Ariadné fonala – a filozófia mint életmód az ókortól a 19. századig

Ariadné fonala kiállításAz Ariadné fonala kiállítás egy csokornyi keleti és nyugati gondolkodó életét és munkásságát mutatja be, akik formálták a korszellemet és a mai napig éreztetik hatásukat. Ki ne hallott volna már Platónról, Senecáról vagy Konfuciuszról, és manapság már az évszázadokon át mellőzött Giordano Bruno neve is egyre gyakrabban előkerül.

A nyolc bemutatott filozófus életpéldájával bizonyítja, hogy a bölcsesség keresése korántsem puszta elmélet, magában foglalja az élet minden arculatát. A magasztos elveket nem elég csupán hangoztatni, merni kell élni azok szerint. Éppen ezért a filozófia mint életmód nemcsak néhány kimagasló elme sajátja, hanem megszólít minden embert. Mindenkinek szüksége van a lehetőségre, hogy szabadon feltehesse magának kérdéseit saját magáról és a világról, amelyben él. A kérdezés az élet része, ahogy a válaszok keresése is. És ha rátaláltunk néhány kulcsfontosságú válaszra, amelyeket a saját életünkre tudunk vonatkoztatni, akkor a legjobb, ha naponta igyekszünk alkalmazni őket. Így válhatnak vezérfonállá a filozófiai tanítások, és segíthetnek korunk labirintusában való eligazodáshoz, irányt és elveket adva, hogy tudásban és emberi értékekben megerősödve, tudatosan járhassuk utunkat.  

A bemutatott gondolkodók:

Konfuciusz, Szókratész, Platón, Seneca, Marcus Aurelius, Giordano Bruno, Paracelsus, Helena Petrovna Blavatsky

Életművüket kilenc szempontból jártuk körül: 

1. Világképe: nézetei az emberről, a történelemről, a világegyetemről, Istenről.

2. Szellemi gyökerei: emberek, művek, korok és filozófiák; a szellemi irányzatok, amelyek inspirálták, és amelyekre felépítette saját tanításait.

3. Hatása: mit adott a világnak, milyen hatással volt a kortársakra és az utókorra.

4. Legfontosabb nézetei: tanai, markánsabb gondolatai, mondásai.

5. Kapcsolatai: tanítói és tanítványai, barátai és ellenségei, helye a korabeli közéletben.

6. Életének fontosabb eseményei: pályafutásának mérföldkövei.

7. Fontosabb művei: ránk maradt és mások által idézett írásai, amelyeket tanulmányozva közvetlenül meríthetünk tőle.

8. Életének meghatározó helyszínei: országok, városok, ahol élt, amerre megfordult, és azok a hatások, amelyek ezeken a helyeken érték és formálták gondolatait.

9. Jelleme: a kortársaktól ránk maradt jellemzések, történetek segítségével elképzelhetjük, milyen volt, és láthatjuk, hogyan tükröződött tetteiben a filozófia.