Összefoglalva: hősiesség

Filozófiai konferencia az Új Akropoliszban

Az Új Akropolisz februárban filozófiai konferenciát szervezett, ahol az előadók a hősiesség témájából készültek különböző nézőpontokból. A programot ötperces összefoglalókkal kezdték a témafelelősök, a résztvevők pedig eldönthették, ki melyik témáról hallana szívesen többet. A 85 érdeklődő ezután 7-8 fős csoportokban beszélgetett, többek között Odüsszeuszról és fiáról, a buddhizmus bódhiszattváiról, a mesehősökről és a filmvászon szuperhőseiről, a rezilienciáról és az önkéntességről.

Az Új Akropolisz KKE magyarországi elnöke nyitotta meg a 2023. február 18-ai filozófiai konferenciát, majd röviden mesélt az antik eposzi hős, Odüsszeusz kalandjairól és a hérosz utazásának mély, szimbolikus jelentéséről. Deák Szilvia elmondta, hogy a héroszok, vagyis a félistenek Platón szerint Erósznak, a szeretet-szerelem istenének köszönhetik eredetüket. Héraklész, Perszeusz és társaik emberpróbáló tetteket hajtottak végre, jellemzően mások szolgálatába állítva erejüket. Az erószi szeretet inspirálja a mitikus, regény- és eposzhősöket , akik saját bőrüket viszik a vásárra , hogy másokon segítsenek, mint ahogy Thészeusz Kréta városáért, Frodó hobbit a Megyéért, Samu Frodóért, Odüsszeusz hazája, Ithaka viszontlátásáért küzdött.

Ez a hősi eszmény, vagyis az, hogy az ember olyan célra lel, amelyért nemcsak latba veti erejét, de az új és új próbahelyzetek révén a benne még szunnyadó képességeket is kibontakoztatja, valamennyi előadáson szóba került valamilyen formában. Szó esett arról, hogy Odüsszeusz fia, Télemakhosz a házát ellepő betolakodókat szeretné kiűzni, ezért útra kel, hogy ifjú létére ehhez kellő tapasztalatra tegyen szert. Felmerült az is, hogy a buddhizmus követeit, a bódhiszattvákat az emberiség fejlődése iránti felelősségérzetük sarkallja nemes tettekre, ahogy a varázsmesék hősei is a királylányt szeretnék megszabadítani az őt foglyul ejtő sárkánytól.

Az, hogy gondoskodjunk embertársainkról is, Klebercz Orsolya, az Egyesület önkéntes programokért felelős tagja szerint a civilizáció előfeltétele. Ebből az aktív toleranciából fakadó összefogás a motorja annak a mindennapi hősnek, aki cselekvésbe lendül, és kilép a névtelen tömegből: nemcsak bámészkodik és elsétál a balesetet szenvedők, az elesettek mellett, hanem keresi a módját, hogyan segíthetne. Az ilyen együttműködő, csapatjátékos viszonyulás azonban nem alkati kérdés, hanem – ahogy Révész Angéla, az Új Akropolisz komplex gyerekprogramjainak felelőse elmondta – elsősorban az emberközpontú nevelés velejárója. Az ilyen képességfejlesztésnek is teret adó „hősképzésben” így nem pusztán lelki, de praktikus oktatás is zajlik, ahol a felcseperedő emberpalánta a kialakuló megoldási stratégiáinak hála válság idején is képessé válik a problémák áthidalására.

A programon a fentieken Ócsai András közgazdász kiemelte még a reziliencia fontosságát, hiszen a hősök azok – hangzott el az összefoglalójában –, akik kellőellenállóképességet fejlesztenek ki ahhoz, hogy bármilyen vész tomboljon is, képesek megőrizni hidegvérüket és helytállni a krízisben. Csakhogy nem mindig van erőnk, lendületünk ahhoz, hogy megmozduljunk azokban a helyzetekben, amelyek váratlanul érnek, vagy különösen nehéznek bizonyulnak. Ezért fontos minden tevékeny, önzetlen embernek tisztában lennie azzal, milyen eszközökhöz nyúlhatunk, ha ilyen bénult, tehetetlen lelkiállapotba kerülünk.

Ehhez segít bennünket hozzá a művészet, pl. a fennkölt, harcos erőt ébresztő vagy éppen nyugalmat adó zene, ahogy Bernát Ottilia óvodapedagógus kifejtette. Ugyanígy inspirálhatnak más műalkotások, akár az eposzok vagy a történelem nagy alakjai, de akár a mindennapi kis hősök tettei. A résztvevők az utóbbiról is hallhattak példát, hiszen az Új Akropolisz győri zenecsoportja rendszeresen fellép szociális otthonokban, hajléktalanszállókon, ahol maguk is rendre megtapasztalják, milyen sokat jelenthetnek egy-egy talajt vesztett embertársunknak a harmonikus dallamok, a szép és nemes gondolatokról szóló versek, és az önkéntes, önzetlen jótétemény. A programot az ő előadásuk zárta, saját maguk megzenésítette versekkel, és néhány ismertebb dallal, amelyet a közönség is együtt énekelhetett a zenészekkel.

Cimkék