Idézetek Leonardo da Vincitől

Mona Lisa„A tapasztalat soha nem csal meg, csak a megítélésed csalhat meg.”

„Az eszme avagy a képzelet az érzékek kormányosa és kantárja, mert az elképzelt dolog mozgatja az értelmet.”

„A természetben nincs hatás ok nélkül. Ha látod az okot, nincs szükséged tapasztalatra.”

„Tanulmányozd először az elméletet, aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle származik.”

„Ha megvan az ok, akkor a természet azon a legrövidebb úton fejti ki hatását, amelyen csak lehetséges.”

„Minden rész hajlik az egészhez való kapcsolódásra, hogy megmeneküljön tökéletlenségétől: a lélek a testtel kíván lenni, mert a test szervi eszközei nélkül nem képes sem cselekedni, sem érezni.”

„Ahogy a vasat belepi a rozsda és a víz megposhad, vagy a hidegtől jéggé lesz, úgy az értelem is, ha nem használjuk, megromlik.”

„Ahol hiányzik az értelem, ott a lárma foglalja el a helyét.”

„A tudomány a hadvezér, a gyakorlat pedig a sereg.”

Leonardo„A lélekben sosem tesz kárt a test romlása, hanem úgy működik a testben, miként a szél, amelytől az orgona a hangját kapja; mert amikor egy orgonasíp meghibásodik, a szél sem hozza létre a megfelelő hatást.”

„A természet tele van olyan igazságokkal, amelyek még sohasem jelentek meg tapasztalható formában.”

„Az ember mint Isten képmása, a világ kicsiben, annak harmóniáit testesíti meg. Mikrokozmosz, amelyben ott a makrokozmikus teljesség.”

„A jó emberek természetüknél fogva törekednek a tudásra.”

„A becsvágyóknak, akik sosem elégszenek meg az élet áldásával és a világ szépségeivel, az a kényszerű büntetésük, hogy sosem érthetik meg az életet, és érzéketlenek maradnak a mindenség javaival és szépségével szemben.”

„Az idő titokban repül el és mindenkit becsap. Semmi sem múlik gyorsabban, mint az évek, ám aki erényt vet, az hírnevet arat.”

„Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd öregségedért. S ha úgy gondolod, hogy az öregség bölcsességgel táplálkozik, akkor már fiatal korodban munkálkodj azon, hogy öregségedben ne legyél híján e tápláléknak.”

„Miként egy jól töltött nap után boldog álom következik, úgy a jól eltöltött élet után boldog halál vár.”

Az idézetek forrásai:

Leonardo da Vinci válogatott írásai - Ízelítő a polihisztor életművéből.
Válogatta: Csorba F. László. Ford.: Krivácsi Anikó. Typotex Kiadó, Budapest, 2002.


Leonardo da Vinci: Válogatott írások.
Ford.: Kardos Tibor. Művelt Nép, Budapest, 1953.


Leonardo da Vinci: Tudomány és művészet.
Ford.: Kardos Tibor. Helikon Kiadó, Budapest, 1960.

Olvastad már?

Leonardo életelvei

Hölgy hermelinnel 

Leonardo da Vinci kiállítás