2014. szeptember2014. szeptember fejléc
 
Másként forog az agyad?
Kattanj rá a filozófiára!

BUDAPEST
2014. szeptember 16. kedd, 18.30
További alkalmak: szept. 23., szept. 30.

2014. szeptember 22. hétfő, 18.30
További alkalmak: szept. 29., okt. 6.

SZEGED
2014. szeptember 29. hétfő, 17.30
További alkalmak: okt. 6., okt. 13.

Filozófiai kurzus plakát

Ez is filozófia!
Programsorozat a filozófia, a kultúra és az önkéntesség jegyében

Főnix Kultúrműhely
Budapest, Rigó utca 6–8.

A belső harcról
2014. szeptember 19. péntek, 18.00

A belső harcról

A teljes ember gyógyítása
2014. szeptember 19. péntek, 19.00

A teljes ember gyógyítása – Ez is filozófia!

Haláli egyiptomi játék
2014. szeptember 19. péntek, 20.00

Nofertari, Szenet

Az emberiség emlékezete
2014. szeptember 20. szombat, 18.00

Az emberiség emlékezete – Ez is filozófia!

Versben mondom el
2014. szeptember 20. szombat, 19.00

Versben mondom el – Ez is filozófia!

El Camino
2014. szeptember 20. szombat, 20.00
El Camino – Ez is filozófia!

Önkéntesség a Gellért-hegyen
2014. szeptember 21. vasárnap, 9.00

Önkéntesség a Gellért-hegyen – Ez is filozófia!


BUDAPEST – Főnix Kultúrműhely

Budapest VIII., Rigó u. 6–8.

Öt kapunk a világra: Mindent a kéznek!
gyerekprogram
2014. szeptember 14. vasárnap, 10.00

Éljünk harmóniában!
előadássorozat
2014. szeptember 23. kedd, 18.00

BarlangOffice

Titkokat rejtő városfalak
Városnéző séta a régi Pesten
2014. szeptember 28. vasárnap, 10.00

Városnéző séta

BarlangOffice
színjáték Platón barlanghasonlatából
2014. szeptember 28. vasárnap, 18.00

BarlangOffice

Budapesti programjaink


BUDAPEST – Hunyadi Kultúrműhely

Budapest II., Margit krt. 64/b, fszt. 6.

Létkérdések – beszélgetéssorozat létfontosságú kérdésekről

2014. szeptember 9. kedd, 18.30
A szenvedés okai és a belső harc

2014. szeptember 10. szerda, 18.30
A lélek halhatatlansága és az idő ciklikussága

2014. szeptember 11. csütörtök, 18.30
Életelvek, sors és szabadság

Budapesti programjaink


EGER

Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

Egri programjaink


GYŐR

FILO-PONT, Kálóczy tér 15.

Győri programjaink


PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja,
Teréz u. 1.

Pécsi programjaink


SZEGED

Concordia Kultúrműhely, Szivárvány u. 3/a

Szegedi programjaink


SZÉKESFEHÉRVÁR

Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

Add elő magad! – Prezentációs tréning fiataloknak
2014. szeptember 13. szombat, 9.00

Add elő magad!

További székesfehérvári programjaink

 

Ez is filozófia!

Lehet-e olyan nézőpontból szemlélni világunkat és benne mindannyiunkat, ahol nem válik el egymástól tudomány és művészet, közösségépítés és az önismeretre irányuló igyekezet? Lehetséges, ha a tudás valamennyi ágát ugyanabból az egy, az ember életének értelme és célja szempontjából nézzük.

Ez pedig nem más, mint a filozófia, és így minden lehet filozófia. Bármiben, amiben elmerülünk, kereshetjük valódi önmagunkat, a rejtett lényeget és az igazságot. Ha úgy akarjuk, akármilyen tudáság és tevékenység segítségével jobbá tehetjük magunkat, a másokhoz való viszonyunkat, és ezáltal a társadalomra is hatást gyakorolhatunk.

A filozófia mint életmód egyszerűbbé, ugyanakkor izgalmasabbá is teszi az életet. Egyszerűbbé azért, mert a különböző formák mögött felsejlik ugyanaz a lényeg, izgalmasabbá pedig azért, mert általa új összefüggésekre jutunk és új kihívásokkal találkozunk, amelyeket a szétszabdalódott élet nem is enged meglátni.

Tedd próbára a filozófiát, látogass el valamelyik programunkra! Gyere el, gondolkodjuk és cselekedjünk együtt – mindannyiunkért!

A Szerkesztőség
E havi számunkban:

árny szófelhőben
BarlangOffice
  Robin Williams
Ha megvan a cél, bármerre elindulhatsz
A gyerek fél a sötétben… de ha egy felnőtt fél a fényben? Robin Williams Jeff Bridges lencséjén át

 


 

rózsaszín lótusz idézettel

 Ha megvan a cél, bármerre elindulhatsz

Filozófia, Új Akropolisz, Filozófiai IskolaEgyéni fejlődési utunk keresése mellett nem kevésbé feszítő a kérdés: vajon merre tart az emberiség? Civilizációnk távlatai legalább annyira mozgatják a gondolatainkat, mint saját boldogulásunk. Hova tart az emberiség? És hogyan jutunk el oda? És vajon – Platón képét használva – a „kulturális piramis” négy oldala közül, a tudomány, a vallás, a politika vagy a művészet határozza-e meg valójában a haladást?

Az emberiség fejlődésére gondolva legtöbbször talán a tudomány és a technológia vívmányai jutnak először eszünkbe. Egy a napokban megjelent internetes hír szerint a NASA 2030 után embereket küld a Marsra, ami a mindennapi valóságunkhoz képest elképzelhetetlen technológiai háttér felépítését jelenti a digitális világ ismeretétől a csillagászat tudományáig. A kérdés csupán az, hogy az újabb és újabb távolságok meghódítása csökkenti-e a távolságot az ember és a világ között, amelyben él? Otthonosabban mozgunk-e a természetben, ismerjük-e a világegyetemet mozgató mélyebb törvényeket, csak mert feljutottunk a csillagközi térbe?

A társadalmi fejlődés másik aspektusa a politika, amely mára teljesen elvesztette eredeti jelentését. Az emberi közösségek számára a legnagyobb kihívás – legyen az egy család vagy egy állam –, az alkotó és eredményes együttműködés egy „közös jóért”. Platón szerint a „politeia”, a közös ügy célja ennek a közös jónak a képviselete és a társadalom írányítása, hogy mindenki képességei és lehetőségei szerint tehesse hozzá a maga részét a nagy egészhez. De lehet-e társadalmi igazságosságot felépíteni, ha az egyes ember nem tudja pontosan, mit jelent igazságosnak lenni és tisztelettel bánni önmagával és a környezetével?

nő zöld-piros maszkbanHa körülnézünk a művészet berkeiben, az vagy a közönség könnyed szórakoztatását szolgálja, vagy az alkotó egyéni önkifejezését, tekintet nélkül a formai szépségre vagy akár a befogadóra. Az „absztrakt művészet” vagy egy régi alkotás „modern értelmezése” arra törekszik, hogy valami újat mondjon, meghökkentsen, esetleg megbotránkoztasson, mert ez az „eredetiség” záloga. De pótolja-e ez a klasszikus művészet „arany arányait”, a lelket tápláló szépséget és harmóniát, amely intuícióról tanúskodik és a szemlélőt is megihleti?

Az ember keresi a jót, és hogy hogyan tudna jót tenni vagy jó lenni másokhoz. A Jó örök forrásához pedig a vallások filozófiái mutatnak utat. Sokan mondják, hogy nem hisznek Istenben vagy hogy nem vallásosak, de lehet, hogy csak nem értenek egyet azokkal a formákkal, az Istenről vagy a túlvilági életről alkotott képekkel, amelyeket az egyházak, a különböző guruk vagy vallási közösségek kínálnak. Lehet, hogy olyan eszközöket keresnek, amelyek segítségével valóban megsejthetik és felfedezhetik magukban az örökkel való kapcsolatot, a sorsot és a lelkiismeret csendes nyelvét.

Platón szerint a civilizáció fejlődése nem egyik vagy másik oldal megerősödésére, hanem a négy oldal együttes erejére épül. Ahogy haladunk felfelé a piramis – bármelyik – oldalán, egyre közelebb kerülünk a többi oldalhoz és a csúcshoz is. Delia Steinberg Guzmán szavaival élve: „Az ember lehetősége, hogy a különböző utak közül a neki megfelelőn járva ugyanahhoz a lényegi Igazsághoz jusson el”.

piramisra vezető útAz út elején, a piramis tövéből persze csupán egyetlen oldal látszik. De ha az ember agya más rugóra jár, és szeretne a dolgok mögé látni, keresi a vezérfonalat, amely összeköti a világ dolgait – és a piramis oldalait – egymással, akkor a filozófia a vezérfonál. A filozófia abban segít, hogy más perspektívából szemléljük az előttünk álló feladatot: hogy ne tévesszük szem elől a csúcsot, a bölcsességet (philo-), amelynek szeretete (sophia) egyszerre indít a világegyetem titkainak kutatására, a környezetünk tevékeny jobbá tételére és önmagunk mélyebb megismerésére. Ha pedig megvan a cél, bármerre elindulhatunk.

Nagy Ildikó
Házunk táján

Mesterhármas a Sziget Fesztiválon
Másként forog az agyad?
Akarsz örökké élni?
Sziget2014 Másként forog? Belső színész workshop

Mihez kezd egy filozófus a Szigeten? A kérdés inkább, hogy a Sziget mit kezd a filozófiával?! Pörget egyet!
Tovább

Hozd ki a legjobbat magadból, fogj össze másokkal és alakítsd a világodat! Most rajtad a sor! Próbáld ki magad!
Tovább

Folyton változó szerepeink és maszkjaink mögött tényleg létezik egy állandó, változatlan lény bennünk?
Tovább


A gyerek fél a sötétben… de ha egy felnőtt fél a fényben?

„A felfelé vezető ösvényt egyetlen tűz világítja meg – a szívben égő bátorság lángja. Minél bátrabb vagy, annál többet érsz el.”

H. P. Blavatsky

BarlangOfficeÉrezted már úgy, hogy megkötnek a körülmények? Vagy hogy belemerevedtél egy helyzetbe, és úgy tűnik, sehogy sem tudsz kijönni belőle? Hogy a múlt kutyaszorítóban tart és bilincset jelent minden automatikusan bekattanó rossz vagy nem megfelelő döntés? És ez így megy egészen addig, amíg meg nem találod a helyzet kulcsát? De azt csak akkor leled, ha megmozdulsz és keresni kezdesz…

Platón Barlanghasonlata ezt a folyamatot írja le képletesen, csak közösségi léptékben gondolkodik és a társadalomra vetíti. Egy föld alatti lakóhelyről mesél, amelynek mélyén megbéklyózott emberek ülnek. Kezüket-lábukat lánc szorítja. Csak előre tudnak nézni, és semmi mást nem láthatnak, csak amit a barlangban égő tűz előtt a szemük elé vetítenek. Az ókori bölcs hasonlatában korának hétköznapi emberei elevenednek meg, akiket külső körülmények, belső szenvedélyek, vágyálmok és ábrándok, rémálmok és félelmek kötnek gúzsba.

BarlangOffice előadásVajon Platón csak a saját korát festette volna le? Vagy ez egy olyan jelenség, amely azóta is fogva tartja és nyomasztja az emberiséget, mert a megkötözöttek saját börtönükben rekednek, miközben önmagukat és egymást sem látják? A tárgyak árnyékainak játékáról azt hiszik, az a valóság. A látszat egészen addig fogva tart bennünket, amíg fel nem ismerjük, hogy csak mi magunk változtathatunk a kötöttségeinken. Rajtunk múlik, mit választunk, hogyan döntünk – egyáltalán önként-e vagy mások befolyásolnak –, és hogy aztán tényleg kitartunk és cselekszünk-e.

Az Új Akropolisz színjátszóköre ezt a kérdéskört dolgozta fel BarlangOffice című színdarabjában, amely 21. századi irodadíszletben rekonstruálja a barlangot, és multidolgozók közti hierarchiával illusztrálja a földmély szintjeit. A történetben a Lifegoal Reklámügynökség olyan szokatlan feladatot kap, amelyhez az alkalmazottak a megszokott fásultsággal viszonyulnak, a jól bevált rutinnal kezdenek neki, de hamarosan újfajta, rég nem tapasztalt lelkesedés keríti hatalmába őket.

BarlangOffice előadásAhogy lendületet vesz a munka, szembesülnek az élet alapvető, de magukban rég elásott kérdéseivel, amelyeket utoljára kamaszként tettek fel maguknak. „Van-e valódi élet a hétköznapok mókuskerekén kívül?” „A magunk fejével gondolkodunk-e?” „Szabad-e egy felnőttnek az álmait követni?” Csakhogy a kérdező, a miérteken elgondolkodó beosztottak hamar feltűnnek a főnökségnek…

Mérlegre kerülnek az érdekek, álmok és tervek. Kinek mi a fontos, és miért? És éppen ezek a kérdések rázzák fel a BarlangOffice munkatársait – akik elsősorban emberek, s csak aztán öltenek magukra különböző szerepeket –, ezek hozzák életükbe a derengő árnyékvilág helyett a fényt: önnön tudatosságukat, amelynek segítségével újra önmagukra találhatnak. Hogy mernek-e majd nekivágni az ismeretlennek, az új vállalkozásnak, a hosszú és göröngyös útnak, vagy ismét meggyőzik magukat arról, hogy önként vállalt rabságunkból soha nem lesz kiút, nyitva marad – előttünk is…

Bujáki Márton–Héjja Edit

Kapcsolódó programunk:
2014. szeptember 28. vasárnap, 18.00
BarlangOffice – színjáték Platón barlanghasonlatából
Előadja: Az Új Akropolisz színjátszóköre

További információ


Neked mit jelent a filozófia?

Kedves Olvasónk!

What does philosophy mean to me?Neked mit jelent a filozófia? Valami mélyet, vidámat, elgondolkodtatót, tettre késztetőt, humorosat? Mondd el 1 kép + 1 mondat terjedelemben, minél frappánsabban!
Beküldési határidő: szeptember 15.
E-mail: elehir[kukac]ujakropolisz.hutarget="_blank"

A beküldők között jegyeket sorsolunk ki, amelyek beválthatók egy tetszés szerinti programunkra. A legjobbat összeszerkesztjük, és megjelentetjük október havi számunkban! Pályázni saját fotóval, grafikával, festménnyel stb. lehet. Az egy mondat lehet saját gondolat, idézet, dalszöveg stb., rád bízzuk! 


(Ha szeretnéd, hogy a képed megjelenjen, kérjük, az e-mailben jelezd, hogy saját képet használsz, és engedélyezed, hogy közzétegyük. Erre a szerzői jogok miatt van szükség. Köszönjük!)


Kitekintő

Robin Williams Jeff Bridges lencséjén át

Robin Williams fekete-fehérA nevetés becses ajándék, Audrey Hepburn egyenesen úgy tartotta, hogy sok betegségre gyógyír, és a nevetésre való hajlam talán a legfontosabb emberi tulajdonság. És vannak emberek, akiket kúraszerűen felírhatnának nekünk, mert nevettetnek és nevettetnek. Ilyen volt Robin Williams is.

Már az iskolában is roppant népszerű volt rögtönzéseivel, vagy ahogy a komikusokat utánozta. Felfedezte, hogy mások mosolyra fakasztása komoly dolog, mert amint elnevetik magukat az emberek, a szemük újra csillogni kezd, elillan a harag, a bú, és helyébe jókedv lép. És ahogy felfelé ívelt karrierje, milliókhoz jutott el ez a sajátságos gyógyír.

Az Oscar-díjas, hatszoros Golden Globe-díjas színész kezdettől fogva tudott valamit, ami a nagy nevettetők sajátja. „Minden valódi humor ott kezdődik, ahol már nem vesszük annyira komolyan magunkat.” (Hermann Hesse)Szerénység, ártatlanság és emberi érzékenység könnyed elegye ez, ami áthatja a bohócok, komikusok lényét. De talán pont azért, mert emberközpontú, intuitív látásmódjuk miatt rá tudnak mutatni a fonákságokra, sérülékenyek is. A visszásságok terhe a kelleténél jobban nyomhatja a vállukat, így a magánéletében a legtöbb nevettető komoly, sokszor már-már komor is, ahogyan Charlie Chaplin, Alfonso vagy ahogy önmagáról egyszer egy interjúban mondta, Bagi Iván is.

Robin Williams a forgatásokon is sokat komédiázott, és a szünetekben megszülető burleszkek könnycsorgatóan derűs perceket szereztek kollégáinak. Ez a könnycsepp, mint egy logószerű ikon ül a bohóc arcán. Ez a védjegye. Átengedi magán a szenvedés okozta fájdalmat vagy dühöt, művészi mágiával átalakítja önmagában, és amikor újra előkerül, már valaki más arcán csillan meg, örömkönnyként. Ez az egyetlen, amely enyhíteni tud a belső nyomáson: öröm, szeretet és hála elegye. Talán egy ilyen emlékcsepp összegyűlik annak a szívében is, aki a színészbarát és neves fotóművész, Jeff Bridges lencséjén át vet néhány pillantást a közös forgatásokon elkattintott képekre, megemlékezésül.

http://www.jeffbridges.com/robinwilliams.html
Héjja Edit

Kérjük, küldjön üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevétele van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2014