2015. március

  2015. március fejléc
   


   
  Másként forog az agyad?
  Kattanj rá a filozófiára!

  PÉCS

  2015. március 3. kedd, 18.00
  További alkalom: márc. 10.

  EGER

  2015. március 4. szerda, 18.30
  További alkalmak: márc. 11., 18.

  BUDAPEST

  2015. március 5. csütörtök, 18.30
  További alkalmak: márc. 12., 19.

  SZÉKESFEHÉVÁR

  2015. március 9. hétfő, 18.30
  További alkalmak: márc. 16., 23.

  SZEGED

  2015. március 10. kedd, 18.30
  További alkalmak: márc. 17., 24.

  Filozófiai kurzus plakát
   
   
  BUDAPEST – Főnix Kultúrműhely
  Budapest VIII., Rigó u. 6–8.

  Zenébe rejtett üzenet
  2015. március 7. szombat, 18.00

  zeneszerző lány

  Létkérdésekről a Grundon
  2015. március 10. kedd, 18.30

  domino-elv

  Tavaszi odú-túra
  Nagykovácsi, Nagy-Szénás
  2015. március 15. vasárnap, 9.00

  Férfi archetípusokról férfiszemmel – Mars
  2015. március 19. csütörtök, 18.30

  vicsorgó farkas

  További budapesti programjaink
   
   
  BUDAPEST – Hunyadi Kultúrműhely

  Budapest II., Margit krt. 64/b, fszt. 6.

  További budapesti programjaink
   

   
  EGER
  Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

  Gyógynövények gyógyhatásai 2.
  A tavasz érintése

  2015. március 13. péntek, 17.00

  gyógynövények dobozban

  A nő, istennők leánya
  2015. március 23. hétfő, 18.30

  fiatal nő istennőkkel

  További egri programjaink
   

   
  GYŐR

  FILO-Pont, Kálóczy tér 15.

  Győri programjaink

   
  PÉCS

  Az Új Akropolisz pécsi központja,
  Teréz u. 1.

  A nemzetközi nőnap alkalmából
  Mi kell a nőnek?

  2015. március 6. péntek, 18.00

  További pécsi programjaink

   
  SZEGED

  Concordia Kultúrműhely, Szivárvány u. 3/a

  Az élet mint sakkjátszma?
  2015. március 31. kedd, 19.00

  sakk figuráák

  További szegedi programjaink
   

   
  SZÉKESFEHÉRVÁR

  Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

  Időgazdálkodás szeminárium
  Vállalj felelősséget az idődért!

  2015. március 7. szombat, 9.00

  fogaskerekek

  Az eladott álom - Hősképző meseház
  gyerekprogram
  2015. március 14. szombat, 10.00

  házikó

  További székesfehérvári programjaink
   

   

   

  Ha te változol, minden változik

  Márciusban visszavonhatatlanul megérkezik a tavasz, amelyet annyira vártunk és amely olykor mégis készületlenül ér bennünket. Az első meleg napsugarak láttán-éreztén néha az a benyomásunk, túl hamarost érkezik, és kevésnek érezhetjük az „átmeneti időt”, amiért többnyire az éghajlatváltozást okoljuk. A felkészülés és a változás azonban – igaz, könnyebben megy, ha a Természet közben példát mutat – bármikor elindítható. És ha mi változunk, minden változik. A tavaszi lendület átragadhat ránk is, és ha új rügyeket álmodunk életünk fájára, ez az év – a kínai asztrológia szerint a Jin Fa Kecske éve, amelyben a fáradhatatlan törekvéseké a főszerep – éppen alkalmas lehet rá, hogy eltökélt szándékaink és derűs kitartásunk segítségével szirmot bonthassanak.

  Ez a témája az ebben a hónapban induló filozófiai-önismereti kurzusunknak is: hogyan válhat az ember „azzá a változássá, amelyet maga szeretne látni a világban”. A tanfolyamon a résztvevők nagy világ- és emberismerők gondolatai mentén haladva hétről-hétre együtt gondolkodnak és beszélgetnek lét- és sorskérdésekről, változásról és arról, mi múlik rajtunk ebben a folyamatban.

  Aki írásban is szívesen kikristályosítaná erről a gondolatait, és novella- vagy esszéírásra adná a fejét, annak ajánljuk az idén 20. évfordulóját ünneplő Erénynek erejével írópályázatunknak is, amelynek mottója: „Ha te változol, minden változik”. Áprilisban pedig ékesszólásra biztatjuk mindazokat, akik szívesen foglalják össze és adják elő a gondolataikat néhány frappáns (élő) szóban másoknak. „Slam Philosophy – lásd a világot filozófiai slammel!” pályázatunk azoknak szól, akik szeretik meglátni a jót a nehézségekben, meglátni a lehetőséget a változásban, és szeretnének megálmodni egy szebb és jobb világot, amelynek megvalósításához készek legelőször is magukon változtatni.

  A szerkesztőség

     E havi számunkban:

   

  Jin Fa Kecske bélyegkép Mikrofon Validation
  2015 a Jin Fa Kecske éve

  I. Budapesti
  Slam Philosophy viadal

  Keressük a kakukktojást!


  tavaszi rügy idézettel

     2015 a Jin Fa Kecske éve

  Fa Kecske ÉveÉv elején általában ki-ki vérmérséklete szerint feszegeti a jövőt – latolgat vagy lemondóan legyint, izgatottan lapozgatja a magazinok állásfoglalásait a következő év „kedvező” vagy „kedvezőtlen” hatásairól, vagy épp fittyet hány a különböző jóslatokra. Valójában mindannyian azt szeretnénk tudni, hogy szívünknek kedves terveink, céljaink megvalósulhatnak-e, egyszerűbben: hogy hogyan lehetnénk – idén is (vagy idén végre) – boldogok.

  A régi korok bölcseleti, asztrológiai rendszerei azzal a mély bizonyossággal tekintettek a világra, hogy a természetet mozgató törvényszerűségek minden benne élőre egyformán hatnak, így az emberre is. Ezért az új év tendenciáinak feszegetésekor, a „Milyen évem lesz?” kérdést érdemes lehet kissé árnyalni: „Milyen erők és energiák hatják át most a Természetet és hogyan működhetek ezekkel együtt, hogy az én életem is kiegyensúlyozottabb legyen”?

  A kínai asztrológiai rendszer az öt elem, a jin-jang kettősségének elve és a tizenkét állatövi jegy kombinációja alapján állítja sorrendbe az évminőségeket, amelyek így egy 60 éves ciklust adnak ki. Az idei, Jin Fa Kecske a 60 éves ciklus 32. éve, a tavalyi Jang Fa Ló évét követi, amelyhez legbelsőbb – talán rég elfeledett – céljaink felelevenítése, benső békés központunk megtalálása kötődött.

  A Jang Fa robosztus, égig érő fát idéző képe után a Jin Fa inkább apró, törékeny növényként képzelhető el, mint amilyen egy zsenge tavaszi hajtás, amely nagy kitartással keresztülfúrja magát a talajon, hogy célját, a fényt elérje. A Fa elemre jellemző céltudatosság tehát továbbra is segíti terveink megvalósítását, idén azonban ez a hatás sokkal finomabb formát ölt, diplomáciai érzékkel, együttműködőbb viszonyulással párosul. A Kecske szívós, állhatatos, akár konok állat, ezért a rá emlékeztető szimbólum ereje is ezt a lelki szilajságot és merszet támogatja, amelyet ebben az évben elsősorban belső céljaink megvalósítására fordíthatunk. Éppen ezért az idei lehetne: a kitartó törekvések éve.

  Ez az esztendő most nem a könnyű sikerek és látványos eredmények ideje. A jin energiák inkább befelé forduló, lelki erőt fejlesztő időszakot támogatnak, amelynek egy későbbi időszakban ugyanolyan természetesen meglesz a gyümölcse is. Ez az erő olyan mentalitást feltételez, ami nem ragaszkodik hozzá, hogy elismerjék, hogy előtérbe kerüljön, inkább aktívan munkálkodik a háttérben, szilárd elhatározásait követve. Ezek megerősítését pedig minden olyan tevékenység segíti, amely lecsendesít, visszavezet saját magunk lényegi természetéhez, vagy elmélyíti a tudásunkat. Ássunk mélyre, tanuljunk, kutassuk a részleteit annak, amit szeretünk!

  A Jin Fa üzenete az is, hogy merjük elengedni azt, amire már nincs szükségünk, hogy helyet teremthessünk az újnak. Ahogy a földből előtörő csírázó növény sem ragaszkodik a magházhoz, hanem lehántja magáról, az ember lelkierejét is megsokszorozhatja, ha elszánt munkával hátrahagyja mindazt, amire már nincs szüksége. Eltökéltség kell azonban hozzá, hogy megváltoztassuk a véleményünket és kimondjuk, hogy valamivel már nem értünk egyet vagy éppen új lehetőségeket fedeztünk fel, amelyekkel élni szeretnénk. A növekedés változást, rugalmasságot igényel – lelki szinten is.

  A Fa elemtől megtanulhatjuk, hogy bármilyen körülmények vesznek körül és tűnnek gátló tényezőnek, fölfelé, az ég felé mindig van hely növekedni. A Kecske állhatatos jószág, ha eltanuljuk tőle ezt az eltökéltséget és képesek vagyunk kibontakoztatni, akkor ez a viszonyulás lesz az, ami a törekvést sikerre viszi. Mindehhez pedig lélekerőnk táplálása és őrzése szolgáltatja azt a mindig megújuló energiát, amely derűssé és eredményessé teszi mindennapjainkat.

   
  Wágner Mária – Nagy Ildikó

   


  Házunk táján
   
  Puszta formalitás – és ami mögötte… kéne, hogy legyen Létkérdések egy tea mellett Öt előadás, egy filozófus, kilenc vak
  Puszta formalitás Létkérdések egy tea mellett 9 vak
  Összeállhat-e töredékes emlékekből életünk nagy mozaikja? Felismerhetjük-e, milyen mérföldkövek vezettek sorsunk egy-egy jelentős fordulatához?
  Tovább
  Sors vagy szabad akarat? Sors és szabad akarat? Mi az, ami bezár és mi az, ami felszabadít? Létkérdésekről beszélgettünk – filozófus szemmel.
  Tovább
  Nyughatatlan igazságkeresés, szókimondó őszinteség, meg nem alkuvó jellem – Giordano Brunóra emlékeztünk A szellem és a gondolat szabadságának napján.
  Tovább

  I. Budapesti Slam Philosophy viadal
  – Lásd a világot filozófiai slammel!


  Téma: HA TE VÁLTOZOL, MINDEN VÁLTOZIK!
  beszédes életfilozófiai ötpercesek
  2015. április 18.

  Mondd!
  Voltál már szerelmes? – srácba, lányba, munkába, ideába?
  Akkor előtted sem rejtély, milyen, amikor valami egyre csak arra hív, hogy hozd ki magadból a legtöbbet, tedd a legjobbat, és ne csak a „szépet”.


  MikrofonMert: „Ha te változol, minden változik!”
  És mi kell a változáshoz?
  – Túllátni – a látszaton, önmagunk és mások hibáin.
  – Meglátni az értéket, nehézségekben a jót, válságban a megoldást.
  – Megálmodni egy szebb és jobb világot.
  Ha van rá szavad, slammeld el magad, de lehet, hogy másnak tette is akad!

  A beszédes életfilozófiai ötpercesekhez mottóul szabadon választható, de nem kötelezően felhasználandó idézetek:
  – „Az átalakulások nem kevés bátorságot igényelnek. Tudni kell akkor is nekilátni, ha még senki nem fogott hozzá, vagy ha senki sem tartja fontosnak, és dicséret sem jár érte. Ezek azok a változások, amelyeket egyénileg, saját magunkkal összhangban teszünk meg.”
  – „Az emberek egyik legnagyobb hibája, hogy tudják, hogyan kell helyesen cselekedni, de amikor elérkezik az idő, úgy viselkednek, mintha nem tudnák. Ne csak egyre többet akarjunk tudni, inkább éljük, amit tudunk.”
  – „Az emberek elfeledkeztek arról, hogy a két kezük munkájával is imádkozhatnak, és a miénkhez hasonló korban az önzetlen cselekvés sokkal jobban megtisztít, mint a puszta szájmozgatás.”
  – „Az ember nagyságát az határozza meg, amit valóra mer váltani.”
  – „Csak a nehéz vállalkozásokat érdemes megvalósítani, hiszen létezik egy rejtélyes kapcsolat a nehéz és az értékes között.”

  Gyere, oszd meg te is 5 percben a nézőpontodat és tapasztalataidat, inspirálj másokat is a továbbgondolkodásra és a gyakorlati alkalmazásra! Várunk téged is a Főnix Kultúrműhelybe, ahol 2015. április 18-án rendezzük meg az I. Budapesti Slam Philosophyt.

  1. Írj velős, logikus és inspiráló ötperces beszédet,
  2. küldd be a zsűrinek a kidolgozott rímes vagy rímtelen prózát,
  3. és tedd szóvá élőben: Mit jelent filozófusként szemlélni a folyton változó világot.

  A produkciókat értékelő zsűri meghívott elnöke Őry István lesz (a Slam Poetry Budapest Klub 2014. februári 1. helyezettje), tagjai pedig ketten a Főnix Kultúrműhelyből (az Erénynek erejével novella- és esszépályázat zsűrijéből), egy zsűritag pedig a közönség soraiból kerül ki. A zsűri értékelő beszélgetésébe a közönség is bekapcsolódhat.

  Nevezés: A beszéd írott szövegével, amelyet a /slamphilosophy[kukac]ujakropolisz.hu
  " target="_blank">slamphilosophy[kukac]ujakropolisz.hu címre várunk (a szöveg mellé videót is lehet csatolni).
  Nevezési díj: nincs.
  Beküldési határidő: 2015. március 29.
  A pályázók köre: amatőr, nem előadóművészetből élő szószólók. A megmérettetésre szánt szöveg kizárólag saját szerzemény lehet. Egy szerzőtől egy pályaművet tudunk elfogadni.

  A bejutottak kiértesítése: 2015. április 10–15.
  I. Budapesti Slam Philosophy viadal: 2015. április 18.
  Helyszín: Főnix Kultúrműhely (1085 Budapest, Rigó u. 6–8.)


  Időkorlát: 5 perc + 15 másodperc tiszteletidő.
  Időkorlát-átlépésért fél percenként 1 pont levonás jár.
  A színpadra lépés sorrendjét sorshúzással fogjuk eldönteni a helyszínen.
  Segédeszközként csak a beszéd vázlata használható papíron vagy mobileszközön.

  A pályázat díjazása:
  1. díj: 30 000 Ft + 3 db könyvjutalom + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
  2. díj: 2 db könyvjutalom + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
  3. díj: 1 db könyvjutalom + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
   

  Neveljünk erényt!


  Kedves Olvasónk!

  ErénykerékEzúttal egész éves játékra hívunk, hogy kihasználjuk a Jin Fa Kecske éve és a tavasz új erőket ébresztgető lendületét. Pörgesd meg Erénykerekünket vagy válassz magadnak más módon egy erényt, és figyeld, mikor, hol bukkan fel év közben a gyakorlásának lehetősége az életedben! Honosítsd meg magadban, alkalmazd, valahányszor csak segíthetsz vele magadon vagy másoknak! Ha olykor nehezebben menne, emlékezz a rögök között átbújó, felfelé igyekvő kis tavaszi hajtásra: talán kitér, új utat keres, de sosem felejti el, merre indult, így zsengén, mégis erőtől duzzadva ér a felszínre. Ha kitartasz egy éven át, felfedezheted, hogy nemcsak a talajba, hanem a lélek kertjébe is érdemes nemes magot vetni.

     Kitekintő

  Keresd a kakukktojást: Mosoly – Változás – Parkolócédula

  Kakukktojás? Nem, olyan nincs, legalábbis abban a – talán – képtelennek tetsző világban, amelyben az alábbi videó játszódik. Ahol egyetlen fickó nemcsak egyes embereket képes felvidítani egyedi módszerével, de bürokrataszívű öltönyösök és fásult nagyfőnök arcára is mosolyt csal, sőt, még a világhatalomra törő nagyvadak is visszahúzzák karmaikat, ha csak néhány szót váltanak vele. Mi a titka? Mindenkiben meglátja azt, ami értékelhető benne, és pár keresett bókkal feléleszti az emberek mélyen szunnyadó egészséges önbizalmát – úgy tűnik, olykor csak ennyi kell ahhoz, hogy más színben tűnjön fel előttünk egy nehézség, amely már-már úgy tűnt, végleg kifog rajtunk, és így erőnk legyen változni és változtatni. Van-e, ami lelankaszthatja e búverő jótevő munkakedvét, és ha igen, mi terelheti vissza jól kikövezett útjára?
   
  YT videó link

   

   


  Nyomtatható formátum letöltése.
  A korábbi számok között itt böngészhetsz.
  Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

  „Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2015

  Ha nem kérsz több hírlevelet, azt alább, az [url:leiratkozás]leiratkozás[/url:leiratkozás] linken jelezheted.