Egyiptom öröksége

Egyiptom öröksége kiállításEgyiptom, Kem földje, olyan örökséget hagyott ránk, amelynek minden arculata tudásról, harmóniáról és emberségről tanúskodik. Kiállításunk mintegy húsz tablóján az egyiptomi szimbólumok nyelve, vagy az élethosszig tartó nevelési elvek ugyanúgy megjelennek, mint a gyógyítási módszerek és az egyiptomiak halálhoz való félelem nélküli viszonyulása.

Kiállításunk először 2007-ben, a Petőfi Csarnokban megrendezett Egyiptom-napok keretében volt látható. Azóta járt az ország számos oktatási intézményében, kiállító termekben, könyvtárakban. Iskoláskortól kezdve bárkinek tartalmas időtöltést nyújthat.

Az Egyiptom iránti érdeklődés már az ókorban is óriási volt. Görögök és más népek fiai jártak tanulni az akkori Per-anh, az „élet házának” nevezett egyetemekre. Hérodotoszt még ebben az utolsó, hanyatló időszakban is ámulatba ejtették a piramisok és a templomok, a halálhoz kapcsolódó rítusok, de még a hétköznapi ember erkölcsei is. A reneszánsz újra felfedezte Egyiptomot a Nyugat számára, és romjai, szimbólumai látványa máig kíváncsiságot és vonzalmat ébreszt. Elkápráztatnak különleges építményei, alkotásaiból sugárzó szépség és a rejtély, hogy az ország miként tudott mindig újjáéledni a zűrzavaros átmeneti korokból. Mélyebben elmerülve történelmükben felfedezzük, hogy mindenekelőtt az igazság és az igazságosság kérdése foglalkoztatta őket, valamint a lélek földi és túlvilági sorsa. Tudós papok kutatták az ember és a világegyetem kapcsolatát, a természeti törvények tükröződését a társadalomban, az emberhez illő életritmust és a ciklikusan ismétlődő időt... Mindezekből különleges szokásrendszer és a Nílus éves áradásához igazodó életmód alakult ki. Olyan természetközeli civilizációval van dolgunk, amely alternatívát mutat arra, hogyan is lehetne korunk gondjait megoldani, talán éppen azért, mert világnézete a szellemi értékeket részesítette előnyben.

A tablók témái:

 • Egyiptom történeti kronológiája
 • A Ptolemaiosz-kor
 • Az egyiptomiak és isteneik
 • Egyiptomi felfogás az ember felépítéséről
 • Thot jövendölése
 • Thot, az istenek írnoka
 • „Légy írnok…”
 • Oktatás-nevelés
 • A piramisok
 • Abu-Szimbel
 • Tutanhamon kincse
 • Az örökkévalóság házai
 • A szívmérlegelés
 • A tagadó bűnvallomás
 • Kilépés a fényre
 • Orvoslás az ókori Egyiptomban
 • Gyógyítási módszerek az ókori Egyiptomban
 • Az egyiptomi orvoslás nyomában
 • Szet-Maat – a művészek városa
 • Művészeti kánon az festészetben és a szobrászatban