Platónnal az igazságosság nyomában

Platónnal az igazságosság nyomábanPlatónnal az igazságosság nyomában című kiállításunk a platóni Akadémia megalapításának 2400. évfordulójára készült, és a nagy filozófus életművét dolgozza fel.

Kiállításunk főbb témakörei:

 1. Erények – a platóni állam alapkövei
 2.  Az igazságos társadalom eszménye – Platón politikai nézetei
 3. Egyszer élünk? Platón szerint nem!
 4. Az élet matematikája
 5. Barlanghasonlat

A kiállítás modern formavilágon és példákon keresztül mutatja be az Akadémia megalapítójának egyik-másik tanítását. Középiskolás kortól mindenkinek ajánljuk.

Mit adhat a platonikus filozófia a ma emberének?

 • Élő, organikus világképet,
 • egységes világnézetet, amelyben a szellemi elveket az intelligencia és a tudás közvetíti a mindennapi gyakorlatig,
 • az egyén, a társadalom és a világ szerves egységét, kiemelve felépítésük és működésük párhuzamait,
 • olyan oktatási rendszert, amely az erények fejlesztésére épül, és egységben neveli a lelket és a testet,
 • olyan tanítást az ember lelkéről, amely megszabadít az élettől és haláltól való félelemtől,
 • útmutatást a racionális és a mitikus, az ész és a képzelet kibékítéséhez,
 • üres szónoklatok helyett a baráti párbeszéd nyitját,
 • a mester-tanítványi kapcsolat kitűnő példáját Szókratész és Platón viszonyában,
 • a bölcsességet kereső filozófus és a közösségért munkálkodó politikus embereszményét.