Az örök kereső

orok_kereso_szfinx.jpgNem beszélhetünk filozófiáról anélkül, hogy szót ne ejtenénk a filozófusról; nem beszélhetünk az ideák világáról anélkül, hogy szót ne ejtenénk arról az emberről, aki képes átültetni a gyakorlatba ezeket az ideákat. A filozófus, a bölcsességet szerető ember egyik legfontosabb jellemzőjének örök kereső mivoltát mondhatjuk. Harcos tűz élteti, és csak akkor nyugszik meg, ha végül eljut a bölcsességhez, bár nem tudni, ekkor nem indul-e másvalami keresésére, amit ma még nem érthetünk és nem is érhetünk el.

A filozófus különleges nyomokat követve bejárja az élet erdőit, mezőit, hegyeit és folyóit, akár egy jó vadászkutya. Minden létező valódi természete izgatja. Keresi önmagát. Keresi az Igazságot. Egyszóval: az egyetemes forrást, Istent kutatja.

De miért annyira hosszú és küzdelmes az útja? Lehetséges, hogy az Igazság nincs is itt a földön? Innen nem is hagyja magát Isten megpillantani? Át kell küzdenünk magunkat a véget nem érő sivatagon – mindennapi dolgainkon, korunk és életünk körülményein –, hogy túljutva ezeken az akadályokon, megtaláljuk, amit keresünk? Nem biztos.

Hisszük, hogy Isten és az Igazság létezik világunkban, élethelyzeteinkben, nehézségeinkben és győzelmeinkben. De mindenütt vastag sárréteg borítja. Torzképek rejtik el őket, olyannyira, hogy sokszor hazugság bitorolja az Igazság helyét, és úgy tűnik, mintha senki sem tudná leleplezni. Lelkünk természetes késztetéseinek helyén pedig belső üresség és hitetlenség trónol.

Amire a kereső filozófus képes: itt és most, hibák és tudatlanság közepette, a sötétség és a csapdák ellenére is meg tudja találni azokat a rejtett igazságokat, amelyek csak a bátrak nekibuzdulására várnak, hogy teljes fényükben felragyoghassanak.

Keresni kell tehát, fáradhatatlanul keresni, és még a legapróbb lehetőséget is megragadni, hogy ráleljünk a fényre a homályban, egy cseppnyi boldogságra a tengernyi szerencsétlenségben, egy szikrányi Igazságra a megannyi ködösítés közepette.

A cél a fontos, meg az is, hogy az érzékelésünk és intelligenciánk biztos útmutatóira hagyatkozzunk, hogy eljuthassunk hozzá. Aki tudja, mit keres és hogyan érdemes hozzálátnia: ő a filozófus.Fotó:
Új Akropolisz