Idézetek Buddhától

Buddha„Az élet értelme túlmutat minden emberi szenvedésen. Aki ezt felismeri, az jár a helyes úton.”

„Gondoljatok állandóan az élet mulandóságára, és képesek lesztek ellenállni a haragnak és a mohóságnak, és minden gonoszt elkerülhettek.”

 

„Minden embernek természetéhez, cselekedeteihez és hitéhez mérten művelnie kell az erények gyökereit.”

 

„Tiszteljétek egymást, és tartózkodjatok minden vitától. Ne olyanok legyetek, mint a víz és az olaj, amelyek elválnak egymástól, hanem mint a víz és a tej, amelyek eggyé olvadnak.”

 

„Az emberi vágyak végtelenek. Olyanok, mint annak az embernek a szomjúsága, aki sós vizet iszik.”

 

„Gyertyák ezreit gyújthatjuk meg egyetlen gyertyáról, és a gyertya élete ezzel nem lesz rövidebb. A boldogság soha nem csökken, ha megosztjuk valakivel.”

 

„A Nemes Ösvény követése olyan, mintha lámpával a kezünkben lépnénk be egy sötét szobába: a sötétség eloszlik, a szoba megtelik világossággal.”

 

„Az emberi elmét kitöltő mohóság a tudatlanság eredményeként keletkezik.”

 

„Az igazságosság soha nem vész el, hacsak valaki saját maga nem űzi el. Néha úgy látszik, hogy eltűnt, de a valóságban soha nem tűnik el. Amikor úgy látszik, hogy nincs többé, saját elménk igazságosságát veszítettük el.”

 

„Mindent, ami felett rendelkezünk, nagy gonddal kell felhasználnunk valamilyen hasznos célra, mert semmi sem a ’miénk’, mindent csak ránk bíztak egy időre.”

 

„Ez a szenvedés nemes igazsága: a születés is szenvedés, az öregség is szenvedés, a betegség is szenvedés, a halál is szenvedés, kötve lenni ahhoz, akit nem szeretünk, az is szenvedés, elveszíteni azt, akit szeretünk, az is szenvedés, ha a kívánság nem teljesül, az is szenvedés; röviden: minden, ami a léthez köt, szenvedés.”

 

„Ez a szenvedés okának nemes igazsága: az ok a Szomj [vágy], amely újjászületéshez vezet, élvezet és szenvedély kíséri, örömet talál különböző dolgokban. Ez a következő: gyönyörök szomja, lét szomja, birtok szomja.”

 

„Ez a szenvedés megszüntetésének nemes igazsága: a szomjnak teljes vágytalanság révén történő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása, elutasítása.”

 

„Ez a szenvedés megszüntetéséhez vezető út nemes igazsága: ez a nemes nyolcrétű ösvény, úgymint ez: helyes nézetek, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes életmód, helyes igyekezet, helyes figyelem, helyes elmélyülés.”

 

„A megtisztulást így kell megvalósítanotok: Mások erőszakosak, mi viszont nem vagyunk erőszakosak.”

 

„Az élvezetek rövid gyönyörűséget nyújtanak, sok szenvedést, sok gyötrelmet okoznak, túlteng bennük a nyomorúság.”

 

„Elmém nem fog helytelen irányba tévedni, egyetlen rossz szót sem fogok kiejteni, kitartok a jóindulatban és együttérzésben, nem táplálok gyűlöletet szívemben. Ezt kell erősítgetned magadban.”

 

„Amikor az embert bántó szóval illetik, akkor bizonyítsa be béketűrését, akkor bizonyítsa be szelídségét, akkor bizonyítsa be nyugalmát.”

 

„Az indulatokat az tudja kiirtani, aki ismeri őket, látja őket, nem pedig az, aki nem ismeri őket, nem látja őket. Ám aki ismeri őket, aki látja őket, kiirtásukat megkísérelheti okos elgondolással vagy oktalan elgondolással. Aki oktalan elgondolással kíséreli meg, abban feltámadnak a még fel nem támadt indulatok, a már feltámadt indulatok pedig erősödnek. Aki viszont okos elgondolással kíséreli meg, abban nem támadnak fel a még fel nem támadt indulatok, a már feltámadt indulatok pedig megsemmisülnek.”

Cimkék