Aki még a halált is legyőzi

A halhatatlanságra vágyó királyfi
Szerző

Amikor éjjel álmodunk, tudunk repülni, vízen járni, más nyelven folyékonyan beszélni és halhatatlanok vagyunk. Nem lehet bennünket elpusztítani, száz halálon is tovább álmodjuk magunkat. Amikor viszont ébren vagyunk, elfelejtjük ezt a végtelen szabadságot, és megannyi nehézséget, gátat kell leküzdenünk, hogy az álombéli önmagunkhoz hasonlóan olykor-olykor mindenre képesnek érezzük magunkat.


Az életnek ezek a percei a varázsmesék világára emlékeztetnek, ahol a hősök a halhatatlanság elnyeréséért harcolnak. Számos próbát állnak ki, még az alvilágot is átszelik, hogy végül önmagukra találjanak. A halhatatlanságra vágyó királyfi című magyar népmesében a királyfi először felfedezi képességeit, majd fokozatosan megtanulja őket irányítani, alkalmazni. Ezek az addig rejtett erők szimbolikusan kapcsolatba hozhatók a természetet felépítő elemekkel: föld, víz, levegő, tűz. A királyfi elnyeri a halhatatlanságot, de csak azután, hogy teljesíti az elemek próbáit. A halhatatlan lélekről szóló tanítások között ez a mese kivételesnek mondható: megmutatja, milyen út vezet hozzá, vagyis felkészíti a lelket a megszabadulás útjára.

A vasbocskor próbája – a föld

királyfi lovon, rajzA királyfi fiatal és dúsgazdag, de mégis szomorú, mert nem akar meghalni. Ezzel az elkerülhetetlen jövővel az emberek többsége nem törődik, neki azonban lehetetlen ugyanúgy folytatnia az életét, ahogy eddig tette, ezért elhatározza, hogy megkeresi a halál elleni orvosságot. Elindul, hogy utánajárjon, létezik-e a halhatatlanság országa. Szülei igyekeznek lebeszélni a köztudottan lehetetlen vállalkozásról. Minden józan megfontolással dacolnia kell, hiszen olyasmire vállalkozik, ami új és veszélyes, de ő tántoríthatatlan. Készíttet magának három pár vasbocskort, és nekivág az útnak. A vasbocskor a királyfi kitartásának a szimbóluma, és az anyagé, amely a legsúlyosabb ugyan, de a legszilárdabb is egyben.

Rövidesen elérkezik egy égig érő hegyhez, felhúzza a nehéz vasbocskort, ami annyira esztelen dolog, mintha azt várnánk, hogy egy súlyos test magától repülni tudjon, de ő elindul benne fölfelé. Félúton, amikor már éppen elkezd elbizonytalanodni az elhatározásában, álmában megjelenik egy ősz öregember, egy rejtélyes szereplő a varázsmesékben, aki akkor támogatja a hősöket, amikor leginkább szükségük van rá. A varázslatos jótevő megjelenése általában azt jelzi, hogy új ciklus kezdődik vagy a hős fontos fordulóponthoz érkezett.

A rézpatkó próbája – a víz

A királyfi a hegytetőn találkozik egy óriással, aki egy átok miatt kénytelen a hegyet elhordani, és amíg hatalmas, templomtetőnyi lapátjával el nem hányja, addig nem halhat meg. Az óriás olyan nagy, mint a hegy, amelyet elhordani készül. De nagyok az eszközei is, amelyekkel hatékonyan tud dolgozni. Szimbolikusan az óriás minden múltbéli erőfeszítésünket és a korábban megtanultakat képviseli. A víz próbáját tehát nem lehet egy csapásra teljesíteni, csak szorgalmas, türelmes munkálkodással.

Ha a királyfi beállna hozzá, vele együtt élhetne ezer évig, de neki ez nem elég. Azzal, hogy a királyfi lemond erről a lehetőségről és továbbmegy, elnyeri a varázslatos rézpatkót. Fontos részlet, hogy a királyfi nem két lehetőség közül választ, vagyis az ezer év ígérete és a varázslatos rézpatkó között, hanem a jutalom reménye nélkül képes lemondani az ezer évről. Az ajándékba kapott rézpatkóval olyan gyorsan haladhat, ahogy csak akar. Felköti, és rövidesen egy fekete országba ér.

A gyűrű próbája – a levegő

Itt a palota színaranyból és gyémántból épült, de kívül mindent éjfekete posztó borít. A palotában él egy királylány, akit arra kárhoztattak, hogy amíg a palotát megtöltő sok varrótűt el nem koptatja, nem halhat meg. A királylányt is elátkozták, akárcsak az óriást. Neki sokkal több idő, kétezer év jutott arra, hogy megtanulja a leckét. A királylány a vágyak, az érzelmek feletti uralom és az önzetlen szeretet próbáját testesíti meg. A királylány egyre csak unszolja a hőst, hogy maradjon nála, és akkor kétezer évig élhet. A királyfi azonban nem elégszik meg kétezer évnyi élettel, ellenáll a kényelem csábításának, és továbbindul.

A királylánytól ajándékba kap egy gyűrűt, amely minden kívánságát teljesíti. Ez a hatalom gyűrűje, amely szinte mindent lehetővé tesz. Olyan eszközt kapott, amellyel a kénye-kedve szerint át tudná alakítani a rajta kívül álló dolgokat, hogy elérje a célját.

Az életvíz próbája – a tűz

királyfi úton a királylány felé, rajzRövidesen lát egy levegőben lebegő palotát, odarepülne a rézpatkó segítségével, de valamiféle erős szél mindig visszafújja. Ekkor a gyűrű segítségével aranyhidat kér a földtől a palota kapujáig, és abba kapaszkodva küzdi fel magát a szél ellenében. Ott három sárkány és három oroszlán támad rá. Kívánságára kard terem a kezében, azzal vagdalkozik, hiába vágja azonban le egy fejét a fenevadaknak, új nő a helyébe. Mindent megtett, de a végén teljesen kimerül: a karja megroggyan, s a kardját leereszti. Ellenáll a gyűrűvel szerzett hatalom kísértésének: nem kér többet, mint ami feltétlen szükséges. Hiszen kívánhatná, hogy pusztuljanak el a rátámadó sárkányok, de csak a kardot kérte, amellyel becsületesen megküzdhet ellenük. Átmegy a próbán, hiszen még az ellenségeit sem sérti fölöslegesen, megmutatja, hogy a szeretete már nem önző, mint a királylányé, aki csak önmagára gondolt. Már képes életet adni a szeretetével. Ekkor parancsolja vissza a szörnyeket a palota úrnője, aki a halhatatlanságot őrzi. A fenevadaknak csak az képes parancsolni, aki a végső okok tudója, és az elme erejével össze tudja kapcsolni az okokat az okozatokkal.

A királyfi eztán vígan él a halhatatlanság országában, egy idő elteltével azonban mégis hazavágyódik. Útravalóul életvizet kap. A visszaút nem kevésbé veszélyes, mint az odaút volt, mivel a halhatatlanság országából a halál birodalmába visszatérve ugyanazok a törvények vonatkoznak rá is, mint a többi halandóra. Az egyetlen különbség az, hogy ő a saját akaratából tér vissza, és azzal a küldetéssel, hogy segítsen a többieken. A helyzete hasonlít ahhoz az emberéhez, aki Platón barlangmítoszában elhagyja a barlang sötétjét, a nap fényére érkezik, majd újra visszatér, hogy megossza tudását a többiekkel.

Hazatérve egészen más világot talál, megkeresi apja sírját, és éppen fel akarná őt éleszteni, amikor rátalál a Halál. Magával vinné, azonban a királyfi nem hagyja magát, dulakodik vele, és visszamenekül a halhatatlanság palotájába. A lábát még éppen elkapja a Halál, és húzná vissza, a halhatatlanság királynője pedig közben húzza befelé. Végül megegyeznek abban, hogy a királynő feldobja a fiút a csillagokig, és ha a palotán belül esik le, az övé lesz, ha kívül, akkor a Halálé. A királyfi a palotán belülre érkezik vissza, ezért a Halál örökre elkotródik.

A lélek halhatatlanságáról szóló tanítások ugyanazok, mégis különböző szimbólumok és cselekedetek mögé vannak rejtve, amelyek – ha mesés formában is – ébresztőek lehetnek minden elfogulatlan kutatónak, aki szeretné jobban megérteni és a hétköznapokban is meglátni az emberi lelket irányító törvényeket.

 
Cimkék