Ép testben, ép ésszel építkezz!

2019, a föld disznó éve

vadkan - a föld disznó éve.jpgA kínai asztrológia szerint nemcsak 12 állatövi jegy, hanem öt elem – fa, tűz, föld, fém és víz – is folyamatosan kifejti hatását, az egyes elemek pedig kétévente váltják egymást (egy jang és egy jin időszak múltán). Legutóbb tehát 60 esztendeje telt el a „föld disznó” éve, és ezután újabb 60 évet kell majd várni rá, így érdemes megragadni a lehetőségeket, amelyeket magával hoz. Annál is inkább, mivel évünk a 36. a jelenleg futó ciklusban, amely tehát már a második felében jár, amikor egyre inkább a belső eredmények válnak fontossá.

Képzelj el egy hatalmas fát, amely síkvidéken áll

Azt, hogy a jin föld disznó éve milyen tevékenységeket támogat, asztrológusok egy olyan fa képével ábrázolják, amely egyedül áll egy tájon, de túlél és gyümölcsözik. A fa elvégzi a dolgát – nem is tehet mást –, és közben madarak fészkelhetnek rajta vagy kis állatok odúja lehet, a koronája árnyékot adhat, zöldje táplálék. Mindeközben nem hullajt el semmit, amiből a föld ne tudna energiát nyerni. Ha ehhez a nemes növényhez hasonlatos működést tudunk az évben minél gyakrabban és minél tovább követni, akkor egyre eredményesebbek lehetünk. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha a föld mélyét szimbolikusan az ember belső világával azonosítjuk, akkor látható, hogy ahogy a fa is gyökereivel szívja fel az őt tápláló vizet, idén elsősorban nekünk is belső értékeinkre kell támaszkodnunk. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne másokkal együttműködni vagy tanácsot kérnünk barátainktól, kollégánktól, de idén különösen nem számíthatunk hatékony működésre, ha azt várjuk, mások oldják meg a gondjainkat. Akkor is tartanunk kell ehhez magunkat, ha úgy érezzük, tehetetlenség vesz erőt rajtunk a körülmények összejátszása miatt – ne feledjük, hogy a fa is túlél, bármilyen vihar vagy fagy pusztítja a tájat. Ha bölcsen vizsgáljuk életünket, látni fogjuk, mi az, amin változtatni tudunk, és mi az, amit el kell engednünk vagy meg kell tanulnunk együtt élni vele.

Ha a szabadság utáni vágyra gondolunk, ennek bizonyosan nem a fát tennénk jelképévé, sokkal inkább az égben cikázó madarakat, akik bármilyen irányt szélsebesen bemozoghatnak. 2019-ben tehát érdemes meglévő terveinkre, álmainkra ránézni ahelyett, hogy folyamatosan újakat keresnénk, amelyek rövid ideig talán lelkesítenek és pezsegve élhetünk nekik, az évek távlatából visszanézve viszont mégsem a legeredményesebb tetteink kapcsolódnak hozzájuk. Ha értékeljük, amink van, akár a legegyszerűbb dolgokat is, azt is fel fogjuk fedezni, hogy mi az, ami mindebből megosztható másokkal, hiszen ahogy a fa szerényen gondoskodik környezetéről, az előttünk álló „hosszú napon” épp olyan eredményesen foglalkozhatunk szűk környezetünkkel, szeretteinkkel, ha rendszeresen és örömmel időt szakítunk erre. Ez a jin föld ereje – mások segítése, támogatása.

A föld elemről… újra

2018-ban is a föld elem dominált. Az ezzel az elemmel járó lehetőségek és figyelmeztetések ezért éppoly aktuálisak. A föld elem takarékos, másokkal ugyanakkor adakozó. Ahhoz, hogy önállóan cselekedhessünk, szükség van ara, hogy valamennyi időt magunkra is fordítsunk. Ebben az évben legyen helye annak, hogy visszaüljünk belső tervezőasztalunkhoz, ránézzünk kirajzolódó térképünkre, és meglássuk, honnan és éppen merre kanyarog eltervezett utunk. És találjuk meg a módját, hogyan fordíthatunk figyelmet környezetünkre, ahogy a földanya táplál minden égalattit.

A föld elem nem támogatja a hirtelen változásokat. Ahogy a síkföldön álló fának sem kell ide-oda hajolgatnia, hogy érje a nap fénye, ebben az évben is ahhoz kapunk támogatást, hogy kitartóan azt vigyük tovább, amit már kikristályosítottunk. Ez nem zárja ki azt, hogy valami újba kezdjünk: a fának is sarjadhatnak új hajtásai, de a célját segítik ezek is, egyik ág sem „nyomja el” a másikat, csak ha a fa egésze szempontjából ez a célravezető. Ehhez a célszerűséghez jól szolgálhat egy precíz ütemterv, alaposan kidolgozott stratégia és a jól megfontolt lépések.

fa.jpgNa és mindezt hogyan?

A kínai asztrológiában minden jegy különböző lényeggel (jin és jang) áthatott elemeket – és ezzel együtt azok különböző csoportját – hozza magával. A disznóhoz a jang fa és a jang víz elem társul. Ez a kettő együtt is értelmezhető, de külön-külön is más jelentésárnyalatot adnak ki. Hosszú és szövevényes téma ez, amelynek a felszínét érintjük most.

A fa hatékony ereje

Hogy a vadkan erős jószág, senki nem vitatja. Legendák szólnak arról, hogy ha autónak ütközött, utána a járműben keletkezett a nagyobb kár, fakerítésen tempóvesztés nélkül tör át, és a legjobb kések kellenek, hogy páncélbundáját átvigyék. A jang fa magában hordozza ezt az erőt, ami például a kezdeményezőképességben is megnyilvánul. Ezért jó, ha 2019-ben megnézzük, mi lehet a tarsolyunkban, milyen erőket mozgósíthatunk, amelyekkel céljainkat el szeretnénk érni. Ez az év segíteni fog ebben. Különösen, ha valamibe eddig szerettünk volna belefogni, de belső gát állta utunkat, legyen az félelem, bizonytalanság, a tudás hiánya stb.Talán idén végre áttörhetjük ezt a fakerítést.

Kérdezzük meg ezért magunktól, mi az, amiben fejlődni szeretnénk? Ehhez a fa elemmel járó tanuláskészség is segítségünkre lesz. Ahogy a fa növekszik, állandóan, a leghatékonyabb energiafelhasználással, ez a különböző ismeretek és képességek elsajátításának képlete is. Úgy érünk azonban célt ezzel kapcsolatban is, ha kiderítjük, mi éltet bennünket, vagyis miben érezzük magunkat hasznosnak – emlékezzünk csak, hogy a jin föld elem nem az élvezeteknek hódoló tevékenységet segíti elsősorban, hanem inkább azokat, amelyekkel adni tudunk. Hosszútávon mindig ezek a tettek a kifizetődők, így ha tudjuk, miképp szeretnénk látni magunkat 2, 5, 10–20 év múlva, a fa támogatni fogja növekedésünket.

Hatékonyságunk azonban mindig egészségünk függvénye is, figyeljünk ezért arra, hogy ép testben teljenek napjaink, a disznó évében erre is oda kell figyelnünk. Lehetőleg kerüljük a kései és bőséges vacsorát. A mértéktartás a kiválasztás hatékonyságát (azaz szimbolikusan a megfelelő célok kiválasztását) segíti. És igyekezzünk mértéket tartani, kerüljük mindenből a túl sokat, különösen ügyeljünk a cukorbevitelre és a káros szenvedélyek féken tartására, csökkentsük vagy akár kerüljük az alkoholos italok fogyasztását. Legyen napjainkban-heteinkben állandó a testmozgás, vagy akár csak iktassunk be rendszeres légzőgyakorlatokat.

víz.jpgA víz bölcs lendülete

Nemcsak ép testben, hanem ép elmével, gondolataink és érzelmeink között is rendet rakva juthatunk eredményre ebben az esztendőben. A jang víz képes arra, hogy minden gócpontot, minden lerakódott szennyeződést átmoshasson és megtisztíthassa az utat. Ehhez – és a jang vízhez – az emberi fejlődés belső kulcsa értelmében a bölcsességet, intuíciót, a mélyebb megértést társíthatjuk. Ez tehát nem lexikális tudás, hanem olyan, mint például egy jó orvosé, aki tudását és beleérző-készségét latba vetve ráérez, hogy a betegéhez hogyan szóljon, hogyan segíthet neki.

Milyen „szennyeződések” ellen alkalmazhatjuk a disznó hozta jang víz erejét?
• Félelmek: belső fejlődésünkért alighanem szembe kell néznünk jó néhány félelmünkkel. Ha egyik-másiktól sikerül megválni (akár a legapróbbaktól), akkor a víz, avagy értelmünk szabadon tud áramolni, és tudja táplálni a rendületlenül növekvő fát. Ehhez olykor meg kell állnunk, és végignézni magunkon, ha ugyanis csak jövünk-megyünk, sokszor nem figyelünk fel rá, mi az, ami visszahúz.
• Bizonytalanság: A disznótetterőt és kitartást hoz, ami csak akkor fog tudni megnyilvánulni, ha bízni tudunk önmagunkban, saját erőnkben. Mire van szükség ehhez? Például arra, hogy amikor sikerül meglépnünk valamit, amit korábban sosem, akkor erre utóbb is emlékeztessük magunkat, bizonyosságaként annak, hogy többre vagyunk képesek, mint bizonytalanságunk árnyékában hinni mernénk.
• Betegségek: Erről volt már szó. Az egészség a sport, a helyes táplálkozás, minden, ami a földet ésszerűen mozgatja és nem hagyja besüppedni, nem hagyja, hogy táptalanná váljon.
• Kapcsolatok: Egy barátság vagy más kapcsolat akár rá is mehet régi sérelmekre, a bekötetlen sebekre, sértődésekre, amelyek témájára már nem is, pusztán a nyomukban ébredt haragra emlékszünk. A jang víz segíthet a kapcsolatokat kitisztítani, kimosni belőlük azt, ami nehézségként lerakódott.

Milyen évünk lesz tehát? Haladás, türelem!

Bár a fa egy helyben áll, a disznó mégis nagy lendülettel érkezik, így évünk is ilyen gyors és hatékony lehet. Valójában a fa sem habozik, a bölcs türelem jelképe, de amire szükség van, azt azonnal „megteszi”, és bármely élőlénynek szüksége van valamire, a fától azonnal megkaphatja. Ez az időszak tehát megállást nem tűrő, ahol napjaink jóleső pörgéssel is telhetnek, miközben a türelmet is fejleszthetjük. Mindent képesek lehetünk elvégezni, de tudomásul kell vennünk, hogy nem mindennel leszünk készen tegnapra. Ha ez sikerül, szép eredmények várnak ránk.

Feltéve, hogy valóban cselekszünk. Veszélyt jelenthet, hogy csak elszöszmötölünk terveinkkel, és nem visszük el a cselekvésig az elhatározást. Ha ez mégis megesne és megakadnánk, a víz elem segíthet túljutni ezeken az akadályokon, ugyanakkor óvakodjunk attól, nehogy ezt az elemet állandó tűzoltásra használjuk. Építkezzünk elemenként, méghozzá olyan irányba, ami összeegyeztethető azzal a képpel, ahogyan önmagunkat szeretnénk látni. És ha nem bízunk a jól megtervezett, apró lépésekből álló tervben, amelyet nem óriási hévvel, hanem türelemmel, de lendületesen vihetünk végig, nézzünk rá egy védtelen, a leggyengébb kisgyerek erejével is kettétörhető magoncra… és nézzünk rá 100 év múlva, mikor már néhány felnőtt ember is alig éri körül a hatalmas, fenséges, árnyékot és otthont adó, éltető platánfát.

 Képek sorrendben: Col Ford and Natasha de Vere; Karen; joiseyshowaa