2015. szeptember

2015. szeptember fejléc
 


 
Ha Te változol, minden változik
Kattanj rá a filozófiára!

PÉCS
2015. szeptember 17. csütörtök, 19.30
További időpontok: szept. 24., okt. 1.

EGER
2015. szeptember 21. hétfő, 18.30
További időpontok: szept. 28., okt. 5.

Filozófiai kurzus plakát
 

 
BUDAPEST – Főnix Kultúrműhely
Budapest VIII., Rigó u. 6–8.

Mesék szárnyán a Föld körül
Franciaország

2015. szeptember 13. vasárnap, 10.00

Mesék szárnyán a Föld körül

A Nagy Anya – teremtés és halhatatlanság női módra
2015. szeptember 16. szerda, 18.00

Ceres-Démétér képe

„Ha Te változol, minden változik”
A 20. Erénynek erejével novella- és esszépályázat eredményhirdetése

2015. szeptember 19. szombat, 14.00

Kerekasztal-beszélgetés

Színes festőszeminárium
egy nap a fény és a színek világában, sok gyakorlattal

2015. szeptember 20. vasárnap, 10.00

Festőpaletta

Az ember mint szimbólum
nyílt nap az Új Akropoliszban

2015. szeptember 23. szerda, 18.00

Férfi arc a tükörben

Gellérthegy-takarítás a Tiszta Hegyek Világnapján
2015. szeptember 27. vasárnap, 9.00

Titkokat rejtő városfalak
városnéző séta a régi Pesten

2015. szeptember 27. vasárnap, 14.00

Kelts életre egy szimbólumot!
szimbólumfestő workshop
2015. szeptember 30. szerda, 18.00

Anh

További budapesti programjaink
 
 
BUDAPEST – Hunyadi Kultúrműhely

Budapest II., Margit krt. 64/b, fszt. 6.

További budapesti programjaink
 

 
EGER
Az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

Filo-film – Konfuciusz
2015. szeptember 1. kedd, 18.30

Konfuciusz

Létkérdések – Ok és okozat
2015. szeptember 8. kedd, 18.30

dominok körben

Mobilitási hét – Egészségnap - „gyalogos szerviz”
2015. szeptember 17. csütörtök, 9.00
Eger, Agria Park

Eger Ünnepe
2015. szeptember 19. szombat, 9.00
Eger, Érsekkert

Eger Ünnepe

További egri programjaink
 
 
GYŐR

FILO-Pont, Kálóczy tér 15.

Városi séta filozófusszemmel
2015. szeptember 20. vasárnap, 10.00
Találkozó: Bécsikapu tér, Kisfaludy szobor

Győri programjaink

 
PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja,
János u. 6.

hamvastól a belgáig – avagy amatőr irodalmi est borkóstolóval
vendég: Rácz Jenő szőlész-borász

2015. szeptember 12. szombat, 18.00

hamvastól a belgáig plakát

Kevesebb stressz – több filozófia
Hogyan oldja az időtlen bölcsesség a hétköznapi feszültséget?

2015. szeptember 17. csütörtök, 18.30

Letűnt kultúrák: Atlantisz, Kréta, Tartésszosz
2015. szeptember 24. csütörtök, 18.30

További pécsi programjaink
 

 
SZEGED

Concordia Kultúrműhely, Szivárvány u. 3/a

Kutatók éjszakája
Informatika és a Ji Csing

2015. szeptember 25. péntek, 18.30
Szegedi Tudományegyetem

További szegedi programjaink
 

 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kairosz Kultúrműhely, Megyeház utca 22/a

Székesfehérvári programjaink
 

 

 

Útonjárók

Sokféle keresés létezik. Hogy milyen okból, milyen céllal, intenzitással, módszerrel keresünk, teljesen egyéni. De bármennyire is különbözőek vagyunk, ha létkérdésekről van szó, előtűnnek a közös vonások: önazonosság- és boldogságkeresés, a mélyebb megértés igénye, az élet értelmének keresése, mások iránti felelősségérzet… ezek összekötik azokat, akik „útonjáróként” gondolnak magukra.

Az is változó, hogy ki milyen útmutatást igényel (ha egyáltalán). Mint bármilyen más tanulásnál, a szellemi útkeresésnél is van, aki inkább tapasztalatból, a saját kárán tanul, igyekszik felismeri az ismétlődő helyzeteket, és más választ adni a legközelebbi helyzetben. Azok között, akik keresnek valamifajta szellemi iránymutatást, van olyan, aki inspirációt és példát, mások makulátlan „messiást” vagy egy keleti gurut, megint mások társat, esetleg „szellemi személyi edzőt” keresnek.

Bármelyik úton induljunk is el, előbb-utóbb találkozunk önmagunkkal. Elérkezünk egy ponthoz, ahol a változásért, azért, hogy a megismert Jót, Szépet és Igazat követni tudjuk, küzdenünk kell. Mi magunk válunk ösvénnyé, amint élni kezdjük a filozófiát. Lehet, hogy változtatnunk kell eddigi szokásainkon, vagy felül kell vizsgálni hozzáállásunkat, esetleg hátat kell fordítanunk eddigi vélekedéseinknek. Ez a legkevésbé látványos, mégis a legnagyobb küzdelem, amelyet mindenki maga vív meg. Életmóddá alakítja vezérelveit. Senkinek sem kell azonban magányosan harcolnia, hiszen ha létkérdésekről van szó, végigtekintve az időn és a téren, temérdek tapasztalat áll rendelkezésünkre: Buddhától Konfuciuszig, Platóntól Kantig. Többen járunk ezen az úton, mint gondolnánk.

A szerkesztőség

 E havi számunkban:

 

Színes esernyő sötét háttér előtt Őszi fasor Önkéntes a Gellért-hegyen
Ajánljuk… 20 éve Erénynek erejével Tiszta hegyek világnapja


Van egyfajta alázatAjánljuk...

Színes esernyő a sötét útburkolat felettRöviden összefoglaljuk, mit is értünk filozófia alatt, és hogyan ültetjük át a gyakorlatba, figyelembe véve, hogy korunk zűrzavarát tovább tetézik a téves elképzelések és a rosszindulat, amely minden megkülönböztetés nélkül alkot ítéletet a jóról és a rosszról.

Egy olyan korban élünk, amelynek a többihez hasonlóan sajátos értékei vannak, és tagadhatatlan gondokkal küzd. Az utóbbiak elől homokba dugni a fejünket értelmetlen, hiszen így nem juthatunk el a megoldásukhoz. Bátran rájuk mutatni nem a borúlátás jele, hanem józanságra vall. A megoldásukra törekedni pedig filozófushoz illő, aki nézeteit a gyakorlatban is alkalmazza.

A hagyományos filozófia, amelyet korunkhoz igazítva felelevenítünk az Új Akropoliszban, egyik alaptétele, hogy a filozófia az igazság keresésének egyik útja. Nincs itt szó abszolút igazságról, vagy bármiféle dogmáról, hanem a fejlődésre törekvő tudatos igyekezetről, amíg a hit és az ész útján el nem jutunk a világegyetemet átható Őselvekig. Ebből fakadóan nem tökéletesek sem a filozófiai tanok, sem az őket követő filozófusok; mind csupán a tökéletesedésre törekednek, nem sajnálva az ehhez szükséges erőfeszítéseket.
Ezért:
– az önteltséggel a természetes egyszerűséget szegezzük szembe, amely nem zárja ki a hibák lehetőségét, és nem veti meg a jövőben aratható győzelmeket.

– a hamisság és a hazugság helyett az igazságot választjuk, ha néha keményen is hangzik, és még ha sokszor senki sem akarja meghallgatni, a megértéséről nem is beszélve. Az igazság fényszórói eleinte tompák és halványan világítanak, hosszú távon azonban felragyognak.

– a számító cinizmus helyett az őszinteség hangját valamint a szív és elme tisztaságát választjuk, ha nincs is hasznunk belőle.

– a minden értelemben elszabadult állapotok helyett, ami hihetetlen mértékben terjeszti az erkölcstelenséget, egy új, múló divat hatásától mentes etikát alkotunk meg, amely a saját felébredt tudatunkra épít, ami képes arra, hogy felismerje, mi méltó a nemes emberhez, aki halhatatlannak tudja magát.

– az oly népszerű közönnyel szemben úgy gondoljuk, hogy jobb elkötelezni magunkat az életünk és a vele járó körülmények mellett, amíg magunkat a világ aktív és szerves részének nem érezzük.

– mások erőszakosságával szemben az embert fémjelző erőt választjuk, amely nemcsak a fizikai erőnlétben ölt formát, hanem a test egészségében, a nehézségekkel szembeni lelki és erkölcsi szembeszállásban, és a józan, helyzetekhez illeszkedő cselekvésben is.

– az egyre növekvő fanatizmussal szemben, amely tévesen igazságosnak és megvilágosodottnak tünteti fel magát, eklekticizmust javaslunk, amely az ítélőképesség, a megfontolás és az összehasonlítás hosszú gyakorlásának eredménye, amikor elemzés után választunk, de nem becsüljük le az emberiség tapasztalatát, csupán le akarjuk győzni a hibákat és a nehézségeket.

– a rágalmazással szemben, amely a leggyorsabb úton tépi darabokra a filozófiát, a nézetek bátor és világos kifejtését választjuk, nevükön nevezve a dolgokat, akkor is, ha ez több időt és komolyabb odafigyelést, a filozófuslét valódi szűrőit kívánja meg.

– a tudatlansággal szemben a bölcsesség ellenszerét kínáljuk, amely az elsajátított és az életünkben alkalmazott tudás, de nem mint intellektuális ékesség, hanem mint mindennapi, megvilágító alapfeltétel, az egyetlen, ami képes felrázni az embert a mostani kábultságából.

– a fájdalommal és tehetetlenséggel szemben az egyetemes törvények elfogadását szorgalmazzuk, amelyek megvilágítják minden történés értelmét és enyhítik a tehetetlenséget, amennyiben képesek vagyunk felismerni a belső félelmeinkből és sötétségből kivezető utat.

– az eszmények és Isten nélküliséggel szemben a teljes életet választjuk, amelyet a bölcsesség keresésére – hiszen ez a filozófia –, és minden valódi tudás mögött fellelhető Isten felfedezésére fordítunk.

Ilyen az Új Akropolisz filozófiája. Ezt a módszert tudjuk ajánlani.

Delia Steinberg Guzmán
Az Új Akropolisz nemzetközi elnöke

 


Házunk táján

Lélektérkép a Szigeten

„Ha te változol, minden változik”   2. Budapesti FILO-Slam viadal
Városnézés gyerekszemmel Kelts életre egy szimbólumot Odúellenőrzés
Lélektérkép névre hallgató idei kvízsorozatunk a látható és láthatatlan világok határmezsgyéjére hívta a kitöltőket.
Tovább
A 20. Erénynek erejével novella- és esszépályázat eredményhirdetése és az elmúlt évtizedben a legjobbak közé bejutott pályamunkákból készült válogatáskötetünk bemutatója
Tovább
Gyere, oszd meg 5 percben a nézőpontodat és tapasztalataidat a fényről, inspirálj másokat is a továbbgondolkodásra és gyakorlati alkalmazásra!
Tovább


20 éve Erénynek erejével


Válogatáskötet írópályázatunk elmúlt 20 évének pályamunkáiból

Erénynek erejével kötet borító1995 óta, húsz éve rendezzük meg az Új Akropolisz Filozófiai Iskola Erénynek erejével novella- és esszépályázatát, amelyre rendszeresen nem publikáló amatőr tollforgatóktól és billentyűzet-kattogtatóktól érkeznek írások. A két évtized alatt beérkezett több mint ezer pályamű arról tanúskodik, hogy ma is sokakban él az elbeszélés szeretete, ami arra sarkallja az írót, hogy megtalálja a mondanivalójának leginkább megfelelő formát. Legyen az mese, novella vagy esszé, a nyelvi szépségen túl és a műfaji különbözőség ellenére az elgondolkodtató, filozófiai tartalom táplálja a szellemet.

Az idei, jubileumi pályázat záróeseményére megjelenő válogatáskötetünk az elmúlt húsz év eredményhirdetésein a legjobbak közé bejutott pályamunkákból készült. Olyan írásokat kerestünk, amelyek képesek a ma emberének szóló, újszerű formákba öltöztetni időtálló, örök eszményeket: az erényeket. Ezért adtuk a pályázatunknak is az ezt kifejező Erénynek erejével címet.

Vajon mi sarkallt ennyi embert, köztük rengeteg fiatalt arra, hogy szabad idejében a szavakból történetet, mesét vagy esszét szőjön, hogy ezzel megmutasson valami számára rendkívül fontosat és emberit? Platón szerint mindennek ami csak létezik, legyen akár tárgy vagy élőlény, eredendően van valamilyen kiválósága: benne rejlik areté, azaz az erény magja. És a nagy filozófusok tanítása szerint az ember kiválósága a belső nemességben áll. Az bennünk a közös, hogy keressük a nagybetűs jót, és ennek tudása és megosztása tesz nemessé valamennyiünket.

Mégis, talán az egyik legnehezebb dolog a világon a felmerülő körülmények és nehézségek ellenére is elveink mentén, erényesen élni. Erről a belső harcról, nemesedésről szól megannyi embersors tanulsága, amelyek világot gyújthatnak a jobbításra törekvőknek a miértekben és hogyanokban. Reméljük, hogy a válogatáskötet nem csupán élvezetes olvasmány, hanem kedvcsináló is lesz ahhoz, hogy újabb szívet-lelket melengető írások szülessenek.

A kötet megvásárolható az Erénynek erejével novella- és esszépályázat idei eredményhirdetésén a Főnix Kultúrműhelyben, illetve budapesti és vidéki központjainkban valamint megrendelhető az akropolisz[kukac]ujakropolisz.hu (akropolisz[at]ujakropolisz[dot]hu) e-mailcímen.


 


Oszd meg az élményt!


Perzselő meleg, varázslatos tenger, tücsökzenés esti park, esetleg eget ostromló hegyek? Találkoztál olyan pillanattal, élménnyel, amelyet fotón megörökítve szívesen tennél közkinccsé? Várjuk az inspiráló, fénnyel teli, szép vagy tanulságos, szívet-lelket megmozgató fotókat!
Ha idén nyáron sikerült olyan pillanatokat lencsevégre kapnod, amelyeken ember és természet harmóniája, az ember és az őt körülölelő táj ősi kapcsolata jelenik meg, és szívesen megosztanád velünk, küldd el nekünk az elehir[kukac]ujakropolisz.hu (elehir[at]ujakropolisz[dot]hu) címre, hogy megoszthassuk!

 

 Kitekintő

(Nem) nagy ügy

Gellért-hegy tisztítási akcióIzgalmas kihívás volna összeszámolni, hány zsák szemetet gyűjtöttek vagy hány méter korlátot festettek le összesen mindazok az önkéntesek, akik az Új Akropolisz szervezte Gellért-hegy tisztítási akciókon részt vettek az elmúlt tíz évben. Szeptember 27-én, az idei Tiszta hegyek világnapján önkénteseink ismét gyarapítják majd ezt a mennyiséget. Ezeken a számokon túl azonban fontos „nyeresége” az akcióknak, hogy gyerekek és fiatalok, felnőttek és idősebbek összekovácsolódnak néhány órára. Önként (és olykor dalolva is) megteszik, ami tőlük telik azért, hogy közvetlen környezetünk, a Természetnek az a szelete, amely „ránk van bízva”, hiszen karnyújtásnyira van tőlünk, megszépüljön. Az alábbiakban korábbi akcióink néhány videóján követhetők az események, és szeretettel várunk mindenkit szeptember 27-én, vasárnap reggel 9-kor a Gellért-szobornál. Részletek >>

Aktív ökológia bevállalósoknak
A Föld napja a Gellért-hegyen 2012
A Föld napja a Gellért-hegyen 2011
Tiszta hegyek világnapja a Gellért-hegyen 2010

 

 


Nyomtatható formátum letöltése.
A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu (elehir[at]ujakropolisz[dot]hu) címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2015

Ha nem kérsz több hírlevelet, azt alább, az [url:leiratkozás]leiratkozás[/url:leiratkozás] linken jelezheted.