Platónnal az igazságosság nyomában

  Platónnal az igazságosság nyomábanPlatónnal az igazságosság nyomában című kiállításunk a platóni Akadémia megalapításának 2400. évfordulójára készült, és a nagy filozófus életművét dolgozza fel.

  Kiállításunk főbb témakörei:

  1. Erények – a platóni állam alapkövei
  2.  Az igazságos társadalom eszménye – Platón politikai nézetei
  3. Egyszer élünk? Platón szerint nem!
  4. Az élet matematikája
  5. Barlanghasonlat

  A kiállítás modern formavilágon és példákon keresztül mutatja be az Akadémia megalapítójának egyik-másik tanítását. Középiskolás kortól mindenkinek ajánljuk.

  Mit adhat a platonikus filozófia a ma emberének?

  • Élő, organikus világképet,
  • egységes világnézetet, amelyben a szellemi elveket az intelligencia és a tudás közvetíti a mindennapi gyakorlatig,
  • az egyén, a társadalom és a világ szerves egységét, kiemelve felépítésük és működésük párhuzamait,
  • olyan oktatási rendszert, amely az erények fejlesztésére épül, és egységben neveli a lelket és a testet,
  • olyan tanítást az ember lelkéről, amely megszabadít az élettől és haláltól való félelemtől,
  • útmutatást a racionális és a mitikus, az ész és a képzelet kibékítéséhez,
  • üres szónoklatok helyett a baráti párbeszéd nyitját,
  • a mester-tanítványi kapcsolat kitűnő példáját Szókratész és Platón viszonyában,
  • a bölcsességet kereső filozófus és a közösségért munkálkodó politikus embereszményét.