Közhasznúsági melléklet 2012

  A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti

  Közhasznúsági melléklet

  1.  A Közhasznú szervezet azonosító adatai:

   

  Név:
  „Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület
  Székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
  Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 592
  Bírósági bejegyzés dátuma:
  1989.09.29.
  Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60346/1989/2
  Nyilvántartási szám: 346
  Közhasznúsági bejegyzés: 2001. 01. 29.
  Közhasznúsági bejegyzés száma: 12. Pk. 60 346/12
  Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000022-52850004

                                          

  2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

  - Egyesületünk központjaiban országszerte és havonta több alkalommal tartottunk kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív beszélgetéseket, szemináriumokat.

  - Tanulási, írási, kommunikációs készségeket fejlesztő 3-4 részes szemináriumokat tartottunk több alkalommal.

  - Novemberben a Filozófia Világnapját változatos programokkal ünnepeltük meg.

  - 18 alkalommal indítottuk el filozófiai előadássorozatunkat, amelyre több mint 100-an iratkoztak be.

  - Januárban megrendeztük, hagyományos filozófiai konferenciánkat, amelyen az előző év kutatási és tanulmányi eredményeit tekintettük át.

  - Bővítettük, fejlesztettük könyvtárunkat.

  - Megújítottuk az írói tehetséggel megáldott fiatalok számára létrehozott pályázatunkat, amelyet 2012-ben 18. alkalommal írtunk ki, immár Novella- és esszépályázat címmel. Idén először fotó pályázatot is hirdettünk, amelyet egy országosan 5 városban tartott fotózásról szóló szeminárium alapozott meg. Mindkét pályázatra több száz munka érkezett.

  - A fotópályázat legjobbjaiból kiállítást állítottunk össze.

  - Kiadtuk Pierre Poulain: A lencsén át a bölcsességig című fotózásról szóló könyvét

  - Részt vettünk a Sziget fesztiválon, Győrben egyetemi napokon, a tatai Vadlúdsokadalmon, Budapesten a Dzsungelvillamos játékban, Egerben több városi rendezvényen. Tartottunk programot a Szépművészeti Múzeumben.

  - Egyesületünk Meseházának tagjai 2012-ben 26 gyerekfoglalkozást tartottak, az Egyesület budapesti, győri és szegedi központjaiban, Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, az Óbudai Múzeumban, a Füvészkertben, az Ugocsa utcai Gyerekkönyvtárban, Szegeden a Hídi-vásáron és Sopronban is.

  - A Fővárosi Önkormányzattal 2003-ban kezdődött együttműködés keretében tartottunk két Gellért-hegy tisztítási akciót, amelyekhez iskolákból érkezett csoportok és magánszemélyek is csatlakoztak. Megtisztítottuk a turistautak környékét, játszótereket, festettük az utakat övező fémkorlátokat, padokat, képzett ipari alpinistáink pedig a nehezen hozzáférhető meredélyek takarítását végezték el.

  - Természetvédelmi csoportunk rendszeresen szervezett tereptisztításokat és környezetvédelmi képzéseket a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén. Az ökológiai akciókban mintegy 300-an vettek részt.

  - Egyesületünk központjaiban szerveztünk ruha- játék és hasznos tárgygyűjtést, amelynek eredményét Pécsre, a Családok Átmeneti Otthonába juttattuk el.

  - Kórusunk többször szerepelt a Szivárvány Idősek Otthonában, és többször tartottunk rászoruló gyerekeknek matematika-fizika korrepetálást.

  3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

  A közhasznú tevékenység megnevezése: előadások, kurzusok, szemináriumok tartása, kiállítások szervezése, valamint könyvek, folyóiratok kiadása, konferenciák szervezése - kultúrák filozófiai, vallási, tudományos és művészeti területeinek összehasonlító kutatása

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, valamint kulturális célok támogatása, fejlesztő képzés - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok...stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes felnőtt lakosság

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  7108 - az előadások 2119, a kiállítások 453, a konferenciánk 105, könyveink 430, folyóiratunk kb. 4000 emberhez jutott el

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

  106 előadás, 1 konferencia, 4 fotó kiállítás, 4 a filozófia nagyjait bemutató kiállítás, 1 könyv (A lencsén át a bölcsességig) kiadása, és Ariadné fonala című ingyenes időszaki folyóirat 3 számának megjelentetése,

  3 alkalommal tartottunk 3 részes tanulási képesség fejlesztő, 2 alkalommal 3 részes kommunikációs képesség fejlesztő, 1 alkalommal 4 részes íráskészség fejlesztő, valamint 5 alkalommal fotó szemináriumot

   

  A közhasznú tevékenység megnevezése: filozófiai kurzusok, képzések tartása, részvétel közösségi rendezvényeken - az etikus cselekvés, mint vezérlő elv újjáélesztése egyéni és közösségi szinten, a filozófia mint életmód népszerűsítése

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  felnőtt oktatás, fejlesztő nevelés-oktatás - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes felnőtt lakosság

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7212 - a kurzusokon 222, a fesztiválokon, közösségi rendezvényeken 6990 ember találkozott a filozófiával 

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 1245 órában tartott képzések, megjelenés több fesztiválon, városi rendezvényen, ünnepen és a civil, illetve filozófiai, erkölcsi értékek képviselete (pl. Civilsziget), a Filozófia Világnapjának megünneplése programokkal

   

  A közhasznú tevékenység megnevezése: gyerekek számára képességfejlesztő foglalkozások, bábszínházi előadások, játszószínház szervezése az Egyesület helyiségeiben, városi és nemzetközi rendezvényeken, gyermekotthonokban, rehabilitációs intézetekben, hogy a gyerekek közelebb kerülhessenek a mesében megjelenő örök etikai értékeket képviselő szereplőkhöz, jobb lehetőségük nyíljon, hogy magukban is felfedezzék azokat.

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  fejlesztő nevelés-oktatás - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: gyerekek korosztályok szerinti programokkal

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 765 - a játszóházakban, kézműves foglalkozásokon részt vevő gyerekek száma 

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 26 gyerekfoglalkozás

   

  A közhasznú tevékenység megnevezése: a fiatalok művészi érzékenységének, önkifejezési képességének fejlesztése kórus, drámai műhely és tánc által, hogy a művészeti formák passzív szemlélőiből aktív cselekvőkké váljanak - művészeti előadások, filmvetítések, klubok tartása

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  fejlesztő nevelés-oktatás, felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának illetve kulturális célok támogatása - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok... stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: fiatalok és felnőttek egyaránt

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 590 - művészeti csoportokban rendszeresen 90-en vettek részt, a művészeti előadásokat 150-en, a filmklubokat 350-en látogatták

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 6 művészeti előadás, 27 filmklub, 1 színjátszó, 1 báb, 1 kórus, 4 kézműves, 2 tánc csoport heti gyakoriságú működése

   

  A közhasznú tevékenység megnevezése: pályázatok kiírása, szervezése a tehetséges fiatalok támogatása érdekében

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  művészeti értékek létrehozásának segítése - 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok...stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: fiatal felnőtt, valamint felnőtt korosztály

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 300 - több mint 200 pályázó és 56 látogató az eredményhirdetéseken

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 1 novella- és esszépályázat és 1 fotópályázat lebonyolítása, a legjobb fotókból készült 2 fotó kiállítás, a legjobb írásokból pedig a későbbiekben válogatás kötet megjelentetését tervezzük

   

  A közhasznú tevékenység megnevezése: kézműves műhelyünkben kőből készült kisplasztikák készítése, selyemfestés és egyéb kézműves technikák elsajátítása és gyakorlása a kreativitás és kézműves képességek fejlesztése céljából

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  fejlesztő nevelés-oktatás, felnőtt oktatás, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának illetve kulturális célok támogatása - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok... stb. feladat- és hatásköréről

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes felnőtt lakosság

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 465 - a kézműves műhelyben rendszeresen tevékenységet végez 28 fő, kézműves vásárokon, rendezvényeken 437 fő

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 122 kézműves foglalkozás, 10 bemutatkozás vásárokon, valamint az Egyesület egyéb rendezvényein

   

  A közhasznú tevékenység megnevezése: környezet- és természetvédelmi akciók szervezése, önkormányzatokkal és más szervezetekkel együttműködve, a lakosság bevonásával, a környezet iránti felelősségtudat és természetvédelmi kultúra ébresztése és a környezet védelme, a közterületek tisztántartása érdekében

  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

  természetvédelmi kultúra fejlesztése, közterületek tisztántartása, helyi környezet- és természetvédelem - 1996. évi LIII törvény a természet védelméről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok... stb. feladat- és hatásköréről, 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

  a közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes lakosság és önkormányzatok, civil szervezetek

  a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: több 10.000 + 300 - 300 résztvevő az akciókon és több tízezer arra járó, aki a tisztítás eredményét később élvezhette

  a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2 db (a 17. és a 18.) hagyományos Gellért-hegy tisztítási akció a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, aktív ökológia és természetvédelmi munka a Budai hegyekben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén (szintén régóta tartó együttműködés keretében)

   

  4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:

   

  Felhasznált vagyonelem megnevezése

  Vagyonelem értéke*

  Felhasználás célja

  A számviteli beszámolóban kimutatott saját tőke tárgyévi csökkenésének a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált része

  498

  2. és 3. pontban részletezett tevékenységek

  * Adatok ezer forintban.

  5. Cél szerinti juttatások kimutatása:

   

  Cél szerinti juttatás megnevezése

  Előző év*

  Tárgyév*

  Nem volt

  0

  0

  * Adatok ezer forintban.

  6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:

   

  Tisztség

  Előző év (1)*

  Tárgyév (2)*

  elnök

  1.716

  1.854

  A. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

  1.716

  1.854

  * Adatok ezer forintban.

   

  7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

   

  Alapadatok

  Előző év (1)*

  Tárgyév (2)*

  B. Éves összes bevétel

  20.644

  20.195

  ebből:

   

   

  C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
  CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

  1.375

  861

   

  D. közszolgáltatási bevétel

  0

  E. normatív támogatás

  0

  0

  F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

  0

  G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

  19.269

  19.334 

  H. Összes ráfordítás (kiadás)

  19.267

  22.305 

  I. ebből személyi jellegű ráfordítás

  2.200

  2.463 

  J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

  2.459

  3.248

  K. Adózott eredmény

  1.377

  -2.110 

  L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

  0

  0

  Erőforrás-ellátottság mutatói

  Mutató teljesítése

  Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

  Igen

  Igen

  Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

  Igen

  Nem

  Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

  Nem

  Nem

  Társadalmi támogatottság mutatói

  Mutató teljesítése

  Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

  Igen

  Igen

  Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

  Nem

  Nem

  Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

  Nem

  Nem

  * Adatok ezer forintban.

   

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.