Közhasznúsági melléklet 2013

  A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti

  Közhasznúsági melléklet

  1.  A Közhasznú szervezet azonosító adatai:

   

  Név:
  „Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület
  Székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
  Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 592
  Bírósági bejegyzés dátuma:
  1989.09.29.
  Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60346/1989/2
  Nyilvántartási szám: 346
  Közhasznúsági bejegyzés: 2001. 01. 29.
  Közhasznúsági bejegyzés száma: 12. Pk. 60 346/12
  Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000022-52850004

                                          

  2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

  - Egyesületünk központjaiban országszerte és havonta több alkalommal tartottunk kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív beszélgetéseket, szemináriumokat.
  - Kommunikációs képesség fejlesztő, stressz kezelő, kisplasztika festő és fotó szemináriumokat és színházi workshop-okat tartottunk Budapesten, Egerben, Győrött, Szegeden és Székesfehérváron
  - Novemberben a Filozófia Világnapját, az Akadémia alapításának 2400. évfordulóján, elsősorban Platón életművének és korunkra gyakorolt hatásának szenteltük, és változatos programokkal ünnepeltük meg.
  - 21 alkalommal indítottuk el filozófiai előadássorozatunkat, amelyre 100-an iratkoztak be.
  - 2013-ban júniusban rendeztük meg hagyományos filozófiai konferenciánkat, amelyen az előző év kutatási és tanulmányi eredményeit tekintettük át.
  - Bővítettük, fejlesztettük könyvtárunkat.
  - Újra meghirdettük (immár 19. alkalommal) Novella- és esszépályázatunkat, amelynek beadási határideje 2014. február volt, és amelyre idén is több mint száz munka érkezett.
  - Kiadtuk Fernand Schwarz: Összpontosítás és belső felébredés című könyvét
  - Részt vettünk a Sziget fesztiválon, Győrben és Budapesten a MERI sportnapon, a dunakeszi Lakótelepi Pikniken, Egerben több városi rendezvényen is, melyek közül kiemelkedő volt az Autómentes Napon nyújtott „Gyalogos Szerviz” szolgáltatásunk.
  - Egyesületünk Meseházának tagjai 2013-ban 25 gyerekfoglalkozást tartottak, az Egyesület budapesti és győri központjaiban, Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és az Adventista Gyülekezetnél illetve Sopronban is.
  - „Legyen a zene mindenkié!” című nyári táborunkban 42 gyermek vett részt.
  - Egyesületünk központjában ruha- játék és tartós élelmiszergyűjtést szerveztünk decemberben, amelynek eredményét Budaörsre a Menedékház Alapítványhoz és Pécsre a Városkapu Általános Iskola nehéz körülmények között élő tanulóihoz juttattuk el.
  - 14 alkalommal tartottunk rászoruló gyerekeknek matematika-fizika korrepetálást.
  - A Fővárosi Önkormányzattal 2003-ban kezdődött együttműködés keretében tartottunk két Gellért-hegy tisztítási akciót, amelyekhez iskolákból érkezett csoportok és magánszemélyek is csatlakoztak. Megtisztítottuk a turistautak környékét, játszótereket, festettük az utakat övező fémkorlátokat, padokat, képzett ipari alpinistáink pedig a nehezen hozzáférhető meredélyek takarítását végezték el.
  - Természetvédelmi csoportunk rendszeresen szervezett tereptisztításokat és látott el Polgári Természetőr Szolgálatot a Budai Tájvédelmi Körzet illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, őrzött védett növényeket a Bükki Nemzeti Park területén. Az ökológiai akciókban mintegy 304-en vettek részt és 1855 önkéntes munkaórát végeztek.
  - Elvégeztük egy veszélyes fa lebontását alpintechnikával a robogó utcai óvodában.
  - Segítettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában az Orczy Parkban.
  - Részt vettünk az árvízi védekezésben a Dunán, Leányfalun és Tahitótfalun, június 5-9-ig.

  3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

   

  A közhasznú tevékenység megnevezése: előadások, kurzusok, szemináriumok tartása, kiállítások szervezése, valamint könyvek, folyóiratok kiadása, konferenciák szervezése – kultúrák filozófiai, vallási, tudományos és művészeti területeinek összehasonlító kutatása

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
  felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, valamint kulturális célok támogatása, fejlesztő képzés – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok…stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes felnőtt lakosság

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8200 – az előadások 1692, a kiállítások 553, a konferenciánk 68, könyveink kb. 400, folyóiratunk kb. 4500 emberhez jutottak el

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
  96 előadás, 1 konferencia, 1 fotó kiállítás, 1 a filozófia nagyjait bemutató kiállítás, 4 Platón életművét és hatását bemutató kiállítás (az Akadémia alapításának 2400. évfordulójára), 1 könyv (Összpontosítás és belső felébredés) kiadása, és Ariadné fonala című ingyenes időszaki folyóirat 2 számának megjelentetése,
  3 alkalommal tartottunk kommunikációs képesség fejlesztő szemináriumot, 3 alkalommal színházi workshop-ot, 2 alkalommal fotózáról és 3 alkalommal a színekről és a kisplasztikák festéséről, egy alkalommal a stressz kezeléséről szóló szemináriumot.

  A közhasznú tevékenység megnevezése: filozófiai kurzusok, képzések tartása, részvétel közösségi rendezvényeken – az etikus cselekvés, mint vezérlő elv újjáélesztése egyéni és közösségi szinten, a filozófia mint életmód népszerűsítése

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
  felnőtt oktatás – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes felnőtt lakosság

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4316 – a kurzusokon 346, a fesztiválokon, közösségi rendezvényeken 3970 ember találkozott a filozófiával

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
  1284 órában tartott képzések, megjelenés több fesztiválon, városi rendezvényen, ünnepen és a civil, illetve filozófiai, erkölcsi értékek képviselete (pl. Civilsziget), A filozófia világnapjának megünneplése programokkal

  A közhasznú tevékenység megnevezése: gyermekek számára fejlődésüket segítő interaktív foglalkozások, bábszínházi előadások, nyári táborok szervezése, hogy a gyerekek így közelebb kerülhessenek a mesékben megjelenő örök etikai értékekhez .

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
  kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, valamint kulturális célok támogatása, fejlesztő képzés – 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok…stb. feladat- és hatásköréről, 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: gyerekek korosztályok szerinti programokkal

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 668 – 626 a játszóházakban, kézműves foglalkozásokon részt vevő gyerekek száma és 42 a nyári tábor résztvevőinek száma

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
  25 gyerekfoglalkozás az év folyamán és 1 nyári tábor „Legyen a zene mindenkié” címmel

  A közhasznú tevékenység megnevezése: a fiatalok művészi érzékenységének, önkifejezési képességének fejlesztése kórus, drámai műhely és tánc által, hogy a művészeti formák passzív szemlélőiből aktív cselekvőkké váljanak – művészeti előadások, filmvetítések, klubok tartása

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
  felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának illetve kulturális célok támogatása – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok… stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja fiatalok és felnőttek egyaránt

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 855– művészeti csoportokban rendszeresen 91-en vettek részt, a művészeti előadásokat 489-en, a filmklubokat 275-en látogatták

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
  15 művészeti előadás, 25 filmklub, továbbá 2 színjátszó, 1 báb, 1 kórus, 4 kézműves, 2 tánc csoport heti gyakoriságú működése

  A közhasznú tevékenység megnevezése: pályázatok kiírása, szervezése a tehetséges fiatalok támogatása érdekében

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
  művészeti értékek létrehozásának segítése – 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok…stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja fiatal felnőtt, valamint felnőtt korosztály

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 200 pályázó

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
  1 novella- és esszépályázatot írtunk ki 2013 őszén, melynek beküldési határideje már 2014. február, eredmény hirdetése pedig 2014. május 17-én lesz.

  A közhasznú tevékenység megnevezése: kézműves műhelyünkben kőből készült kisplasztikák készítése, selyemfestés és egyéb kézműves technikák elsajátítása és gyakorlása a kreativitás és kézműves képességek fejlesztése céljából

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
  felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának illetve kulturális célok támogatása – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok… stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja a teljes felnőtt lakosság

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 485 – a kézműves műhelyben rendszeresen tevékenységet végez 29 fő, kézműves vásárokon, rendezvényeken 456 fő

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
  118 kézműves foglalkozás, 8 bemutatkozás vásárokon, valamint az Egyesület egyéb rendezvényein

  A közhasznú tevékenység megnevezése: környezet- és természetvédelmi akciók szervezése, önkormányzatokkal és más szervezetekkel együttműködve, a lakosság bevonásával, a környezet iránti felelősségtudat és természetvédelmi kultúra ébresztése és a környezet védelme, a közterületek tisztántartása érdekében

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
  természetvédelmi kultúra fejlesztése, közterületek tisztántartása, helyi környezet- és természetvédelem – 1996. évi LIII törvény a természet védelméről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok… stb. feladat- és hatásköréről, 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

  a közhasznú tevékenység célcsoportja a teljes lakosság és önkormányzatok, civil szervezetek

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: több 10.000 + 304 résztvevő az akciókon és több tízezer arra járó, aki a tisztítás eredményét később élvezhette

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
  2 db (a 19. és a 20.) hagyományos Gellért-hegy tisztítási akció a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, Polgári Természetőr Szolgálat a Budai hegyekben, a Budai Tájvédelmi Körzet illetve Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, továbbá védett növények őrzése a Bükki Nemzeti Park területén, mindez 1855 önkéntes munkaórában. 

   

  4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:

   

  Felhasznált vagyonelem megnevezése

  Vagyonelem értéke*

  Felhasználás célja

  A számviteli beszámolóban kimutatott saját tőke tárgyévi csökkenésének a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált része

  0

   

  * Adatok ezer forintban.

  5. Cél szerinti juttatások kimutatása:

   

  Cél szerinti juttatás megnevezése

  Előző év*

  Tárgyév*

  Nem volt

  0

  0

  * Adatok ezer forintban.

  6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:

   

  Tisztség

  Előző év (1)*

  Tárgyév (2)*

  elnök

  1.854

  1.854

  A. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

  1.854

  1.854

  * Adatok ezer forintban.

   

  7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

   

  Alapadatok

  Előző év (1)*

  Tárgyév (2)*

  B. Éves összes bevétel

  20.195

  23.999

  ebből:

   

   

  C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
  CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

  861

  865

   

  D. közszolgáltatási bevétel

  0

  E. normatív támogatás

  0

  0

  F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

  0

  G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

  19.334

  23.134 

  H. Összes ráfordítás (kiadás)

  22.305

  22.157 

  I. ebből személyi jellegű ráfordítás

  2.463

  2.622 

  J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

  3.248

  6.163

  K. Adózott eredmény

  -2.110

  1.842 

  L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

  0

  0

  Erőforrás-ellátottság mutatói

  Mutató teljesítése

  Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

  Igen

  Igen

  Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

  Nem

  Nem

  Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

  Nem

  Nem

  Társadalmi támogatottság mutatói

  Mutató teljesítése

  Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

  Igen

  Igen

  Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

  Nem

  Nem

  Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

  Nem

  Nem

  * Adatok ezer forintban.

   

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.