatok riasztó megromlásához vezetett.

A közgyűlés kijelenti, hogy egyre fontosabbá és sürgetőbbé válik, hogy visszaállítsuk az etikai értékeket, amelyek az emberek közötti harmonikus együttélés pilléreit jelentik. Így segítünk tudatosítani, hogy az egész emberiség egy nagy család. Hogy mindez több legyen, mint egy kevéssé gyakorlatias elmélet, az OINA a maradandó értékek és emberi erények visszaállítását ösztönzi minden tevékenységében.

B) Nyilvánvaló, hogy senki sem hunyhat szemet afölött, hogy válság dúlta világban élünk, ahol jelentős változások zajlanak ökológiai és társadalmi téren egyaránt.

A közgyűlés emlékezteti minden tagországát, hogy ökológiai fordulatra van szükség, amely megállíthatja a bolygó természeti erőforrásainak esztelen kiszipolyozását, és óva int a fékevesztett iparosodás veszélyeitől, hiszen ez a globális felmelegedéshez és katasztrofális következményeihez vezetett, mint például a sarkvidéki jégsapkák olvadása, valamint a tengerek és óceánok vízszintjének emelkedése.

Társadalmi szempontból figyelembe kell vennünk, hogy a 21. század a globális vándorlások évszázada lesz, az emberek másutt keresnek megélhetést, ami kiragadja őket családi és megszokott társadalmi környezetükből. Ezért az Új Akropolisz azon van minden országban, ahol tevékenykedik, hogy mérsékelje a társadalom elembertelenedését, és erőfeszítéseket tesz a környezet védelmét szolgáló nemzetközi programokban, valamint ösztönzi az együttműködést más szervezetekkel is.

C) Felismerve, hogy sürgető szükség van alternatív megoldásokat felmutató javaslatokra, amelyek egybevágnak más nemzetközi szervezetek javaslataival, azért hogy egymást erősítő eredmények születhessenek, az OINA hangsúlyozza, hogy nélkülözhetetlenek az olyan kezdeményezések és tevékenységek, amelyek a testvériséget, a toleranciát, a tudást és az egységes emberi fejlődést szolgálják.

A közgyűlés leszögezi, hogy ezek az elvek szorosan kapcsolódnak ahhoz a három tevékenységi körhöz, amelyet az OINA egyéni és társadalmi szinten javasol, vagyis a Filozófiához, a Kultúrához és az Önkéntességhez.

D) Figyelembe véve A filozófia világnapjának megünneplésével az elmúlt években elért sikereket,

a közgyűlés elfogadja, hogy a szervezet folytatja az UNESCO népszerűsítette, A filozófia világnapjához kötődő tevékenységeket az esemény tizedik évfordulóján is. Minden év novemberének harmadik csütörtökén ünnepelve ezt a napot, és kihangsúlyozva a filozófia kiemelkedő szerepét a mindennapi életben, ilyenkor – ahogy már utaltunk rá – elengedhetetlen jobbító szándékkal gondolkodni a világról és az emberiséget sújtó gondokról.
Minthogy az OINA-nak több mint 50 tagszervezete van, amelyek merítve kultúrájukból, szokásaikból és nyelvi sajátságaikból filozófiai és egyéb sokrétű programot szerveznek, ezzel többletértéket adnak A filozófia világnapjának megünnepléséhez, hiszen az OINA-t alkotó több ezer helyi, regionális és országos központ szervezésében fontos rendezvényeket tartanak a különböző eszmecserék, előadások, filozófiai fórumok, művészeti és kulturális események keretén belül.

E) Figyelembe véve a sok munkát, amellyel az olvasást népszerűsítettük és olvasóköröket hoztunk létre az OINA tagszervezeteiben,

a közgyűlés elfogadja, hogy folytatja ezeket a tevékenységeket, hogy elősegítse az olvasás megszerettetését, elsősorban a fiatalok körében.

F) Figyelembe véve, hogy a technikailag legfejlettebb országok csillagászai már észlelték és jelezték a közelgő veszélyt, miszerint az elmúlt századok eddig feljegyzett elektromágneses napkitöréseihez képest idén az egyik legveszélyesebb várható, ráadásul a NASA által Földközeli Objektumnak nevezett aszteroidacsoport is közeledik, amely a Föld mellett elhaladva növelheti a természeti katasztrófák esélyét,

a közgyűlés elfogadja, hogy megtesz minden szükséges óvintézkedést, és mindenkit arra ösztönöz, hogy filozófusként és állampolgárként is gondolkodjon el a bolygónk és a Naprendszer közti kapcsolatról.

Sao Paolo 2012

NEMZETKÖZI NYILATKOZAT

A) A 2012. évi, Sao Paolóban (Brazília) tartott éves találkozóján az OINA (Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet) közgyűlése kiemelt fontosságúnak nyilvánította és elkötelezte magát amellett, hogy idén is folytatja három tartópillérének megerősítését, nevezetesen a filozófiának, a kultúrának és az önkéntességnek a gyakorlati megvalósítását.

Felismertük, hogy szükség van a szolidaritás kötelékeinek megerősítésére; az OINA közgyűlése hangsúlyozza, hogy a filozófia a tudatosság megerősítésének egyik útja, amely képessé teszi az egyéneket, hogy közelebb jussanak az emberi lét értelmének megértéséhez; hogy a kultúra segíthet közelebb hozni a bolygónkon egymás mellett élő számtalan különböző emberi közösség hagyományainak eltérő kifejezési formáit; és hogy az önkéntesség a társadalmi együttműködésnek olyan megnyilvánulási módja, amelynek létjogosultsága van, mivel a szeretet összehozza az embereket, hiszen a segítségnyújtás gyakorlati útja éppen az, hogy olyan programokat szervezzünk, amelyek elősegítik a párbeszédet és harmonikus együttélést.

Ezért azt javasoljuk, hogy az Új Akropolisz minden egyesülete, amely az OINA tagja, váljon még az eddiginél is aktívabbá a filozófia, kultúra és önkéntesség terén, és erősítse meg még inkább ezt a három cselekvési utat a világot sújtó globális válságban, amelyben éppen a humanitárius tevékenységnek ez a három formája járulhat hozzá ahhoz, hogy enyhüljön a válság okozta szenvedés.

 

B) Ahogy korábban már többször rámutattunk, az OINA közgyűlésének álláspontja szerint a nemzetközi színtéren is riasztóan terjedő gazdasági és társadalmi válságnak a morális és etikai értékek válságában érhetők tetten a legmélyebb gyökerei.

 

Szemmel látható - ahogy az ENSZ hivatalos jelentéseiből is kiviláglik -, hogy a globális méretű válság az egész világra kihat: megingatja a nagy bankokat, cégeket és vállalatokat, ami pusztítóan hat a Föld minden lakójára, növeli a megélhetési költségeket, csökkenti a munkalehetőségeket, szegénységet okoz, rövid távú megoldás azonban egyáltalán nem látszik.

Ezért azt javasoljuk, hogy érdemes figyelembe venni azt a tényezőt, hogy a világunkat kivéreztető gazdasági és társadalmi válság valószínűleg abban gyökerezik, hogy az utóbbi néhány évben észrevehetően hanyatlik a morális és etikai értékek tisztelete, ez pedig utat nyitott az üzleti és politikai vezetők körében is a korrupciónak. Éppen ezért szükséges és egyre sürgetőbb, hogy felélesszük a legfontosabb értékeket, vagyis azokat, amelyek elősegítik az emberi méltóság megőrzését. Mindezt az OINA is elősegítheti az egyes országokban kifejtett filozófiai munkássága révén, hiszen a nyilvános előadásokkal és más tevékenységekkel tudatosíthatjuk, mennyire szükség van arra, hogy az egész Földön újból felcsatoljuk az erkölcs fegyvereit.

 

C) Hangsúlyozzuk az Évkönyv fontosságát, amelyet minden évben világszerte kiadunk, így a nemzetközi közösség nyomon követheti azt a példamutató munkát, amelyet az OINA a morális értékek és szolidaritás megerősítése terén végez több mint ötven országban.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a több mint tíz éve évről-évre kiadott Évkönyv az OINA tevékenységeinek bemutatásával nemzetközi referenciaként szolgál filozófiai, kulturális és önkéntes munkánkról, és hogy támogatásunkat kérték és munkánkat számtalanszor segítségül hívták azoknak az országoknak a hatóságai, ahol jelen vagyunk.

Ezért azt javasoljuk, hogy ezután is publikáljuk és terjesszük az évkönyvet nyomtatott és digitális formában egyaránt az értékek népszerűsítésének nevében, eközben azonban nem feledkezzünk meg az OINA nemzetközi honlapjának és az egyes tagszervezetek hivatalos honlapjának fontosságáról sem.

 

D) Az UNESCO kezdeményezte, hogy minden év novemberében legyen „A filozófia világnapja", és azt javasolja tagszervezeteinek, hogy ennek a nagy jelentőségű eseménynek a megszervezését a civil szféra keretein belül valósítsák meg.

Felismerjük, hogy az OINA óriási munkát végzett a kezdetek óta minden novemberben ezen a téren a különböző filozófia világnapi rendezvények megszervezésével azokban az országokban, ahol tagszervezetei működnek, és ezzel jelentős hatást gyakorolt a helyi és nemzetközi népszerűsítés terén egyaránt.

Ezért azt javasoljuk, hogy folytassuk ezt a jelentékeny, filozófiai értékeket terjesztő munkát. Tartsuk észben, hogy a filozófiai tudás - mint az élet művészete - egyike az OINA-beli tevékenységek három alappillérének, és egy módja annak, hogy elősegítsük a klasszikus filozófusok tanításai közül az „Ismerd meg önmagad"-eszméjének elterjedését.

 

E) Hangsúlyozzuk, hogy az OINA különböző tagszervezetei nemzetközi tevékenységének jelentős részét más nemzetközi, országos és helyi szervezetekkel és hatóságokkal együttműködve végzi.

Felismerjük, milyen meghatározóak az OINA ilyen jellegű tevékenységei. Külön kiemeljük, hogy 2011 decemberében benyújtottuk javaslatainkat az Amerikai Államok Szervezete (OAS) Állandó Tanácsának Egy Demokratikus Kultúra megerősítése Amerika területén témában az Interamerikai Demokratikus Charta elfogadásának tizedik évfordulóján. Érdemes megemlíteni, hogy az OINA az OAS 35 tagországából 20-ban jelen van, és Chilében jegyezték be civil társadalmi szervezetként.

Ezért azt javasoljuk, hogy ezt a jelentőségteljes munkát ne csak regionálisan, az Amerikai Államok Szervezetén belül folytassuk, hanem terjesszük ki az ENSZ-re is, ahol az OINA még inkább elmélyítheti munkáját a civil társadalmi párbeszéd és az állampolgári együttélés terén.

 

F) Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Föld lakossága a 2000. évi hatmilliárdról 2011 végére hétmilliárdra nőtt, és ez az exponenciális növekedés azt jelenti, hogy az emberiség táplálása és a biztonságáról való gondoskodás egyre összetettebb feladattá válik.

Felismerjük, hogy a legnagyobb népsűrűségű területek a fejlődő országokban koncentrálódnak, ahol a szegénység és az éhezés mélyen meghúzódó gond.

Ezért azt javasoljuk, hogy az OINA tagszervezetei végezzenek több szociális munkát és növeljék a hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatást, hogy enyhítsék azt a hatalmas egyenlőtlenséget, amely ennyire negatív hatást gyakorol környezetünkre. Alkalmazzák továbbá a szubszidiaritás elvét, vagyis minden tagszervezet foglalkozzon a környezetében meglévő szociális nehézségekkel, mivel abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy az OINA több kontinensen és több mint 50 országban végzi a munkáját.

 

G) Felidézzük a 2011 márciusában Japánt ért szörnyű természeti katasztrófát, amelyet egy földrengést követő cunami idézett elő, és amely néhány óra leforgása alatt letarolta az ország északkeleti részének jó részét, és radioaktív szivárgást okozott a fukusimai erőműben.

Kiemeljük, hogy nagy szükség van a természeti katasztrófák előrejelzésére - amilyen pontossággal lehetséges -, hiszen ezek a katasztrófák világszerte napról napra egyre szembetűnőbbek, és egyre nyilvánvalóbbá teszik környezetünk sérülékenységét.

Ezért azt javasoljuk, hogy az Új Akropolisz minden központjában fejlesszük azokat a védelmi és biztonsági rendszereket, amelyek segíthetnek az ilyen balesetek előfordulásakor, végezzenek rendszeres kiürítési gyakorlatokat, hogy felkészüljenek a vészhelyzetekre, és működjenek együtt más szervezetekkel közösségi védelmi hálózat kiépítésében azokon a területeken, ahol központjaink működnek.

 

H) Mivel az UNESCO 2012-t Az olvasás évévé nyilvánította, különösen időszerű ösztönözni az olvasás művészetének terjedését a népesség különböző rétegeiben.

Hangsúlyozzuk, hogy az olvasás emeli az emberi közösségek műveltségi szintjét, így jobb és magasabb fokát érhetik el a polgári és etikai tudatosságnak.

Ezért azt javasoljuk, hogy az OINA különböző tagországai népszerűsítsék az olvasást és hozzanak létre olvasóköröket, hogy még jobban hasznosíthassuk központjaink válogatott könyvekből álló könyvtárait, ezzel buzdítsunk tanulásra, valamint hogy szakkönyvtáraink gyakorlati szerepet töltsenek be a társadalom szolgálatában.

Bécs 2011

Az OINA közgyűlése 2011. április 7-én, Bécsben (Ausztria) tartotta ülését.

A közgyűlés határozata:

Az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (OINA) közgyűlésének 2011-es, éves bécsi (Ausztria) találkozóján újra kihangsúlyozza, hogy idén is a szervezet három tartópillérének, azaz a filozófiának, a kultúrának és az önkéntességnek a megerősítésén munkálkodik:

Megerősítjük azt a meggyőződésünket, hogy a filozófia és a tudás megszerzésének módja nem lehet pusztán elméleti, hanem gyakorlatiasnak is kell lennie, mert ez lehetővé teszi, hogy az élethez bölcsen viszonyulhassunk. Ahogy a klasszikus kor filozófusai tanították, a boldogságot önmagunk megismerésével és a mások iránti tisztelettel érhetjük el, mert ez a valódi együttélés jele, amely mindannyiunkat emberibbé és toleránsabbá tesz.

Kiemeljük a kultúra alapvető fontosságát abban, hogy az emberiség történelmének ismerete segítse saját korunk jobb megértését, valamint azt hogy gyakorlatias célokkal haladjunk a jövő felé, és így minden ember, főképpen az új generációk, hátrányos megkülönböztetéstől mentes oktatásban részesülhessenek, azért, hogy szert tehessenek az emberi méltóságot megerősítő erkölcsi, etikai és örök értékekre, valamint gyakorolhassák az élethez és a békés egymás mellett éléshez való jogukat.

Hangsúlyozzuk a szükségét annak, hogy az ember önzetlenül ajánlja fel energiáját és támogatását önkéntes tevékenységeken keresztül, amelyekkel segítjük azokat, akik a szegénység miatt, a tudás vagy eszközök híján nem jutnak hozzá a túléléshez szükséges legelemibb feltételekhez sem. Ez a segítség nem szorítkozhat pusztán az emberi közösségekre, hanem a környezetünkre is ki kell terjednie, hiszen ez az élőhelyünk, a bolygónk ugyanis mindannyiunk otthona.

Éppen ezért, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az OINA közgyűlése megerősíti azt a döntését, hogy továbbra is támogatja a különféle nemzetközi szervezetek, valamint a civil szervezetek kezdeményezéseit, amelyek az OINA-hoz hasonlóan elszántan dolgoznak azért, hogy javuljon a bolygó egészsége és lakóinak együttélése. Megerősítjük, hogy továbbra is támogatjuk az olyan világnapok megrendezését, amelyek többet jelentenek az egyszerű kinyilatkoztatásnál, hiszen megvalósításukhoz szükség van az OINA-hoz hasonló szervezetek nemzetközi összefogására.

Tudomásul véve, hogy 2011 az Önkéntesség Nemzetközi éve, és hogy az ENSZ ki fog dolgozni egy jelentést a világ önkéntességének helyzetéről, amivel világszerte eszmecserét kezdeményez az önkéntességről;

Figyelembe véve, hogy az önkéntesség olyan eszköz, amellyel enyhíthetünk a szegénységen, fenntarthatjuk a fejlődést, felkészülhetünk a klímaváltozásra és megelőzhetjük a katasztrófákat, ahogyan mindezt az ENSZ már előirányozta Millenniumi Fejlesztési Céljaiban;

Szem előtt tartva továbbá, hogy az ENSZ mellett az Európai Unió is deklarálta, hogy 2011 az Önkéntesség Európai Éve, ezzel összhangban az OINA európai tagjai és társszervezetei is évtizedek óta számottevő önkéntes munkát végeznek;

Elhatározzuk, hogy nagy erőkkel folytatjuk azt az önkéntes munkát, amelyet az OINA több mint 50 országban végez, ahogy arról minden évben beszámolunk a nemzetközi, világszerte terjesztett évkönyvünk spanyol és angol nyelvű kiadásában. Támogatjuk az OINA minden tagszervezetét abban, hogy a lehető leghatékonyabban kapcsolja össze a civil társadalmat és a különböző intézményeket, hogy az eredményes önkéntes cselekvés csillapítani és pótolni tudja a tátongó társadalmi és kulturális hiányosságokat, amelyek gyötrik az emberiséget ebben az évezredben.

Tekintettel arra, hogy az ENSZ közgyűlésének (61/193-as) határozata 2011-et az Erdők Nemzetközi Évének nyilvánította, amivel felhívta a figyelmet arra, hogy az erdők létfontosságú elemei a fenntartható fejlődésnek gazdasági, társadalmi-kulturális és környezeti adományai miatt;

Az OINA tagjai és tagszervezetei már több mint húsz éve végeznek erdőtelepítési munkálatokat a különböző kontinenseken. Mivel ezt az évet az ENSZ az erdőknek szentelte, szorgalmazzuk, hogy folytassák ezt a kiemelkedően fontos munkát, és hasonló, vagy a korábbinál még nagyobb lendülettel dolgozzanak e téren. Kiemeljük az OINA elmúlt évtizedben és az épp csak elkezdődött évtizedben végzett hathatós munkáit különböző akciók megszervezésével az erdőtüzek megelőzéséért, a természeti katasztrófák utáni erdőtelepítésért, valamint az erdők védelméért, amit az Új Akropolisz tagszervezeteinek önkéntesei a fában bővelkedő országokban végeztek. Emellett a környezeti nevelést célzó, nem rég lezajlott promóciókat is kezdeményeztek, amelyek hatékonyan hozzájárultak Földünk tüdejének, az erdők védelméhez, valamint az erdőtüzek megelőzéséhez.

Figyelembe véve, hogy az Amerikai Államok Szervezete 2011-et a Kultúra nemzetközi évévé nyilvánította, hogy fejlessze a Latin-Amerikai országokban a kultúrát és az oktatást;

Kiemeljük, hogy az az elkötelezett munka, amelyet az Új Akropolisz világszerte, és főleg a Latin-Amerikai országokban végez a kultúra és az oktatás-nevelés terén, annak tükre, hogy az egyesület tagjai azt vallják, hogy a kultúra és az oktatás-nevelés a két tartóoszlopa a békének, a toleranciának és az együttélésnek. Tevékenységünknek ebben a szegmensében azt javasoljuk a tagoknak és a tagszervezeteknek, hogy folytassák a kultúra és oktatás-nevelés fejlesztését elősegítő munkát, a latin-amerikai országok pedig csatlakozzanak az Amerikai Államok Szervezetének kezdeményezéséhez.

Másrészről az OINA közgyűlése szilárd meggyőződéssel folytatja a munkát az erkölcsi és etikai értékek fejlesztésében, ami az egyik alapvető célja, hiszen ezek megalapozzák a jellemformálást és lehetővé teszik az embereknek, hogy az emberiséget egy testvériségnek tekintsék, ahol mindenki ugyanannak a családnak a része, de nem csupán elméleti, elvont módon, hanem hatékonyan, hogy résztvevőként legyünk jelen mások fájdalmában és boldogságában egyaránt, hogy együtt alkothassunk meg egy jobb és élhetőbb világot.

Chincha 2010

A közgyűlés határozata:

Az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (OINA) közgyűlése a 2010-es, Chinchában (Peru) tartott, éves találkozóján a következő nyilatkozatot teszi közzé:

Az OINA megerősíti a béke és az erőszakmentesség melletti elkötelezettségét, összhangban azzal, hogy az ENSZ a 2001-2010 közötti időszakot „A békekultúra és a világ gyermekeinek erőszakmentes nemzetközi évtizedének" nyilvánította a jövő nemzedékeinek támogatásának jegyében. Ez az eszmény olyan értékeken, viszonyulási- és magatartási formákon alapul, amelyek tükrözik és elősegítik a szabadság, az igazságosság és a demokrácia elveinek megvalósulását, és lehetővé teszi a nemzetközi közösségek konfliktusainak megoldását azzal, hogy az azokat kiváltó, mélyen meghúzódó okok keresésére buzdít, valamint párbeszédre, tárgyalásokra ösztönöz. Buzdítja a tagokat és tagszervezeteket, hogy aktívan vegyenek részt a társadalom építésében: filozófiai oktatással, amely elgondolkodásra és cselekvésre ösztönöz, valamint a harmonikus együttélés példáját adva.

Támogatja az ENSZ 2007. december 17-i nyilatkozatát, amely szerint 2010 „A kultúrák közeledésének nemzetközi éve", és az egész esztendőre olyan találkozók és programok szervezését ajánlja tagjainak és tagszervezeteinek, amelyek a vallások és kultúrák közötti párbeszéd, valamint a békét elősegítő együttműködés jegyében telnek, hogy magas szintű eszmecsere és kölcsönös támogatás alakulhasson ki a civil szférában.

Kezdeményezi továbbá az OINA népszerűsítését a kultúrák közötti közeledés példájaként, hiszen a világ több mint ötven országában a filozófia tanulmányozásának segítségével meg tudta valósítani a mély és tartós együttműködést a tagszervezetek tagjai között, amely a kulturális sokszínűség és a különböző kultúrák közötti tapasztalatcsere jótékony hatásait bizonyítja.

Hangsúlyozza, hogy a világunkat soha nem látott mértékben sújtó pénzügyi, társadalmi és környezeti válság a Föld minden népére kiterjedő párbeszédet és egyeztetést tesz szükségessé, amelyből kibontakozhat a 21. és az eljövendő századok új humanizmusa.

Emlékeztet, hogy az ENSZ felhívása szerint 2010 „A biodiverzitás (biológiai sokféleség) nemzetközi éve" is, amely rámutat arra, hogy az ember a természet része, és hogy sorsunk szorosan összefügg az egész bolygó sokszínű biológiai rendszerével. Az ENSZ arra is figyelmeztet, hogy az emberi tevékenység következtében a biodiverzitással járó természeti gazdagságot egyre gyorsabb ütemben fenyegeti a megszűnés veszélye, és ez kivétel nélkül mindannyiunknak ártani fog, hiszen a klímaváltozás hatására riasztó mértékben pusztulnak az ökoszisztémák.

Szorgalmazza minden olyan program és tevékenység népszerűsítését, amely segít megőrizni a természet pótolhatatlan gazdagságát, valamint felveszi a harcot a biológiai sokszínűség hanyatlása ellen, és emlékeztet, hogy az emberiség jelenlegi és jövőbeni jólétéhez elengedhetetlen az élet egyensúlyának fenntartása a Földön.

Hangsúlyozza a haiti és chilei földrengések áldozataival való közösségvállalás fontosságát, és arra emlékeztet, hogy a mentőcsapatok munkáján, valamint az áldozatok keresésére- és megmentésére irányuló erőfeszítés mellett nélkülözhetetlen az érintett lakosság támogatása és tanítása is, hogy összefogjanak országuk újjáépítésében.

Ne felejtsük el, hogy a természeti katasztrófák bolygónk sérülékeny voltára és az élet múlékonyságára figyelmeztetnek, valamint arra, hogy az emberiség szolgálatából mindnyájunknak teljes szívvel részt kell vállalnunk.

Bol 2009

A filozófiai ismeretek értéke a világválság idején


A közgyűlés határozata

Az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (OINA) közgyűlése a Brač szigetén lévő Bol városban (Horvátország) tartott 2009. évi találkozóján a következő nyilatkozatot teszi közzé:

Az OINA közgyűlése aggodalmát fejezi ki az ebben az évben az egész világot sújtó válság miatt, amely – konkrét fizikai megnyilvánulásán és ezzel összefüggésben a világgazdaság megrendítésén túl – azokat a leglényegesebb értékeket is veszélyezteti, amelyektől az emberiség együttélése függ.

Ezért a közgyűlés a következőképpen határoz:

a) Újra hangsúlyozza, hogy a filozófia az értékek megóvásának egyik fő eszköze, amely lehetővé teszi, hogy az ember az élet hányattatásai közben is meg tudja őrizni sztoikus viszonyulását, így felkészültebben és nyugodt lélekkel tudjon szembenézni a nehézségekkel.

b) A krízis szó gyökere a változás, és a történelmi fordulatok leginkább arra adnak lehetőséget, hogy egyénileg és közösen egyaránt mérleget készítsünk, így megkülönböztessük a maradandót és értékest a mulandótól és szükségtelentől. Ahogy Albert Einstein mondta a válságokról: „Ne gondoljuk, hogy a dolgok változni fognak, ha mindig ugyanazt tesszük. A válság a legnagyobb áldás, amely az embereket és az országokat érheti, hiszen a válság fejlődéssel jár. A kreativitás a szorult helyzetekből születik, mint a nap a sötét éjszakából. A válság szüli a találékonyságot, a felfedezéseket és a kiváló megoldásokat.”

c) Az emberiség nagy része ennek ellenére tehetetlennek érzi magát. A válság nemcsak hogy nem ösztönzi, hanem még inkább nyomorba taszítja. Ebben a helyzetben az OINA több mint ötven országban megtalálható központjai jelentős segítséget tudnak nyújtani a nélkülözőknek anyagi, lelki és szellemi téren, hogy eredményesebben birkózhassanak meg a válsággal.

d) Az elmúlt három év hagyományához híven folytatjuk az UNESCO kezdeményezésére életre hívott Filozófia Világnapja jegyében rendezett széleskörű programsorozatot, amely összekapcsolja a filozófiát a művészetekkel, a társadalmi élettel, az értékek, valamint a filozófiai gondolkodásmód elterjesztésével, mindezt az OINA évkönyvében is bemutatott változatos programok keretében.

e) Az OINA közgyűlése továbbra is fontosnak tartja a környezetvédelmi tevékenységeket, amelyek segítenek megfelelő életkörülményeket teremteni, ahol fejleszthetjük képességeinket, és ahol mindenkiben megerősödhet annak a tudata, hogy a Föld az egész emberiség otthona. Ezért az OINA az összes országban, ahol jelen van, még erősebben törekszik a természeti egyensúly megőrzésére, ezért környezettudatosságot ébresztő kurzusokat és előadásokat szervez, valamint célzott környezetvédelmi akciókat, például faültetéseket és környezettisztításokat, és segítséget nyújt a természeti vagy emberi okokból bekövetkező katasztrófák helyszínén.

f) Ahogyan a tavalyi közgyűlésen is kiemelte, a következő időszakra vonatkozó tervei szerint az OINA ezután is részt vesz nemzetközi programokban az ENSZ valamint az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) meghívásából. Ezt főleg az AÁSZ Amerikai Oktatási Program az Értékekért és a Demokráciáért Tanácsadó Testületének tagjaként végzi más, Latin-Amerikában a lakosság oktatásáért tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel együtt.

 

San Salvador 2008

Folytatjuk munkánkat a filozófiai gondolkodás elterjesztéséért.

A közgyűlés határozata:

Az Új Akropolisz Nemzetközi Szervezet (OINA) közgyűlése a San Salvadorban
(El Salvador) tartott 2008. évi találkozóján a következő nyilatkozatot teszi közzé:


2007-ben ünnepeltük folyamatos tevékenységünk 50. évfordulóját, amelyet a filozófiai gondolkodás, a kultúra és a tolerancia elterjedése, a népek közti megbékélés, valamint a környezetvédelem érdekében végzünk.

Ezért a közgyűlés úgy határoz, hogy:

a) Megerősíti azt a szándékát, hogy továbbra is kitart a filozófia mint életmód elterjedése mellett, erősíti a társadalmi érzékenységet és bővíti az egyéni ismereteket. A kultúra terén is folytatja a munkáját, mivel, mint ahogyan azt már többször hangsúlyoztuk, az emberi kultúra kifejeződései segítik a jobb emberi kapcsolatokat, a népek egymás iránti megértését és közeledését. Ezenkívül folytatja az önkéntesség elterjedésére irányuló tevékenységét, amely az önzetlenség és a társadalom különböző csoportjai közötti szolidaritás kifejeződése. Ez a szolidaritás erősíti az együttélést és egymás tiszteletét a kölcsönös segítségnyújtás keretein belül.

b) Folytatja a nemzetközi programok szervezését, amelyek összefogják a művészet, a zene, a humán tudományok, a jellem és az akarat fejlesztése terén végzett tevékenységeit, amelyekről az Új Akropolisznak az éves közgyűlésekkel egyidőben kiadott nemzetközi évkönyvei tudósítanak. Ezek az évkönyvek összefoglalják az OINA-nak a világ több mint 50 országában végzett tevékenységeit.

c) Tovább fejleszti az Önkéntes tevékenységeket, amelyek – akár az OINA önálló szervezésében, akár a GEA Ökológiai Csoporttal együttműködésben – világszerte folynak. Ezeknek nemcsak a környezet vagy az ökológiai egyensúly védelme a céljuk, hanem a természeti katasztrófák utáni segítségnyújtás és mentés is. Ilyen volt például a perui földrengés utáni bevetés, valamint a Hestia 2007 program elindítása, amely az eltűnt személyek keresésével és mentésével kapcsolatos együttműködést, valamint a közös alapok kidolgozását célozta meg.

d) A UNESCO kezdeményezte Filozófia Világnapja jegyében az OINA széleskörű programsorozatot indított útjára, amely összekapcsolja a filozófiát a művészetekkel, a társadalmi élettel, az értékek, valamint a filozófiai gondolkodásmód elterjesztésével, mindezt az OINA évkönyvében is bemutatott változatos programok keretében.

e) Az OINA támogatja az ENSZ által meghirdetett, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulójára szervezett megemlékezést (1948-2008), valamint az Európai Unió kezdeményezését, amely a 2008-as évet a „Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének” nyilvánította.

f) Kiemeljük, hogy az OINA részt vett számos fontos nemzetközi programban az ENSZ valamint az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) meghívásából. Konkrétan, az OINA más, a polgári oktatásért Latin-Amerikában tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel együtt tagja az AÁSZ Amerikai Oktatási Program az Értékekért és a Demokráciáért Tanácsadói Testületének. Az utóbbi évek során az OINA eleget tett a meghívásnak és több alkalommal részt vett az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya (DPI) által szervezett Civil Szervezetek Világkonferenciáján.

Brüsszel 2007

Ötven év folyamatos tevékenység a filozófiai gondolkodás,
a kultúra, a népek közti megértés, a tolerancia
és a környezetvédelem előmozdításáért.

 

A közgyűlés határozata

Az OINA 2007-es brüsszeli (Belgium) éves találkozóján a közgyűlés ki szeretné emelni az elmúlt ötven év során végzett, a filozófiai gondolkodás, a kultúra, a népek közti megértés, a tolerancia és a környezetvédelem előmozdítása érdekében végzett folyamatos munkáját.

Ezért kijelenti:


a) Nemzetközi szervezetként a fenti célkitűzések érdekében jelentős tevékenységeket végzett több mint ötven országban, Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, valamint Ázsiában, Afrikában és Európában.

b) Ez alatt az ötven év alatt szoros együttműködést tartott fenn nemzetközi és országos intézményekkel, valamint civil szervezetekkel, mint ahogyan ez az évek során végzett munkájából és eredményeiből látható, amelyekről részletesen lehet tájékozódni az OINA tevékenységét bemutató évkönyvben.

c) Továbbra is támogatja – az OINA tagszervezeteinek lehetőségein és tevékenységeik keretein belül – az ENSZ által elfogadott nyolc Millenniumi Fejlesztési Célt, hiszen „ezek olyan célkitűzések, amelyeket a világ minden országa és minden nemzetközi szintű, fejlesztéssel foglalkozó intézménye elfogad”.

d) Arra való tekintettel, hogy az OINA országos szervezetei jelen vannak a latin-amerikai országokban, és hogy ezek közül néhány szoros kapcsolatban áll az Amerikai Államok Szervezetével (AÁSZ), úgy határoz, hogy az OINA mint civil szervezet továbbra is támogatja az AÁSZ-nak a régió országai javáért végzett fontos tevékenységeit, főként azokat, amelyek az oktatás, illetve a fenntartható fejlődés érdekében végzett munkát szolgálják.

e) Mivel az OINA az EU tagállamaiban is jelen van, a közgyűlés úgy határozott, hogy támogatja az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának javaslatát, hogy 2007 az „Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év” legyen, amelynek fő irányelve az, hogy „széles körű vita vegye kezdetét arról, hogy milyen előnyöket jelent a sokszínűség európai társadalmak számára, valamint az, hogy az európai lakosság minél inkább tudatában legyen jogainak és részesüljön az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élet előnyeiből”. Ez pontosan összecseng az OINA alapító okiratában foglalt egyik alapelvével: „Bármely hithez, fajhoz, társadalmi réteghez tartozó ember egyesítése az egyetemes testvériség eszméje köré.”

f) A kulturális fejlődés előmozdítása érdekében az OINA mint humanista filozófiai mozgalom kiemelkedő munkát végzett az alapító okiratában leírtak szellemében: „Az emberben szunnyadó képességek fejlesztése, hogy jobban beilleszkedjen a természetbe, és hogy emberhez méltó életet éljen.”. Ezért javasolja a világszerte tevékenykedő tagszervezetei több ezer tagjának, hogy a következő évben fokozzák az emberek közötti együttélés értékét erősítő tevékenységüket, és működjenek együtt az alapvető emberi jogok védelme és terjesztése terén, hogy népszerűsítsék és védjék a kivétel nélkül minden emberre érvényes alapvető emberi jogokat.

g) Az OINA által az elmúlt 50 évben végzett természet- és környezetvédelmi tevékenység jelentős hatással volt környezetünk megóvására, és nem csupán a megelőzés terén, hanem a természeti csapások helyszínein végzett kockázatos mentőakciók révén is, amelyekben az Új Akropolisz keretén belül működő GEA Ökológiai Csoport kiváló eredménnyel vett részt, ahogyan az a kormányzati szervek, humanitárius szervezetek stb. évkönyvünkben megjelentetett köszönőleveleiből is kitűnik.

h) Az OINA eredményesen hozott létre – főként a fiatalok körében – önkéntes csoportokat, amelyek aktív társadalmi tevékenységet fejtenek ki, összehangolva az egyéni és a társadalmi életet és erősítve a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni szolidaritás szellemét.

i) Globalizált világunkban az OINA a filozófiai gondolkodásmód hatékony terjesztőjévé vált azáltal, hogy a világszerte működő központjaiban az alapelveihez hűen erősíti „a globális szemléletmódot a különböző filozófiák, tudományok, vallások és művészetek összehasonlító tanulmányozása révén”, és az alapítása óta eltelt években ennek érdekében végezte és továbbra is végzi értékes munkáját a kultúráért és a gondolkodás szabadságáért.

j) Ez alatt az ötven év alatt az alapító, Jorge Angel Livraga Rizzi filozófus tanításait követve az OINA értékeken alapuló kultúrát honosított meg a különböző országokban működő központjai tevékenységével. Ezek az értékek, amelyek megszilárdítására az OINA alapítása óta erőfeszítéseket tesz, fellelhetők – ahogyan az UNESCO is kiemelte – a világ minden szellemi hagyományában.

k) Jorge Angel Livraga Rizzi filozófus, az OINA megalapítója számos írásában és előadásában már korábban hangsúlyozta, hogy az ózonpajzs sérülése bolygónk felmelegedését okozza, így a sarki jégsapkák elolvadnak, az óceánok vízszintje emelkedik, és ennek következtében a hideg tengeráramlatok túlsúlyba kerülnek. Ezzel bekövetkezik egy, a felmelegedéssel ellentétes folyamat: a kis-jégkorszak. Ezek a tanulmányok jóval előbb megszülettek, mint napjaink legnevesebb kutatóintézeteinek hasonló előrejelzései. Ezenkívül az OINA közgyűlése fontosnak tartja kiemelni azt is, hogy Livraga Rizzi filozófus arról is beszélt, hogy ennek a Földet sújtó kis-jégkorszaknak fontos lelki következményei is lesznek, amelyek elszigetelődéshez és a társadalom újbóli elközépkoriasodásához vezetnek.

l) Ezt az emberi viszonyok romlásához vezető folyamatot ellensúlyozva az OINA a kultúrák és népek kibékítésére törekvő programjával felveszi a harcot az elközépkoriasodás jelenségével.