Azt mondták... az útról

idézetválogatás

1-lepcso-felfele.jpg

„Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre.”
(Marcel Proust)

„Ahol akarat van, ott út is van.”
(közmondás)

„Nem az az igazság követője, aki folyton tudós dolgokat mond, hanem az, aki, még ha nem is tanult ember, nem tér le az igaz útról, és jól végzi dolgát.”
(Buddha)

„A tudás útja megegyezik a cselekvés útjával.”
(Bhagavad-gíta)

„Meg kell tanulni cselekedni, tudni kell naponta hibázni, és újra- meg újrakezdeni azzal az örömmel, amelyet egy új út megismerése ad. De mindenekelőtt tenni kell, meg kell mozgatni valamit önmagunkban és a világban.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet.”
(Hannibal)

„A szenvedéseink feltétlenül hozzájárulnak szellemi életünk minőségének emeléséhez, ha képesek vagyunk a szerencsétlenségből, a balsors csapásaiból utat építeni.”
(Tendzin Gjaco)

„Amikor olyan messzire mentél, hogy képtelen lennél még egy lépést megtenni, csak fele olyan messzire jutottál, mint amennyire képes vagy.”
(grönlandi közmondás)

„Elkényelmesedtünk önmagunk faragásában és nevelésében, ellustultunk emberi kapcsolataink ápolásában, kikerüljük kényes és feszült helyzeteink megoldását. Könnyebb egy-egy tabletta beszedésével, erőfeszítés nélkül csökkenteni idegességünket – mint kemény munkával végigjárni egy önismereti utat, hogy saját erőnkből ismerjük meg feszültségeink okát és jussunk túl rajtuk. De vajon jobb-e?”
(Popper Péter)

„Aki nagy útra készül, aki testi erejét nagy próbának veti alá, még az is, aki bárminemű sport-téren másokkal versenyre kel, lemond kedves szokásairól, kényelmét, mulatságait céljának eláldozza. Nem érdemel-e a szellemi küzdés terén elérendő siker éppen ilyen áldozatokat?”
(Eötvös Loránd)

„A győzelemhez vezető utat eréllyel és igazságossággal kövezték ki.”
(Szun-Ce)

3-spiral-ocean.jpg„Az emberi karakter veleje nem abban áll, hogy az ember egész életében mindig ugyanazt akarja, folyton egy és ugyanazon cél felé haladjon, az útról semmitől se hagyja magát letéríteni?”
(Széchenyi István)

„A helyes út nem az elvont elmélkedéshez, hanem mélyen a tapasztalatba vezet.”
(Paracelsus)

„Könnyebb egyszer s mindenkorra odadobni életünket, mint apránként áldozni fel a mindennapi harcban. Ha megkérdeznék tőlem, melyik út vezet az égbe, azt felelném: a legfáradságosabb.”
(Nikosz Kazantzakisz)

„Az újrakezdés nem ugyanazoknak a hibáknak az ismétlését jelenti, hanem hogy szüntelenül haladunk, annak ellenére, hogy elértünk egy újabb lépcsőfokot. Azt, hogy nem álmodozunk végső sikerekről, hanem felismerjük, hogy még hosszú út áll előttünk.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Ha meg akarom ítélni, milyen az út, a szertartás vagy a költemény, megnézem azt az embert, aki onnan jön.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

„Van mi arany, bár nem fénylik,
Van, ki vándor, s hazaér,
Régi erő nem enyészik,
Fagyot kibír mély gyökér.
Lángját a tűz visszakapja,
Árnyékból a fény kiszáll,
Összeforr a törött szablya,
S koronás lesz a Király.”
(John Ronald Reuel Tolkien)

„Az ember a földet követi,
a föld az eget követi,
az ég az utat követi,
az út önnön rendjét követi.”
(Lao-ce)

„A felhő nem tudja, miért éppen erre száll, s miért épp ily sebesen… Érzi a késztetést: most erre van az út. De az ég tudja az okot és a célt minden felhő mögött, s tudni fogod te is, ha elég magasra szállsz, hogy túlláss a láthatáron.”
(Richard Bach)

„Lehet, hogy az út, amelyet kinek-kinek követnie kell, már ott húzódik a lába előtt, csak látni nem látja.”
(John Ronald Reuel Tolkien)

„Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb-utóbb elbukik.”
(Wass Albert)

„Ki hamis úton jár, eltéveszti a célját, de ki az egyenes úton járva egy ballépést tesz, kificamítja lábát, és azonnal megérzi a fájdalmat.”
(Eötvös József)

„Aki jó cselekedetekre szánja el magát, nem számíthat arra, hogy az emberek eltakarítják útjából az akadályokat. Sőt el kell viselnie, hogy újabbakat gördítenek elébe. Csak az az erő győzheti le őket, amely a nehézségek közepette megacélozódik és megtisztul; az az erő, amely csak a lázadást ismeri, kimerül.”
(Albert Schweizer)

„Az álom nem az, ami már létezik, de az sem, ami sohasem valósulhat meg. Úgy van ez, mint az életben a földön: nincs út, de jön sok-sok ember, és – utat vág!”
(Lu Hszin)

„Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot.”
(Arany János)

2-spiral-csillagok.jpg„Ha aszerint nézel valakit, például egy gyereket, amilyen ő most, a jelen pillanatban, azzal megakasztod a fejlődésének útját. Ha azonban aszerint nézel rá, hogy mivé lehetne, akkor segíted őt a fejlődésben.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

„Képzelj magad elé egy magányos bölcset, amint egy sötét úton sétál végig pirkadat előtt, és a kezében tartott lámpással utat mutat embertársainak! Az efféle bölcsek, a világosság hordozói csak azt az utat mutathatják meg neked, amelyet hajlandó vagy követni. Ha letérnek az útról, követőik is irányt tévesztenek. Ha te lennél ez a bölcs, vajon képes lennél-e példáddal utat mutatni az embereknek?”
(Mahatma Gandhi)

„Ha (…) hisszük, hogy lelkünk halhatatlan, és el tud tűrni minden rosszat és jót, akkor mindig a felfelé vezető úthoz tartjuk magunkat, és bölcs fejjel mindig az igazságosság útját járjuk, hogy így önmagunk és az istenek barátai maradjunk, nemcsak míg itt a földön múlatjuk az időt, hanem amidőn elnyerjük életünk jutalmát, begyűjtve mint győztes bajnokok, akkor boldogok leszünk, itt és (…) ezeréves vándorutunkon.”
(Platón)

S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tehát lelked és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet.”
(Márai Sándor)

„Ha lelkünkben az ég tükröződését őrizzük, minden egyszerűbbé válik, és utunk könnyebb, gyümölcsözőbb és derűsebb lesz. Valóban érdemes erőfeszítéseket tenni, mert az akarat egyetlen magjából is a boldogság, a megelégedettség, az önmagunkkal való összhang erdeje nő ki, és világosan fogjuk látni, milyen az Út és milyenek az úton járók, akik mindaddig láthatatlanok voltak számunkra, amíg tükrünk csak a sötétség felé nézett.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Ha valaha nagy tiszteletben álló vagy nagyon hatalmas vagy más okból nagyon tekintélyes embert látsz – vigyázz, a látszat hatása alatt, ne tartsd őt boldognak. Az igazi jó azokban a dolgokban van, amelyek tőlünk függenek, nincsen tehát helye a tekintélyes emberekkel szemben sem az irigységnek, sem a féltékenységnek. Te nem hadvezér, elnök vagy konzul akarsz lenni, hanem szabad ember. Ehhez pedig csak egy út vezet: azoknak a dolgoknak a megvetése, amelyek nincsenek hatalmunkban.”
(Epiktétosz)

„Amikor valaki pozitív irányba változik, amikor felismeri a belső élet fontosságát, amikor törekszik arra, hogy jobbá, igazságosabbá, bölcsebbé és teljesebb emberré váljon, nincs olyan nehézség, amely útját állhatná.”
(Delia Steinberg Guzmán)

 A képeket készítették (sorrendben):
Nicolas Raymond
NASA's Marshall Space Flight Center
NASA's Marshall Space Flight Center

 

 

 

Cimkék