A nő négy arca: Aphrodité, Athéné, Démétér és Héra

Szerző

istennok leanya_03.JPGJó volna, ha mindenki megismerné ezt a négy örök archetípust, amely segíthet bátrabban felvállalni a női lét gazdagságát és összetettségét. Ami a férfiakat illeti, ezzel talán ők is jobban megérthetnék a női természet kifürkészhetetlen rejtélyét.

A női testet, fiatalságának teljes ragyogásában, Aphrodité archetípusa járja át, alakot ölt benne a szépség, és tökéletes formájában a természet harmóniája nyilvánul meg. Esztétikuma csodálatra méltó, Vénusz erejét és a szerelem titkát hordja magában. Látni fogjuk, hogy ez az erő hogyan jelenik meg a művészetben a Milói Vénusztól A világ eredetén keresztül Picasso műveiig. Ráismerhetünk a szépre Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Emmanuelle Béart vagy Monica Bellucci jellegzetes, de egymástól teljesen eltérő vonásaiban is.

A fiatal nőben energia, bátorság és harcos hevület izzik. Lándzsát tör a béke és a civilizáció értékei mellett. Összpontosító, már-már szigorú arcát a bölcs Athénétól kölcsönzi, a szűz istennőtől, aki megismerteti az embereket az olajfával. Az olajfa gyümölcse táplálék, égő olaja pedig világít, akárcsak Athéné perzselő tekintete. Az ő ereje testesül meg Jeanne d’Arc, Flora Tristan, Marie Curie, Simone Weil és Hannah Arendt életében is.

Az anya gondoskodik, tanít, nevel. Ekkor a gyermekét szoptató Ízisz, a lányát kereső Démétér vagy Szűz Mária vonásait ölti magára, akinek fia maga az emberiség. Az Anya az élet csodáját hordja magában. Rajta keresztül valósul meg a teremtés, benne él a halhatatlanság titka. Az életet adó test az anyagba zárt szellemet rejti. Démétér erejét nemcsak a világ valamennyi anyjában, de azokban a szentekben és szerzetesnőkben is felismerhetjük, akik jóságukat a szenvedők szolgálatába állítják, akárcsak Teréz Anya, Emmanuel nővér vagy Wangari Maathai.

istennok leanya_01.JPGA nő gyakran érettebb korára válik igazán derűssé, akárcsak Héra, a feleség, aki segít az embernek kiteljesítenie hatalmát. Héra megtanítja nekünk – akárcsak a halhatatlan hősnek, Héraklésznak –, hogyan győzzük le félelmeinket és kétségeinket. Hatalma, amelyre mély önuralommal tett szert, megnyilvánul függetlenségében is, amelyet képes egy közösségi cél szolgálatába állítani.

Olyan nagy uralkodók vagy politikusnők vonásaiban ismerhetünk Hérára, mint Hatsepszut, Kleopátra, I. Erzsébet, Nagy Katalin cárnő, Viktória királynő, Indira Gandhi, Golda Meir vagy Margaret Thatcher.

A mítosz a lelki fejlődés eszköze

Egy-egy mítosz tanulmányozása sokat segíthet, hogy megértsük az emberi lélek működését, hiszen a mítosz az emberiség közös öröksége. A kollektív tudatalattiból lényünk legmélyét szólítja meg. Bolen szerint a mítosz olyan álom, amelyre emlékezünk, és amellyel közelebb kerülhetünk önmagunkhoz.

A négy női archetípus ereje valamennyi nőben benne él, de egyes minták erőteljesebben jelenhetnek meg, mint mások. Hogy épp melyik az uralkodó, akár életszakaszonként is változhat. A könyv egyes fejezetei egy-egy archetípust mutatnak be részletesen, ami alapján minden hölgy beazonosíthatja az őt uraló isteni jelleget. Megtanulhat „együtt élni” vele, elkerülni csapdáit, és könnyebben átvészelni az adott típusra jellemző hullámvölgyeket. Amikor az ókori görögök a homéroszi himnuszokkal isteneket és istennőket szólítottak meg, valójában ezeket a kozmikus erőket ébresztették magukban, hogy helyesebben cselekedhessenek. Amikor ezeken a női erőkön gondolkodunk, és megértjük a belőlük következő viselkedésmintákat és pszichés működést, valójában tükörbe nézünk. Tükörképünk pedig lelkünk legmélyebb bugyrait tárja elénk. Miközben ezekkel az erőkkel foglalkozunk, az égi és archetipikus világgal lépünk kapcsolatba, így jobban megérthetjük életünk eseményeit. Fontos, hogy a női erőket az emberi élet összetettségében szemléljük. Noha ezek az ősi energiák kétségkívül alakítják sorsunkat, emellett más, generációról generációra átöröklött hatások és egyéb események is hatást gyakorolnak életünk alakulására. Sose akarjuk egyetlen szemüvegen át szemlélni lelkünk labirintusát!