Közhasznúsági melléklet 2013

A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti

Közhasznúsági melléklet

1.  A Közhasznú szervezet azonosító adatai:

 

Név:
„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület
Székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 592
Bírósági bejegyzés dátuma:
1989.09.29.
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60346/1989/2
Nyilvántartási szám: 346
Közhasznúsági bejegyzés: 2001. 01. 29.
Közhasznúsági bejegyzés száma: 12. Pk. 60 346/12
Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000022-52850004

                                        

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

- Egyesületünk központjaiban országszerte és havonta több alkalommal tartottunk kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív beszélgetéseket, szemináriumokat.
- Kommunikációs képesség fejlesztő, stressz kezelő, kisplasztika festő és fotó szemináriumokat és színházi workshop-okat tartottunk Budapesten, Egerben, Győrött, Szegeden és Székesfehérváron
- Novemberben a Filozófia Világnapját, az Akadémia alapításának 2400. évfordulóján, elsősorban Platón életművének és korunkra gyakorolt hatásának szenteltük, és változatos programokkal ünnepeltük meg.
- 21 alkalommal indítottuk el filozófiai előadássorozatunkat, amelyre 100-an iratkoztak be.
- 2013-ban júniusban rendeztük meg hagyományos filozófiai konferenciánkat, amelyen az előző év kutatási és tanulmányi eredményeit tekintettük át.
- Bővítettük, fejlesztettük könyvtárunkat.
- Újra meghirdettük (immár 19. alkalommal) Novella- és esszépályázatunkat, amelynek beadási határideje 2014. február volt, és amelyre idén is több mint száz munka érkezett.
- Kiadtuk Fernand Schwarz: Összpontosítás és belső felébredés című könyvét
- Részt vettünk a Sziget fesztiválon, Győrben és Budapesten a MERI sportnapon, a dunakeszi Lakótelepi Pikniken, Egerben több városi rendezvényen is, melyek közül kiemelkedő volt az Autómentes Napon nyújtott „Gyalogos Szerviz” szolgáltatásunk.
- Egyesületünk Meseházának tagjai 2013-ban 25 gyerekfoglalkozást tartottak, az Egyesület budapesti és győri központjaiban, Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és az Adventista Gyülekezetnél illetve Sopronban is.
- „Legyen a zene mindenkié!” című nyári táborunkban 42 gyermek vett részt.
- Egyesületünk központjában ruha- játék és tartós élelmiszergyűjtést szerveztünk decemberben, amelynek eredményét Budaörsre a Menedékház Alapítványhoz és Pécsre a Városkapu Általános Iskola nehéz körülmények között élő tanulóihoz juttattuk el.
- 14 alkalommal tartottunk rászoruló gyerekeknek matematika-fizika korrepetálást.
- A Fővárosi Önkormányzattal 2003-ban kezdődött együttműködés keretében tartottunk két Gellért-hegy tisztítási akciót, amelyekhez iskolákból érkezett csoportok és magánszemélyek is csatlakoztak. Megtisztítottuk a turistautak környékét, játszótereket, festettük az utakat övező fémkorlátokat, padokat, képzett ipari alpinistáink pedig a nehezen hozzáférhető meredélyek takarítását végezték el.
- Természetvédelmi csoportunk rendszeresen szervezett tereptisztításokat és látott el Polgári Természetőr Szolgálatot a Budai Tájvédelmi Körzet illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, őrzött védett növényeket a Bükki Nemzeti Park területén. Az ökológiai akciókban mintegy 304-en vettek részt és 1855 önkéntes munkaórát végeztek.
- Elvégeztük egy veszélyes fa lebontását alpintechnikával a robogó utcai óvodában.
- Segítettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában az Orczy Parkban.
- Részt vettünk az árvízi védekezésben a Dunán, Leányfalun és Tahitótfalun, június 5-9-ig.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

 

A közhasznú tevékenység megnevezése: előadások, kurzusok, szemináriumok tartása, kiállítások szervezése, valamint könyvek, folyóiratok kiadása, konferenciák szervezése – kultúrák filozófiai, vallási, tudományos és művészeti területeinek összehasonlító kutatása

a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, valamint kulturális célok támogatása, fejlesztő képzés – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok…stb. feladat- és hatásköréről

a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes felnőtt lakosság

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8200 – az előadások 1692, a kiállítások 553, a konferenciánk 68, könyveink kb. 400, folyóiratunk kb. 4500 emberhez jutottak el

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
96 előadás, 1 konferencia, 1 fotó kiállítás, 1 a filozófia nagyjait bemutató kiállítás, 4 Platón életművét és hatását bemutató kiállítás (az Akadémia alapításának 2400. évfordulójára), 1 könyv (Összpontosítás és belső felébredés) kiadása, és Ariadné fonala című ingyenes időszaki folyóirat 2 számának megjelentetése,
3 alkalommal tartottunk kommunikációs képesség fejlesztő szemináriumot, 3 alkalommal színházi workshop-ot, 2 alkalommal fotózáról és 3 alkalommal a színekről és a kisplasztikák festéséről, egy alkalommal a stressz kezeléséről szóló szemináriumot.

A közhasznú tevékenység megnevezése: filozófiai kurzusok, képzések tartása, részvétel közösségi rendezvényeken – az etikus cselekvés, mint vezérlő elv újjáélesztése egyéni és közösségi szinten, a filozófia mint életmód népszerűsítése

a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
felnőtt oktatás – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes felnőtt lakosság

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4316 – a kurzusokon 346, a fesztiválokon, közösségi rendezvényeken 3970 ember találkozott a filozófiával

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1284 órában tartott képzések, megjelenés több fesztiválon, városi rendezvényen, ünnepen és a civil, illetve filozófiai, erkölcsi értékek képviselete (pl. Civilsziget), A filozófia világnapjának megünneplése programokkal

A közhasznú tevékenység megnevezése: gyermekek számára fejlődésüket segítő interaktív foglalkozások, bábszínházi előadások, nyári táborok szervezése, hogy a gyerekek így közelebb kerülhessenek a mesékben megjelenő örök etikai értékekhez .

a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, valamint kulturális célok támogatása, fejlesztő képzés – 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok…stb. feladat- és hatásköréről, 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

a közhasznú tevékenység célcsoportja: gyerekek korosztályok szerinti programokkal

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 668 – 626 a játszóházakban, kézműves foglalkozásokon részt vevő gyerekek száma és 42 a nyári tábor résztvevőinek száma

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
25 gyerekfoglalkozás az év folyamán és 1 nyári tábor „Legyen a zene mindenkié” címmel

A közhasznú tevékenység megnevezése: a fiatalok művészi érzékenységének, önkifejezési képességének fejlesztése kórus, drámai műhely és tánc által, hogy a művészeti formák passzív szemlélőiből aktív cselekvőkké váljanak – művészeti előadások, filmvetítések, klubok tartása

a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának illetve kulturális célok támogatása – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok… stb. feladat- és hatásköréről

a közhasznú tevékenység célcsoportja fiatalok és felnőttek egyaránt

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 855– művészeti csoportokban rendszeresen 91-en vettek részt, a művészeti előadásokat 489-en, a filmklubokat 275-en látogatták

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
15 művészeti előadás, 25 filmklub, továbbá 2 színjátszó, 1 báb, 1 kórus, 4 kézműves, 2 tánc csoport heti gyakoriságú működése

A közhasznú tevékenység megnevezése: pályázatok kiírása, szervezése a tehetséges fiatalok támogatása érdekében

a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
művészeti értékek létrehozásának segítése – 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok…stb. feladat- és hatásköréről

a közhasznú tevékenység célcsoportja fiatal felnőtt, valamint felnőtt korosztály

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 200 pályázó

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1 novella- és esszépályázatot írtunk ki 2013 őszén, melynek beküldési határideje már 2014. február, eredmény hirdetése pedig 2014. május 17-én lesz.

A közhasznú tevékenység megnevezése: kézműves műhelyünkben kőből készült kisplasztikák készítése, selyemfestés és egyéb kézműves technikák elsajátítása és gyakorlása a kreativitás és kézműves képességek fejlesztése céljából

a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának illetve kulturális célok támogatása – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok… stb. feladat- és hatásköréről

a közhasznú tevékenység célcsoportja a teljes felnőtt lakosság

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 485 – a kézműves műhelyben rendszeresen tevékenységet végez 29 fő, kézműves vásárokon, rendezvényeken 456 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
118 kézműves foglalkozás, 8 bemutatkozás vásárokon, valamint az Egyesület egyéb rendezvényein

A közhasznú tevékenység megnevezése: környezet- és természetvédelmi akciók szervezése, önkormányzatokkal és más szervezetekkel együttműködve, a lakosság bevonásával, a környezet iránti felelősségtudat és természetvédelmi kultúra ébresztése és a környezet védelme, a közterületek tisztántartása érdekében

a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
természetvédelmi kultúra fejlesztése, közterületek tisztántartása, helyi környezet- és természetvédelem – 1996. évi LIII törvény a természet védelméről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok… stb. feladat- és hatásköréről, 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

a közhasznú tevékenység célcsoportja a teljes lakosság és önkormányzatok, civil szervezetek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: több 10.000 + 304 résztvevő az akciókon és több tízezer arra járó, aki a tisztítás eredményét később élvezhette

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2 db (a 19. és a 20.) hagyományos Gellért-hegy tisztítási akció a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, Polgári Természetőr Szolgálat a Budai hegyekben, a Budai Tájvédelmi Körzet illetve Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, továbbá védett növények őrzése a Bükki Nemzeti Park területén, mindez 1855 önkéntes munkaórában. 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:

 

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

A számviteli beszámolóban kimutatott saját tőke tárgyévi csökkenésének a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált része

0

 

* Adatok ezer forintban.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása:

 

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

Nem volt

0

0

* Adatok ezer forintban.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:

 

Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

elnök

1.854

1.854

A. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

1.854

1.854

* Adatok ezer forintban.

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

 

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

20.195

23.999

ebből:

 

 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

861

865

 

D. közszolgáltatási bevétel

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

19.334

23.134 

H. Összes ráfordítás (kiadás)

22.305

22.157 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

2.463

2.622 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

3.248

6.163

K. Adózott eredmény

-2.110

1.842 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Nem

Nem

* Adatok ezer forintban.

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.