Az UNESCO főigazgatója, Macuura Koicsiro nyilatkozata A filozófia világnapjáról

A filozófia világnapját először 2002. november 21-én ünnepelték meg, az UNESCO főigazgatója, Macuura Koicsiro kezdeményezésére. Ekkor jelölték ki A filozófia világnapjának minden esztendő novemberének harmadik csütörtökét. 2007 novemberétől a filozófiai gondolkodást serkentő programjaival az Új Akropolisz Filozófiai Iskola is csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez.

Macuura Koicsiro akkori nyilatkozatából idézzük:

„Sokan megkérdezik, hogy: miért terjeszti az UNESCO a filozófiát? Erre a következő a válaszom: hogyan is tudna az UNESCO, mint az ENSZ intellektuális és etikai jobbkeze úgy működni, ha nem ösztönözné a filozófiai elgondolkodást, amely a demokrácia, az emberi jogok és az igazságos társadalom alapja? Hogy is lehetne másként megerősíteni a békés együttélés stabil alapját?

 

Macura KoicsiroA filozófia, mint azt a szóösszetétel is jelzi, a bölcsesség szeretetét jelenti. Bár más-más kultúrákban a kifejezés sajátos árnyalatot ölthet magára, például tecugaku japánul a bölcsesség tantárgya, falsafa arabul a bölcsesség tudománya, a gondolkodásról való elgondolkodás a különbségek ellenére is az egyéni és kollektív létezéssel kapcsolatos fő témák és fogalmak körül forog. A filozófiai gondolkodás a filozófia éltető eleme. Éppen ezt az elgondolkodást, elemzést, kérdezést – legyen szó olyan fogalmakról, amelyeket biztosra veszünk, olyan nézetekről, amelyeket megőrölt az idő vasfoga, vagy az akár már megkövesedett mintákról – szeretném támogatni és terjeszteni a filozófia első világnapja alkalmából, amelyet az UNESCO szervezésében több mint 50 országban előadásokkal, vitafórumokkal és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekkel ünneplünk meg. […]

Manapság nagyobb szükségünk van arra, mint valaha, hogy világszerte kölcsönösen megismerjük és megértsük a szellemi hagyományokat, hogy ezzel megszülessen a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet a világ népei között. Fordítsunk időt arra, hogy ezen a napon megünnepeljük a filozófia egyetemességét. A bölcsesség szeretete minden kultúrához hozzátartozik, és része az emberiség szellemi örökségének. A filozófia világnapjának megünneplésével az UNESCO-ban is fel szeretném hívni a figyelmet a filozófia fontosságára és társadalmi jelentőségére.

Fordítsuk ezt a napot arra, hogy elgondolkodjunk mindarról, amit teszünk; hogyan járunk el dolgokban, és miért nem cselekszünk másképpen. Vizsgáljuk meg mindennapi szokásainkat, figyeljük meg jól azt a férfit vagy azt a nőt, akivé lettünk. Világítsuk meg elménkben a „másokról” alkotott képünk sötét foltjait. Itt az idő, hogy elgondolkodjunk tetteink erkölcsi következményeiről és döntéseink akaratlan hatásairól. Ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy bátran keressenek új válaszokat világunk kihívásaira, és tárják fel a jog- és igazságszolgáltató rendszereink hiányosságait. Gondolkodjunk ma filozófusként. A mai világban, ahol a tetteket nem feltétlenül előzi meg a gondolat, fordítsuk ezt a napot a gondolkodásra, kérdezésre és keresésre, túlszárnyalva feltételezett tudásunk határait.”