Közhasznúsági jelentés 2011


„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

 

1. Az Egyesület adatai

Név:
„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület
Székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 592.
Adószám: 19011510-1-42
Bírósági bejegyzés dátuma: 1989. 09. 29.
Bírósági bejegyzés száma: 6. Pk 25 986/1989/2
Közhasznúsági bejegyzés: 2001. 01. 29.
Közhasznúsági bejegyzés száma: 12. Pk. 60 346/12
Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000022-52850004

 

                                       

2. 2011. évi mérlegbeszámoló adatai: 

ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)     FORRÁSOK (PASSZÍVAK)  
         
A. Befektetett eszközök 64505   C. Saját tőke 60 055
I. Immateriális javak 71   I. Induló tőke / Jegyzett tőke  0
II. Tárgyi eszközök 64 434
  II. Tőkeváltozás / Eredmény 58 678
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0   III. Lekötött tartalék  0
      IV. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
1 377
      V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből
 0
B. Forgóeszközök 3 359   D. Tartalék  0
I. Készletek 1 062   E. Céltartalékok  0
II. Követelések 0   F. Kötelezettségek 8 448
III. Értékpapírok 0   I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 667
IV. Pénzeszközök 2 297
  II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 781
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 67 990
  FORRÁSOK ÖSSZESEN 67 990
  

3. A költségvetési támogatások felhasználása

Adó 1%: A 2010. évben esedékes személyi jövedelemadókból felajánlott 1%-okból 2011-ben az Egyesület számlájára a központi költségvetésből 1 375 154,- Ft érkezett. Ezt az összeget a következő célokra fordítottuk:

Kibővítettük Ariadné fonala című kiállításunkat, amely kiemelkedő filozófusok életét és munkásságát mutatja be. Újra kiadtuk Delia Steinberg Guzmán: Mája játékai című esszé kötetét.

Gyerekek részére meseházi és bábelőadásokat, játszóházakat szerveztünk. Felnőtteknek tudományos, művészeti és filozófiai témákban interaktív beszélgetéseket, előadásokat, szemináriumokat tartottunk, konferenciát szerveztünk.

Tovább bővítettük könyvtárunkat, és fejlesztettük a programjainkon és a Sziget Fesztiválon használt technikai eszközöket. Pótoltuk a kézművesműhelyünkben használt eszközeinket.

A befolyt összeg 30 %-át működési kiadásokra fordítottuk.

Pályázati úton a központi költségvetésből kapott támogatások:
2011-ben az egyesület nem kapott pályázati úton elnyerhető támogatást.

 

4. Az Egyesület vagyonának felhasználása

Az Egyesület rendelkezésére álló tárgyi és pénzügyi eszközöket az Alapszabályban rögzített célok megvalósítására használta fel. 

 

5. Célszerinti juttatások és felhasználásuk

Önkormányzattól kapott támogatások felhasználása

2011-ben az Egyesület nem részesült önkormányzati támogatásban.

Vállalati és magántámogatások felhasználása

2011-ben az Egyesület 1 308 000 Ft vállalati és magántámogatásban részesült, amelyet ökológia csoportunk felszerelésének fejlesztésére és a központjaink felújítására, karbantartására fordítottunk.


6. Az Egyesület tisztségviselőinek nyújtott juttatások

 

Az Egyesületnek egy fő alkalmazottja van, részére összesen 1 716 000 Ft személyi jellegű kifizetés történt. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Oktatás - ismeretterjesztés
Egyesületünk központjaiban országszerte és havonta több alkalommal tartottunk kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív beszélgetéseket, szemináriumokat (2011-ben összesen 85 előadást, 13 beszélgetést és 9 szemináriumot). Szegeden négy alkalomból álló, a tanulási képességet fejlesztő tanfolyamot tartottunk.

Novemberben a Filozófia Világnapját változatos programokkal ünnepeltük meg. Kibővítettük Ariadné fonala című, filozófusok életét és munkásságát bemutató kiállításunkat, amelyet idén is bemutattunk központjainkon kívül más helyszíneken is. Az ókori Egyiptomot bemutató kiállításunkkal együtt összesen 13 helyszínen voltak láthatóak tárlataink.

Tovább vittük a 2010-ben a Civil Szigeten elindított kezdeményezésünket, melynek célja a civilek közös és arányos megjelenése a médiában. Ennek érdekében önkénteseink a Civil Szigeten résztvevő szervezetekkel interjúkat, napi képriportokat készítettek, valamint egy bemutató videó anyagot az egész kezdeményezésről, és ezeket a fesztivál honlapján és más internetes portálokon meg is jelentettük.

XVII. alkalommal írtuk ki és tartottuk meg Történet- és mesepályázatunkat, amelyre 2011-ben is több száz tartalmas írás érkezett.

20 alkalommal indítottuk el filozófiai előadássorozatunkat, amelyre több mint 120-an iratkoztak be. Idén januárban is megrendeztük, már hagyományosnak számító filozófiai konferenciánkat, amelyen az előző év kutatási és tanulmányi eredményeit tekintettük át.

Részt vettünk a Sziget fesztiválon, a Volt fesztiválon, a Szakkollégiumok éjszakáján és egy az önkéntességről szóló beszélgetésen a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Ezeken a programokon több mint 6.100 látogató volt kíváncsi a gyakorlati filozófia, az önkéntesség és a különböző kultúrák megismerése nyújtotta embert formáló lehetőségekre.

Meseház

Egyesületünk Meseházának tagjai 2011-ben 18 gyerekfoglalkozást tartottak. Ezek között kézműves-foglalkozások, zenés matinék, valamint meseelőadások szerepeltek. Programjainkat Budapesten az Egyesület központjában, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, az Óbudai Múzeumban, a Budakeszi Vadasparkban és a „Kesztyűgyár" Közösségi Házban tartottuk. Szegeden szerepeltünk a Tanulmányi és Információs Központban, a Nagyszalontai Gyermekotthonban, a Dóm téren a Bálaszínházban, továbbá a győrújbaráti gyermektáborban és Sopronban is tartottuk előadásokat.

Ökológiai csoport

2011-ben 15 ökológiai akciót szerveztünk, amelyen 401 önkéntes 2079 munkaórában tevékenykedett.

A Fővárosi Önkormányzattal 2003-ban kezdődött együttműködés keretében rendszeresen tartunk ökológiai akciókat a Gellért-hegyen, amelyekhez egyre több budapesti lakos csatlakozik, iskolák és magánszemélyek is. 2011-ben három alkalommal (összesen 282 résztvevővel) tisztítottuk meg a turistautak környékét, játszótereket, festettük az utakat övező fémkorlátokat, padokat, képzett ipari alpinistáink pedig a nehezen hozzáférhető meredélyek takarítását, egy alkalommal pedig veszélyessé vált fák formázását végezték el.

19 alkalommal szerveztünk szociális akciókat - zenés gyermekfoglalkozásokat, meseelőadásokat, kórus programot, valamint ruha- és játékgyűjtéseket - gyermekotthonokban, Családok Átmeneti Otthonában, idősotthonban és központjainkban: Budapesten, Győrött, Pécsett és Szegeden. Budapesten a XVII. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban 18 alkalommal tartottunk matematika-fizika korrepetálást. Kirándulásokat, zenés kézműves foglalkozásokat tartottunk számukra, a Csillaghegyi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon növendékei, illetve Rigó utcai központunkba látogató gyermekek számára. Idén már majdnem 120 önkéntest tudtunk bevonni ebbe a munkába, akik közel 500 munkaórában gyakorolták az emberek közti szolidaritás nemes eszméjét.

Természetvédelmi csoportunk rendszeresen szervezett tereptisztításokat természetvédelmi területen, így többek között a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban, a Budai Tájvédelmi Körzet területén, továbbá Győrött az Ady-városi tavaknál. Egerben, Győrött, Pécsett, Székesfehérváron és Budapesten a VIII. kerületben is bekapcsolódtunk a „Te Szedd!" országos környezettisztítási akcióba. A Bükki Nemzeti Parkban 2010-ben is vállaltuk védett virágok őrzését. Ezekben az akciókban összesen 120-an vettek részt.

Önkénteseink részt vettek a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny budapesti döntőjének lebonyolításában is.

Mindent összevetve 2011-ben szervezett 253 programunknak mintegy 17 400 aktív részese volt.

Budapest, 2012. május 30.