A homokmandala buckáinak tanítása

Esemény típus
Előadás
Időpont
Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8.

mandala-nyilv-ea-2021-06-09-unsplash.jpgJúniusban az Új Akropolisz online előadást szervezett a tibeti homokmandalákról. Doba Éva tibetológus évek óta kutatja ezeket a színpompás, mély értelmű alkotásokat, így a több mint harminc érdeklődő nem pusztán a mandalák kultúrtörténeti sajátosságaival ismerkedhetett meg, de szimbolikus jelentésükről is hallhattak.

A „mandala” szó jelentése – mondta el Doba Éva – egyrészt „kör”, ami azonban nem csak ezeknek az ábrázolásoknak a jellegzetes alakjára utal. Szóösszetételként a „manda” lényeget jelent, a „la” szócska pedig valaminek az elérésére utal. Így ez a kör egyfajta teljességet vetít elénk, azt, hogy segítségével valaminek a központjáig, esszenciájáig, belső lényegéig juthatunk el.

Az előadó részletesen mesélt a mandalák felépítéséről, készítésük módjáról és arról is, hogy az egyes alkotási fázisok milyen lépéseket jelképeznek egyéni fejlődésünk útján. „A mandala bemutathatja például a teremtett világot – részletezte a tibetológus. – A középpont lehet Méru hegy, amely a buddhista kozmológia szerint az univerzum közepe, itt található a világtengely, a külső színes rétegek pedig a teremtés különböző szintű megnyilvánulásai. De lehet egy isteni erő kezdőimpulzusa, esszenciája (ez a középső terület), és annak szétáradása, különböző szintű megnyilvánulásai a világunkban.”

A fennkölt téma megjelenítéséhez pedig a szerzetesek hosszas előkészületek után kezdenek neki, hiszen az alkotás egyúttal meditációs gyakorlat is. A gyakorló igyekszik maga mögött hagyni mindennapi gondjait, kavargó érzelmeit, és – immáron megtisztulva – fog munkához. Megtisztítják és felszentelik a helyszínt, illatos vizet és áldozati magokat szórnak, körtáncot járnak a leendő mandala tere körül, miközben imákat, mantrákat recitálnak. Így segítik elő a mandalakészítés tulajdonképpeni célját: hogy létrehozzák egy adott isteni erő, pl. a bölcsesség megnyilvánulását, és ezzel valamelyest maguk is közelebb kerüljenek ehhez az áhított erényhez.

„Ahogy a világot ezek az isteni, láthatatlan erők vezérlik, a tibetiek úgy tartják, hogy az emberben is millió rejtett képesség lakozik. Szimbolikusan tehát valójában ezt is célul tűzhetjük ki: a »lényeg« elérése arra is utal, hogy az ember valódi énje ezekben a szunnyadó erényekben rejlik. Ehhez is elengedhetetlenek az előkészületek: fontos megkülönböztetnünk, hogy az életünkben mi harmonikus, rendezett és mi az, amit a káosz ural, ami csapongó gondolatokat és zűrzavaros érzelmeket eredményez. A harmónia nem születik a semmiből, aktívan szükséges közreműködnünk a létrehozásában.”

A végeredményre, kiteljesedett énünkre pedig talán ugyanolyan gyönyörűséggel tekinthetünk majd rá egy napon, ahogy a színpompás, harmonikus, kifinomult formákkal ékesített homokmandalákra.

Ha szeretnél jobban megismerkedni a mandalákkal, ajánljuk az előadó más cikkeit is a témáról:

A homokmandala

A tibeti mandala

Előadó