Giordano Bruno

Egy heroikus szerelmes, Giordano Bruno emléknapja

Kezdete
2015.02.17. 18:30
Helyszín
Az Új Akropolisz pécsi központja, Teréz utca 1.
– az ember ég és föld gyermeke – „…egy s ugyanazon a létra, amelyen a természet leereszkedik… s az értelem fölemelkedik…” – a képzelet művészete

A szellem és a gondolat szabadságának napja

Kezdete
2015.02.17. 00:00
Helyszín
Országszerte központjainkban
Ezen a napon országszerte előadásokkal és beszélgetésekkel várjuk a szellem szabadsága iránt érdeklődőket és a lelkiismereti szabadság elkötelezett híveit

Öt előadás, egy filozófus, kilenc vak

Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.
Időpont
2015.02.17. 18:30
Nyughatatlan igazságkeresés, szókimondó őszinteség, meg nem alkuvó jellem – Giordano Brunóról, a tanítóról és vándorhumanistáról sokféle jelzőt sorolhatunk, mégis a legfontosabb talán, hogy klasszikus értelemben vett filozófus volt. A philo-szophia, a bölcsesség szeretete vezérelte minden belső keresését és ez adta gerincét tanításainak és elméleteinek. 1600. február 17-én, 7 évnyi börtönfogság és 52 évnyi szellemi szabadság után máglyahalált halt nézeteiért, ezért az Új Akropolisz központjaiban országszerte A szellem és a gondolat szabadságának napjával emlékeztek a nagyhatású filozófusra idén február 17-én.

A szem és a szív útján

Kezdete
2015.02.17. 18:30
Helyszín
az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.
Előadás és beszélgetés Giordano Bruno és Platón tanításai alapján. Versekkel és zenével fűszerezett est a szellem és a gondolat szabadságának napján.

Csillagközi hajtóvadászat

48 csillagképet helyeztem a magasba, és pusztító fenevadakat költöztettem beléjük! – emelkedett föl Zeusz olümposzi trónusán, és bűntudatában lábával mennydörgést dobbantott. – De ennek vége! – szólt, és isteni testét átjáró forróságot érzett. – Elűzöm az emberiség sorsát megkeserítő szörnyszülötteket, és a csillagok fényéhez illőbb erényekkel lakatom be az égi mennyezetet!

A lélek alkímiája

Kezdete
2012.09.18. 18:00
Helyszín
Bridge Győri Hallgatói Oktatói Klub - Kisterem - Győr, Kálóczy tér 6.
A képzelet átalakító ereje Erényeink, avagy belső égboltunk vezérlő csillagai A diadalmas fenevad elűzése, avagy Giordano Bruno erkölcsfilozófiája

Képek a lélekben - a képzelet hatása a valóságra

Kezdete
2011.10.04. 18:30
Helyszín
Concordia Kultúrműhely, Szeged, Szivárvány utca 3/a.

- Miért fontos a képzelet és hogyan fejleszthető? - A bennünk élő képek szerepe életünkben - Az emlékezet művészete: Giordano Bruno képrendszere, ókori és középkori előzmények

Az emlékezet és képzelet művészete

Az emlékezet és a képzelet művészetét nemcsak a reneszánszban, hanem már az ókorban és a középkorban is gyakorolták. Giordano Bruno maga is foglalkozott ezzel a témával, sőt jelentősen át is alakította ezeket a módszereket, méghozzá úgy, hogy – az egyszerű mnemotechnikán túl – az istenihez való felemelkedés eszközévé tette a gyakorlatokat.

Giordano Bruno világképe mai szemszögből

Mitől válnak Bruno nézetei számunkra olyannyira aktuálissá? Ennek elsősorban két oka van: először is elmondhatjuk, hogy ma is egy Brunóéhoz hasonló, átalakuló korszakban élünk. Akkoriban, a 16. század végén az emberek a reneszánsz végét és az ellenreformációt élték át. Galilei (1564–1642) megfogalmazta a szabadesés törvényeit (1602), felfedezte a Jupiter holdjait és elősegítette a kopernikuszi világkép diadalát. A szellemi átalakulás korszaka volt tehát – akárcsak ma.

Giordano Bruno: A szerelemről

Egy vers a szerelemről Giordano Bruno tollából.