2017. december | A szent megélése

2017_12_Ele_fejlec_k.jpg
 


 
Vedd kezedbe az életed!
Kattanj rá a filozófiára!


Filozófiai kurzus plakát
 
 
BUDAPEST

Főnix Kultúrműhely, Budapest VIII., Rigó utca 6–8.

Café Szókratész – keresd a csendet!
Kerekasztal-beszélgetés

2017. december 9. szombat, 13.00 órától

Állandó a változóban
Verses est élőzenével

2017. december 9. szombat, 16.00 órától

Színházi est jótékony céllal
Az Utcafront Tolerancia Színház társulatának előadása

2018. január 13. szombat, 16.00 órától

További budapesti programjaink

 
EGER

Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

Egri programjaink

 
GYŐR

FILO-Pont, Kálóczy tér 15.

Csillag a víz alatt
Felolvasóest

2017. december 15. péntek, 18.00 órától

Győri programjaink

 
PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja,
János u. 6.

Játék és adománygyűjtés önkéntes akcióval
Pécsbányai Családok Átmeneti Otthona lakóinak (gyermekeknek és szüleiknek)
2017. december 8. péntek, 13.00 órától és december 9. szombat, 12.00 órától

További pécsi programjaink

 
SZEGED

Concordia Kultúrműhely, Juhász Gyula utca 36/a

Szegedi programjaink

 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

Filo-Café –
A férfi és a női lét misztériuma

Filozófiai kávéház

2017. december 10. vasárnap, 18.00 órától
Helyszín: Ribillió kávézó és söröző – Székesfehérvár, Rózsa u. 1.

Vedd kezedbe az életed! –
Tudás és tett a mindennapokban

Tanfolyam gyakorlatokkal

2017. december 11. hétfő, 18.30 órától;

További székesfehérvári programjaink

 

E havi számunkban:


Elmélkedés a szerénységről

A cikk a spanyol Nueva Acrópolis folyóirat 71., 1980. áprilisi számában jelent meg.

szerenyseg_01.jpgHa szerénységen azt értjük, hogy mentesek vagyunk mindenféle hiúságtól, és hogy nem becsüljük túl a múló világ értékeit, figyelembe vesszük és tiszteljük embertársainkat, különösen azokat, akik nálunk erényesebbek és bölcsebbek, akkor a szerénység minden kétséget kizáróan a nemes dolgokra, és legfőképp a szent megélésére nyitott lelkek megkülönböztető jegye. Ha így tekintünk rá, akkor a szerénység az erények koronájának egyik legszebb ékköve, és elképzelhetetlen, hogy akinek a nevét nagysága miatt megjegyezte a történelem, ne viselte volna magán a szerénység jegyeit.

A szerénységbe semmiféle képzelgés nem vegyül, minden ember szeretetét és szolgálatát jelenti, hiszen a valóban szerény ember összébb húzza magát, hogy testvérei kényelmesebben elférjenek az Életfa jótékony árnyékában. Mivel érzi a szent jelenlétét, felismeri – akárcsak a templomosok –, hogy a jó tettek isteni eredetűek, hiszen a szent fénysugár, és ha kisebbre húzzuk össze magunkat a jelenlétében, több fény érheti el a földet. A hencegés és az öncélúság viszont olyan, mint valami torz vászon, amely önzőn és haszontalanul nyeli el a napisten sugarait.

[Tovább…]

 
 
Jorge Ángel Livraga
Az Új Akropolisz alapítója

montázs_Gandhi.jpg
A nő négy arca: Aphrodité, Athéné, Démétér és Héra

istennok leanya_03.JPGJó volna, ha mindenki megismerné ezt a négy örök archetípust, amely segíthet bátrabban felvállalni a női lét gazdagságát és összetettségét. Ami a férfiakat illeti, ezzel talán ők is jobban megérthetnék a női természet kifürkészhetetlen rejtélyét.

A női testet, fiatalságának teljes ragyogásában, Aphrodité archetípusa járja át, alakot ölt benne a szépség, és tökéletes formájában a természet harmóniája nyilvánul meg. Esztétikuma csodálatra méltó, Vénusz erejét és a szerelem titkát hordja magában. Látni fogjuk, hogy ez az erő hogyan jelenik meg a művészetben a Milói Vénusztól A világ eredetén keresztül Picasso műveiig. Ráismerhetünk a szépre Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Emmanuelle Béart vagy Monica Bellucci jellegzetes, de egymástól teljesen eltérő vonásaiban is.

A fiatal nőben energia, bátorság és harcos hevület izzik. Lándzsát tör a béke és a civilizáció értékei mellett. Összpontosító, már-már szigorú arcát a bölcs Athénétól kölcsönzi, a szűz istennőtől, aki megismerteti az embereket az olajfával. Az olajfa gyümölcse táplálék, égő olaja pedig világít, akárcsak Athéné perzselő tekintete. Az ő ereje testesül meg Jeanne d’Arc, Flora Tristan, Marie Curie, Simone Weil és Hannah Arendt életében is.


istennok leanya_01.JPGAz anya gondoskodik, tanít, nevel. Ekkor a gyermekét szoptató Ízisz, a lányát kereső Démétér vagy Szűz Mária vonásait ölti magára, akinek fia maga az emberiség. Az Anya az élet csodáját hordja magában. Rajta keresztül valósul meg a teremtés, benne él a halhatatlanság titka. Az életet adó test az anyagba zárt szellemet rejti. Démétér erejét nemcsak a világ valamennyi anyjában, de azokban a szentekben és szerzetesnőkben is felismerhetjük, akik jóságukat a szenvedők szolgálatába állítják, akárcsak Teréz Anya, Emmanuel nővér vagy Wangari Maathai.

A nő gyakran érettebb korára válik igazán derűssé, akárcsak Héra, a feleség, aki segít az embernek kiteljesítenie hatalmát. Héra megtanítja nekünk – akárcsak a halhatatlan hősnek, Héraklésznak –, hogyan győzzük le félelmeinket és kétségeinket. Hatalma, amelyre mély önuralommal tett szert, megnyilvánul függetlenségében is, amelyet képes egy közösségi cél szolgálatába állítani.

Olyan nagy uralkodók vagy politikusnők vonásaiban ismerhetünk Hérára, mint Hatsepszut, Kleopátra, I. Erzsébet, Nagy Katalin cárnő, Viktória királynő, Indira Gandhi, Golda Meir vagy Margaret Thatcher.

[Tovább…]

 
Laura Winckler


Házunk táján
 

Tanuló ember, tanulható Emberség – 
A filozófia világnapja

Mennyit ér az ember adott szava? – filmklub életre-halálra Télváró odúmustra a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban 

házunk táján_emberség.jpg

házunk táján_Mandarinok.jpg

hazunk tajan_onkent_0.JPG

„Ember lenni mindég, minden körülményben” – Arany János örökérvényű gondolatát választotta mottójául az Új Akropolisz Filozófiai Iskola Központja az idén is megrendezett filozófia világnapjára.
Tovább
A Mandarinok című film egyik legnagyobb erénye, hogy a mély erkölcsi mondanivalót nem didaktikusan adja át, hanem úgy, hogy a megérlelt gondolatokat könnyedén beilleszthessük mindennapi életünkbe. 
Tovább
A természet rendjét követve az Új Akropolisz polgári természetőrei és önkéntesei november 12-én felkészítették a télre a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban kihelyezett madárodúkat.
Tovább
 

Új Akropolisz a világban

F
i
l
o
z
ó
f
i
a

news_filozofia.jpegA filozófia világnapja (Dél-Korea)

A World Cultural Open (WCO) szervezte kulturális rendezvénnyel ünnepelték a dél-koreai Új Akropolisz tagjai „A filozófia világnapját”, amelyet a változás témájának szenteltek. Három nap alatt három workshopot tartottak, amelyek az egyéni, társadalmi és globális szinten szükséges változásokra összpontosítottak. Az egyik legfontosabb következtetés az volt, hogy ha valódi változásokat szeretnénk elérni, elsőként magunkban kell ezeket elindítanunk. Mindenkin múlik egyénileg, hogy gyakorolja a Jót, a Szépet, az Igazságot, és így, cselekedve ültethetők el egy jobb jövő magvai.

 

K
u
l
t
ú
r
a

news_kultura.jpgElőadás „Szépségről és harmóniáról” (Bukarest, Románia)

„A női lélek” címmel tartottak előadást Bukarestben előbb a női archetípusok jellemzőiről, értékeiről, majd a természet és a művészet harmóniájáról. Ahogy már a sztoikus filozófusok is megfigyelték, a természet a szépség megtestesülése, és valamilyen módon minden embert inspirál. A művészetek célja pedig e szépség megjelenítése, így a zenében, a nyelvben, a festészetben és a hagyományokban is tükröződnie kell. Ekkor értelmet ad az életünknek és az egész világnak. Tanító tulajdonságain keresztül a művészet táplálja a képzelőerőt és fejleszti a tudatosságot, így rajta keresztül egy tökéletes minta, idea mutatkozik meg.

 

Ö
n
k
é
n
t
e
s
s
é
g

news_onkentessek.jpgÖnkéntes vasárnap a Ripoll folyónál (Sabadell, Spanyolország)

Az Új akropolisz önkéntesei Spanyolországban megtisztították a Ripoll folyó egy szakaszát. A munka a folyó kémiai és biológiai tisztaságát is segítette, hiszen élénkült sodrása, tisztább lett a vize, ami élővilágára is kedvező hatással van. Az egynapos tevékenység magában foglalta a part menti növényzet egészségének megvizsgálását is. Mivel a terület kedvelt séta– és kerékpárútvonal, a természetvédelmi akció az arra járóknak is jó szolgálatot tett.

További híreink a nagyvilágból angol és spanyol nyelven.
 

Könyvmegjelenés: A nő, istennők leánya – A nő rejtett arcai

könyvajánló.jpgMegjelent Laura Winckler négy női archetípust filozófiai-gyakorlati szemmel elemző kötete. A könyv megvásárolható a központjainkban.

Életünk különböző szakaszaiban mindig más-más „istennő” vezetésére, erejére bízhatnánk magunkat, ha jobban – vagy ha egyáltalán – ismernénk őket. Önismeretre, önbecsapások nélküli létezésre és mérhetetlenül sok bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy mindegyik „rejtett arcot” a maga helyén és idejében engedjünk szóhoz jutni, azaz segítő erővé válni. Az, hogy épp melyikre van szükségünk, nem életkorfüggő: a harmonikus, test-lélek-szellem egységét mutató, összehangolt működés minden életkorban meghatározza tetteink minőségét. Fiatal lányként, felnőtt nőként, anyaként, érett asszonyként és mindezek szintézisét megteremtő „szépkorúként” is érdemes odafigyelni a négy archetípus összerendezett működésére, hiszen a szerelem – cselekvés – gondoskodás – elköteleződés képessége minden életciklusban fontos tennivalónk, igaz mindegyik esetben más-más aspektusból. Ez benne az igazán gyönyörű! Összerendeződni úgy, hogy mások is számíthassanak ránk, legyen ez a „másik” egy társ, egy férfi, egy férj, egy gyerek vagy idős szülő. A négy archetípus ilyetén összerendezett működése azt is jelenti, hogy ha női fejlődésünkben elérkezünk idáig, esélyünk van rá, hogy a továbbiakban a kiteljesedés felé nyílik meg számunkra az út.

(részlet Boldizsár Ildikó előszavából)

Nyomtatható formátum letöltése
A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu (elehiratujakropoliszdothu) címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2017

Ha nem kérsz több hírlevelet, azt a leiratkozás linken jelezheted.