Közhasznúsági jelentés 2006

1. Az Egyesület adatai

Név:
„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület
Székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 592
Adószám: 19011510-1-42
Bírósági bejegyzés dátuma: 1989. 09. 29.
Bírósági bejegyzés száma: 6. Pk 25 986/1989/2
Közhasznúsági bejegyzés: 2001. 01. 29.
Közhasznúsági bejegyzés száma: 12. Pk. 60 346/12
Pénzforgalmi számla száma: 11705008-20133119 OTP
10918001-00000022-52850004

                                        

2. 2006. évi mérlegbeszámoló adatai: 
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)     FORRÁSOK (PASSZÍVAK)  
         
A. Befektetett eszközök 50 299   C. Saját tőke 42 760
I. Immateriális javak 35   I. Induló tőke / Jegyzett tőke  
II. Tárgyi eszközök 50 264   II. Tőkeváltozás / Eredmény 37 839
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0   III. Lekötött tartalék  
      IV. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
4 921
      V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből
 
B. Forgóeszközök 1 499   D. Tartalék  
I. Készletek 366   E. Céltartalékok  
II. Követelések 160   F. Kötelezettségek 9 038
III. Értékpapírok 0   I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 721
IV. Pénzeszközök 973   II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 317
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 51 798   FORRÁSOK ÖSSZESEN 51 798
  

3. A 2006-ban kapott (2006-ban befolyt) költségvetési támogatás felhasználása

2006-ben az Egyesület a költségvetésből támogatásként a személyi jövedelemadóból felajánlott 1% formájában részesült, melynek összege 1.128.807,- Ft volt. A Szervezet az összeget a Delia S. Guzmán: Az önismeret iránytűje c. könyvének kiadására és az „Egyiptom-hét” című kiállításának megrendezésére fordította.  

4. Az Egyesület vagyonának felhasználása

Az Egyesület rendelkezésére álló tárgyi és pénzügyi eszközöket az Alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében használta fel. 

5. Az Egyesület cél szerinti juttatásainak felhasználása

2006-ban az Egyesület nem részesült cél szerinti juttatásban.  

6. Helyi önkormányzattól kapott támogatás felhasználása

2006-ban az Egyesület Budapest VIII. kerületi Önkormányzata által kiírt pályázaton elnyert
100.000,- Ft önkormányzati támogatásban részesült.
  

7. Az Egyesület tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Az Egyesület valamennyi tisztségviselője a tevékenységét önkéntesen, szabad idejében végzi, ezért juttatásban nem részesül. Ennek megfelelően bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegű kifizetések nem történtek.  

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

Kiemelt eredmények a 2006-os évben:

92 alkalommal tartottunk előadásokat filozófiai, művészeti és ismeretterjesztő témakörökben. 2006-ban kiemelten foglalkoztunk a reneszánsz témakörével és az egyiptomi kultúrával. Az Egyesület budapesti központjában „Egyiptom-hét” címmel megszerveztünk egy kiállítással egybekötött előadás-sorozatot. Az elkészült vándorkiállítást azóta Győrött és Székesfehérvárott is bemutattuk.

- Budapesten, Szegeden, Győrben, Pécsett és Székesfehérvárott – összesen 12 alkalommal – indítottuk el 17 héten keresztül tartó, filozófiai-önismeretei kurzusunkat.

- Skolasztikus konferenciát szerveztünk a Tudomány témakörében. Az előadók a hazai és a nemzetközi tudományos élet kiemelkedő nagyjainak egy-egy eredményét mutatták be, együttgondolkodásra inspirálva a résztvevőket. Többek között megismerkedhettünk a zenei nevelésben nemzetközileg elismert Kodály-módszerrel, valamint a hazai fizika-oktatás kidolgozásában élen járó Öveges József professzor munkásságával.

- Megjelentettük az Egyesület nemzetközi elnökének, Delia Steinberg Guzmánnak Az önismeret iránytűje című könyvét.

- Meghirdettük a 12. Történet- és Mesepályázatot, a zsűri tiszteletbeli elnöki posztját az idén Böszörményi Gyula író töltötte be.

- Újjászerveztük GEA ökológiai csoportunkat. Az egyre súlyosbodó ökológiai helyzet, a Magyarországon is előforduló természeti károk, katasztrófák (árvizek, viharok), valamint az egyre szélesebb társadalmi rétegeket érintő szegénység szükségessé tették az ökológiai és társadalmi segítségnyújtásunk megerősítését. Ennek jegyében mentőcsapat-kurzust, elsősegély-tanfolyamot, motorfűrész-kezelői tanfolyamot  szerveztünk és vizsgát tettünk a kurzus anyagaiból. 20 alkalommal szerveztünk környezetvédelmi, szociális, árvízvédelmi, valamint várostisztítási akciót az ország több helyszínén.

- Gyermekeket segítő szociális akcióinkat a TEGYESZ-szel és a 2.sz. gyermek klinikával együttműködve valósítottuk meg; egerbocsi vidéki házunkban gyerektábort tartottunk, melynek fő témája a természetvédelem és a környezettudatos nevelés volt.

- Egyesületünk Meseháza az ország különböző helyszínein 40 alkalommal mozgatta meg a gyerekeket. Idei bemutatóink: Ludas Matyi, Három pillangó, Répamese, Négyszögletű kerek erdő, Mirr-Murr kalandjai. Tartottunk továbbá reneszánsz mesedélutánt is, ahol az udvari illem szabályaival ismerkedhettek a fiatal résztvevők.

- Az alkotóműhely munkáiból országszerte vásárokat szerveztünk.

- Folytatódott a Rigó utcai központ, valamint az egerbocsi vidéki ház felújítása.

- Augusztusban részt vettünk a Sziget fesztiválon, a „Civil Szigeten”, ahol előadásaink, beszélgetéseink, filozófiai kvízjátékunk kapcsán sok fiatal gondolkodott el a kultúrákról, civilizációkról, egyéni és társadalmi felelősségvállalásról.  

 

 

Budapest, 2007. május 31.