2015 a Jin Fa Kecske éve

Fa Kecske ÉveÉv elején általában ki-ki vérmérséklete szerint feszegeti a jövőt – latolgat vagy lemondóan legyint, izgatottan lapozgatja a magazinok állásfoglalásait a következő év „kedvező” vagy „kedvezőtlen” hatásairól, vagy épp fittyet hány a különböző jóslatokra. Valójában mindannyian azt szeretnénk tudni, hogy szívünknek kedves terveink, céljaink megvalósulhatnak-e, egyszerűbben: hogy hogyan lehetnénk – idén is (vagy idén végre) – boldogok.


A régi korok bölcseleti, asztrológiai rendszerei azzal a mély bizonyossággal tekintettek a világra, hogy a természetet mozgató törvényszerűségek minden benne élőre egyformán hatnak, így az emberre is. Ezért az új év tendenciáinak feszegetésekor, a „Milyen évem lesz?” kérdést érdemes lehet kissé árnyalni: „Milyen erők és energiák hatják át most a Természetet és hogyan működhetek ezekkel együtt, hogy az én életem is kiegyensúlyozottabb legyen”?

A kínai asztrológiai rendszer az öt elem, a jin-jang kettősségének elve és a tizenkét állatövi jegy kombinációja alapján állítja sorrendbe az évminőségeket, amelyek így egy 60 éves ciklust adnak ki. Az idei, Jin Fa Kecske a 60 éves ciklus 32. éve, a tavalyi Jang Fa Ló évét követi, amelyhez legbelsőbb – talán rég elfeledett – céljaink felelevenítése, benső békés központunk megtalálása kötődött.

A Jang Fa robosztus, égig érő fát idéző képe után a Jin Fa inkább apró, törékeny növényként képzelhető el, mint amilyen egy zsenge tavaszi hajtás, amely nagy kitartással keresztülfúrja magát a talajon, hogy célját, a fényt elérje. A Fa elemre jellemző céltudatosság tehát továbbra is segíti terveink megvalósítását, idén azonban ez a hatás sokkal finomabb formát ölt, diplomáciai érzékkel, együttműködőbb viszonyulással párosul. A Kecske szívós, állhatatos, akár konok állat, ezért a rá emlékeztető szimbólum ereje is ezt a lelki szilajságot és merszet támogatja, amelyet ebben az évben elsősorban belső céljaink megvalósítására fordíthatunk. Éppen ezért az idei lehetne: a kitartó törekvések éve.

Ez az esztendő most nem a könnyű sikerek és látványos eredmények ideje. A jin energiák inkább befelé forduló, lelki erőt fejlesztő időszakot támogatnak, amelynek egy későbbi időszakban ugyanolyan természetesen meglesz a gyümölcse is. Ez az erő olyan mentalitást feltételez, ami nem ragaszkodik hozzá, hogy elismerjék, hogy előtérbe kerüljön, inkább aktívan munkálkodik a háttérben, szilárd elhatározásait követve. Ezek megerősítését pedig minden olyan tevékenység segíti, amely lecsendesít, visszavezet saját magunk lényegi természetéhez, vagy elmélyíti a tudásunkat. Ássunk mélyre, tanuljunk, kutassuk a részleteit annak, amit szeretünk!

A Jin Fa üzenete az is, hogy merjük elengedni azt, amire már nincs szükségünk, hogy helyet teremthessünk az újnak. Ahogy a földből előtörő csírázó növény sem ragaszkodik a magházhoz, hanem lehántja magáról, az ember lelkierejét is megsokszorozhatja, ha elszánt munkával hátrahagyja mindazt, amire már nincs szüksége. Eltökéltség kell azonban hozzá, hogy megváltoztassuk a véleményünket és kimondjuk, hogy valamivel már nem értünk egyet vagy éppen új lehetőségeket fedeztünk fel, amelyekkel élni szeretnénk. A növekedés változást, rugalmasságot igényel – lelki szinten is.

A Fa elemtől megtanulhatjuk, hogy bármilyen körülmények vesznek körül és tűnnek gátló tényezőnek, fölfelé, az ég felé mindig van hely növekedni. A Kecske állhatatos jószág, ha eltanuljuk tőle ezt az eltökéltséget és képesek vagyunk kibontakoztatni, akkor ez a viszonyulás lesz az, ami a törekvést sikerre viszi. Mindehhez pedig lélekerőnk táplálása és őrzése szolgáltatja azt a mindig megújuló energiát, amely derűssé és eredményessé teszi mindennapjainkat.