A magyarországi elnök

A magyarországi elnök: Deák SzilviaDeák Szilvia 1959-ben született Horvátországban, Metkovićban. Az általános és középiskola elvégzése után a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészeti karán folytatta tanulmányait, ahol két szakon felsőoktatási végzettséget és szaktanári képesítést szerzett: angol nyelv és irodalomból, valamint humán informatikából.

Már fiatalon érdeklődni kezdett a keleti kultúrák iránt, ezért a zágrábi egyetemen indológiát is, majd 1987-től az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen egyiptológiát is hallgatott. A magyaron kívül három nyelven beszél: angolul, spanyolul és horvátul.

1981-től tagja az Új Akropolisznak, ahol a filozófiai alapképzés után foglalkozott a szimbolizmus, valamint a keleti és nyugati filozófia tanulmányozásával, amelyek összehasonlításáról és összefüggéseiről, az emberi értékeket felölelő, a gyakorlatba is átültethető értelmezési kulcsairól folyamatosan előadásokat és szemináriumokat is tart.

1986-ban kezdte meg a filozófia népszerűsítését, a rendszerváltást követően, 1989-ben pedig néhány egyetemistával együtt megalapította a magyarországi Új Akropoliszt kulturális egyesületként.

Azóta is töretlenül irányítja az egyesület kulturális, oktatási és szociális tevékenységeit. Vezetése alatt már hat városban létesültek székhelyeink, így az ország különböző megyéiben is lehetőség nyílik a klasszikus értelemben vett filozófia életmóddá alakítására és a társadalmi, valamint ökológiai aktivitásra.

A magyarországi tagszervezet létrehozása óta folyamatosan tart kurzusokat, filozófiai képzéseket, emellett csoportokat vezet, cikkeket ír, és ideje legnagyobb részét a nemzetközi Új Akropolisz alapítójának, Jorge Angel Livraga, és a jelenlegi elnökének, Delia Steinberg Guzmán tollából született filozófiai tárgyú könyvek műfordításának szenteli, emellett ő végzi a tanítási programunk oktatását elősegítő jegyzetek magyarra való átültetését is.

Évente több alkalommal részt vesz nemzetközi továbbképzéseken (Összehasonlító vallástudomány, Antropogenezis, Kozmogenezis stb.), amelyeket olyan országokban szerveznek meg a világ legkülönbözőbb pontjain, ahol az intézmény székhelyei működnek.

Deák Szilvia cikkei a honlapunkon