Az ember méltóságáról

(Zágráb, Horvátország)

news_filo.jpgAz Új Akropolisz Zágrábban a filozófia világnapját „Az ember méltósága” című előadással ünnepelte meg.
Ennek alapgondolatát a 70 éve megalkotott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata adta, amelynek első cikkében ez áll: „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymás iránt testvéri szellemmel kell hogy viseltessenek.”
Az előadó kiemelte, hogy méltóságunk forrása elsősorban bennünk rejlik, függetlenül körülményeinktől és a mai világ sajátosságaitól. Azokból a belső értékekből fakadhat, amelyeket megszereztünk és amelyekhez igyekszünk hűnek lenni mindennapjainkban.