2012. december

2012. december fejléc
 
TARTALOM

BEKÖSZÖNTŐ

FILOZÓFIA MINT ÉLETMÓD

A BÖLCSESSÉGRŐL ÉS A TUDÁSRÓL

FILOZÓFIAI KVÍZ

AZT MONDTÁK… A HŰSÉGRŐL

AJÁNLJUK


KIEMELT PROGRAMOK:

Tizenkét lépés a bölcsesség felé
Keleti és nyugati tanítások a
gyakorlatban – tanfolyam

EGER
2012. december 10. hétfő, 18.30
Az Új Akropolisz egri központja, Gyóni Géza utca 30.
Bővebben

Ismerd meg a benned rejlő hőst India ősi eposza segítségével!
Vedd fel a harcot belső árnyaiddal a tibeti tanítások ösvényén!
Eredj a szenvedés okának nyomába Buddhát követve!
Utazz Egyiptomba az igazságosságot keresve!
Szeresd meg a tanulást Konfuciusszal!
Kutasd Platónnal az emberi együttélés törvényeit!
Találd meg a boldog élet kulcsait a sztoikusokkal!
Járj az értelem útján Arisztotelésszel karöltve!
Szemléld Plótinosszal a világ születésének titkait!
Pillants be szíved laboratóriumába a régi alkimisták vezetésével!
Lelj a halhatatlanságod nyomára Kelet és Nyugat bölcseinek tanaiban!
Kémleld velünk a jövőt az elmúlt történelmi korszakok tanulságának tükrében!

A kurzus során a test, az energia, az érzelmek és a gondolatvilág megismerését segítő gyakorlatok sajátíthatók el.

lábnyomok a homokban

TOVÁBBI PROGRAMJAINK:


BUDAPEST – Főnix kultúrműhely

Budapest VIII., Rigó u. 6–8.

Varázsolj karácsonyt!
Élelmiszer-, játék- és ruhagyűjtés az Új Akropolisz Központjában
2012. december 3–7. hétköznap 18.00–21.00-ig, december 8-án, szombaton, a Zenei önnevelés előadás alatt 16.00 és 18.00 között, illetve december 9-én, vasárnap a Mesék szárnyán a Föld körül című gyerekprogram alatt, 10.00 és 12.00 között.
Bővebben

Tartós élelmiszer-, játék- és ruhagyűjtés

Zenei önnevelés
2012. december 8. szombat, 16.00
Bővebben

hegedülő árnyalak

Önkéntesség polgári természetőrökkel
2012. december 9. vasárnap, 9.00
Budai Tájvédelmi Körzet
Bővebben

Tanösvény a budai hegyekben

Mesék szárnyán a Föld körül – Lappföld
Gyerekprogram
2012. december 9. vasárnap, 10.00
Bővebben

Kesztyűmese
Gyerekprogram

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, VIII., Reviczky u. 1.
2012. december 21. vasárnap, 17.00
Bővebben

Gyerekprogram a Meseházzal


BUDAPEST – Hunyadi kultúrműhely

Budapest II., Margit krt. 64/b fszt. 6.

Szophia Filmklub – A csodás zöld
2012. december 10. hétfő, 18.00
Bővebben

Jelenet A csodás zöld című filmből


EGER

Az Új Akropolisz egri központja, Gyóni Géza utca 30.

Pincepiac a Demeter Pincészetnél
2012. december 8., 15., 22., szombatonként, 10.00–16.00-ig
Kőlyuk pincesor 28-30.
Bővebben

Eger Pincepiac plakát

Sportnap Mátraderecskén
2012. december 19. szerda, 8.00
Mátraderecske, Sportcsarnok
Bővebben

Egri egészségnap
Sportnap Gyöngyös-Pipisen
2012. december 20. csütörtök, 8.00
Gyöngyös-Pipis, Sportcsarnok
Bővebben

körömvirág


PÉCS

Az Új Akropolisz pécsi központja, Teréz utca 1.

Szophia Filmklub – A csodás zöld
2012. december 15. szombat, 18.00
Bővebben

A csodás zöld című film plakátja


SZÉKESFEHÉRVÁR

Az Új Akropolisz székesfehérvári központja, Megyeház utca 22/a

A változás éve – filozófiai kávéház
Ribillió Kávézó és Söröző, Rózsa u. 1.
2012. december 16. vasárnap, 18.00
Bővebben

Víz sárkány ábrázolás 

Reménysugarak a rengetegben

„Mentsük meg a reményt!” címmel hirdettük meg márciusban az Új Akropolisz Filozófiai Iskola 18. Erénynek erejével novella- és esszépályázatát, amelynek eredményhirdetése november 17-én volt a Főnix Kultúrműhelyben A filozófia napja tiszteletére.

az eredményhirdetés közönségePályázóink a kiírásban szereplő mottók mentén összeszedett gondolatokkal közvetítették, művészi eszközökkel láttatták korunk nehézségeit. Érdekes volt megfigyelni, hogy mi foglalkoztatja a sok-sok életkor szerint is fiatalt és a lélekben ifjú idősebb nevezőinket. Hogy miben látják a jövő felé vezető lépést? Ezt a filozófiai gondolkodásmódra és életvitelre fogékony szerzőink mottóválasztása fémjelzi legjobban. A megadott lehetőségek közül a következő két idézetet választották talán legtöbben írásmunkájuk mottójául: 1. „Nem a világot érdemes megváltoztatni, és erre nincs is szükség. Elég, ha megváltoztatjuk az ember világról alkotott képét. A kulcs az emberben van, és az ember mindennek a kulcsa”; 2. „Az emberi értékek kerültek válságba korunkban, ezért az emberek szívét kell megújítani – mindenestül”.

Számos írás mutatott rá korunk válságára, az emberség háttérbe szorulására és az emberiség küszködésére. Szerzőink a pályázati kiíráshoz hűen azonban nemcsak felhívták a figyelmet a szociális, morális és tudásbeli hiányosságokra, hanem értékkereső szemmel és értékteremtő képzelettel kiutat is mutattak, reményt mentettek. A korábbi évek írói megmérettetéseihez hasonlóan a továbbjutáshoz ezúttal sem volt elegendő csupán a tényfeltárás, a helyzetelemzés, vagy a szép formavilág és a tehetséges írói véna. Reménysugarat kerestünk a rengetegben.

A beérkezett 211 pályaművet a zsűri Kovács M. Balázs író elnökletével megrostálta, és első körben 30 írásmunkát juttattak tovább. Ezek közül került ki az a legjobb 15 pályázat, amelyet az eredményhirdetésen részletesen is értékeltek a kiírók. Az ítészek egyenként kiemelték az értékeiket, és a továbbfejlődés reményében megemlítettek egy-két hiányosságot vagy hibát is. Az idei írórangadót Buka Zsuzsa, 23 éves egri főiskolás nyerte Összekulcsolva című esszéjével, amelynek lényeglátása, építő szellemű viszonyulása – az írásban hemzsegő idegen szavak ellenére is – kivívta a zsűri elismerését.

„…Világunk azonban nem egy lineáris struktúra, hanem holografikus rendszer. A társadalom egyetlen pontján elindított pozitív vagy negatív inger végiggyűrűzik az egész rendszeren, egyetlen tagját sem hagyva változatlanul. Gyakran elfelejtjük, hogy a társadalom nem más, mint emberek láncolata. A képernyőnkön mozgó platóni árnyak még elterelik ugyan figyelmünket azokról az eseményekről, melyek közvetlen közelünkben zajlanak, az ember mégis fokozatosan ébred saját teremtő potenciáljának tényére. A jövő a saját döntéseink függvénye. Ha lelkeink nyílt érzékenységgel fordulnak egymás felé, nincs szükségünk közvetítőre. Senki sem akadályozhat meg abban, hogy kulcsokra leljünk egymásban.” – hangsúlyozza esszéjében a győztes.

Krecz Attila 2. helyezést ért el Rendszerhiba című novellájával, amelyben – a pályázatban csaknem egyedülállóan – álutópisztikus világot jelenít meg. Az írásában ábrázolt rendszer közönyös és gépies embereket nevel, akiket teljesen lekötnek érzéki kényelmeik, többek között az ízvilág is. Amikor azonban a hírcsatornák a Világ Íz Adatbázis összeomlásáról adnak tájékoztatást, az emberek elözönlik és kifosztják az üzleteket… a főszereplő pedig választásra kényszerül a mű étel és az organikus élelmiszer között. A szerző szatirikus fogalmazásmódjával is kiemelkedett a mezőnyből: fantáziadús írásszüleményében úgy figurázza ki világunk esztelenségeit, hogy nem kritikát gyakorol, hanem elgondolkodtat.

a pályázat díjazottaiEbben az esztendőben két harmadik helyezést adtunk ki: az egyiket Marschal Nikolett Az igazi egységet a különbözők alkotják című esszéje, a másikat pedig Takács Edina Adél Szivattyú című novellája nyerte el. Marschal Nikolett esszéjének az az alapkérdése, hogyan lehetünk önmagunk. Ennek kapcsán a szerző többek között kifejti, hogy: „…Aki tudja, hogy ő is a természet része és minden a javát szolgálja, ha összhangban él vele és engedelmeskedik törvényeinek. Ha így kezdünk el élni, akkor azok a bizonyos »kellek«, »illikek«, »muszájok« belülről jönnek majd. […] A belső szabadság, a bátor és tudatos emberek kiváltsága, akik meg mertek küzdeni magukkal, s nem másoktól várták önmaguk képletének megoldását. Saját magukon dolgoztak hosszú időn keresztül, a saját magukat megfejtő módszerekkel.”

Takács Edina Adél szívhez szóló novelláját áthatja a szivattyú szó kettős értelme. Egy hátrányos helyzetű kisgyerek egész élete egy „szivattyú”, de akármilyen rossz is, meg lehet javítani, ahogyan az apja meghibásodott szivattyúja is újra összerakható. Nehéz olyan jelképet találni manapság, amelyet ne lehetne elcsépeltnek mondani, itt mégis ezzel találkoztunk. A történet a kíméletlen valóságot ábrázolja, mégis reménykeltő. Nemcsak azoknak csillanhat fel a megoldás, akik nehéz sorsúak, hanem mindazoknak sokat adhat, akik valamiért úgy érzik, hogy eddig nem teljesedhettek ki.

Köszönjük a sok közkinccsé tett pályázatot, és egyúttal dicsérjük a szerzők gondolati sokszínűségét és mélységét, valamint hogy a zsűri elé tárták reménykeltő alkotásaikat. Reméljük, hogy nemcsak az amatőr vagy félprofi írók népes tábora fogja megismerni ezeket a novellákat és esszéket, hanem egyre szélesebb érdeklődésre talál ismerőseink körében is – egyrészt a közönségszavazásnak köszönhetően, másrészt az elektronikus hírlevelünk hasábjait olvasók között, mert aki elolvassa a díjazott pályaműveket, egy kis remény már attól beleköltözik, hogy tudja, erénynek erejével nincs egyedül.

Héjja Edit


Filozófia mint életmód

„A saját életünk fölött mi magunk rendelkezünk, tőlünk függ, hogy milyen utakra lépünk életünk folyamán, hogy mit teszünk egy adott helyzetben. A felelősségtől sok ember fél és ez természetes érzés. Cselekedni annak tudatában, hogy ha rosszul döntünk, visszafordíthatatlanná válhatnak a következményei – ehhez nagy bátorság kell. A világ azonban megérett rá, hogy a magunkévá tegyük ezt a fajta felelősséget is! Mindazoknak, akik ezt látják, tenni kell valamit, ha csak egy apróságnak tűnő dolgot, akkor is.”
(Fehér Vanda, az Új Akropolisz novella- és esszépályázatának egyik különdíjasa
Mosolyogj minél többet!
című írásából)

 A bölcsességről és a tudásról

A bölcsesség tettekben mutatkozik meg, nem szavakban.

Könnyű szert tenni kincsekre és elismerésekre ahhoz képest, hogy mennyire nehéz eljutni a helyes nézetekhez, a végső ismeret italának egyetlen üde cseppjéhez.

Földgömb a kézbenSemmi sem abszolút a tudatnak ezen a szintjén, mindennek megvan a maga ideje és a lehetősége is. A bölcsesség nem más, minthogy tudjuk, mikor jön el az ideje egyik vagy másik cselekvésnek, és hogyan váltogathatjuk őket.

Ne foglalkozz túl sokat a kérdéseiddel. Figyelj inkább a téged körülvevő számtalan válaszra…

A bölcs nem függ környezetétől, kifejlesztette a szemlélődés képességét, amellyel megvizsgál mindent, de csak azt fogadja el, amit a saját lelkiismerete és belátása helyesnek ítél.

A legnagyobb titok, minden rejtély eredete maga a világegyetem mozdulatlan mozgatója, akihez csak a bölcsességen keresztül juthatunk el. Cselekvés és nem cselekvés, jó és rossz, a látható és láthatatlan természet minden szintje csupán gyakorlóterep, hosszabb vagy rövidebb út, amely mindenképpen a bölcsességhez vezet.

A bölcsességnek nincsenek tulajdonosai, de akik szolgálják, a világegyetem urai.

Ostobaságukban az emberek a mesterben nem meztelen bölcsességét, virágzó lelke illatát, tanításait keresik; szívesebben csókolgatnak és fogdosnak egy tunikát, egy gyűrűt, egy bálványt. Állva ihatnának a tiszta vízből, ehelyett mégis inkább a sarat szürcsölik…

Csak a bölcs, vagyis a tiszta, tudással rendelkező és jóságos ember szabad a kísértésektől, mert nem ordít már benne a vadállat, amely ahogy meglátja a horda többi tagját, azonnal rohanna utánuk.

Az, aki tud, és hisz is abban, amit valóban ismer, úr minden felett…

Eddzük magunkat, hogy tudatunk gömbszerűvé váljon, és mindent magába fogadjon, amit csak lehetséges, akár még a lehetetlent is.

A valódi filozófia, avagy a tudás szeretete bölcsesség, nem pedig egyéni vagy kollektív értékek versenye. A bölcsesség minden dolog harmóniája, mindené, ami a természet zenéjében, a cselekvő Mindenségben, azaz az Egy-Életben születik.

A valódi bölcsesség több ismeretek halmazánál vagy elcsépelt elméletek összevisszaságánál.

A filozófus szereti az igazságot, és akármibe bele mer vágni, hiszen belső fegyelmezettségének köszönhetően nem fél belépni a tudatlanság vagy a képzelődés kósza szövevényébe.

Az a tudomány, művészet és filozófia, amelynek nincs emberi és történelmi érzékenysége, amely nem az emberiség szeretetén és az emberi értékek elmélyült keresésén alapul, nem nevezhető tudománynak, művészetnek vagy filozófiának.

Ki kell tudni elégíteni az emberek ízlését és kíváncsiságát, de ahhoz is adnunk kell eszközöket, hogy szellemileg egyesüljenek más emberekkel, a természettel és Istennel.

A törvényekhez kell igazítanunk tetteinket, ahhoz, ami túlmutat az anyagon, más néven a szellemhez, amely felölel mindent és mindenhez elér.


Jorge Angel Livraga
az Új Akropolisz alapítója


Filozófiai kvíz


Novemberi kvízünk helyes válaszai: 1. a, 2. c, 3. d, 4. c
Köszönjük a megfejtéseket!

Decemberi feladványunk az emberi kapcsolatokról:

1. Hogyan fejeznéd be Konfuciusz gondolatát: „Ha harmadmagammal utazom, a másik kettő feltétlenül mesteremmé lesz. Mert én kiválasztom bennük a jót és követem, ami pedig rossz bennük, ...”?
a) ... azt megvetem.
b) ... arra felhívom a figyelmüket.
c) ... azt kijavítom magamban.
d) ... azt kihirdetem, hogy mások is észrevegyék.

2. Hogyan segíti az önmagunkkal való kapcsolat a többi emberrel való kapcsolatunkat?
a) Ismernünk kell minden vágyunkat ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjuk érvényesíteni őket másokkal szemben.
b) A tanulásra és a napi események végiggondolására szentelt idő belső gazdagságot hoz, így beszélgetéseink tartalmasak és mélyek lehetnek, amivel tudunk adni másoknak is.
c) Csak akkor nyújthatunk másoknak segítséget, ha mi már mindent tökéletesen tudunk. Amíg nem érjük el ezt a szintet, addig csak saját fejlődésünkre kell koncentrálnunk.
d) A próbáink leküzdéséből születő tapasztalat másoknak is receptet fog jelenteni egy hasonló helyzetben.

3. Mi lehet egy jó beszélgetés titka?
a) Ha a válaszadáskor abból indulunk ki, amit a beszélgetőtárs mondott, akkor a beszélgetés egy intelligens fonalat alkothat, amelynek van eleje, közepe és vége.
b) A beszélgetéshez el kell tudni hallgatni, mert ha meg sem szólalunk, a másik szabadon kibontakozhat.
c) Olyan beszélgetőtársat kell találni, aki ugyanúgy gondolkodik, mint mi. Ha soha sincs ellenvetése, elkerülhetőek a konfliktusok.
d) A beszélgetésnek érdekesnek, változatosnak kell lennie. A beszélgetés akkor színes, ha minél rövidebb idő alatt minél több témát érintünk.

4. Mit jelenthet a következő Seneca idézet? „Ha valaki arra gondol, amit kapnia kell, elfelejti, amit kapott; az a legrosszabb a vágyban, hogy hálátlan.”
a) A hálátlanság elkerülése végett az adományozónak állandóan fel kell emlegetnie, hogy mi mindent adott, hogy azt a másik véletlenül se felejtse el.
b) Az ember egyfolytában új és új dolgokra vágyik, ezért nem érdemes másoknak túl sok mindent adni, mert úgysem értékelik, és nem is fognak rá emlékezni.
c) Ha rendet tartunk otthon, emlékezni fogunk arra, hogy mi mindenünk van. Így nem eshetünk abba a hibába, hogy újra egy olyan dolgot akarunk megkapni, amit egyszer már beszereztünk.
d) Ha mindig arra koncentrálunk, ami hiányzik, akkor csak elvárásaink lesznek és örökké elégedetlenek leszünk. Tanuljuk meg értékelni a jót, amit másoktól és az élettől kaptunk, és aminek most is örülhetünk.

elehir[kukac]ujakropolisz.hu (Írd meg nekünk)style="line-height: 1.6em" tippjeidet! A helyes megfejtők között jegyeket sorsolunk ki, amelyek beválthatók egy tetszés szerinti programunkra.Azt mondták… a hűségről

„Legyél igaz tetteidben. Ne kívánj másnak látszani, mint amilyen vagy, mert minden tettetés akadálya az igazság tiszta fényének, amelynek úgy kell átsugároznia rajtad, miként a napfény ragyog át a tiszta üvegen.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Légy hű önmagadhoz, és légy jó máshoz… Ebben minden benne van.”
(Konfuciusz)

„A tapasztalás, mely arra tanít, hogy minden túlzás, hazugság és tisztátalan szándék csalódáshoz, csömörhöz, megaláztatáshoz és betegséghez vezet, nem óv meg attól, hogy e kísértések áldozatai legyünk. Csak a jellemünkhöz való hűség óvhat meg a bukástól… mikor döntenünk kell, ne azt kutassuk, vajon a kínálkozó csábítás önmagában jó-e vagy rossz, hanem csak azt kérdezzük: megfér-e jellemünkkel az, amit elkövetni szándékozunk?”
(Márai Sándor)

„Szívesen csinálnátok folyamot az időből és a partján ülve néznétek folyását. Pedig az, ami időtlen bennetek, tudja jól, hogy az élet időtlen, és tudja, hogy a tegnap nem más, mint a ma emlékezete, a holnap pedig a ma álma.”
(Kahlil Gibran)

„A lélek boldogsága attól függ, hogy minden tárgyat a maga egészében, anyaga, formáló oka szempontjából megvizsgálj, hogy teljes lelkedből, igazságosan cselekedj, és igazat mondj. Mi marad más hátra, mint élvezni az életet az egyik jó cselekedetet a másikhoz fűzve, úgy, hogy a legcsekélyebb kihagyást se tűrjük?”
(Marcus Aurelius)

„Ez az emberek egyik legnagyobb hibája: tudják, hogyan kellene cselekedniük, de amikor elérkezik az idő, mégis úgy viselkednek, mintha nem tudnák. Amint látod, nem az a nehéz, hogy sokat tudjunk, hanem hogy éljük azt, amit tudunk.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„A hűség az emberi szív legszentebb java, semmilyen kényszerhelyzet nem veszi rá a csalásra, semmilyen jutalom nem rontja meg.”
(Lucius Annaeus Seneca)

„Amikor hűséget követelünk, akarjuk-e, hogy a másik boldog legyen? S ha nem úgy szeretjük a másikat, hogy boldoggá tesszük, van-e jogunk követelni valamit, hűséget vagy áldozatot?”
(Márai Sándor)

„Mint a virág, ami szépen virít és szép a színe, de nincs illata, olyan a meddő szó, annak a szava, aki beszél, de nem aszerint cselekszik.”
(Buddha)

„A jellem fölött nincs hatalma a sorsnak.”
(Lucius Annaeus Seneca)

„Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.”
(William Shakespeare)

„Sokáig kell húzni a harangot, míg végre megszólamlik; de ha egyszer kongani kezd, nem szűnik meg oly hamar.”
(Eötvös József)

„Hűségünk sokszor lesz próbára téve kis és nagy csatákban. A hétköznapokban például az engedelmességben, amikor a szükséges és nem csupán a kedvelt feladatokat kell elvégeznünk.”
(Beatriz Diez Canseco)

„Maradj, ahová az élet állított, végezd kötelességed és töltsd meg lelked az igazsággal; többet az új világban sem kaphatsz, a déli szigeteken sem. De ha úgy tapasztalod egy napon, hogy munkád, életed környezete és feltételei nem egyeznek jellemeddel – akkor és csak akkor szánd el magad a változásra. És tudjad, hogy te minden változáson belül ugyanaz maradsz.”
(Márai Sándor)

„Ha magad vagy otthon, légy komoly; ha dolgodat intézed, légy tiszteletre méltó; másokkal való kapcsolatodban légy hűséges. Kerülj bár a keleti vagy északi barbárok közé, ettől akkor sem szabad eltántorodnod.”
(Konfuciusz)

„Egy romló világban hazugság, árulás és csalás uralkodik. Akinek belső tartása van, azt nem lehet megvesztegetni, megtartja a szavát, tisztességes, hűséges és megbízható.”
(Beatriz Diez Canseco)

„Az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe, amely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik… A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket.”
(Antoine de Saint-Exupéry)Ajánljuk

Platón újratöltve
2013 Platón-év az Új Akropoliszban

„A lélekben nem marad meg semmi beleerőszakolt ismeret.”

Platón a MátrixbanA platóni Akadémia megalapításának 2400. évfordulója alkalmából egész éves programsorozattal elevenítjük fel az ókori bölcs tanításait.

Ízelítő a témákból:
• Mítoszok: egy újfajta tanulás eszközei
• A barlangmítosz: hogyan válhatunk szabaddá?
• Platón szépségeszménye
• Platón a nevelésről: a Lélek szemének felnyitása
• A lélek: erények lakhelye

Részletek hamarosan a honlapunkon.

 

Nyomtatható változat letöltése pdf-formátumban

Kérjük, küldjön üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu címre, ha a hírlevéllel kapcsolatban bármilyen észrevétele van.

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület © 2009