Közhasznúsági jelentés 2007

1. Az Egyesület adatai

Név:
„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület
Székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 592
Adószám: 19011510-1-42
Bírósági bejegyzés dátuma: 1989. 09. 29.
Bírósági bejegyzés száma: 6. Pk 25 986/1989/2
Közhasznúsági bejegyzés: 2001. 01. 29.
Közhasznúsági bejegyzés száma: 12. Pk. 60 346/12
Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000022-52850004


2. 2007. évi mérlegbeszámoló adatai:

ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)

FORRÁSOK (PASSZÍVAK)

A. Befektetett eszközök 50 597
C. Saját tőke 44 839
I. Immateriális javak 41

I. Induló tőke / Jegyzett tőke
II. Tárgyi eszközök 50 556
II. Tőkeváltozás / Eredmény 42 104
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0
III. Lekötött tartalékIV. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
2 735V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből

B. Forgóeszközök 1 547
D. Tartalék
I. Készletek 334
E. Céltartalékok
II. Követelések 160
F. Kötelezettségek 7 305
III. Értékpapírok 0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 506
IV. Pénzeszközök 1 053

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2799
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52 144

FORRÁSOK ÖSSZESEN 52 144

3. A 2007-ben befolyt költségvetési támogatás felhasználása


2007-ben az Egyesület a költségvetésből támogatásként a személyi jövedelemadóból felajánlott 1% formájában részesült, melynek összege 1 128 132,- Ft volt. A Szervezet az összeget az Egyiptom-napok megrendezésére, a Fortuna füzetek kiadására és további közhasznú feladatainak megvalósítására fordította.

4. Az Egyesület vagyonának felhasználása

Az Egyesület rendelkezésére álló tárgyi és pénzügyi eszközöket az Alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében használta fel.

5. Az Egyesület cél szerinti juttatásainak felhasználása

2007-ben az Egyesület nem részesült cél szerinti juttatásban.

6. Helyi önkormányzattól kapott támogatás felhasználása

2007-ben az Egyesület Budapest VIII. kerületi Önkormányzattól nem kapott pénzügyi támogatást.

7. Az Egyesület tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Az Egyesületnek 2007. március 1-től 1 fő alkalmazottja van. A vezető tisztségviselő részére megállapított bruttó bér 131 000,- Ft. A bér kifizetésére, valamint a jogszabályban előírt járulékok befizetésére ennek megfelelően került sor.
Összesen 1 310 000 Ft személyi jellegű kifizetés történt.

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Kiemelt eredmények a 2007-es évben:

- 2007-ben ünnepelte meg egyesületünk a nemzetközi szervezet fennállásának 50. évfordulóját. Nyilatkozatban tette közzé, hogy ötven éve folyamatos tevékenységet végez a filozófiai gondolkodás, a kultúra, a népek közti megértés, a tolerancia és a környezetvédelem előmozdítása érdekében.

- 83 alkalommal tartottunk előadásokat filozófiai, művészeti és ismeretterjesztő témakörökben, többek között útnak indítottuk a Reneszánsz világa című háromrészes sorozatunkat; az UNESCO kezdeményezésére megrendeztük a Filozófia Napját valamennyi központunkban és Budapesten 4 helyszínen; továbbá a Két világ határán címmel Szegeden a Milleniumi kávéházban, Győrött pedig a Városi Művészeti Múzeumban és a Hotel Rábában tartottuk meg Weöres Sándor-estünket.

- 2007-ben is kiemelten foglalkoztunk az egyiptomi civilizáció és kultúrkör kutatásával, amelynek eredményeképpen a Petőfi Csarnokba Egyiptom-kiállítást szerveztünk. Ezt egészítette ki az Egyiptom öröksége kiírt pályázatunk, számos előadás és az egyiptomi világnézetről szóló rövidfilmek vetítése. A kiállítást Szegeden is bemutattuk a SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

- Tudományos konferenciát szerveztünk Az erkölcsi értékek és a tudás témakörében. Az előadott témák között szerepelt a filozófiai iskolák és az erkölcsi formálás, a filozófia mint életmód, az emberi viszonyok filozófiája. Többek között bemutattuk Paracelsus, Giordano Bruno, Zrínyi Miklós, Sztehlo Gábor életét és erkölcsi elveit, valamint megismerkedhettünk a spártaiak és a normannok társadalmának etikai alapjaival.

- Budapesten, Győrben, Pécsett, Szegeden és Székesfehérvárott – több alkalommal indítottuk el a 17 héten keresztül tartó, filozófiai-önismereti kurzusunkat. Székesfehérváron a Mokka Kultúrkávézóban rendszeresen tartunk filozófiai-önismereti beszélgetéseket, Pécsett pedig a Pécsi Kulturális Központban és az PTE Egészségtudományi Karának épületében találhattak meg bennünket az érdeklődők.

- 2007-ben megjelentettük a Fortuna füzetek sorozatunk első 4 kiadványát: A győzelem művészete, Leonardo gépezetei, A tavasz, A császár utolsó diadala - Marcus Aurelius emlékére címmel.

- GEA ökológiai csoportunk ebben az évben szerződést írt alá a Főkert Zrt-vel a Gellért-hegy csak alpintechnikával megközelíthető, sziklás részének rendszeres takarítására. Felvettük a kapcsolatot a Bükki Nemzeti Parkkal, és segítségükre siettünk a fokozottan védett vándorsólyom fészkek őrzésében. Egerbocs környékén négyes erősségű erdőtűz oltásában vettünk részt, emellett 23 alkalommal szerveztünk környezetvédelmi, szociális, ártér- és várostisztítási akciót az országban több helyszínen.

- Szociális akciók: a Hűvösvölgyi Gyermekotthonnal felvettük a kapcsolatot: veszélyes fa mentesítéssel, vízelvezető árok tisztítással járultunk hozzá a környezet rendezéséhez. A 2. számú Gyermekklinikán leukémiás gyerekek időről időre részt vehettek meseházas programjainkon. Szegeden emellett a Gyermekjóléti Szolgálattal működtünk együtt, és hátrányos helyzetű gyerekeknek tartottunk műsort.

- Gyermek szociális akcióinkon Meseházunk országszerte különböző helyszíneken 37 alkalommal mozgatta meg a gyerekeket. Szegeden a Dóm tértől a Szegedi Fegyház és Börtönig számos helyszínen tartottunk meseelőadásokat és foglalkoztattuk a gyerekeket kézművesprogramjainkon. A győri központunk tagjait a soproni Hotel Lővér rendszeresen meghívja vendégszerepelni: zenés gyermekprogramjaink aktív kikapcsolódást nyújtottak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Egerbocsi vidéki házunkban korcsoportonkénti gyerektábort tartottunk, amelynek dramaturgiáját az idén a reneszánsz hölgyi és lovagi eszmény köré építettük.

- Nyáron részt vettünk a Sziget Fesztiválon, a Művészetek Völgye művészeti fesztiválon, és első alkalommal a Volt Fesztiválon is.

Budapest, 2008. május 30.