A jellemformálás kilenc lépése

Gyakorlati útmutató a Változások Könyvétől
Esemény típus
Előadás beszélgetéssel
Időpont
Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.

Ji_King.jpgAz Új Akropolisz budapesti központjában a Ji Kingről tartottak előadást, amelyet online is közvetítettek. Bár ezt a bölcseleti művet a legtöbben fontos döntéseik meghozatala előtt forgatják, a jellem formálásához is segítséget nyújt. A jellem a pozitív tulajdonságaink, meglévő erényeink egysége, a formálással pedig tovább tökéletesítjük önmagunkat. Apáti János azokat az egymásra épülő lépéseket vette sorra, amelyeket a Ji King az egyéni fejlődésben javasol. Aki követi ezeket a lépéseket, támpontokat kaphat ahhoz, hogyan ismerheti meg jobban önmagát és találhat rá a világban betöltött szerepére.

A Ji King kilenc hexagrammal írja le a jellemfejlődés lépéseit. Az előadó elmondta, hogy ez nem egyetlen lendülettel végigjárandó út, sokkal inkább ismétlődő tanulási, csiszolódási folyamat. Apáti János a bevezető után ismertette a hexagramokat, majd röviden összefoglalta, milyen jellemformáló lépés kapcsolódik hozzájuk.

• 10. A Fellépés − A jellem alapja
A jellemformálás külső feltétele. Jó modor és udvariasság. Ez vezet el a kiegyensúlyozott magatartáshoz, ami nélkül nem kezdődhet el a belső munka.

• 15. A Szerénység − A jellem fogódzója
A jellemformálás belső feltétele. Megadja a tiszteletet mindenkinek. Ez az a helyes viszonyulás, amely révén mindenki megtalálhatja saját, őt megillető helyét és szerepét.

• 24. A Visszatérés (A Fordulópont) − A jellem törzse
Kezdetét veszi a jellemünk konkrét fejlesztése önmagunk állandó helyesbítése révén, amelynek köszönhetően egyre mélyebb önismeretre és önuralomra teszünk szert.

• 32. A Tartósság − A jellem szilárdsága
A jellemünk egységét hozza létre a szabályokat betartó sokrétű mozgásnak és tapasztalásnak köszönhetően. A szilárdság az állandó átalakulás és nem a merevség állapota.

• 41. A Csökkenés − A jellem ápolása
Az ösztönök befolyásának csökkentéséről van szó a szellemi élet javára. Mindig a nehéz tennivalókkal kell kezdeni. Ezzel elkerülhetjük a fölösleges károkat.

• 42. A Gyarapodás −A jellem gazdagsága
A személyiség szerves növekedését a hasznos, értékes folyamatok előmozdítása révén érhetjük el. Ez a megerősödés, a mindennemű jó szolgálatának ideje.

• 47. A Szorultság (A Kimerülés) − A jellem próbája
Meg kell tanulnunk legyőzni az akadályokat azzal, hogy a nehézségeket kihívásnak tekintjük. Ennek köszönhetően megtanuljuk csökkenteni a bennünk lévő haragot.

• 48. A Kút − A jellem terepe
Megtanuljuk megkülönböztetni, mi a helyes és mi helytelen. Így gazdag, adakozó személyiséggel, ha tapodtat sem tágítunk célunktól, akkor is erős hatást fejthetünk ki másokra.

• 57. A Szelíd (A Szél, Az Átható) − A jellem működése
Erős belső egység alakul ki és a sajátos körülmények felismerése révén bölcs alkalmazkodásra leszünk képesek. Már helyesen mérlegeljük az eseményeket és háttérben tudunk maradni.

Előadó