2018. április | Az elme hatalma és a szív ereje

fejléc.jpg
 


 
Vedd kezedbe az életed!
Kattanj rá a filozófiára!


Filozófiai kurzus plakát
 
 
BUDAPEST

Főnix Kultúrműhely, Budapest VIII., Rigó utca 6–8.

Időgazdálkodás workshop
Vállalj felelősséget az idődért!
Kezdete: 2018. április 14. szombat, 14.00
Részvételi díj: 4500 Ft/hó
Kedvezménnyel: 2500 Ft/hó

A workshopon beszélünk az idő értékéről, továbbá áttekintjük az időperspektívákat, a döntés fontosságát, a célok tulajdonságait. Régen egy híres filozófus azt mondta, hogy „Minden a másé, csak az idő a miénk." Vedd hát a kezedbe az irányítást, és legyen az életed olyan, amilyennek valóban szeretnéd! Ehhez kívánunk segítséget nyújtani workshopunkkal. Gyere el, próbáld ki, alkalmazd!

Föld napja a Gellért-hegyen
Kezdete: 2018. április 22. vasárnap, 9.00
Helyszín: Gellért-hegy
Részvételi díj: a program díjtalan

Szemétszedés gyalogosan és alpintechnikával Budapest szívében a tisztább városért, Föld napján.

Mesedélután
Kezdete: 2018. április 22. vasárnap, 16.00
További alkalom: 2018. május 12. szombat, 16.00
Részvételi díj: 1500 Ft
Kedvezménnyel: 1000 Ft vagy ingyenes

Ovisfoglalkozásaink központjában a mese és a zene áll. Ebben a korban az egészséges lelki fejlődés egyik fontos eleme, hogy a gyerekek rendszeresen halljanak jó meséket, amelyekben csodás történésekkel, az igaz ügyért harcba induló hősökkel, a tisztaságával harmóniát hozó királylányokkal találkozhatnak. Ezeken keresztül ugyanis olyan élményeket szereznek, amelyek képesek felébreszteni szívükben a jóság, a bátorság, az igazságosság erényét, amelyek nélkülözhetetlenek a boldog, kiegyensúlyozott élethez.

További budapesti programjaink

 
EGER

Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

Egri programjaink

 
GYŐR

FILO-Pont, Kálóczy tér 15.

Vedd kezedbe az életed! – 1. modul
filozófiakurzus gyakorlatokkal
Kezdete: 2018. április 12. csütörtök, 18.00
További alkalmak: május 31-ig hetente
Csatlakozni lehet: április 19-ig
Részvételi díj: Az 1. modul díja: 7000 Ft. Az első alkalomra a belépés díjtalan.
Kedvezménnyel: 4500 Ft

A filozófia hasznos útitárs egész életünkben. Önismeretre tanít, és arra, hogy hogyan fejlesszük a főbb emberi képességeinket, a lényeglátást, a szeretetet és az akaratot, és hogy általuk hogyan tudunk jobbítani a világon, amelyben élünk. Talán még az olyannyira keresett boldogsághoz is közelebb visz minket.

Konfliktuskezelési tréning
Kezdete: 2018. április 28. szombat, 15.00
Részvételi díj: 3500 Ft
Kedvezménnyel: 2500 Ft

A tréningen foglalkozunk önismerettel, nézőpontváltással, kommunikációs stílusokkal. A puha és kemény tárgyalási módszerek ismertetése után az asszertív módszert beszéljük meg részletesen. Áttekintjük a konfliktuskezelési stratégiákat és stílusokat. A megbeszélt módszerek gyakorlati alkalmazását feladatokkal segítjük.

Varázskör
játékos foglalkozás kisiskolásoknak
Kezdete: 2018. április 30. hétfő, 15.00
Részvételi díj: 1200 Ft, testvéreknek kedvezmény

Az Arrabonix Varázslóiskola 3 órára megnyitja kapuit a tanulni vágyó varázslótanoncok előtt, ahol érdekes kísérletekkel, képzelet- és mozgásos játékokkal, erényeket előhívó feladatokkal, valamint kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket.

További győri programjaink

 
PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja,
János u. 6.

Vedd kezedbe az életed!
Gyakorlati filozófia útkeresőknek
Kezdete: 2018. április 10. kedd, 18.00
Részvételi díj: 3500 Ft/hó
Kedvezménnyel: 2500 Ft/hó

További pécsi programjaink

 
SZEGED

Concordia Kultúrműhely, Juhász Gyula utca 36/a

Szegedi programjaink

 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

Játékvarrás egy mosolyért
textilfigura-varrás jótékony célra
Kezdete: 2018. április 9. hétfő, 18.00
Részvételi díj: a program díjtalan

Ezen a délutánon a Burattino Iskola és Gyermekotthon számára varrunk vidám, színes állatfigurákat. Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola önkéntesei szeretettel várnak minden csatlakozni vágyót életkortól, kézügyességtől függetlenül.

A női lét teljessége
Tudtad, hogy istennők rejlenek benned?
Kezdete: 2018. április 20. péntek, 18.00
Részvételi díj: 1200 Ft/hó
Kedvezménnyel: 800 Ft/hó

A női erő sokféle formát kaphat: éltet, tanít, nevel, alkot, inspirál, harcol, táplál, szeret. Vajon szükségszerű-e, hogy ezek a szerepek összeütközzenek bennünk? Kell-e választanunk közülük, vagy képesek lehetünk a különféle arculataink összehangolásával magunkban teljességet teremteni?

Hétpróba meseház
textilfigura-varrás jótékony célra
Kezdete: 2018. április 22. vasárnap, 10.00
Részvételi díj: a program díjtalan

Minden lánykában ott szunnyad a királylány, minden fiúban ott szunnyad a királyfi. A királyleányságunk és királyfiságunk akkor tud előragyogni belőlünk, ha fénylő erényekbe öltözünk.

További székesfehérvári programjaink

 

E havi számunkban:


Az elme hatalma az anyag felett

Az azonos című előadás összefoglalója, amely az Új Akropolisz madridi központjában hangzott el.

Talán ez az ember egyik legősibb képessége. Amióta világ a világ, az ember igyekezett szolgálatába állítani az anyagot, a maga hasznára alakítani, és ahhoz, hogy sikerrel járjon, nemcsak formálnia kellett az anyagot, hanem mindezt először el kellett gondolnia. Mint a fazekas a régi példában, aki először megálmodja és elképzeli az agyagedényt, majd megküzd az anyaggal, amely a rá jellemző tehetetlenséggel ellenáll: hajlama a földhöz húzza, hogy ismét részévé váljon annak, amiből származik.

JAL_3.jpgAz elme viszont formát ad. Ez nem kimondottan anyagi, hanem inkább mentális természetű. Eredete magasztosabb és szellemibb. Ahhoz, hogy ezt megértsük, nem elegendő a nyugati forrásokhoz nyúlnunk. Nyugaton ugyanis a pszichológia és bizonyos mértékben a parapszichológia tudományos tanulmányozása és kutatása is aránylag új.

Az Uri Gellerhez hasonló jelenségekkel kapcsolatban például nincs egyetértés a tudósok és a parapszichológiával foglalkozók között. De ha létezne a parapszichológia tudománya, tudnánk, mihez tartsuk magunkat.

A fizikai vagy kémiai jelenségeknél a tudósok ismeretei a dolgok belső szerkezetén alapulnak, de ha az anyag viszonylag ismert is, az elme nem az. Nem vagyunk tisztában a hajtóerejével.

A szanszkrit nyelven embert jelentő szó hasonlít az angolra: man. Manú pedig a legmagasztosabb ember, az, aki másokat vezet, az emberek királya. Manáról is beszélnek, mint arról az erőről, amely lehetővé teszi az elmével való teremtést, ezt nevezik a Krijasakti hatalmának. Azt is mondják, hogy az ember lényegét a manaszi rész alkotja, vagyis az elme. A keleti hagyományban az elmét egyfajta hídnak, összekötő elemnek tekintik a szellem (Purusa) és az anyag (Prakriti) között, amelyek az elme révén találkoznak és kapcsolódnak össze.

[Tovább…]
 
Jorge Ángel Livraga
Az Új Akropolisz alapítója

1%
Szívbe vésett erő... idézetek a bátorságról

„Nem azért nem merjük, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merjük.”
(Seneca)


„A bátorság nem más, mint egy másodpercig visszatartani a félelmet.”
(Franklin D. Roosevelt)


bátorság_2.png„Valójában a bátorság sohasem jön létre érzelmek és törekvések nélkül. Ám a törekvésnek az értelemből kell fakadnia és az erkölcsi szépre kell irányulnia.”
(Arisztotelész)

„Valójában az a bátor ember, aki ellenáll a félelemnek, aki legyőzi a félelmét – nem pedig az, akiből hiányzik a félelem.”
(Mark Twain)

 
„A félelem csak akkor bénít meg, ha kizárólagossá tesszük: ha csak a félelem létezik, semmi más. A félelem akkor vezet a bátorsághoz, ha próbának tekintjük: meg kell tanulnunk meglátni a veszélyeket – akár valódiak, akár képzeletbeliek –, hogy megtudhassuk, kivel vagy mivel harcolunk. Így lesz a félelem a bátorság ébresztője.”
(Delia Steinberg Guzmán)

[Tovább…]


Házunk táján
 

Kapcsolat a teljességhez – előadás a jobb és bal agyféltekéről

Az Alföldi utcától Meseországig

intuíció.jpg

mesekör.jpg

Értelem és intuíció címmel egész napos workshopot rendeztek március első szombatján az Új Akropolisz Rigó utcai központjában. A résztvevők megismerhették a két agyfélteke működését, és gyakorlatok segítségével megtapasztalhatták, hogyan egészíti ki a kettő egymást.
Tovább
Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola Mesekörének önkéntesei 2018. március 10-én találkoztak először Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) Alföldi utcai Gyermekotthonának tizennégy kis lakójával, akik nagy lelkesedéssel várták a programot.
Tovább
 

Új Akropolisz a világban

F
i
l
o
z
ó
f
i
a

news_filozofia.jpgTársalgási est, avagy Filozófusok két lábbal a földön (Bologna, Olaszország)

A bolognai Új Akropolisz a helyi városi tanács támogatásával társalgási estet rendezett A filozófia világnapja alkalmából, ahol a résztvevők többek között arra keresték a választ, hogy vajon mi a szerepe a filozófiának a mindennapi életben és mennyire vehetjük hasznát. Az est végkövetkeztetése szerint a filozófuslét bármely embernek elérhető, többek között azért, mert két lábbal a földön állva is képesek vagyunk magunkba nézni és mély szellemi kérdésekre keresni a válaszokat.

 

K
u
l
t
ú
r
a

news_kultura.jpgA hindu eposz maszkokon keresztül (Charlotte, Egyesült Államok)

A charlotte-i Új Akropolisz tagjai és az Észak-Karolinai Egyetem diákjai együtt vitték színre a nagy hindu filozófiai művet, a Bhagavad-gítát. A Mahábhárata című terjedelmes eposz a jóga filozófiáját és az emberi lét érelméről szóló tanításokkal teli részletét saját kézzel készített maszkok segítségével elevenítették meg a fiatalok.

 

Ö
n
k
é
n
t
e
s
s
é
g

news_onkentesseg.jpgSegítségnyújtás az állatkínzás ellen küzdőknek (Haifa, Izrael)

Az izraeli akropolisz önkéntesei meglátogatták egy állatkínzások megelőzésére létrejött társaság telephelyét Haifában. Az önkéntesek többek között kifestették az itt élő állatok óljait és megsétáltatták a kutyákat az intézmény környékén.

További híreink a nagyvilágból angol és spanyol nyelven.
 

Ajánló

Föld napja a Gellért-hegyen

A legnagyobb filozófusok nemcsak szellemi magaslatokra törtek, hanem a tettek mezejére is léptek. Április 22–én viszont csak Gellért püspök szobráig kell felmásznod, hogy velünk ünnepeld a Föld napját szemétszedéssel és a díszkorlátok újrafestésével.


ajánló2.jpgRagadj ecsetet vagy szemeteszsákot és ragadd meg a lehetőséget, hogy megszépítsd egy kicsit a várost, ahol élsz. És ha úgy érzed, egyedül csak keveset tudsz tenni – hozd el a barátaidat is!
Várjuk iskoláscsoportok, civil szervezetek jelentkezését, családok, baráti társaságok, kerületi lakosok és minden más önkéntes részvételét.

Az akciót a Főkert-tel együttműködésben szervezzük.


Részvételi lehetőségek:
Kényelmes: szemétszedés a sétányokon és a Citadella tövénél
Precíz: korlátok és díszkorlátok korrózió elleni alapozása és festése (a Gellért-szobor mellett és a vízesés körül)
Erőpróba: hordalék eltávolítása a vízelvezető árkokból
Alpintechnikával: a vízesés és meredek hegyoldal tisztítása önkéntes szakmai támogatással

Tervezett időbeosztás:
9.00 Megnyitó
9.15–11.00 Első munkafázis
11.00–12.00 Ebédszünet (ki-ki a magával hozott elemózsiából, illetve eszegetünk közös pogácsát, csokit)
12.00–14.00 Második munkafázis
14.00 Hivatalos zárás, KÖRPACSI

Öltözet: az évszaknak és a választott munkának megfelelően.

Találkozó: Gellért püspök szobránál (a hegy Erzsébet hídi oldalán)

Kik vagyunk? – Az Új Akropolisz Ökológiai Csoportjáról
Kövesd Ökológiai Csoportunk híreit a Facebookon


Szervező: Pálosi-Magyar Myrtill
E-mail: onkentes[kukac]ujakropolisz.hu

Tovább…

Nyomtatható formátum letöltése
A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu (elehir[at]ujakropolisz[dot]hu) címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2018

Ha nem kérsz több hírlevelet, azt a leiratkozás linken jelezheted.