2017. november | Együttműködni – természetesen

2017_11_Ele_fejlec_k.jpg
 


 
Vedd kezedbe az életed!
Kattanj rá a filozófiára!


Filozófiai kurzus plakát
 
 
BUDAPEST

Főnix Kultúrműhely, Budapest VIII., Rigó utca 6–8.

Vedd kezedbe az életed!
Filozófiai kurzus

2017. november 7. kedd, 18.30 órától;
Csatlakozni lehet még: november 14-én.

Vedd kezedbe az életed!
Filozófiai kurzus

(Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ, 2. kerület, Marczibányi tér 5/A)
2017. november 8. szerda, 18.30 órától

Egy film életről és halálról
Mandarinok – filmvetítés beszélgetéssel

2017. november 11. szombat, 18.00 órától

Emberek vagyunk – s maradunk mindig?
A filozófia világnapja az Új Akropoliszban

2017. november 18. szombat, 16.00 órától

Állandó a változóban
Verses est élőzenével

2017. december 9. szombat, 16.00 órától

További budapesti programjaink

 
EGER

Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

Egri programjaink

 
GYŐR

FILO-Pont, Kálóczy tér 15.

Győri programjaink

 
PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja,
János u. 6.

Pécsi programjaink

 
SZEGED

Concordia Kultúrműhely, Juhász Gyula utca 36/a

Időgazdálkodás szeminárium –
vállalj felelősséget az idődért!

Szeminárium
2017. november 18. szombat, 14.00 órától

További szegedi programjaink

 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

Vedd kezedbe az életed! –
Tudás és tett a mindennapokban

Tanfolyam gyakorlatokkal

2017. november 13. hétfő, 18.30 órától;
Csatlakozni lehet még: november 20., 27., december 4., 11.

További székesfehérvári programjaink

 

E havi számunkban:


Természetes megoldást keresünk

focikk_1_0.jpgAz emberi közösségek ősidők óta igyekeznek harmóniában élni a természettel. A részének érezték magukat, és a fizikai értelemben vett anyaságot gondolatban mindig is összekapcsolták a Világanya képével, így a női istenségek, már ami a kultuszaik jelentőségét illeti, ősibbek a férfi istenségekénél. Az ember tudata legmélyén valamilyen „titokzatos érzék” azt súgta, hogy uralma az ásvány-, a növény- és az állatvilág, valamint a tér és idő felett elszakíthatatlanul kapcsolódik kozmikus környezetéhez, teste és lelke pedig szintén ennek a Természetnek a része, és az egész ontológiai eredete a minden kettősségen és okoskodáson túlmutató Valami, amit ma Istennek nevezünk. Így az Isten-Természet-Emberiség alkotta valamennyi kultusz első hármasságát a predinasztikus Egyiptomtól kezdve a kereszténységig.

A dolmenek, az „égből aláhullott kövek”, a világfa és az állatábrázolások kultusza a mindenkori emberiség szellemi örökségét testesítették meg. A Napot, a Holdat, a csillagokat, a folyókat, a tengert, a hegyeket és a mélységet mindig együtt ábrázolták az istenekkel és az első emberekkel.

A civilizációt tehát, mint a kultúra archetipikus megvalósulását, mindig a természettel összehangolt együttműködésben képzelték el, és nem ellene fordulva. Az ellenkezőjére kollektív öngyilkosságként és a sorssal való felettébb veszélyes dacolásként tekintettek.

[Tovább…]

 
 
Jorge Ángel Livraga
Az Új Akropolisz alapítója

montazs.jpg
Versengés vagy együttműködés

kultcikk_2.jpgMindenki ismeri azt a 18. században, a kapitalizmus hajnalán született elméletet, amely szerint a gazdaságot, a technológiai fejlődést és végső soron az emberi evolúciót is a versengés viszi előre. A modern közgazdaságtan ugyan már régen meghaladta ezt az álláspontot, hiszen az első nagy gazdasági világválság óta nem létezik szabad versenyes kapitalizmus, a versengés fontossága annyira erősen beitta magát a köztudatba, hogy a közhiedelem még mindig igaznak gondolja. Még ma is sokan meg vannak győződve arról, hogy a gyerekeket a versengés révén lehet életképes felnőttekké nevelni, hogy a versengés a leghatékonyabb motiváció, és hogy a versengésnek köszönhetően lemennek az árak és javul a minőség. Sokan hirdetik, hogy kizárólag a versengéstől fejlődhet tovább a technológia a megfelelő ütemben, és úgy általában az emberiség túlélése, fejlődése is a versengéstől függ.

Az eredeti elméletet Adam Smith skót természetfilozófus, az 1776-ban megjelent A nemzetek gazdagsága című könyvében fogalmazta meg. Ennek lényege, hogy nyugodtan engedni kell, hogy a piaci résztvevőket a személyes érdekük, az önzésük, azaz az egyéni hasznuk maximalizálása vezérelje, mert majd egy „láthatatlan kéz”, mint szabályzó eszköz eléri, hogy ebből mindenkinek jó származzon. Azzal érvel, hogy az iparos igyekezni fog minél olcsóbban, minél jobb árut előállítani, és ez végül mindenkinek a hasznára lesz, mert mindenkinek lesz elegendő cipője, és gázszerelőből, tanárból, ápolóból sem lesz hiány, ehhez nem kell és nem is szabad központilag beavatkozni.

Adam Smith persze nem gondolkodott az olyan területekről, amelyek rövid távon nem hoznak hasznot, azaz az embereknek nem éri meg ezekkel foglalkozni. Őt kizárólag az vezérelte, hogy megalkossa azt az ideológiát, amely lehetővé teszi, hogy a bimbózó polgárosodás és ipar kiszabaduljon a központi irányítás béklyói alól.

[Tovább…]

 
Grúsz Róbert


Házunk táján
 

Egy jó sör, egy jó kávé – és egy jó döntés

Férfiak egymás közt – mindennapi túlélőmutatványok Őszi serénység, karácsonyi varázslat

hirmorzsa_belyeg_kavezo.jpg

hirmorzsa_kultura.jpg

hirmorzsa_onkentesseg.jpg

Filozófiai kávéházunk októberi alkalmán többek közt arról is beszélgettünk, vajon miért olyan nehéz kiválasztani az életben a helyes döntéseket a lehetőségek oly széles palettájáról.
Tovább
A filmrészleteket és életszituációkat felvonultató előadáson a különböző férfitípusokat és viszonyukat vettük górcső alá.
Tovább
Idei „Varázsolj karácsonyt!” elnevezésű adománygyűjtésünkön több mint 40 zsáknyi ruha és gyermekjáték gyűlt össze, amelynek hajléktalanok és a Gyermekklinika kis betegei örülhetnek.
Tovább
 

Új Akropolisz a világban

F
i
l
o
z
ó
f
i
a

news_filozofia.jpg„Út Siracusába” – Filozófia díj az Új Akropolisznak (Siracusa, Olaszország)

A Szicíliai Filozófiai Intézet által idén 15. alkalommal megrendezett „Tanulmányok Konferenciáját” Siracusában a Kereskedelmi Kamarában tartották. A siracusai Új Akropoliszt a Platón barlangmítosza inspirálta „Én kimegyek. És Te?” című színházi előadásáért Filozófia díjjal jutalmazták.
Ez a mai környezetbe átültetett adaptáció egyrészt arra ösztönzi nézőjét, hogy elgondolkodjon a számos és néha rejtett illúzión, amelyek meghatározzák a jelenlegi életmódunkat, másrészt tanácsot is ad ahhoz, hogy a filozófiai tanítások alkalmazásával hogyan szabadulhatunk meg az emberi szabadságot béklyóba kötő láncoktól. A zsűri külön gratulált az Új Akropolisznak a kulturális önkéntesség iránti elkötelezettségéhez.

 

K
u
l
t
ú
r
a

news_kultura.jpgFőszerepben Platón a „Szabadbölcselet” olvasótalálkozóján (Kolumbia)

Az Új Akropolisz kolumbiai „Szabadbölcselet” olvasócsoportja legutóbbi összejövetelén Platón Hetedik levelét tanulmányozták. Egyrészt irodalmi alkotásként, másrészt úgy vették górcső alá, mint egy filozófus utókornak hátrahagyott levelét. A résztvevők Platón sorai révén egy képzeletbeli utazásra indultak, amely zsarnok uradalmakon át egy ideális társadalomba vezetett, ahol filozófusok, azaz bölcs és igaz emberek a vezetők.
A mű értelmezése kapcsán arra is lehetőség nyílt, hogy betekinthessenek Platón életébe, megismerkedjenek álmaival és aggodalmaival, amelyek többek között ahhoz is vezettek, hogy idős korára felülvizsgálja az Államban vázolt ideális társadalom felépítését.

 

Ö
n
k
é
n
t
e
s
s
é
g

news_onkentesseg.jpgTovábbképzés önkénteseknek (Görögország)

Idén is megtartották a KODE (Társadalmi és Ökológiai Akció) évente megszervezett szemináriumát az Árkádiai-hegységben, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy folyamatosan képezhessék a vészhelyzetekben és a környezetvédelem területén tevékenykedő önkénteseket. A görögországi Új Akropolisz által életre hívott Társadalmi és Ökológiai Akció 1994 óta működik vészhelyzeteket elhárító csoportként, és az alapvető társadalmi, humanitárius és ökológiai problémákra keresi a megoldásokat, valamint a lehetőségeket az elhárításukra.

További híreink a nagyvilágból angol és spanyol nyelven.
 

Programajánló: Emberek vagyunk – s maradunk mindig?

programajanlo_filozofia vilagnap.jpg„Ember lenni mindég, minden körülményben” – Arany János örökérvényű sorai a ma emberét is arra inspirálják, hogy feltegye magának a kérdést: mit jelent saját életünkben nagybetűs embernek lenni. Önzetlenséget, szerénységet, szorgalmat, nagylelkűséget, akaraterőt, derűt, bátorságot, udvariasságot, lelkesedést? A filozófia világnapján arra teszünk kísérletet, hogy felderítsük, ki-ki milyen nehézségekkel, kihívásokkal találkozik a mindennapokban, amelyek olykor még a mindnyájunkban benne rejlő emberséget is próbára teszik. Hogyan, milyen eszközökkel, mely erények latba vetésével emelkedhetünk felül ezeken? Neked mi segít?

Meghívott vendégeink között vannak nagy tapasztalattal rendelkező önkéntesek, szociális munkások, képzett szakemberek, „civil” gondolkodók és érdeklődők is. Olyanokat szólítunk meg, akik hivatásuk, önként vállalt kötelezettségeik gyakorlása közben gyakran kerülnek olyan kihívások elé, ahol az emberség a kulcs a valódi megoldáshoz. Mivel ez soha nem függött szakmai képzettségtől vagy társadalmi pozíciótól, mindnyájan tanulhatunk egymástól. Az idei filozófia világnapján erre a kölcsönös tanulásra szeretnénk fektetni a hangsúlyt, és sok szeretettel várunk mindenkit, aki az emberség megőrzését szintén fontosnak tartja „minden körülményben”.

A programon a Főnix Kultúrműhelyben mindenkit a Teapavilon lát vendégül ízletes teával vagy kávéval, miközben a kötetlen beszélgetéseken felidézzük a klasszikus bölcsek gondolatait, és megvitathatjuk saját meglátásainkat is.

Tovább…

Nyomtatható formátum letöltése
A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2017

Ha nem kérsz több hírlevelet, azt a leiratkozás linken jelezheted.