2019. december | Platón és a bullying

2019dec_ele.jpg
 
Vedd kezedbe az életed!
Gyakorlati filozófiakurzus országszerte


Filozófiai kurzus plakát
Vedd kezedbe az életed!
Gyakorlati filozófiakurzus országszerte


Hét téma, ami a mindennapi sürgős ügyeken túl helyet ad olyan fontos kérdéseknek, mint: kik vagyunk, miért élünk, és főleg mit tehetünk, hogy az életünk tartalmasabb, a kapcsolataink őszintébbek, a tetteink gyümölcsözőbbek legyenek egy olyan világban, amire ráfér a jobbítás...
A heti alkalmak témáin keresztül próbára teheted a filozófiai életmód mindig aktuális tanításait és alkalmazhatóságát.
Ebben több ezer év bölcsei és gondolkodói lesznek segítségünkre. Ha beválik, jobban látod majd, mi minden rejlik még benned, másokban és a világban.

Kurzusinformációk:
Mennyi időt vesz igénybe: heti 2 órát, plusz választható jelleggel a kurzust kiegészítő tevékenységek, programok.
Milyen előképzettséget igényel: semmilyet.
Néhány téma, amelyeket sorra veszünk a kurzuson:

Tibet
A Csend hangja: tibeti misztikus irat a szellemi fejlődés útjáról, a mesterekről és a tanítványokról.

Buddha
A szenvedés megszüntetésének lehetőségei: a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Egyiptom
Az élet- és gondolkodásmódról, amely képes évezredekig éltetni egy virágzó civilizációt.

Az újplatonikusok
Visszatérés a közös lényeghez: az alexandriai eklektikus iskola, a Lélek természete, a felemelkedés útjai.

Összefoglalás
A témák összefoglaló szintetizálása

A kurzuson az emberi psziché megismerését gyakorlatok is segítik (emlékezet, összpontosítás, figyelem, képzelet...).

Ez a kurzus lehetőséget teremt, hogy…
- szélesítsd az emberről és a világról alkotott nézeteidet és tudásodat,
- jobban megértsd az érzéseidet, ami belső stabilitáshoz vezet,
- friss szemmel nézz önmagadra és az életcéljaidra,
- jobban megérts másokat és együttérzőbbé válj,
- fejleszd a gondolkodási és döntési képességedet,
- felismerd a közös emberi értékeket, és segíts megerősíteni őket,
- módszereket találj a hétköznapi problémák megoldására és a félelmek leküzdésére,
- felülkerekedj néhány kételyen, és jobban eligazodj saját belső világodban,
- megértsd az emberi együttélés nehézségeit: mi okozza őket, és mi kell a megoldásukhoz,
- a hétköznapjaidat olyan új eszményekkel, ismeretségekkel és tapasztalatokkal gazdagítsd, amelyek lehetővé teszik, hogy folyamatosan képezd és alakítsd önmagad.

A kurzus témáiról részletesebben itt lehet olvasni:
https://www.ujakropolisz.hu/filozofia
 

 
 
BUDAPEST

Főnix Kultúrműhely, Budapest VIII., Rigó utca 6–8.

Budapesti programjaink

 
EGER

Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

Egri programjaink

 
GYŐR

FILO-Pont, Kálóczy tér 15.

Játékvarrás egy mosolyért
Kezdete: december 30. hétfő, 17.30
Részvételi díj: a részvétel díjtalan.

Szociális akciónkon a kórházak gyermekosztályain gyógyuló gyermekeknek varrunk vidám, színes zsákokat infúziós palackjaikra. Ezenkívül tündérkéket és színes, filcből készült állatfigurákat is készítünk a GYMSM Gyermekvédelmi Központ rászoruló kisgyermekeinek.

Győri programjaink

 
PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja,
János u. 6.

Pécsi programjaink

 
SZEGED

Concordia Kultúrműhely, Juhász Gyula utca 36/a

Szegedi programjaink

 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

Építő és pusztító kapcsolatok
Kezdete: december 13. péntek, 20.00
Részvételi díj: díjmentes program

Bár sokan elsőre a párkapcsolatokra gondolhatnak – talán nem véletlenül –, mégis ebben a témában sokkal több van ennél. Minden emberi kapcsolatnak két oldala van, minden ember erősít bennünk dolgokat és gyengít másokat. Ráadásul azt sem lehet egyértelműen megmondani, hogy ezek a hatások jók, vagy rosszak. Az egyik emberre például jó hatással lehet egy szigorú szülő, tanár vagy főnök, míg a másikat teljesen elnyomhatja.

Székesfehérvári programjaink

 

E havi számunkban:


Platón és a bullying

bullying-ujjak.jpgGúnyolódás, cinikus megjegyzések, égetés, piszkálódás, sértegetés, kiközösítés. Sokan legyintenek rá, megmosolyogják, majd elmúlik, mondják, mindenkinek volt benne része, hisz örök emberi probléma. Manapság mégis előtérbe került. Foglalkoznak vele a pszichológusok, pedagógusok, rendőrök és a törvénykezés. A 21. században megjelentek a gigantikus agorák, a közösségi oldalak és ennek következtében ezek a bántalmazási formák felerősödtek, új elemekkel bővültek. Legtöbbször az angol nyelvből átvett bullying szakkifejezést használják rá. Szándékos, ismétlődő viselkedést értünk alatta, melynek célja valamiféle hatalom elérése, erőfitogtatás, elismerés kikényszerítése.

Miért eszkalálódott ez a viselkedés az internet elterjedésével? Miért vált ez több hivatás képviselőinek központi témájává? Pár évvel ezelőtt egy csípős megjegyzés az embert többnyire szemtől szemben érte, esetleg a háta mögött, de mindenképp egy térben tartózkodtak a helyzet résztvevői. Amikor kilépett a közegből, befejeződött a sértegetés. Manapság a virtuális világban bármikor megtörténhet, és nem lehet előle elmenekülni. Egyesek azt gondolják, hogy az eszközök kikapcsolásával megszűnik. Óriási tévedés, hiszen ha az áldozat kilép a közösségi oldalakról, akkor csak nem látja, hogy mi történik.

[Tovább…]
Révész Angéla

elehir_platon_montazs.png
Platón: Törvények – idézetválogatás a 11. könyvből

plato_piramis.jpg„…ne legyen szabad sem szavakban, sem képletesen, sem indulatosan, sem pedig anélkül semmilyen módon egy polgárt sem nevetségessé tenni.” 935e

„…ez az egy törvény legyen érvényes mindenkire: senki se gyalázzon senkit. 934e

„Ha (…) véleménykülönbség támad egy beszélgetés során, akkor a felek próbálják elmagyarázni a maguk álláspontját és megérteni a másikét, s tartózkodjanak egymás és a jelenlévők sértegetésétől. 934 e

„…a kölcsönös átkozódásból és abból, hogy (…) csúnya szavakat szórnak egymásra, tehát puszta szóból, egy semmiségből súlyos tények – gyűlölség és ellenségeskedés – származnak.” 935a

„…aki beszéd közben enged indulatának, ennek az éppen nem engedékeny hatalomnak, az rossz táplálékkal táplálja dühét, s amennyire megszelídül a nevetéstől, éppannyira elvadítja lelkének ezt a részét, és mogorvaságában elállatiasodva él tovább, s engedékenységéért keserves hálában részesül indulata részéről. Ezenkívül gyakran szoktak az emberek ily állapotban a gúnyolódásra áttérni, hogy nevetségessé tegyék ellenfelüket. S aki erre rászokott, az nem kerülheti el, hogy ne váljon teljesen komolytalan emberré, vagy ne vesszen ki gondolkodásából a nemesség.” 935a–b

[Tovább…]

[További idézetválogatások]


Házunk táján
 

A művészet mint a filozófia próbája
BUDAPEST

Madárodú-ellenőrzés és őszi séta a Tubesen
PÉCS

kolláth_kiállítás.jpg

pécs-odúellenőrzés.jpg

Kolláth Zsuzsanna grafikusművész képeiből rendezett kiállítást az Új Akropolisz budapesti központja. A fiatalon elhunyt művésznő halálának egyéves évfordulóján műveit egy hónapon át tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítás megnyitóján a művész instruktorai meséltek alkotásairól, művészi hitvallásáról.
Tovább
2019. október 12-én a pécsi Új Akropolisz Filozófiai Iskola tagjai madárodú-ellenőrzést és őszi sétát tartottak a Misina–Nagy-Tubes útvonalon. Az önkéntesek megtisztították és – ahol szükséges volt – ki is javították a madárodúkat, amelyeket négy éve készítettek és helyeztek ki a Budai Városkapu Iskola diákjaival.
Tovább
 

Új Akropolisz a világban

F
i
l
o
z
ó
f
i
a

news_filo.JPGÁttekintő előadás Arisztotelész költészetéről (Guatemala)

A guatemalai Új Akropolisz vendégül látta a témában szakértő Milton Torres irodalomprofesszort. A professzor segítségével a résztvevők áttekinthették a nagy filozófus költészetét. Az előadás megmutatta, hogy Arisztotelész költészete hogyan egészíti ki filozófiai munkásságát, és hogy mindkettőt ugyanolyan hasznos és lélekemelő megismerni.
[Tovább…]

 

K
u
l
t
ú
r
a

news_kult.jpgSzanszkritnyelv-kurzus és indiai irodalomról szóló tanfolyam a Grão Vasco Nemzeti Múzeumban (Viseu, Portugália)

A viseui Új Akropolisz a Grão Vasco Múzeum támogatásával tartotta meg ezt a többhónapos, összesen 50 órás kurzust a vallások történetét és kulturális hatását kutató Dr. Ricardo Louro Martins professzor vezetésével, aki a Lisszaboni Egyetem Művészeti karának és az Új Akropolisznak is oktatója.
A kurzus célul tűzte ki, hogy bemutassa a hallgatóknak a szanszkrit ábécé és nyelvtan felépítését és fejlődését. A résztvevők ennek köszönhetően hasznos eszközökhöz juthatnak India történelmi, nyelvi és kulturális örökségének tanulmányozásához és értelmezéséhez.

[Tovább…]

 

Ö
n
k
é
n
t
e
s
s
é
g

news_onk.jpegÖnkéntes kampány „Segíts, taníts, teremts újra” (Venezuela)

A venezuelai Mérida városában ruha-, iskolaszer-, játék- és mesekönyvgyűjtést szerveztek az árvízkárosultak segítésére.
Nyolc másik civil szervezettel együttműködve az Új Akropolisz szerepet vállalt a kampány megszervezésében és lebonyolításában, valamint abban, hogy az adományok eljussanak a rászorulókhoz.

[Tovább…]

 

További híreink a nagyvilágból angol és spanyol nyelven.
 

A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2019

Ha nem kérsz több hírlevelet, azt a leiratkozás linken jelezheted.