2023. szeptember | Filozófia egy életen át

 
Életre szóló filozófia
Mivé válhatok?
BK_fb_event_cover2.png

Filozófiai sorozat

Sorozatunkon az élet lényeges kérdéseit igyekszünk körüljárni Kelet és Nyugat bölcseinek szellemi hagyatékára és a résztvevők tapasztalataira is alapozva.

A sorozat témái három fő téma köré csoportosíthatók:
• Hogyan válhatunk erősebbé, jobbá és boldogabbá?
• Mi kell egy jó közösséghez?
• Hogyan alakítsuk a jövőt?

A témákon túl olyan egyszerű gyakorlatokat is mutatunk, amelyek kapcsolódnak a megismert tanításokhoz és hagyományokhoz, és segítenek természetes képességeink erősítésében, mint például a figyelem, az összpontosítás, az emlékezet, a képzelet, érzelmi folyamataink uralása és az akarat.

Csatlakozz országszerte induló kurzusunkhoz:
• Budapest: szeptember 19. kedd, 18:30

• Pécs: szeptember 20. szerda, 18:00

• Győr: október 5. csütörtök, 18:00

További részletek, időpontok és helyszínek itt.

 

Létkérdések a változásról – mit tegyünk, ha erős a sodrás?

Előadás beszélgetéssel

Időpont: szeptember 12. kedd, 18:30 órától
Helyszín: Műterem Kávézó, Budapest 1084, Tavaszmező u. 19-21.
Részvételi díj: ingyenes program

Nyüzsgő mindennapjaink millió különböző szerepet, kötelezettséget, döntéshelyzetet hoznak. Az új és újabb kihívások hatására szüntelenül változunk. Ráadásul tudatunk egy ponton elveszítheti a fonalat gondolataink, érzéseink, vágyaink, terveink kavalkádjában. Ebben a sokféleségben vajon kik vagyunk mi magunk, és hogyan tehetünk rendet belső világunkban? Hol keressük azokat a biztos kapaszkodókat, amelyek segítségünkre lehetnek életünk sodrásában? Az antik filozófia a hasonló kérdéseket szimbólumok, analógiák értelmezésével válaszolta meg – kerekasztal-beszélgetésünkön mi is erre teszünk kísérletet.

A nehézségek természetéről

Kerekasztal-beszélgetés

Időpont: szeptember 13. szerda, 18:00 órától
Helyszín: Pécs, Ferencesek utcája 24.
Részvételi díj: ingyenes program

Életünk során több nehézséggel találkoztunk már. Voltak kisebbek, amiket másnapra már el is felejtettünk, de voltak nagyobbak is melyeket, amíg élünk, soha nem feledünk. Amikor benne vagyunk, könnyen elveszthetjük a fejünket, érzelmeink elszabadulhatnak, fizikailag pedig meg sem tudunk moccanni. Letaglóz, megbénít, vagy éppen meggondolatlan ugrásra késztet, mintha nem is önmagunk lennénk. Ez lehet hosszan tartó kihívás, vagy egy rövid helyzet, mely egyből megmutatja, hogy az adott dologgal hányadán állunk. De vajon mi értelme van ezeknek a nehézségeknek és hogyan lehet helyesen viszonyulni hozzájuk?

A sport szellemisége

Előadás beszélgetéssel

Időpont: szeptember 15. péntek, 18:30 órától
Helyszín: Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Várkörút 21.
Részvételi díj: ingyenes program

Számtalan tanulmányt ismerünk a mozgás jótékony hatásáról. Annak, hogy frissek maradjunk, egyik alapköve lehet a rendszeres mozgás. Testünket használva tapasztalunk magunkról és a világról. Másokat nézve gyönyörködhetünk mozdulataikban vagy tanulhatunk tőlük. Minden sportágnak megvan a maga módszere és kultúrája, ami egyedivé teszi és fejlődési utat mutat. De vajon van-e valami több, mélyebb abban, hogy egy mozgásformában tökéletesítjük a mozdulatainkat?

Bizalom - kulcs egyéni és közösségi fejlődésünkhöz

Előadás gyakorlatokkal

Időpont: szeptember 19. kedd, 18:00 órától
Helyszín: FILO-Pont, Győr, Kálóczy tér 15.
Részvételi díj: 1500 Ft, kedvezménnyel 1000 Ft.

Egy jó kertész nem haragszik meg az almafájára, ha nem hoz termést, hanem igyekszik megérteni az okokat, és változtatni.
Az ember mit tehet, amikor csalódik - másokban vagy akár önmagában? Az elzárkózó bizalmatlanság és a naivitás szélsőségei helyett létezik-e járható arany középút?
Mit jelent valójában a bizalom, és hol van a gyökere az emberben?
Hogyan függ össze a bizalom és az önbizalom? Hogyan erősíthetjük meg ezeket az emberi értékeket, amelyek feltételei minden együttműködésnek, mélyebb kapcsolatnak, hosszútávú cél elérésének - végső soron a fejlődésünknek?


További programjaink országszerte:

Budapest * Eger * Győr * Pécs * Szeged * Székesfehérvár * Veszprém

 

Elhunyt az Új Akropolisz tiszteletbeli elnöke

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Delia Steinberg Guzmán, aki 29 éven át volt az Új Akropolisz Filozófiai Iskola nemzetközi elnöke, José Carlos Adelantado Puchal kinevezése óta pedig a tiszteletbeli elnöki tisztséget töltötte be.

Mindemellett 1972-től 1991-ig az Új Akropolisz spanyolországi elnöke volt, ezidő alatt a szervezet kulturális tevékenysége az országnak több mint 30 városára terjedt ki.

1975 és 1991 között az Új Akropolisz európai tevékenységeinek koordinátora volt. 1991-ben, Jorge Angel Livraga Rizzi, az Új Akropolisz alapítójának halála után megválasztották a szervezet nemzetközi elnökének. Ettől kezdve több mint 50 országban irányította és koordinálta az Új Akropolisz kulturális és oktató tevékenységét.

[Tovább…]


Filozófia egy életen át

Szinte elkerülhetetlen, hogy veszteségérzés kerít hatalmába, amikor elveszítünk egy szeretett embert. Ha a kapcsolat erős és mély volt, az érzés mit sem csökken attól, hogy az illető idős korában, természetes halállal távozott az élők sorából. Ez független attól is, hogy egyébként hogyan viszonyulunk a halálhoz. Mindennek a végét látjuk-e benne vagy csupán egy kapu átlépését, amely egy másik létsíkra nyílik. A nagy gondolkodók közül többeket megemlíthetünk, akiket foglalkoztatott az elmúlás kérdése, és akik a halált az élet szerves részének tartották. Platón egy egész párbeszédet szánt arra, hogy igazolja a lélek nehezen bizonyítható örök mivoltát és ciklikus visszatérését a földi létbe. Nincs a világon olyan hagyomány, amely ne akarta volna enyhíteni az ember szenvedését a végső búcsú idején, és segíteni jobban megérteni a halállal végződő élet rejtélyét.

A veszteség további dimenziót is ölthet, ha alkotóemberről van szó, akinek többé már nem élvezhetjük újabb műveit. Delia Steinberg Guzmán esetében az alkotás könyvekben, cikkekben, előadásokban öltött formát, amelyekben a filozófiát mint életmódot igyekezett közelebb hozni a mai emberhez, és segíteni ennek átültetését a mindennapi életbe. Éles szemmel figyelte korunkat és az emberiséget, arra törekedett, hogy rávilágítson gondjaink okaira és – ami ennél is fontosabb – a lehetséges orvoslásukra. Ő is, akárcsak szellemi elődje, Jorge Ángel Livraga, az egyénben látta a megoldás kulcsát. Ha az ember tudna mértékletesebbé, igazságosabbá válni, ehhez méltó világot is teremthetne maga körül és hagyhatna örökül gyermekeinek, az eljövendő generációknak.

Ebben nagy segítségére lehet a gyakorlati filozófia. Delia Steinberg ezt olyan erős gyökérnek tartotta, amely ellenállóbbá tehet minket az élet megpróbáltatásaival szemben, stabilabbá a viharokban és nyitottabbá az élet minden síkon nyújtotta lehetőségeire. Arra tanít, hogyan élhetünk nem támasztva elvárást a környezetünkkel szemben, keresve az emberek és dolgok fénylő oldalát, a velünk történtek mélyebb okait. Tanít úgy élni, hogy boldogságunkat tartósabb érzelmekhez és nézetekhez kötjük, és lehetőségeinkhez képest másokkal is megosztjuk, amire rátalálunk. Mindezekhez és sok minden máshoz is útmutatást adtak Delia Steinberg írásai és szavai.

Nézeteivel, életmódjával nem volt mindennapi jelenség. Közzétett munkái mellett élete és energiája legnagyobb részét az Új Akropolisz filozófiai iskolának és tagjainak szentelte. Megértő és szigorú is volt egyben, és nagylelkűségre biztatott, amelyben világunk jobbá válásának egyik nélkülözhetetlen erényét látta. Ha életműve le is zárult, szellemi öröksége tovább fog élni egészen addig, ameddig lesznek olyanok, akik követik példáját.


Deák Szilvia
Az Új Akropolisz magyarországi elnöke
 
Az elektronikus hírlevelünk lapszámaiban sokszor jelentek meg az ötven éven át tartó alkotói munkássága alatt írt cikkei. A hétköznapok hőse című művéből merítve idézzük Delia Steinberg Guzmán saját szavait, amelyek tükrözik meggyőződéseit és azt az életformát, amelyre végig törekedett.
 

Árral szemben

Aki árral szemben halad, az…
…a tengerbe ömlő folyón felfelé halad.
…szembeszáll a parton megtörő hullámokkal is.
…csak halad előre, a széllel is dacolva.
…segíti a természetet, ha mások be is szennyezik és kárt tesznek benne.
…megvédi az életet akkor is, amikor mások a halál csatlósaivá válnak.
…ugyanazzal a tisztelettel tekint a fákra, az állatokra és a kövekre, mint az emberekre.
…tiszta légkört teremt maga körül akkor is, ha sokan rontják a levegőt.
…szabadnak érzi magát, és nem ölti magára a rabság egyetlen álarcát sem, amelyekkel meg akarják téveszteni.
…szilárd marad nézeteiben akkor is, ha sokan aszerint váltogatják őket, ahogyan a szél fúj.
…egy eszme szerint él akkor is, amikor a többség mindent megszól.

[Tovább…]

Magyarul megjelent művei:
Az önismeret iránytűje (Budapest, 2006)
Gondolkodjunk és érezzünk… de hogyan? (Budapest, 2008)
Mája játékai (Budapest, 2011)
A hétköznapok hőse (Budapest, 2015)
Filozófia és optimizmus (Budapest, 2021)Nálunk történt
 

FOO! Filozófia!
Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola a Fishing on Orfű fesztiválon


Az idei Fishing on Orfűn a zenei programok mellett a Civil Ligetben az emberi jogokkal kapcsolatos előadások, beszélgetések várták az érdeklődőket. Ebben az évben az Új Akropolisz Filozófiai Iskola KKE is meghívót kapott a fesztiválra, és az Egyesület önkéntesei mindennap új filozófiai kérdéskörrel, kvízek kel, az Erénykerékkel, fesztiválkihívásokkal, társasjátékokkal, olvasósarokkal készültek a programra.

Az ország legnagyobb, kizárólag magyar fellépőket felsorakoztató zenei fesztiváljára már jó előre elfogytak a bérletek és a napijegyek, így szép számmal akadtak látogatók a civil szervezetek sátrainál. Ahány érdeklődő, annyiféle könyvet emelt le a polcról: volt itt kötet Platóntól, értekezés az önismeret fontosságáról, a hétköznapok hőséről, füzetek Marcus Aureliusról vagy Giordano Brunóról és más izgalmas filozófiai témákról.

A társasjátékok jó alkalmat nyújtottak arra, hogy a felvetődő kérdések mentén komolyabb kérdésekről is kialakuljanak beszélgetések és korábban ismeretlen emberek között is együttműködés teremtődjön. A játékosok ugyanis különböző feladványokat oldottak meg, amelyek az elme, a logika vagy épp a hatékony tanácskozás képességét tették próbára.


[Tovább...]

 

Új Akropolisz a világban

F
i
l
o
z
ó
f
i
a

Az önazonosságom szabadsága (Puszan, Dél-Korea)

Puszanban az Új Akropolisz dél-koreai tagjai arról tartottak előadással egybekötött beszélgetést, hogy vajon mit jelent önmagunk lenni. A gyakorlatokkal fűszerezett programon a résztvevők arra keresték a választ, ki-ki hogyan találhatja meg belső központját. Erre a tengelyre rátalálva szabadabban és rugalmasabban élhetjük az életünket, hiszen kevésbé hatnak ránk a külső, ártalmas befolyásoló tényezők. Az alkalom mottójául Jung idézetét választották: „Nem az vagyok, ami megesett velem, hanem akivé ezután válok.”

K
u
l
t
ú
r
a

Könyvek kereszteződése (Ladispoli, Olaszország)

Olaszországban immáron harmadik alkalommal rendezték meg az Új Akropolisz hallgatói a Bibliocasetta (házi könyvtár) nevű akciót. A forgalmas úton felépített standjukon könyvek cserélhettek gazdát – bárki elhozhatta már elolvasott kötetét, és hagyhatta hátra, hogy eztán más lelje benne örömét, sőt, szabadon elvihette bármelyik kedvére való olvasnivalót. A szervezők nemcsak az irodalomkultúra népszerűsítését tűzték célul, hanem arra is igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy együttműködéssel, közösségi szellemmel hatékonyabban tehetünk az újrahasznosításért, és ezzel környezetünk védelméért.

Ö
n
k
é
n
t
e
s
s
é
g

Egészségügyi csomag hajléktalanoknak (Pasadena, USA)

Pasadenában nagyon sok hajléktalan él az utcán, ahol különösön a nyári kánikulában rettentően nehéz az élet. Az Új Akropolisz önkéntesei ezért a legmelegebb napokban hideg vizet osztottak a társadalom peremére szorultaknak. Ezen kívül mindennapi egészségügyi csomagokat is összeállítottak (fogkefével, fogkrémmel, samponnal, körömvirágkrémmel stb.), és adtak át a hontalanoknak. Az önkéntesek elmondták, hogy a gyakorlati segítségen túl leginkább maga az odafigyelés esett jól a férfiaknak és nőknek, ő maguknak pedig ismét fontos tapasztalat hozott arról, hogy a mindennapi rohanásban a „láthatatlan” emberekre is szükséges odafigyelnünk magunk körül.

További híreink a nagyvilágból magyar, angol és spanyol nyelven.
 

A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

Fotók: Új Akropolisz, Flickr

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2023