2009. december

Fejléc
 
TARTALOM
BEKÖSZÖNTŐ

FILOZÓFIA MINT ÉLETFORMA

AZ IDŐ

JÁTÉK – SZELLŐZTETŐ

AZT MONDTÁK... AZ ÜNNEPRŐL

AJÁNLJUK

PROGRAMJAINK:

Filozófiai bevezető kurzus

Filozófiai és önismereti tanfolyam pszichológiai gyakorlatokkal a mindennapokra

A tíz alkalom hétről hétre egymásra épülő témákból áll. A szervesen összefüggő témakörök feldolgozása, elmélyítése ezen a kurzuson folyamatos részvételt igényel a hallgatóságtól.

PÉCS

2009. december 1. kedd, 18.30

Az Új Akropolisz pécsi központja,
Tábor u. 12.

Bővebben

SZEGED

2009. december 2. szerda, 19.00

Az Új Akropolisz szegedi központja,
Juhász Gy. u. 36.

Bővebben

GYŐR

2009. december 7. hétfő, 18.00

Mandala Teaház,
Sarkantyú köz 7.

Bővebben

SZÉKESFEHÉRVÁR

2009. december 9. szerda, 18.30

Az Új Akropolisz székesfehérvári központja,
Helyőrségi Klub, Malom u. 2.

Bővebben

BUDAPEST

2010. január 7. csütörtök, 18.30

Az Új Akropolisz Központja,
Rigó u. 6-8.

Bővebben

Filozófiai bevezető kurzus


Létkérdések — A filozófiai iskolákról

Filozófiai beszélgetés

SZÉKESFEHÉRVÁR

2009. december 2. szerda, 18.30

Bővebben

BUDAPEST

2009. december 10. csütörtök, 18.30

Bővebben

A filozófiai iskolákról


Létkérdések — Az idő ciklikusságáról

Filozófiai beszélgetés

BUDAPEST

2009. december 3. csütörtök, 18.30

„Nem az idő halad, mi változunk.”
Madách Imre

Az Új Akropolisz Központja,
Rigó u. 6–8.

Bővebben

Az idő ciklikussága


A harc útjai

Beszélgetés és gyakorlatok

SZEGED

2009. december 5. szombat, 16.00

„A lovagság az élet költészete.”
Schlegel

A belső és a külső harc kapcsolatának szorossága koronként változik. Mindannyian vonzódunk egyik vagy másik korhoz – de hogyan alkalmazhatjuk vajon ma a régiek tapasztalatait?

Beszélgetés és gyakorlatok három különböző kor és társadalom lovagi eszményéről, az erő és az erény kapcsolatáról.

- Magyar lovagrendek – A Sárkányos lovagrend és a bennünk lakó György vitéz
- Aztékok – A kolibriharcosok üzenete az önmagunk feletti uralomról
- Japán hagyomány

Az Új Akropolisz szegedi központja,
Juhász Gy. u. 36.

Bővebben

A harc útjai


Életszerepeink – álarcaink

Beszélgetés

SZEGED

2009. december 14. hétfő, 18.00

Szeged, Assam Teaház, Dugonics tér 11.

Bővebben


Jégország királya – magyar népmese

Játszószínház

BUDAPEST

2010. január 9. szombat, 16.00

A mese színdarabbá alakított történetét először a Meseház tagjai adják elő, megmutatva az utat a leendő hősöknek. Ezután a gyerekek közül toborzott bátor vitézek – a maguk által készített jelmezben – vágnak neki a veszélyes útnak, hogy szembeszálljanak a zord hideggel és kiállják a Nap próbáit.
A mesét világraszóló lakodalom zárja, dínomdánommal és az elmaradhatatlan tánccal.

5-9 éveseknek ajánljuk előadásunkat.

Az Új Akropolisz Központja,
Rigó u. 6-8.

Bővebben

Jégország királyaKözépkori misztikusok

Előadás

BUDAPEST

2010. január 16. szombat, 16.00

– Eckhart Mester, Raymundus Lullus és a többiek: az egyetemes filozófia követei az egy filozófia korában.
– Világosság a sötétségben: hogyan sikerült a tudást megőrizni és továbbadni Európa viharos időszakaiban?
– A tudás és bölcsesség mint az Isten felé vezető út.
„A hit igényli a tudást.” (Canterbury Szt. Anzelm)

Az Új Akropolisz Központja,
Rigó u. 6-8.

Bővebben

Középkori misztikusokBarátság, bajtársiasság

Kávéházi beszélgetés

SZÉKESFEHÉRVÁR

2010. január 16. szombat, 18.00

Mokka Kultúrkávézó,
Kossuth u. 3.

Bővebben

Barátság 


Madarat tolláról, embert olvasmányáról

Madarat tolláról...Amikor szusszanásnyi időnk van a tömegközlekedési eszközökön, gyakorta körüljáratja az ember a tekintetét. Érdekes arcok, aktuális jelenségek után kutatva, és egy kicsit már belső révedésbe hajlóan. A fürkészés érdekes állomása, amikor képzeletbeli, röpke ismeretségünk kezdetén valakinek a kezében tartott olvasmányára téved a tekintetünk. Mit olvas embertársunk, vajon őt mi érdekli, fogja meg a világból?

Manapság szinte elvétve – de szerencsére – látni, hogy valaki lázasan forgatja akár buszon vagy vonaton is a klasszikusokat. Alig néhány évtizede, a hatvanas években hazánkban a magyar klasszikus írók voltak a legolvasottabbak, elsősorban Jókai Mór. Minden hatodik elolvasott könyv az ő műve volt. De mellette közkedvelt volt például Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza vagy Móra Ferenc is. A tizedik legolvasottabb szerző pedig Lev Tolsztoj volt! Miután a klasszikusok a nyolcvanas-kilencvenes években vereséget szenvedtek a világirodalom bestsellereitől, felmerül a kérdés, hogy a 21. század elején mit, mennyit, miért és hogyan olvasunk.

A helyzet nem túl rózsás. A Gutenberg-galaxis végét jövendölő olvasáskutatók az olvasók olvasmányainak minőségi megváltozására hívják fel a figyelmet. A kilencvenes évektől a könyvet forgatók száma nemcsak rohamosan csökken – tíz felnőttből a korábbi hat helyett ma már csak négy olvas el évente legkevesebb egy könyvet –, hanem a tartalmasabb művek rovására az olvasmányok a szórakoztató irodalom felé tolódnak el. Hová lettek a klasszikus könyvek szerelmesei? Mi sorvasztja ennyire az olvasókedvet? A leggyakrabban a tévénézést teszik ezért felelőssé, de a felmérések azt igazolják, hogy a jól megválogatott műsorok nemhogy csökkentenék, hanem inkább növelik az olvasási kedvet.

Gereben Ferenc szociológus – akinek könyve is megjelent a témában Olvasáskutatás és identitás címmel – leginkább abban látja a fő okot, hogy a hetvenes évektől kezdve változni kezdett a társadalom értékrendje: az anyagi javak megszerzése idővel fontosabbá vált, mint a kulturálisaké. Így akarva akaratlan az olvasási szokások meglehetősen pontos képet festenek társadalmunk tudatállapotáról is. És ami szintén érdekes: a kisdiákoknak is csak tíz éves koruk után támadnak komolyabb olvasási nehézségeik, amikor az olvasásfejlesztés abbamarad, és az információáradatban egyre szembetűnőbb, hogy a gyerekek egyszerűen nem értik, mit olvasnak éppen. Tulajdonképpen funkcionális analfabétizmustól szenvednek.

Számos kísérlet tanulsága szerint az értő olvasás terén a gyerekek közül azok vannak előnyben, akiknél otthon szeretik a könyveket. Ahol a szülők együtt olvasnak és beszélgetnek az olvasottakról, elmeséltekről a gyerekekkel, ott a kicsik megszeretik a könyveket. A felnőttek közvetítésével felfedezik és átélik, hogy az olvasmány róluk és nekik szól. A könyv ebben a pillanatban valósággá, kalanddá, jó baráttá, tanácsadóvá, élő emlékezetté válik. Steklács János olvasáskutató szerint is az olvasás alapjainak elsajátításában a módszer csupán másodlagos. A „közvetítő” személyisége és felkészültsége jóval fontosabb, hiszen az olvasás szeretetét is át kell adni.

A fiatalok kreativitásával kapcsolatban a pszichológusok felhívják a figyelmet egy érdekes tényre is: a videoklipeken felnőtt generáció gyorsabban állít össze dolgokat, de ez csupán az észlelés gyorsaságát jelenti. Amikor ugyanis ugyanezeknek a gyerekeknek vagy felnőtteknek megvizsgálják a logikai kvalitásait, az ítélőképességét, a következtetőképességét, akkor semmi többletet nem lehet kimutatni náluk, beleértve a számítógép-programozókat, szoftverkészítőket is. Az érzékelést ugyan felgyorsítja az internet, és Heller Ágnes egyik gondolatával szólva a kognitív tőke, a tudásmennyiség jelentősen nő, de ezzel korántsem növekszik arányosan a kultúra iránti érzékenység.

És talán éppen ez az olvasásélmény megszerzésének lényegi pontja, hiszen a könyveket az emberek mostanság kicsit már úgy olvassák, mint az internetet. És a neten a szövegeket már szinte nem is olvassák, hanem fogyasztják. A legtöbb könyvbe, újságba is csupán belelapoznak az olvasók, felületesen átfutják őket. Ez pedig nem valódi olvasás és elmélyedés, inkább csak információgyűjtögetés. Napi aktualitás, amire holnap már alig emlékszik valaki, aminek nincs túl sok hatása sem a mindennapjainkra, sem a távlati céljaink megvalósítására. Ettől valójában nem formálódik az ízlésvilág, nem fejlődik az értékrend, és ez nem is szül – az egzisztenciálison túli – megválaszolandó kérdéseket.

Mi sem bizonyítja azonban jobban az elmélyült olvasásnak a gondolkodási képességünk fejlődésére kifejtett hatását, mint az a már sokszor beigazolódott tendencia, hogy aktív olvasók bizakodóbbak a jövő esélyeit illetően, mint nem olvasó embertársaik. És nem elsősorban a hurráoptimizmus jellemző rájuk, hanem a derűlátás. És aki tud olvasni – a sorok között is –, és szereti a könyveket, felbecsülhetetlen képesség birtokában van. Képes rendszerezni a tartalmakat, a jó gondolatok mellé szegődnek, és bármikor előveheti őket, hogy a segítségére legyenek. Telis-tele lesz mondanivalóval, szívesen beszélget és osztja meg másokkal a gondolatait, mi több: kíváncsi lesz nemcsak az egész világra és annak természeti törvényeire, hanem mindenki más tapasztalataira, nézőpontjára, és akár ellenvéleményére is.

Tovább a cikk folytatásához


Filozófia mint életforma

A filozófia mint életforma„Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet, megajándékozhatod magad egy könyv igazságának negyedórás élményével, valamilyen homályos fogalom megismerésének kielégülésével, környezeted vigasztalásával vagy felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.”
(Márai Sándor)

Kedves Olvasóink! Derűs, békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk!


Az idő

Az idő… ez a furcsa dimenzió, amelyből nem szabadulhatunk, oly sokszínű és gazdag, hogy egyszerre élhetünk a foglyaként és érezhetjük magunkat jól is benne.

Spirál óraSokféleképpen mérhető az idő, és az, amelyet karórával számlálunk, csupán az egyik fajtája. A szívünk, az értelmünk és a szellemünk annyira különbözőképpen észleli az időt, hogy úgy tűnhet, mintha más-más dimenzióban mozognánk.

Természetesen léteznek rövidebb és hosszabb időszakok is: az egyik alatt elintézzük a hétköznapi, sürgős dolgainkat, a másik alatt pedig jelentős tetteket vihetünk véghez, amelyek a jövőnkhöz kapcsolódnak.

A rövidebb idő folyását mérik óráink, és testünk fokozatos elhasználódása is ezt mutatja. A hosszabb idő azonban nemhogy nem őrli fel, hanem inkább gazdagítja a lelket, és megszüli benne az örökkévalóság tudatát.

Melyik időben érdemes élnünk? Tekintve a sok különböző emberi lehetőséget, mindegyikben, de meg kell találni az egyes megnyilvánulási szintek optimális idejének hosszát. Időnket minden egyes nap tettekre válthatjuk, és tettekre is kell váltanunk. Minden egyes nap szembesülünk kisebb-nagyobb nehézségekkel, amelyeket meg kell oldanunk, vagy legalább hozzá kell kezdenünk a megoldásukhoz. Minden egyes nap szerzünk új és megőrizni érdemes tapasztalatokat. Minden egyes nap kicsit tovább növekedhetünk az órák és percek adta szűk határok között.

De a valódi, emberi cselekvés mégsem ezzel ér véget, sőt, még csak el sem kezdődik. Túl a hétköznapi terveken és megvalósításukon, az embernek, mint halhatatlan lénynek, hosszú távú célokat is ki kell tűznie maga elé, és ehhez kitartásra van szüksége.

Szem óraTöbb időre van szükségünk, és arra, hogy az álmaink előttünk járjanak, hogy jobban bízzunk a jövőben, amelyet ha nem is látunk, legbelsőbb és legfinomabb érzékeinkkel mégis megsejthetünk.

Az egyik fajta idő nem zárja ki a másikat. A hétköznapi látókör nem zárja ki a végtelen megpillantását, hiszen az embert objektív és metafizikai összetevők együttesen alkotják. Ezek mindegyikének megvan a saját ideje, máshogyan cselekszik, máshogyan ér célt és másképpen tud várni. A rövidebb időben való várakozás neve türelem, a hosszabb időben való várakozást pedig hitnek hívják.

Teljesen természetesnek tartjuk, hogy egyes növények hosszabb idő alatt fejlődnek ki a többieknél. Ugyanígy vannak olyan emberi törekvések is, amelyek néhány nap alatt kisarjadnak, mások pedig csak évek múltán borulnak virágba, néha annyi év után, hogy nem is ugyanaz az ember örül majd a gyümölcsnek. De mit számít ez?

Ha valóban tudatában vagyunk halhatatlanságunknak, akkor azok az álmok – amelyek jóllehet csak a távoli jövőben válhatnak valóra – ugyanúgy magukon fogják viselni kezünk munkáját. És az embereket, akik leszüretelik munkánk gyümölcsét, egy fejlődő emberiség összetéveszthetetlen jegyei jellemzik majd, ahol mindig magukban hordozzák a testvériség csíráját mind a percekben, mind az évszázadokban mérhető időben.

Delia Steinberg Guzmán
Az Új Akropolisz nemzetközi elnöke


Szellőztető

Egy játékos barangolásra – avagy egy barangolós játékra – hívja olvasóinkat a Szellőztető rovata.
Szellőztető rejtvényBiztosan többen tapasztalták, hogy ha messziről jött vendégeknek mutatják be városukat, falujukat, akkor egy kicsit az idegen szemével nézve maguk is jobban felfedezik lakóhelyük szépségeit, amelyek nem is olyan rejtettek, csak éppen nem figyelünk rájuk. Játékunk célja éppen ez: észrevenni a szépet és értékest magunk körül.
Egyik mai megyeszékhelyünk egy olyan város romjai felett áll, amely a Római Birodalom késői időszakában Valeria provincia közigazgatási központja volt. Ezen a területen már a 18. században felszínre került egy római sírépítmény, de a komolyabb ásatások csak a 20. században kezdődtek meg. 2006 óta látogatható az UNESCO Világörökség listájára felkerült egykori római nekropolisz. A látogatóközpont az eddig feltárt legnagyobb, építészeti különlegességnek számító hétkaréjos, hét apszisos alaprajzú épületről kapta a nevét.

Melyik megyeszékhelyen található ez az ókori építmény?

A: Szombathelyen
B: Pécsett
C: Győrött

A helyes válasz megtekinthető itt.

Azt mondták... az ünnepről

„Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.”
(Márai Sándor)

„A latin »ünnep« (festus) szó etimológiája igen sokatmondó. A »Dies Festus« (ünnepnap) töve a »fes«, amely latinul »megszentelést« jelent, vagyis az ünnepnap, a profanitáson túli, isteni nap.”
(Fernand Schwarz)

„Minden valódi és helyes belső út kezdete a rítus. A rítus, vagyis a mágia, azaz olyan tett, amely összeköti az eget a földdel. Ami nem más, mint a megfelelő helyen és időben kinyilvánított cselekvő jelenlét.”
(Marton Marcell)

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
(Wass Albert)

„Az ünnep résztvevői a mitikus esemény kortársaivá válnak. Másként kifejezve: kilépnek történelmi idejükből, tehát abból az időből, amely a profán, személyes és személyek közötti események összességét veszi körül, és visszatalálnak abba az őseredeti időbe, amely »nem folyik«, mert nem része a profán időtartamnak, s lényege a végtelenül gyakran elérhető örök jelen. (…) Az ünnepben az ember számára teljes gazdagságában tárul fel az élet szent dimenziója; az ünnepben az emberi létezés szentségét mint isteni alkotást éli meg.”
(Mircea Eliade)

„Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”
(Juhász Gyula)

„A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek legbenső szükséglete.”
(Hioszi Tatiosz)

„Az ünnep az újítás, az azt megelőző időszakban nem jól sikerült dolgok módosításának különleges pillanata is, mivel ilyenkor ismét minden lehetővé válik. Az ünnep a hagyományos társadalmakban sohasem pontosan ugyanolyan, mint az előző alkalommal, sőt éppen az ünnepnapok közti időszakok és szakaszok ismétlődnek.
Az ünnep a telítettség állapotához hasonlítható, amelyben a dolgok és a lények kiteljesedhetnek. Ezt a kiterjedést az »összehúzódás«, egyfajta kikristályosodás állapota követi, amelyben a rend, a törvény és az elvek visszatérnek, hogy egy új ünnepre várva, ismét átvegyék a világ feletti uralmat.”
(Fernand Schwarz)

„ki kell lépnünk, hogy
megérkezzünk, a jelen
váróterméből”
(Fodor Ákos)

„Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, hogy milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe szívemet… Szükség van bizonyos szertartásokra.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

„Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül.”
(Démokritosz)

„Így az ünnepnapokon az ember visszatérhet a szenthez és azonosulhat vele, a profánnak nevezett többi napon viszont az élet centrifugális erejének hatása eltávolítja a szenttől, ami lehetővé teszi, hogy megerősítse és megszilárdítsa az ünnep idején megélt tapasztalatot.”
(Fernand Schwarz)

„A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.”
(Friedrich Nietzsche)

„Az ünnep: fölszabadulás. Az ünnep: bátorítás, hogy közvetlenek és emberiek legyünk.”
(Kosztolányi Dezső)


Ajánljuk


Erénynek erejével - Az Új Akropolisz XVI. Történet- és mesepályázata

TörténetpályázatA számítógépes szuperhősök, robotemberek és űrlények korában vannak a tarsolyodban valódi, hiteles emberi értékeket ábrázoló történetek?

Ha még nem vetetted őket papírra, vagy nem kattogtak a billentyűzet gombjai az ujjaid alatt... Ha az asztalfiókodból előkerülhetnek félbehagyott, félkész vagy már majdnem befejezett, de egy ideje ott lapuló írások...

XVI. Történet- és mesepályázatunkra olyan írásokat várunk, amelyek megragadják az erkölcsi értékek szerepét korunkban – vagy bármely más képzelt vagy valós történelmi korban –, és segítenek a ma emberének az igazság, szépség és jóság keresésében.

Tovább a részletes pályázatkiíráshoz
Nyomtatható változat letöltése pdf-formátumban.

Kérjük, küldjön üzenetet az elehir[kukac]ujakropolisz.hu (elehir[at]ujakropolisz[dot]hu) címre, ha a hírlevéllel vagy a megérkezésével kapcsolatban bármilyen észrevétele van.

"Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület - © 2009