Az Új Akropolisz Erénynek erejével novella- és esszépályázata 2013

  A pályázat lezárult, az eredményhirdetésről készült tudósítás itt olvasható.

  Platón ma? Naná, hogy Platón, ma!


  PlatónAz Új Akropolisz Filozófiai Iskola a platóni Akadémia megalapításának 2400. évfordulóját egyéves rendezvénysorozattal ünnepli meg világszerte. Programsorozatunkban és ezévi pályázatunk kiírásában is a Platón tárgyalta legfontosabb gondolatokból kiindulva, az emberi élet alapvető kérdéseiben vizsgálódva keressük az életet teljesebbé tevő elveket és célokat. Ezek mentén megszülethetnek bennünk a lehetséges stratégiák a mindennapjainkban felmerülő számos konfliktus kezelésére, döntéshelyzetek és nehézségek jó megoldására. Mindezek lehetővé teszik, hogy a „bölcsesség keresése” távoli célból megfoghatóvá, életmóddá váljék.
  A választható témakörök, amelyek egyikéhez a novellák vagy esszék mondanivalójának kapcsolódniuk kell:

  1. Végy mintát a jóból!
  Az ógörög areté szó erényt, kiválóságot jelent. Az emberre jellemző kiválóságot Platón a megértéshez, valamint a Jó tudásához társítja. Az összes, látszólag különböző erényünk mögött ez az egy idea rejlik, amely kulcsot ad az ember kiteljesedéséhez. De vajon tudjuk-e, mi a jó? Az élet valós helyzeteiben mi segít abban, hogy mi a helyes akár önmagunkkal, akár másokkal kapcsolatban? Mi segít megfelelően választani? Mik a jó döntések következményei? És ha nem a legjobb utat választottuk, hogyan helyesbíthetünk utólag?
  Kapcsolódó ingyenes előadás és beszélgetés:
  Nov. 18. hétfő Erények – a platóni állam alapkövei
  Kapcsolódó olvasmányok: Platón: Kharmidész, Gorgiasz, Prótagorasz, Menón
  Kapcsolódó kiállítás: Az Új Akropolisz Platónról szóló kiállítása/Az erény négy arca című tabló
  http://www.ujakropolisz.hu/esemeny/platonnal-igazsagossag-nyomaban-kiallitas

  2. Élj megfontoltan!
  Platón egy teljes, kalandos és tanulságos túlvilágleírást hagyott ránk műveiben. Mitikus jellegű beszámolóiban nemcsak a Lélek halhatatlanságáról tanít, de ő a legismertebb nyugati szószólója a ma keleti gondolatként ismert reinkarnáció tanításának is. Értelmezésében a Sors szeszélye ismeretlen fogalom. Minden ember ura és alkotója saját életének, és jó- vagy balsorsa attól függ: a döntő pillanatokban mennyire választ megfontoltan. Ki szövi a sorsunk fonalát? Mitől függ, milyen az életünk?
  Kapcsolódó ingyenes előadás és beszélgetés:
  Nov. 20. szerda Egyszer élünk? Platón szerint nem!
  Kapcsolódó olvasmányok: Platón: Phaidón, Az állam/Ér mítosza
  Kapcsolódó kiállítás: Az Új Akropolisz Platónról szóló kiállítása/Egyszer élünk? Platón szerint nem! című tabló
  http://www.ujakropolisz.hu/esemeny/platonnal-igazsagossag-nyomaban-kiallitas

  3. Barlanghasonlat ma
  Képzeljük el, hogy egy barlangszerű, föld alatti lakóhelyen, amelynek bejárata a világosság felé nyílik, emberek ülnek, gyermekkoruk óta megkötözve, és még a fejüket sem tudják elfordítani. Előttük a barlang fala, hátuk mögött, fentebb tűz világít, a tűz előtt pedig néhányan különböző tárgyakat hordoznak. A megkötözött emberek önmagukat és egymást sem látják, csak a tárgyak árnyékait, ezért azt hiszik, az árnyjáték a valóság. Vajon mi lenne, ha egyikük rájönne, hogy a valóság nem az, amit eddig annak gondolt? 
  Kapcsolódó ingyenesen látogatható színjáték:
  Nov. 30. szombat BarlangOffice
  Kapcsolódó kiállítás: Az Új Akropolisz Platónról szóló kiállítása/Barlanghasonlat című tabló
  http://www.ujakropolisz.hu/esemeny/platonnal-igazsagossag-nyomaban-kiallitas

  Huszonhét éves kulturális tevékenységünkhöz híven 2013/14-ben is az értékközpontú szemléletre szeretnénk felhívni a figyelmet. 19. írói pályázatunkra olyan írásokat várunk, amelyek bemutatják az etikai és közösségi értékek szerepét korunkban – vagy bármely más képzelt vagy valós történelmi korban –, és segítenek a ma emberének az elszigeteltség leküzdésében, az igazság, szépség és jóság keresésében. Pályázatunkra bel- és külföldről egyaránt várjuk olyan szerzők írásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába. Reméljük, minél többen ihletet nyernek és írni kezdenek!

  A pályázók köre:

  A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában.

  Értékelési szempontok:
  A beküldött pályaművek elbírálásakor elsősorban a következőket vesszük figyelembe:
  – Megfelel-e az pályamű a kiírásnak? Kreatív-e a kiírás megközelítése?
  – Megfelel-e a cím a szövegnek? Alcím, cím és alcím viszonya
  – A mondanivaló és gondolatszövés közötti összhang; kidolgozottság, tempó
  – Törekszik-e a pályamunka a gondolatok megalapozására? Ütköznek-e érvek, ellenérvek? Logikai érvelés, ok-okozati összefüggések
  – Van-e gondolati mag, ív és keret? Van-e az írásmunkának eleje, közepe, vége?
  – Eleje: felvezetés, kérdésfelvetés; egyértelmű-e a témamegjelölés?
  – Közepe: a gondolat kifejtése; követi-e a felvezetés fonalát és végig hű marad-e hozzá?
  – Lezárás: van-e konklúzió, végső megállapítás, megválaszolja-e a feltett kérdést?
  – Nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, szabatosság, helyesírás
  – Erkölcsi tanulság, hitelesség: mennyire sikerült kifejezni az etikai, közösségi értékek szerepét az igazság, szépség és jóság keresésében?
  – Fejlődés, jövőkép: a beadott novellában vagy esszében megjelenik-e a tökéletesedésre, tudatos harmóniára törekvő ember képe, példája?
  – Az inspiratív, frappáns megoldások az írói véna gyakorlottságától függetlenül előnyt jelentenek
  – Olvasóbarát megközelítés: élő kapcsolatot tart-e az írás az olvasóval, meg tudja-e szólítani emberileg is, valamint mentes-e a szélsőséges megállapításoktól?

  Formai követelmények, feltételek:
  – Legfeljebb 10 000 karakter terjedelmű pályaműveket várunk (szóközök nélkül), és egy szerzőtől legfeljebb két pályaművet tudunk elfogadni. (A karakterszámot a zsűri ellenőrzi.)
  – A pályaművek megjelentetésének jogát az eredményhirdetést követően egy éven át fenntartjuk.

  Beküldési cím:
  A pályázatokat 2013. december 1-jétől a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet elektronikusan feltölteni, ahol fellelhetőek a korábbi évek legjobb pályaművei is. A regisztráláskor kötelező megadni a pályázó jeligés, nem saját nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát. A honlapon megjelenő írások moderálásának jogát fenntartjuk, a zsűri döntését vagy a pályázótársak írásait élesen bíráló, esetleg sértően kritizáló hozzászólásokat a pályázat tisztasága és a kiírás szellemiségének megóvása érdekében töröljük felületünkről.

  Beküldési határidő:
  2014. február 1. (szombat), 24.00 óra
  A határidő lejártával, a rendszerbe késve érkező pályaműveket sajnos már nem tudjuk elfogadni, 00.00 perckor a pályázat automatikusan lezárul. A pályaműveket feltölteni regisztráció után a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon, a menüben az új pályaművek menüpontra kattintva lehetséges. Csak a felületre feltöltött pályázatok érvényesek, az e-mailen érkezetteket a zsűri nem értékeli. Kérjük, hogy ne időzítsék a feltöltést a határidő lejárta előtti néhány órára vagy percre, mert az admin nem töltheti fel a pályázók helyett írásaikat!

  Értékelés:
  Az értékelés első körét február 1. és április 5. között tartjuk, ekkor a beérkezett pályamunkák közül kiválasztjuk a legjobb alkotásokat, amelyeket április 7-től, az értékelés második körében, a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon a nagyközönség is figyelemmel kísérhet. Ekkortól lehetőség nyílik a közönségszavazásra is, és a legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri el a novella- és esszépályázat közönségdíját. A szavazatot leadó regisztrálók között filozófiai, etikai témájú könyveket sorsolunk ki.

  Eredményhirdetés:
  Időpont: 2014. május 17. (szombat), 14.00
  Helyszín: Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII., Rigó u. 6–8.
  Az első 15 helyezettet az eredményhirdetést megelőző két hétben telefonon vagy e-mailben értesítjük. A pályázat eredményeiről és a helyezésekről elektronikus hírlevelünkben is beszámolunk.

  A pályázat díjazása:

  1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
  2. díj: 30 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
  3. díj: 20 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
  A közönségdíj győztese szintén könyvjutalomban részesül.
  Az eredményhirdetés után a helyezettek, valamint a legjobb tizenkét írás szerzői az elmúlt évhez hasonlóan a honlapunkon egyéni értékelést kapnak, és a zsűrielnökkel részt vehetnek egy írásaikkal, írással kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen.

  SOK SIKERT!