Az Új Akropolisz 20. Erénynek erejével novella- és esszépályázata 2015

Téma: HA TE VÁLTOZOL, MINDEN VÁLTOZIK!

Mondd, voltál már szerelmes? – srácba, lányba, munkába, ideába? Vannak álmaid, céljaid? Akkor előtted sem rejtély, milyen, amikor valami egyre csak arra hív, hogy hozd ki magadból a legtöbbet, tedd a legjobbat, és ne csak a szépet. Mert: Ha te változol, minden változik. És mi kell a változáshoz? Túllátni – a látszaton, önmagunk és mások hibáin. Meglátni az értékeset, a nehézségekben a jót, válságban a megoldást. Megálmodni egy szebb és jobb világot. Tehát: Ha van rá szavad, vesd bele magad, de lehet, hogy más tettekre is fakad! Legyél tollforgatóként te a változás előmozdítója, és kezdd már most saját magaddal: ragadj billentyűzetet, kattanj rá a témára, dolgozd ki és küldd be nekünk. Hogy mind teremtsünk: mi lehetőséget az alkotásra és megmérettetésre, ti pedig az írásaitokban is szebb és jobb világot.

A választható témakörök, amelyek közül mottóként minden novellában és esszében kötelezően fel kell tüntetni egyet:
„Az átalakulások nem kevés bátorságot igényelnek. Tudni kell akkor is nekilátni, ha még senki nem fogott hozzá, vagy ha senki sem tartja fontosnak, és dicséret sem jár érte. Ezek azok a változások, amelyeket egyénileg, saját magunkkal összhangban teszünk meg.”
„Az emberek egyik legnagyobb hibája, hogy tudják, hogyan kell helyesen cselekedni, de amikor elérkezik az idő, úgy viselkednek, mintha nem tudnák. Ne csak egyre többet akarjunk tudni, inkább éljük, amit tudunk.”
„Az emberek elfeledkeztek arról, hogy a két kezük munkájával is imádkozhatnak, és a miénkhez hasonló korban az önzetlen cselekvés sokkal jobban megtisztít, mint a puszta szájmozgatás.”„Az ember nagyságát az határozza meg, amit valóra mer váltani.”
„Csak a nehéz vállalkozásokat érdemes megvalósítani, hiszen létezik egy rejtélyes kapcsolat a nehéz és az értékes között.”

Huszonkilenc éves kulturális tevékenységünkhöz híven 2015-ben is az értékközpontú szemlélet támogatjuk. 20. írói pályázatunkra is olyan írásokat várunk, amelyek bemutatják az etikai és közösségi értékek szerepét korunkban – vagy bármely más képzelt vagy valós történelmi korban –, és segítenek a ma emberének az elszigeteltség leküzdésében, az igazság, szépség és jóság keresésében. Pályázatunkra bel- és külföldről egyaránt várjuk olyan szerzők írásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába. Reméljük, minél többen ihletet nyernek és írni kezdenek!

A pályázók köre:
A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában.

Értékelési szempontok:
A beküldött pályaművek elbírálásakor elsősorban a következőket vesszük figyelembe:
– Megfelel-e az pályamű a kiírásnak? Kreatívan közelíti-e meg a kiírást?
– Megfelel-e a cím a szövegnek? Cím és alcím viszonya
– A mondanivaló és gondolatszövés közötti összhang; kidolgozottság, tempó
– Törekszik-e a pályamunka a gondolatok megalapozására? Ütköznek-e érvek, ellenérvek? Logikai érvelés, ok-okozati összefüggések
– Van-e gondolati mag, ív és keret? Van-e az írásmunkának eleje, közepe, vége?
– Eleje: felvezetés, kérdésfelvetés; egyértelmű-e a témamegjelölés?
– Közepe: a gondolat kifejtése; követi-e a felvezetés fonalát és végig hű marad-e hozzá?
– Lezárás: van-e konklúzió, végső megállapítás, megválaszolja-e a feltett kérdést?
– Nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, szabatosság, helyesírás
– Erkölcsi tanulság, hitelesség: mennyire sikerült kifejezni az etikai, közösségi értékek szerepét az igazság, szépség és jóság keresésében?
– Fejlődés, jövőkép: a beadott novellában vagy esszében megjelenik-e a tökéletesedésre, tudatos harmóniára törekvő ember képe, példája?
– Az inspiratív, frappáns megoldások az írói véna gyakorlottságától függetlenül előnyt jelentenek
– Olvasóbarát megközelítés: élő kapcsolatot tart-e az írás az olvasóval, meg tudja-e szólítani emberileg is, valamint mentes-e a szélsőséges megállapításoktól?

Formai követelmények, feltételek:
– Legfeljebb 10 000 karakter terjedelmű pályaműveket várunk (szóközök nélkül), és egy szerzőtől legfeljebb két pályaművet tudunk elfogadni. (A karakterszámot a zsűri ellenőrzi.)
– A pályaművek megjelentetésének jogát az eredményhirdetést követően egy éven át fenntartjuk.

Beküldési cím:
A pályázatokat 2015. március 15-től május 16-ig a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet elektronikusan feltölteni, ahol fellelhetőek a korábbi évek legjobb pályaművei is. A regisztráláskor kötelező megadni a pályázó jeligés, nem saját nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát. A honlapon megjelenő írások moderálásának jogát fenntartjuk, a zsűri döntését vagy a pályázótársak írásait élesen bíráló, esetleg sértően kritizáló hozzászólásokat a pályázat tisztasága és a kiírás szellemiségének megóvása érdekében töröljük felületünkről.

Beküldési határidő:
2015. május 16. (szombat), 24.00 óra
A határidő lejártával, a rendszerbe késve érkező pályaműveket sajnos már nem tudjuk elfogadni, 00.00 perckor a pályázat automatikusan lezárul. A pályaműveket feltölteni regisztráció után a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon, a menüben az új pályaművek menüpontra kattintva lehetséges. Csak a felületre feltöltött pályázatok érvényesek, az e-mailen érkezetteket a zsűri nem értékeli. Kérjük, hogy ne időzítsék a feltöltést a határidő lejárta előtti néhány órára vagy percre, mert az admin nem töltheti fel a pályázók helyett írásaikat!

Értékelés:
Az értékelés első körét május 17. és július 11. között tartjuk, ekkor a beérkezett pályamunkák közül kiválasztjuk a legjobb alkotásokat, amelyeket július 13-tól, az értékelés második körében, a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon a nagyközönség is figyelemmel kísérhet. Ekkortól lehetőség nyílik a közönségszavazásra is, és a legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri el a novella- és esszépályázat közönségdíját.

Eredményhirdetés:
Időpont: 2015. szeptember 19. (szombat), 14.00
Helyszín: Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII., Rigó u. 6–8.

Az első 15 helyezettet az eredményhirdetést megelőző két hétben telefonon vagy e-mailben értesítjük. A pályázat eredményeiről és a helyezésekről elektronikus hírlevelünkben is beszámolunk.

A pályázat díjazása:
1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
2. díj: 30 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
3. díj: 20 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
A közönségdíj győztese szintén könyvjutalomban részesül.
Az eredményhirdetés után a helyezettek, valamint a legjobb tizenkét írás szerzői az elmúlt évhez hasonlóan a honlapunkon egyéni értékelést kapnak, és a zsűrivel részt vehetnek egy írásaikkal, írással kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen.

SOK SIKERT!

Cimkék