Ne torpanj meg a hegy lábánál!

2018, a Föld Kutya éve

A kínai asztrológia szerint nemcsak 12 állatövi jegy, hanem öt elem – Fa, Tűz, Föld, Fém és Víz – is folyamatosan kifejti hatását, az egyes elemek pedig kétévente váltják egymást (egy Jang és egy Jin időszak múltán). Egy egyszerű számítással kiderül, hogy legutóbb 60 esztendeje telt el a „Föld Kutya” éve, és ezután újabb 60 évet kell majd várni rá, így érdemes megragadni a lehetőségeket, amelyeket magával hoz.

kultcikk_kutya.jpgA mögöttünk hagyott „hosszú napon”, a Tűz Kakas évében a legfontosabb kérdések ezek voltak: Min változtassunk? Képesek vagyunk-e felismerni valódi erőnket, amely kibontakoztatásra vár? Le tudjuk-e csiszolni magunkról az évek során ránk rakódott berozsdásodott szokásainkat és beidegződéseinket? Elég bátrak vagyunk-e felvállalni saját erőnket? 2018 februárjától a kulcsmomentum, hogy a tavaly megérlelt belső, lényegi értékeinket, erényeinket, céljainkat milyen mederben tudjuk terelni, érvényesíteni, megvalósítani.

Szimbólum: hegy az utunkban (avagy a hegy az út)

Ha elképzelünk egy robosztus hegyet, amelynek lábánál ott ülünk egy padon, riasztó lehet arra gondolni, hogy úti célunk az előttünk magasodó óriáson túl keresendő. Ahhoz, hogy révbe érjünk, meg kell másznunk, ami valódi erőfeszítést követel tőlünk. Ez az állandó, kitartó energiaráfordítás azonban mindenestül megtérül, hiszen a nehéz távot erőink fejlesztésével hódíthatjuk meg, a hegy csúcsáról pedig végre tisztán, egyszerre láthatunk rá a már megtett és a még előttünk álló útszakaszra. Mit sugall nekünk ez a kép a kínai asztrológia szimbólumrendszerében?

Ha izmosabb túrára indulunk vagy esetleg sziklát mászni, alaposan megválogatjuk hátizsákunk tartalmát. Ilyenkor nehéz ételek helyett inkább néhány friss gyümölcsöt pakolunk, tánccipő helyett bakancsot húzunk, a laptop helyére is inkább még egy váltás pulóvert csomagolunk. Aki a Föld éve hegyének vág neki, szintén érdemes „otthon hagynia” néhány dolgot, ezzel is megkönnyítve a célra vivő menetelést. Haladásunkat segíti, ha nehéz étkeinket, a beragadt, befagyott előítéleteket, kétségeket, újra és újra visszatolakodó önmarcangoló gondolatainkat (amelyek elterelik figyelmünket a megoldáskereséstől), esetleges rossz szokásainkat igyekszünk visszaszorítani, és helyüket átadni az éltető, friss és magvas elképzeléseknek. A földben az ver gyökeret, ami életrevaló, így aki ennek a hegynek nekivág, meg kell különböztetnie, mi az, amivel valóban hosszú távon foglalkozni szeretne, amit valóban értékesnek tart és kész kitartóan tenni érte.

A Föld elem nem támogatja a hirtelen változásokat

Ahogy a csúcs felé fél úton sem jut eszünkbe, hogy ott és akkor inkább eljárnánk egy tangót, ebben az évben is ahhoz kapunk támogatást, hogy kitartóan azt vigyük tovább, amit már kikristályosítottunk. Ez nem zárja ki azt, hogy valami újba kezdjünk – ahogy a hegyi ösvény is vezethet elágazáshoz –, de a megfelelő út kiválasztásához a Föld elem erejével élve precíz ütemtervet kell készítenünk, alaposan kidolgozott stratégiával és lépésekkel. Pórul járhat, aki 2018-ban ide-oda cikázik ahelyett, hogy megkeresné a biztos támpontokat vállalkozásaihoz.

A Kutya éve is ezt szorgalmazza. A jegy szimbolikus állatának is fő tulajdonsága a hűség: bármit teszünk, szeretete, lelkesedése nem lankad irántunk. Viszont mindig választ egy embertársat, és alig elviselhető ragaszkodó énjének, ha minden folyamatosan változik körülötte, pl. mindennap új gazdája van. Úgy tudunk erről az évről – és benne önmagunkról – „jól gondoskodni”, ha nem változtatgatunk elképzeléseinken, nem variálgatjuk, mivel szeretnénk egész esztendőben foglalkozni.

kultcikk_kutya_2.jpgA Föld elem erő, kitartás és rendezettség

Ebben az évben a hegy jottányit sem moccan Mohamedhez, amit csak szeretnénk megvalósítani, ahhoz saját erőnket kell latba vetni.. Ha egy új kihívás elé nézünk (pl. szeretnénk ebben az esztendőben valamelyest megtanulni egy hangszeren játszani), a befektetett energia célunk elérésekor a kitűzött képességben ölt formát. Monumentális előttünk a hegy, de micsoda fegyvertény felérni a csúcsára! Ezért, ha már idén ehhez kapunk „hátszelet”, érdemes fejlesztenünk önállóságunkat, hogy ne másoktól várjuk a megoldást, hanem a céljainkat, amelyeket kitűztünk, önerőből, akár lassan, de folyamatos impulzusokkal vigyük végig. Az építkezés éve vár ránk: az építőkövek, amelyeket 2018-ban lerakunk, a helyükön is fognak maradni (nem úgy, mint ha szélbe szórnánk a magokat, aztán várnánk, hova sodorja őket a fuvallat). Az építkezéshez pedig a már megépült életterünk gondozása is kapcsolódik – ahogy fejünkben is rendet tehetünk, otthonunkkal is törődjünk, hogy olyan minőségű életterünk legyen, ahol hatékonyak lehetünk, zavartalanul tervezhetünk, dolgozhatunk, alkothatunk. Ez eszközeink precíz megválogatását is feltétezei, hiszen ahogy a csúcson egy plusz pulóvernek nagyobb hasznát vehetjük, mint mondjuk egy laptopnak, egy új nyelv megtanulásánál is kinek-kinek más-más módszer válik be.

A Kutya ezt egyfajta finomabb szintű ráérzéssel, halk sugalmazással támogatja. Ez a jegy egyszersmind a művészet őrzője is. Így kreativitásunkat jócskán próbára tehetjük 2018-ban, és különösen akkor érhetünk célt, ha olyasmibe fogunk, ami nemcsak bennünket emel, hanem mások is örömüket lelhetik szépségében.

A Föld elem takarékos, másokkal ugyanakkor adakozó

Ahhoz, hogy mindezeket mi magunk, önállóan elvégezhessük, szükség van ara, hogy valamennyi időt magunkra is fordítsunk. Ebben az évben nem az lesz hatékony, ha minden percünket igyekszünk mindenféle szabadidős programokkal vagy munkával telezsúfolni, hanem ha termékeny időt szánunk a belső életre. Legyen helye annak, hogy visszaüljünk belső tervezőasztalunkhoz, ránézzünk kirajzolódó térképünkre, és meglássuk, honnan és éppen merre kanyarog eltervezett utunk. Legyen helye a napjainkban, heteinkben, hónapjainkban olyan csendnek, amelynek zavartalanságában letisztulhatnak céljaink, mérlegelhetünk, új és jobb irányokat találhatunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy megfeledkezhetünk embertársainkról. Sőt! Ahogy földanya táplálja minden égalattiját, találjuk meg a módját, hogyan fordíthatunk figyelmet környezetünkre (nemcsak életterünkre, hanem szeretteinkre, ismerőseinkre).

Ahogy a Kutya is mindenben támogatja gazdáját, miközben ösztönösen tudja, mi kell saját túléléséhez és jó közérzetéhez. Maga a jegy azt is segíti, hogy a másokban felfedezett tehetség kibontakoztatásában is közre tudjunk működni. Ebben az esetben is olyasmire terelődik a fókusz, ami értékes és időtálló – nem csak önmagunkban éltethetjük ezeket, közös tevékenységek összeadják erőinket.

23 hexagramElhullik, amit magunk mögött hagyhatunk

Minden évhez, így 2018-hoz is kapcsolódik a Ji King [https://www.ujakropolisz.hu/cimke/ji-king?page=0] egy hexagramja. A Jang Föld Kutya évében a 23-as számú a meghatározó, a „Repedezés” vagy más néven „Rothadás” képe. Mondanivalója elsőre ijesztő lehet, hiszen a földet jelképező szaggatott vonalak épp leigázni, „szétrepeszteni” készülnek az utolsó fénnyel teli, levegős jegyet is. A ház teteje – és vele a ház – hamarosan összeomlik. Ahogy azonban a természet télen pihenteti a magokat a földben, az összeomlásban épen maradnak az igazán életre való elemek, amelyeket érdemes lesz továbbvinnünk magunkkal. Ezt segíti a „rothadás” is – az elhullott gyümölcs táplálja a földet, hogy az új mag kicsírázhasson.