Online szeminárium: kelta mitológia

(Belgrano, Argentína)
Időpont

Argentínában a kelta mitológiáról tartottak előadást, az indoeurópai régió azon népeiről, akiket a görög történész, Hérodotosz nevezett el így az i. e. 5. század körül. Ezek a törzsek egymástól jól elhatárolható társadalmi rétegekből épültek fel, amelyek gazdasági, politikai és katonai egységeket alkottak. A kelták saját vallást követtek, és minden törzset meg lehetett különböztetni nyelvezete és fizikai megjelenése szerint. A kelta kultúra számos szimbóluma ősi tudást tükröz: szertartásaikban és mitológiájukban megemlékeztek a természet lényeiről, például a tündérekről, a gnómokról vagy az életfáról.