2018. január | Eklekticizmus és egységlátás

2018_01_Ele_fejlec_k.jpg
 


 
Vedd kezedbe az életed!
Kattanj rá a filozófiára!


Filozófiai kurzus plakát
 
 
BUDAPEST

Főnix Kultúrműhely, Budapest VIII., Rigó utca 6–8.

Színházi est jótékony céllal
Kezdete: 2018. január 13. szombat, 16.00
Részvételi díj: a belépő a társulat adománygyűjtő ládájába dobott, tetszőleges összegű támogatás.

Januárban az Utcafront Tolerancia Színház társulata lesz az Új Akropolisz Filozófiai Iskola vendége. Rejtő Jenő Biztosíték és Nóti Károly A csillár című egyfelvonásos bohózatát adják elő, amelyre szeretettel várják a klasszikus kabaréjelenetek kedvelőit.

Vedd kezedbe az életed!
Cselekvő filozófia – kurzus gyakorlatokkal

Kezdete: 2018. február 15. csütörtök, 18.00
Vége: 2018. február 15. csütörtök, 20.30
Csatlakozni lehet még: február 22. március 1.
Helyszín: Budapest, Bartók Béla út 25. földszint 1.
Részvételi díj: 4500 Ft/hó
Kedvezménnyel: 2500 Ft/hó

Óvoda, általános, középiskola, bulik, barátok, esetleg egyetem, vizsgák, még több buli, diploma. Álláskeresés, talán pár év külföld, lakás, autó, házasság, gyerekek... felnevelni, iskolázni, az életre nevelni... unokák, nyugdíj...

Tényleg csak ennyi?

Ha te is úgy gondolod, hogy ennél többről szól az élet, akkor vedd kezedbe, és indulj el a cselekvő filozófia útján!

Tizenkét téma, ami a sürgős ügyek helyett a fontos témákat feszegeti: kik vagyunk, miért élünk, és főleg mit tehetünk, hogy az életünk gazdagabb, a kapcsolataink őszintébbek, tetteink gyümölcsözőbbek legyenek, egy olyan világban, amire azért ráfér a jobbítás. A heti alkalmakon előadás, beszélgetés és gyakorlatok váltják egymást, amelyekkel próbára teheted a filozófiai életmód tanításait és alkalmazhatóságát.

További budapesti programjaink

 
EGER

Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

Egri programjaink

 
GYŐR

FILO-Pont, Kálóczy tér 15.

FILO-Kávéház: Az időről
Beszélgetés jelenetekkel és gyakorlatokkal

Kezdete: 2018. január 12. péntek, 18.00
Részvételi díj: 1000 Ft.
Kedvezménnyel: 600 Ft.

Az idő az életünket meghatározó dimenzió, melyet érdemes több szempontból megvizsgálnunk, hogy a barátunkká tehessük. Ehhez nyújt támpontokat a gyakorlati filozófia, amely segít visszaadni az idő valódi értékét. Megismerkedünk Thomas Hylland Eriksen szociálantropológus gondolataival, aki szintén megoldásokat keres a mindannyiunkat érintő kérdésekre. Michael Ende Momo című műve nyomán pedig elkezdhetjük megérezni a lassú, szívben születő időt...

FILO-Filmklub: Az ajtó
Filmvetítés beszélgetéssel

Kezdete: 2018. január 26. péntek, 18.00
Részvételi díj: 1000 Ft.
Kedvezménnyel: 600 Ft.

Szabó István filmjében két rendkívül erős női karakter sorsszerű, bonyolult és ellentmondásos kapcsolata mutatkozik meg. Két különálló világ feszül egymásnak, amikor Szabó Magda írónő felfogadja Szeredás Emerencet, a kíméletlenül őszinte, különös szokásokat követő, öntörvényű házvezetőnőt. A lassan kibontakozó barátságban Emerenc nem csupán az otthona, hanem a lelke ajtaját is megnyitja előtte, ha csak résnyire is. De mi van az örökké zárt ajtók mögött? Mit jelent beengedni vagy elengedni egymást? Milyen felelősséggel ruház fel a bizalom? És ha vészhelyzet van, mit kell megmenteni?

További győri programjaink

 
PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja,
János u. 6.

Szemtől szemben a filozófusokkal
Kiállítás

Kezdete: 2018. január 4. csütörtök, 16.30
Vége: 2018.január 5. péntek, 19.00
Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza, 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.
Részvételi díj: 600 Ft.
Kedvezménnyel: 400 Ft.

Kiállítás többek között Giordano Bruno, Marcus Aurelius, H.P. Blavatsky, Konfucius és Platón életéről, munkásságáról. Ne csak nézz, játssz is! A jegyhez kapott játékos feladatlap segítségével menj végig a filozófusok útján, mint egy szorgalmas tanítvány, és tudj meg többet az elmúlt évszázadok nagy gondolkodóiról!
17.00 és 18.00 órakor gondolatébresztő minielőadás egy-egy filozófusról.

További pécsi programjaink

 
SZEGED

Concordia Kultúrműhely, Juhász Gyula utca 36/a

Szegedi programjaink

 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

Székesfehérvári programjaink

 

 

E havi számunkban:


Eklekticizmus: Igazságkeresés a fanatizmus helyett

Eklekticizmusnak azt a viszonyulást nevezzük, amely előítéletek nélkül elemez, elgondolkodik, összehasonlítja és összekapcsolja a dolgokat, hogy megpróbálja a legjobbat megtalálni, hogy végül kiemelhesse azt, ami a leginkább méltónak bizonyul.

focikk_mozaik.jpgAz igazat megvallva erről a világos és tömör meghatározásról a hétköznapi szóhasználatban és a fogalom felszínes értelmezésekor gyakran megfeledkezünk. Így az „eklektikusan viszonyulóknak” a kishitűeket és a bizonytalanokat tartjuk, akik félszegek, és bár tapasztalják az egyes jelenségeket, mégsem képesek mélységükben és távlataikban felfogni őket. Nekik az eklekticizmus nem több elméletekkel való játszadozásnál, a végtelenségig feszített vitánál, amely soha nem jut el használható meghatározásokig, sőt meg sem merik ezt kockáztatni.

Ha az efféle hamis eklekticizmus művelői közül valaki találkozna két emberrel, akikből az egyik azt állítja, hogy kettő meg kettő egyenlő néggyel, a másik pedig azt, hogy kettő meg kettő hattal egyenlő, arra célozgatva hátrálna ki a helyzetből, hogy a megoldás talán lehet öt is. A hozzá hasonló emberek félénkek és akaratgyengék, a végletekig önzőek, és nem merik megkockáztatni még azt sem, hogy a tények védelmére keljenek, noha hajlamosak bármely, még a leglogikusabb állítást is pusztító kritikával illetni.

Ma minden korábbi korszaknál nagyobb szükség van a valódi eklekticizmusra, amelyben kevés az okoskodás és a fogalmi csűrés-csavarás.

[Tovább…]

 
 
Jorge Ángel Livraga
Az Új Akropolisz alapítója

Gyujtsfenyt_nyilazos.jpg
Az egység – részlet a Mája játékai című könyvből

kultcikk_tukor.jpgMája egyik leghatásosabb fegyvere az a számtalan tükör, amelyet félúton állít a szellem légies és az anyag sűrű világa közé. Ezeknek a tükröknek a jellegzetessége, hogy megsokszorozzák azt a szellemi Egységet, amely eredetileg egy volt, de ahogy lejutott ide, végtelen sokasággá, számtalan vonzó elemmé vált, amelyek magukhoz tudják láncolni az embert.

A tükrök mögött, a fény játéka mögött viszont mindig az Egység rejlik.

Az anyag szétválaszt, a szellem azonban egyesít. Mája, aki az anyagban munkálkodik, a kettévált szellemi Egység tükröződése.

* * *

Az utat a sokaság és az Egység között csakis az emberi tudat képes megtenni. Felemelkedik és alászáll, alászáll és felemelkedik, így kapcsolatot tud létesíteni a megnyilvánulás mindkét végletével.

kultcikk_uveg.jpgAmikor a tudat alászáll, Májával és a fénytörés révén keletkezett népes kíséretével találkozik. Ekkor részekre oszlik, és a különböző tárgyak felismerésével játszik, igyekszik felfogni és összehasonlítani őket, keresi, hogyan tudná felhasználni mindezeket, és hogy a maga számára milyen értelmet rejtenek.

Amikor viszont emelkedik a tudat, akkor Mája addig rejtőzködő csodájával, s magával Májával is találkozik az Egységben, amelyben mindannyian benne vagyunk, ahol vége minden játéknak, ahol már minden tapasztalatot megszereztünk, ahol az egyedüli valóság az Egy Létező.

* * *

A felszállni képes felsőbbrendű tudat teszi lehetővé az egyetemes szemlélődést. Minden létező egy teljességnek, egy Egységnek a része. Minden elveszti saját, kis értékét, és megnövekszik azzal, hogy beilleszkedik ennek a kozmikus Egységnek az egyetemes értékébe.

[Tovább…]

 
Delia Steinberg Guzmán
Az Új Akropolisz nemzetközi elnöke


Házunk táján
 
Állandó a változóban – zenés-verses est

hirmorzsa_1.JPGMi lehet állandó az időben, a természetben és az emberben? Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola tagjai a Weöres Sándor, Reményik Sándor és Kahlil Gibran műveiből összeállított zenés irodalmi esten és az azt követő beszélgetésen azokról az örök értékekről és érzésekről szavaltak és muzsikáltak, amelyek az állandóság bizonyosságát adják a folytonos változásban.

Télen a természet visszahúzódása arra késztet bennünket, hogy befelé forduljunk, elmélyedjünk. És ehhez a belső munkához nagyszerű segítséget nyújtanak a versek, hiszen általuk a kézzelfogható világ határain kívül eső láthatatlan lényegig hatolhatunk – fogalmazott bevezetőjében Szabados Éva színésznő.

Az előadók mély gondolatisággal telített üzeneteket adtak át az emberi, költői hitvallásról, tartásról (Rejtőzködnöm nem lehet; Vagy fent, vagy lent, élőn, halálra-váltan, Jaj, csak ne felemásan, felemásan!), az alkotási folyamat nehézségeiről (A véső cseng és döng a kalapács, A márvány tűr és konokul kacag, Egy elhibázott mozdulat csupán, S a formán újra úr az ősanyag). A szimbolikus nyelvezettel átlényegített emberi érzéseket saját magukban is felismerhették a versek befogadói: a kételyt (Én csak széthulló önmagamtól félek. Attól, hogy sorsom kérdéseire / Nem csendül bennem méltó felelet), a terméketlenségtől való félelmet (A terméketlen fájdalomnak kelyhe / Múljék el tőlem Uram, ha lehet), az önzetlen szeretetet, szerelmet (Csak azért / az egyetlen napért / érdemes volt megszületnem, / amikor szeretni tudtam, és szeretnek-e, nem kérdeztem).


Tovább
 

Új Akropolisz a világban

F
i
l
o
z
ó
f
i
a

news_filozofia.jpgA tudományok hosszú éjszakája: az emberek keresik a filozófiát! (Nürnberg, Németország)

Több mint 500 ember vett részt az Új Akropolisz előadásain Nürnbergben a „Tudományok hosszú éjszakáján”. Ez a harmadik alkalom, hogy a filozófiai iskola részt vesz az évenként megrendezett eseményen, amely a városi régió 400 intézményét hozza össze, és időről-időre publikálja is munkáik eredményeit. A kb. 30
000 látogatót vonzó „hosszú éjszaka” témájában a legnagyobb rendezvény egész Németországban.
Az Új Akropolisz előadásain többek között Püthagorasz és tanításai kaptak helyet a kozmosz harmóniájáról, valamint Szókratész és a boldogság tudománya és a platóni Akadémia, de szó esett „Leonardo da Vinci kvantum fizikájáról” és a nagy feltalálóról, Nikola Tesláról is.

 

K
u
l
t
ú
r
a

news_kultura.jpgSophia keresése (Córdoba, Argentína)

A córdobai Új Akropolisz tagjai a „Sophia keresése” olvasóműhely legújabb találkozóján a George Orwell 1984 című könyvéhez fűződő olvasmányélményeiket osztották meg egymással. A mély gondolatisággal telített mű a társadalom, a valóság és a szabadság kérdéseiről való elmélkedésre szólít fel, és az igazságossághoz és a filozófiához, valamint a Platón barlangmítoszához kapcsolódó ősi, de mindmáig érvényes tanításokra emlékeztet bennünket.

 

Ö
n
k
é
n
t
e
s
s
é
g

news_onkentessek.jpgHumanitárius segítségnyújtás a földrengés sújtotta Jojutlában (Morelos állam, Mexikó)

A mexikói Új Akropolisz önkéntesei a Guanajuato Egyetemmel karöltve azon munkálkodtak, hogy segítséget nyújtsanak a Morelos szövetségi államban található Jojutla és a környékbeli települések lakosságának. Az elvégzett tevékenységek között szerepelt a romok eltakarítása, gyerekek és felnőttek pszichológiai támogatása, elárvult állatok ellátása, étel- és ruhaadományok szétosztása, a térségben dolgozó önkénteseknek és az érintett helyi lakosság gyógykezelése alternatív terápiás módszerekkel.

További híreink a nagyvilágból angol és spanyol nyelven.
 

Ajánló

Árnyékaink megvilágítása

„Ha kívül meg tudjuk látni a fény forrását, ez azt jelenti, hogy egy elfeledett sarokban bennünk is ott a fény. Nem vagyunk különleges lakói ennek a világnak, bennünk is ugyanaz van, mint a világmindenségben: fény és sötétség, és képesek is vagyunk mindkettő megteremtésére.” [Delia Steinberg Guzmán]

Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola ezzel a videóval kíván örömmel és fénnyel teli új évet a kulturális hírlevél olvasóinak.

video ajánló.jpg

 

Nyomtatható formátum letöltése
A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu (elehiratujakropoliszdothu) címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2018

Ha nem kérsz több hírlevelet, azt a leiratkozás linken jelezheted.