2014 a Jang Fa Ló éve

Vágtató ló a csillagos égboltonAkár kétkedő, akár reménykedő töprengéssel olvassuk az asztrológiai elemzéseket, kimondva-kimondatlanul azt várjuk, hogy most végre előkerül a kincset érő tudás, amely hozzásegít bennünket mindennapi kérdéseink és gondjaink megoldásához. Az ősi (asztrológiai, gyógyászati, bölcseleti) rendszerek üzenete azonban túlmutat a „hányszor leszünk idén szerelmesek” vagy a „mennyi pénzünk lesz idén” kérdéskörein. Nagyobb egységben vizsgálják a minket körülvevő és a bennünk zajló jelenségeket, mert az embert a Természet részének tekintik.


A kínai asztrológiai rendszer az öt elem, a jin-jang elve és a tizenkét állatövi jegy kombinációja alapján állítja sorrendbe az évminőségeket, amelyek így egy 60 éves ciklust adnak ki. Az idei, Jang Fa Ló éve a 60 éves ciklus 31. esztendeje, vagyis éppen elkezdjük a második felét, ez pedig minden ciklusban minőségi váltásra ad lehetőséget.

A jang Fa szimbóluma egy egyenes törzsű, hatalmas, terebélyes fa, amelynek legerősebb jelentése az új kezdet, a megújulás és az újjászületés. Mélyre eresztett gyökereiből táplálkozik, leveleit a tágas ég felé tárja. A sarjadás, a bátor kezdeményezés, az erőteljes fellendülés és a messzire tekintő tervek, élettel teli vállalkozások elkezdésének ideje.

Ehhez azonban meg kell vizsgálnunk, mit érdemes megújítani magunkban. Ez az időszak nem elsősorban azt kívánja tőlünk, hogy megvalósítsunk valami formailag merőben újat, hanem hogy megkeressük, amit újjá szeretnénk éleszteni. Segíti, hogy felidézzük (akár gyerekkori) álmainkat, amelyeket a rögös mindennapok, a társadalmi elvárások vagy bármi más elhalványítottak.

A kínai asztrológia a jang Fához az égig érő fa képét társítja, amely a hosszú élet jelképe is. A jang Fa elindító ereje képes akár évezredekig, ha emberi léptékre elosztjuk, évtizedekig fennmaradni és inspirálni. Most meg tudjuk alapozni hosszú távú terveinket. Kezdjük el ásni a lyukat annak a facsemetének az elültetéséhez, amelynek gyümölcsére vágyunk! Időbe telik, mire le is szedhetjük, de soha jobbkor nem foghatnánk bele. Ha pl. szeretnénk egy céget alapítani, találjuk ki a logót! Ha egy új nyelvet szeretnénk elsajátítani, kezdjünk el órára járni! Tegyünk bármilyen kis lépést is, az azt támogató erők mozgásba fognak lendülni.

A Ló mint minőség fékezhetetlen, kreatív, dinamikus, tüzes erőt képvisel, amely lendületet társít a fa statikusságához. A kínai bölcselet úgy fogalmaz, hogy a tüzes jellegű szimbolikus állatok közül az égben a Sárkány a leggyorsabb, a földön viszont a Ló. Ez arra utal, hogy az Éghez, a magasabb világokhoz kötődik és mindig kapcsolnak hozzá belső, szellemi tüzet is. Vagyis érdemes az anyagi dolgokon és az önzésen túlmutató célt is megfogalmaznunk. Saját körülményeit megvizsgálva mindenkinek lehetősége van túllépni személyes érdekein, korlátain, és ki tudjuk tágítani tevékenységeinket úgy, hogy az másoknak is jó legyen.

Terebélyes faAhhoz, hogy akár a jang Fa megújító erejét, akár a Ló dinamikus lelkesedését „meg tudjuk lovagolni”, elengedhetetlen a „fonál”, amelyre fel szeretnénk fűzni életünket. Ezt nevezhetjük központnak, szellemi tengelynek, hivatásnak, hitvallásnak, a lényeg az ehhez való hűség. Ez azért hatalmas érték, mert irányt szab életünknek, így lépéseink egymásra épülhetnek és a folytonos körbe-körbe haladásból emelkedő spirál válhat.

Éppen ezért központunk, legbelsőbb céljaink felidézése egész évben fontos feladat lesz, mert a Ló lendületének ereje abban is megmutatkozik, hogy ha nem magunk alakítjuk a körülményeket, akkor ő fogja megteremteni őket. Például, azon kaphatjuk magunkat, hogy egyébként is zsúfolt naptárunkba valahonnan még bekerült pár tétel, és alig tudunk lépést tartani a „behulló” tennivalókkal. A Ló nem bírja a tétlenséget, kitölti a rendelkezésre álló időt és teret. Szerencsére azonban támogatja az őszinte, egyenes kommunikációt is, amelyet segítségül hívhatunk a prioritások összehangolásához.

Nem lehet elmenni a magyar varázsmesei párhuzam mellett: az égig érő fán Jancsikát egy gebéből táltossá vált paripa segíti a királylány kiszabadításában, ennek a lesoványodott gebének pedig parazsat kell enni adni, hogy táltossá válhasson. Ez a „parázserő”, a lelkesedés abból születik, hogy megdolgozunk és kitartóan cselekszünk céljaink megvalósításáért. Pontosan erre a változásra szólít fel bennünket ez az időszak. A Ló, a maga zabolátlan, szabadságszerető minőségében most arra hív, hogy merjünk bátran szembenézni belső értékeinkkel.

A jang Fa és a Ló kölcsönös, egymást támogató ereje a kínai asztrológia szerint most „kincset ér”, és a homokban rejlő arany képét társítja hozzá. Meg kell dolgozni érte, hogy kiássuk a mélyre rejtett értéket, de aki veszi a fáradságot, valódi kincsre lelhet. Ebben segít bennünket a Ló kitartása, ereje és lelkesedése, illetve a jang Fa szívós, ég felé törő, nyugodt céltudata. Ha kihasználjuk ezeket az erőket, és tudatosan részt veszünk mindabban, ami velünk történik, akkor megleljük az irányt, felpattanhatunk táltos paripánk hátára, és bátran nekivághatunk életünk alakításának.