Bevezetés a változni tudásba

Dióhéjban a hatalkalmas online Ji Csing szemináriumról
Esemény típus
Előadás gyakorlatokkal
Időpont
Helyszín
Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a

JiKing_6-alk-bemutato.jpg2020. május 9-től június 20-ig hat alkalomból álló online szemináriumot tartott a Ji Csingről, a Változások könyvéről Grúsz Róbert, az Új Akropolisz székesfehérvári központjának vezetője. A bölcseleti mű címe beszédes, hiszen a nagy klasszikus a világban végbemenő változásokat 64 szimbólum (úgynevezett hexagram) folyamatos egymásba alakulásával írja le.

Mielőtt a résztvevők megismerkedtek volna a könyv szimbolikus ábráival, bevezetésként betekintést nyerhettek a konfuciánus filozófia alapvetéseibe. Szó esett a ji, azaz a változás természetéről, és az ég törvényszerűségeit követő csün-ce avagy nemes ember főbb képességeiről, az önmagához, másokhoz és a fejlődéshez való viszonyulásáról.

Az online egybegyűlt társaság, akiknek létszáma alkalomról alkalomra kb. 30 és 50 körül mozgott, ezután megismerkedett a két őselvből, a jinből és a jangból felépülő háromvonalas ábrákkal (trigram), valamint az ezek megkettőzéséből születő, hatvonalas jelekkel. Az előadó ezek után tematikus csoportosításban bemutatta az alapjeleket a közönségnek.

A tárgyalt példák sora alkalmat adott a szimbolikus gondolkodásban való elmélyülésre, a sors és a szabad akarat szerepének és összefüggéseinek körüljárására, amiken ilyen vagy olyan apropóból valamennyien elmerengünk valamikor életünk során. A témavezető nagy hangsúlyt fektetett annak kifejtésére is, hogy hogyan érdemes kérdést feltenni és mikor ne kérdezzünk.

JiKing_1-alk-bemutato.jpgA kérdezőnek érdemes ügyelnie rá, hogy ne kérdezzen értelmezhetetlenül bonyolultat. Elemezze, rágja át a helyzetét, és jusson el odáig, hogy kristálytisztán meg tudja fogalmazni a tényleges kérdést. C. G. Jung szintén nem mulasztja el megjegyezni, hogy attól függően, hogyan tesszük fel a kérdést, a válasz is eltérő lehet, mivel a kérdezőben rejlik a felelet kulcsa.

De vajon mikor ne kérdezzünk? Ha valaki például élete párját készül elvenni, és a Ji Csing minden bajt ígér, azt válaszolja, hogy nem előmozdító vállalkozni valamire, akkor vissza fogja kérni a jegygyűrűt?! Fontos, hogy még a kérdezés előtt gondoljuk végig, hogy el tudjuk-e fogadni a választ akkor is, ha kedvezőtlen lesz. Különben jobb, ha nem faggatjuk a bölcset.

Olyan kérdést sem érdemes feltenni, amire valójában magunk is pontosan tudjuk a választ, és csak azért fordultunk máshová saját kútfőnk helyett, mert így látszólag valaki másé, a könyvé a döntés felelőssége. A Ji Csinget az forgatja a legnagyobb haszonnal, aki akkor is tud felelős döntést hozni és elfogadja annak következményeit, amikor nem használja a könyvet.

Miután a hallgatók megismerkedtek a kérdezés menetével, az előadó azt javasolta, hogy a következő alkalomig mindenki tegyen fel egy számára fontos kérdést, hogy a megszerzett ismeretek ne maradjanak az elmélet szintjén. A kapott válaszokat meg is lehetett osztani Grúsz Róberttel, aki legközelebb magyarázatokat fűzött az anonim felvázolt döntési helyzetekhez.

JiKing_2-alk-bemutato.jpgA nagy érdeklődésre számot tartó lehetőséggel sokan éltek. A konkrét helyzet ismerete és a kapott ítélet és képzetek azonban nem mindig bizonyultak elégnek. Az elemzések ugyanakkor rávilágítottak, hogy a világosan megfogalmazott kérdés fényében miként épül fel és értelmezhető a válasz mozzanatokról mozzanatra, és milyen utat vázol fel a kérdező előtt.

A megértést és konkrét helyzetértékelést nagyban segítették az eredeti filozófiai mű Richard Wilhelm-féle értelmezéséből vett idézetek és szövegmagyarázatok (amelyet Pressing Lajos hozzáértéssel ültetett magyarra). Az adott hexagramoknál fellelhető változó vonalak tovább árnyalták a képet arról, mi az, amire a kérdezőnek érdemes ügyelnie, és miben növekedhet.

Az előadó a fél tucat alkalmat a jellemfejlődés hexagramjaival zárta, és esettanulmányt mutatott be a szerénységről. Mindez már következetes, eltökélt munkát sejtet önmagunkon, melynek eredménye a szilárd jellem. Az ember megtanul újra meg újra megújulni mindabban, amit csak csinál: nem áll meg, nem reked meg, nem ég ki. Nem adja fel. Tanul, tisztul és tökéletesedik.

A szemináriumot időről időre ismételjük az ország több pontján, ezért akiket érdekel a téma, azoknak figyelmébe ajánljuk az ezzel kapcsolatos programjainkat, valamint az általunk létrehozott oldalakat. Ezek segítségével folyamatosan értesülhetnek a fejleményekről, és inspirációt nyerhetnek a Változások könyvének további egyéni és közös tanulmányozásához:

www.ujakropolisz.hu/korabbi_programok/minden
www.jicsing.hu
www.facebook.com/groups/jicsing.janoval

Előadó
Szerző