Közhasznúsági jelentés

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójához

 

1. Az Egyesület adatai

Név:
„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület
Székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 592
Adószám: 19011510-1-42
Bírósági bejegyzés dátuma: 1989. 09. 29.
Bírósági bejegyzés száma: 6. Pk 25 986/1989/2
Közhasznúsági bejegyzés: 2001. 01. 29.
Közhasznúsági bejegyzés száma: 12. Pk. 60 346/12
Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000022-52850004

                                        

2. 2010. évi mérlegbeszámoló adatai: 

ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)     FORRÁSOK (PASSZÍVAK)  
         
A. Befektetett eszközök 61 631   C. Saját tőke 59 542
I. Immateriális javak 7
  I. Induló tőke / Jegyzett tőke  0
II. Tárgyi eszközök 64 624
  II. Tőkeváltozás / Eredmény 54 765
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0   III. Lekötött tartalék  0
      IV. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
4 777
      V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből
 0
B. Forgóeszközök 3 359   D. Tartalék  0
I. Készletek 1 062   E. Céltartalékok  0
II. Követelések 0   F. Kötelezettségek 8 448
III. Értékpapírok 0   I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 667
IV. Pénzeszközök 2 297
  II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 781
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 67 990
  FORRÁSOK ÖSSZESEN 67 990
  

3. A költségvetési támogatások felhasználása

Adó 1%: A 2009. évben esedékes személyi jövedelemadókból felajánlott 1%-okból az Egyesület számlájára 2010. elején a központi költségvetésből 1 419 718,- Ft érkezett. Ezt az összeget a következő célokra fordítottuk:

Új kiállítást készítettünk Ariadné fonala címmel, amely kiemelkedő filozófusok életét és munkásságát mutatja be. Kiadtuk Jorge Angel Livraga: Ankor, Atlantisz utolsó hercege című regényét.

Gyerekek részére meseházas és bábelőadásokat, játszóházakat szerveztünk. Felnőtteknek interaktív beszélgetéseket, előadásokat, szemináriumokat tartottunk különböző tudományos, művészeti és filozófiai témákban.

Bővítettük könyvtárunkat, és fejlesztettük a programjainkon és a Sziget Fesztiválon használt technikai eszközöket.

A befolyt összeg 30 %-át működési kiadásokra fordítottuk.

Pályázati úton a központi költségvetésből kapott támogatások:
2010-ben az NCA és NKA pályázataiból, több részletben összesen 1 486 000 Ft működési támogatást kaptunk.

 

4. Az Egyesület vagyonának felhasználása

Az Egyesület rendelkezésére álló tárgyi és pénzügyi eszközöket az Alapszabályban rögzített célok megvalósítására használta fel.

5. Helyi önkormányzattól kapott támogatás felhasználása

2010-ben az Egyesület nem részesült önkormányzati támogatásban.

 

6. Vállalati magántámogatások felhasználása

2010-ben az Egyesület 288 000 Ft vállalati támogatásban részesült, amelyet GEA ökológia csoportunk felszerelésének fejlesztésére fordítottunk.


7. Az Egyesület tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Az Egyesületnek egy fő alkalmazottja van, részére összesen 1 680 000 Ft személyi jellegű kifizetés történt.

 

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Oktatás – ismeretterjesztés
Egyesületünk központjaiban országszerte és havonta több alkalommal tartottunk kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív beszélgetéseket, szemináriumokat (2010-ben összesen 50 előadást és 5 szemináriumot). Ebben az évben Budán és Egerben nyitottunk új központot.
Novemberben a Filozófia Világnapját változatos programokkal ünnepeltük meg. Ariadné fonala című, filozófusok életét és munkásságát bemutató kiállításunkat központjainkon kívül más helyszíneken is bemutattuk.

2010-ben a Civil Szigeten együttműködtünk más civil szervezetekkel, hogy elősegítsük a civilek közös és arányos megjelenését a médiában.

XVI. alkalommal írtuk ki és tartottuk meg Történet- és mesepályázatunkat, amelyre 2010-ben is több száz tartalmas írás érkezett. Egerben az Egyiptom Napok keretében gyermekrajzpályázatot írtunk ki és bonyolítottunk le.

18 alkalommal indítottuk el filozófiai előadássorozatunkat, amelyre több mint 120-an iratkoztak be. Idén januárban is megrendeztük, már hagyományosnak számító filozófiai konferenciánkat, amelyen az előző év kutatási és tanulmányi eredményeit tekintettük át.

Részt vettünk a Sziget fesztiválon, a Volt fesztiválon, az Eger Ünnepe és a Józsefvárosi Napok rendezvényén, amely programokon kb. 2500 látogató volt kíváncsi a gyakorlati filozófia lehetőségeire, és találkozhatott szórakoztató formában különböző kultúrák tanításaival.

Budapesten 4 alkalommal színi előadást is tartottunk.

Meseház
Egyesületünk Meseháza 2010-ben 28 gyerekfoglalkozást tartott. Ezek között kézműves-foglalkozások, zenés matinék, valamint meseelőadások szerepeltek. Programjainkat Budapesten az Egyesület központjában, óvodákban, könyvtárakban, gyerekklinikán, az Óbudai Múzeumban, az Orczy kertben és a „Kesztyűgyár” Közösségi Házban tartottuk. Szegeden szerepeltünk a Széchenyi téren, a Torontál téren, óvodákban és rendezvényeken, továbbá Győrött és Sopronban is tartottuk előadásokat, valamint vendégszerepeltünk a tápiószentmártoni református gyerektáborban is.


GEA ökológiai csoport
2010-ben 11 ökológiai akciót szerveztünk, amelyen 297 önkéntes 1208 munkaórában dolgozott, 5 alkalommal pedig részt vettünk katasztrófahelyzetek enyhítésében, árvízi védekezésben és mentésben. 56 önkéntesünk összesen 548 munkaórában dolgozott.

A Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében évek óta tartunk a Gellért-hegyen ökológiai akciókat. 2010-ben három ilyen volt, amikor a turistautak és környékük megtisztításán kívül folytattuk az utakat övező fémkorlátok újrafestését, továbbá képzett ipari alpinistáink a nehezen hozzáférhető meredélyeket ismét megtisztították a felgyűlt hulladéktól.

11 alkalommal szerveztünk szociális akciókat – zenés-táncos gyermekfoglalkozásokat, meseelőadásokat, valamint ruha- és játékgyűjtéseket – gyermekotthonokban, a Családok Átmeneti Otthonában, óvodákban, iskolákban valamint központjainkban: Budapesten, Győrött, Pécsett és Szegeden. Budapesten a XVII. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban 33 alkalommal tartottunk matematika-fizika korrepetálást, 10 alkalommal pedig zenés kézműves foglalkozást gyermekeknek. Több mint száz önkéntest tudtunk bevonni ebbe a munkába, akik így megismerhették az önkéntesség örömét és hasznosságát az emberek között és a természetben.

Természetvédelmi csoportunk rendszeresen szervezett tereptisztításokat természetvédelmi területen, így többek között a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban, a Pilisi Parkerdő területén, Győrött az Ady-városi tavaknál, Pécsett a Felszabadulás parkban és Szegeden a Tarján városrészben. A Bükki Nemzeti Parkban 2010-ben is foglalkoztunk védett virágok őrzésével. Ezeken az akciókon összesen mintegy százan vettek részt.

Mindent összevetve 2010-ben szervezett 198 programunknak kis híján 9 500 aktív részese volt.