2023. október | Ami összeköt

 
Életre szóló filozófia
Mivé válhatok?
BK_fb_event_cover2.png

Filozófiai sorozat

Sorozatunkon az élet lényeges kérdéseit igyekszünk körüljárni Kelet és Nyugat bölcseinek szellemi hagyatékára és a résztvevők tapasztalataira is alapozva.

A sorozat témái három fő téma köré csoportosíthatók:
• Hogyan válhatunk erősebbé, jobbá és boldogabbá?
• Mi kell egy jó közösséghez?
• Hogyan alakítsuk a jövőt?

A témákon túl olyan egyszerű gyakorlatokat is mutatunk, amelyek kapcsolódnak a megismert tanításokhoz és hagyományokhoz, és segítenek természetes képességeink erősítésében, mint például a figyelem, az összpontosítás, az emlékezet, a képzelet, érzelmi folyamataink uralása és az akarat.

Csatlakozz országszerte induló kurzusunkhoz:
• Győr: október 5. csütörtök, 18:00

• Eger: október 11. szerda, 19:00

• Buda: október 30. hétfő, 18:30
• Székesfehérvár: október 30. hétfő, 18:30

További részletek itt.

 

A filozófia szellemi gyakorlatai

Előadás gyakorlatokkal

Időpont: október 16. hétfő, 18:30 órától
Helyszín: Kairosz Kultúrműhely, Székesfehér vár, Várkörút 21.

A filozófiát az ókorban az élet művészetének és a lélek gyógyszerének nevezték, mert a mindennapi életben útmutatást adó módszer volt, napi gyakorlatokkal. Céljuk a valódi önismeret és önmagunk formálása. A módja pedig mit sem változott – ahogyan a lelkünk mélyén rejlő nagy kérdések és az élet próbái sem.

Szellemi gyakorlatoknak pedig azokat a módszereket hívjuk a filozófiában, amelyek segítenek megerősíteni az ember szellemiségét az anyagiságával szemben. Bár ma elsősorban keleti gyakorlatok, például a meditáció jut eszébe annak, aki ilyesmivel szeretne foglalkozni, mind a keletinek, mind a nyugatinak mondott filozófiai irányzatok az eszközök széles tárházát alkalmazták és alkalmazzák a mai napig. Ezen az estén több ilyen módszert, szellemi gyakorlatot mutatunk meg, amelyek önmagunk művelésének bevált módszerei évezredek óta, és egyben részletes magyarázatot is adunk arra, hogy mitől lesz egy gyakorlat valóban szellemi.

A szívben ünnepély

Verses-zenés est

Időpont: október 28. szombat, 17:00 órától
Helyszín: Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.

A versek, dalok szabadulógyakorlatok a léleknek. Kiemelnek a mulandóságból, a mindennapokból, amelyekben kicsorog kezünkből az idő. Ünnepet teremtenek a szívben, csendes ceremóniát, amely békével és reménnyel, bátorsággal és elveszíthetetlen örömmel tölti el a Figyelőt, megragadva az örök pillanatot.

Ünnepre készülünk. Útnak indulunk, s kapukon átlépve haladunk belső szent terünk felé. Szembesülünk, tisztulunk és átlényegülünk, hogy végül együtt megérkezhessünk, külső és belső lépéseken át.

Közreműködnek: Dobos László, Hencz Gabriella, Ivánkovics Andrea, Pánczél János, Sándorfi Róbert, Solymos Éva, Solymos Katalin, Szabados Éva, Tóth Katalin, Vanhallné Pápai Aranka


További programjaink országszerte:

Budapest * Eger * Győr * Pécs * Szeged * Székesfehérvár * Veszprém

 

Hogy legyünk itthon otthon?

A minap a fővárosban hosszan villamosozva elámultam, mennyiféle nyelven hallom megszólalni az utazóközönséget. Nyugat-európai, szláv, ázsiai és afrikai mondatok is megütötték a fülem. De nemcsak ez tűnt fel, hanem az is, milyen sokfélék vagyunk, és milyen sokféleképpen fejezzük ki magunkat. Mennyire eltérő pl. egyik-másik ember szókészlete, a fiatalé és az idősé, a nyakkendősé és a szakadt pólósé, a laptoppal közlekedőé és a villanyszerelőé! Száz meg száz apró szubkultúra képviselteti itt magát. A szakma, az iskolázottság, az életszínvonal, a nemzetiség és más-más kategóriák ezerfelé osztják társadalmunkat.

Egy ilyen közegben könnyen megeshet velünk, hogyha nem lelünk ismerős arcokra, kissé idegenül érezzük magunkat a tömegben. Csoda hát, hogy némán és kedvetlenül utazunk egymás mellett a metrón, telefonunkba menekülve a társas unalom elől? Hogy lökdösődünk a villamoson az ülőhelyekért, hogy a bokorba vagy csak úgy az út szélére hajítjuk a szemetünket, hogy koldusok, bajba jutott földijeink felett átlépünk az utcán? Hogy alig törődünk közös javainkkal? Hogy a zebrán átszáguldva veszélyeztetjük a gyalogosokat, hogy tolakszunk, apróságokon veszekszünk, és lenézünk mindenkit, aki csak egy kicsit is más, bármilyen jelentéktelen tulajdonságában, mint mi?

Mondhatnánk, hogy ez természetes, vagy ha nem is az, de már megszoktuk így. Miért vállalnék bárkivel sorsközösséget, ha tudom, hogy egyetlen szavamat sem érti, és semmilyen hatásunk nincs egymás életére. Se örömünkben, sem fájdalmunkban nem tudunk osztozni, egész más a munkánk, a hobbink, mást akarunk az élettől, és más elvárásokat támasztunk másokkal, vagy jobb esetben saját magunkkal szemben. „Elég nekem az én életem! Boldogulok, ahogy tudok, és mindenki más is csináljon, amit akar, csak ne szóljunk bele egymás dolgába!”

[Tovább…]

dr. Bujáki Márton


Nálunk történt

Létkérdések: Állandó a változóban

Szeptember elején a Műterem Kávézóban újabb FiloCafét rendezett az Új Akropolisz Filozófiai Iskola. Bernát Ottilia és dr. Bujáki Márton a 19-én induló filozófiakurzus felvezetéseként tartották a mulandó és a maradandó közti különbségről szóló, beszélgetéssel egybekötött előadást. A „Mit tegyünk, ha erős a sodrás?” alcímű alkalmon többek között arról esett szó, hogy állandóan változó világunkban vajon milyen értékekre támaszkodhatunk ahhoz, hogy eligazodjunk a rengetegben.

Életünk csupa változás, a csecsemőkortól idős éveinkig megannyi tulajdonságra teszünk szert, sokakat átalakítunk vagy épp elhagyunk, és újakat fejlesztünk ki helyettük. Kamaszként már nem emlékszünk pólyáséveinkre, idősen pedig már csak a fiatalkorunk kiemelkedő pillanatait tudjuk felidézni. Mégis a teljes életöltő alatt mindvégig azt mondjuk magunkról: „én”, én élem ezt az életet, én tanulok, én vizsgázom, én vagyok szerelmes, én dolgozom, én költözöm. Vajon ki ez az én, ki ez az állandó a változóban? Bernát Ottilia tette fel ezeket a kérdéseket, és kiemelte: ahhoz, hogy erre választ találjunk, érdemes egy pillantást vetnünk a természetre, ahol úgyszintén folyamatosan minden mozgásban van, holott a változás mögötti lényeg örök. A résztvevők először különböző természeti képekről és a változáshoz kapcsolódó idézetekről beszélgethettek. Arról, hogy megtaláljuk-e az átalakulások mögött rejlő időtállót, hiszen ha ezt sikerül a természetben tetten érnünk, önmagunk megfejtéséhez is közelebb juthatunk.

[Tovább…]
 


Új Akropolisz a világban

F
i
l
o
z
ó
f
i
a

Hogyan váljak önmagammá? (Puszan, Dél-Korea)

Dél-Koreában, Puszanban az Új Akropolisz az önazonosságról tartott előadást, ahol elsősorban azt keresték, vajon hogyan fedezhető fel az ember belső központja, amelyről valóban azt tudja mondani: „ez vagyok én”. Ha erre a részünkre rátalálunk – hangzott el –, egyre rugalmasabban és szabadabban vezérelhetjük saját sorsunkat. Az idáig vezető úton a résztvevők szerint nagy segítségünkre lehet, ha emlékeztetjük magunkat C. G. Jung mondatára: „nem az vagyok, ami történt velem, hanem az, akivé válhatok".

K
u
l
t
ú
r
a

Szimbólumok mindenütt (Pozsony, Szlovákia)

Az Új Akropolisz pozsonyi tagjai rendhagyó városnézést szerveztek az érdeklődőknek „Szimbólumok körülöttünk” címmel. A túravezetők arra inspirálták a résztvevőket, hogy figyeljék meg alaposabban mindazokat az épületeket, szobrokat, domborműveket, amelyek mellett nap mint nap elsétálnak. Mint minden régi város, Pozsony is hemzseg a legkülönfélébb korokból és kultúrákból származó szimbólumoktól, amelyek felfedezésre várnak. A sétán azonban nemcsak megszemlélték, hanem értelmezték is az ősi tudást tükröző jelképeket, így annak a felfedezésnek az örömével térhettek haza, hogy az építészeti mementók szépségük mellett megannyi tanulnivalóval gazdagítják a járókelőt.

Ö
n
k
é
n
t
e
s
s
é
g

Idősotthon látogatása (Szófia, Bulgária)

Szófiában az Új Akropolisz önkéntesei látogatássorozatot szerveztek a helyi idősek otthonába, amelynek bolgár neve (Nadezhda) magyarul reményt jelent. A fiatalok alkalomról alkalomra egy közeli parkba kísérték ki a nyugdíjasokat, együtt fagylaltoztak, mókáztak, és izgalmas történeteket hallhattak a szépkorúak életéről. A találkozók alkalmával egyöntetűen arról számoltak be a résztvevők, hogy különleges élmény volt az idős, tapasztalt generációval tartalmas időt tölteni.

További híreink a nagyvilágból magyar, angol és spanyol nyelven.
 

A korábbi számok között itt böngészhetsz.
Kérjük, küldj üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevételed van.

Fotók: pixabay, Új Akropolisz, Flickr

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009–2023